มอดูล:zh-sortkey/data/050

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[37812]="金10",[37813]="金10",[37814]="金10",[37815]="金10",[37816]="金10",[37817]="金10",[37818]="金10",[37819]="金10",[37820]="金10",[37821]="金10",[37822]="金10",[37823]="金10",[37824]="金11",[37825]="金11",[37826]="金11",[37827]="金11",[37828]="金11",[37829]="金11",[37830]="金11",[37831]="金11",[37832]="金11",[37833]="金11",[37834]="金11",[37835]="金11",[37836]="金11",[37837]="金11",[37838]="金11",[37839]="金11",[37840]="金11",[37841]="金11",[37842]="金11",[37843]="金11",[37844]="金11",[37845]="金11",[37846]="金11",[37847]="金11",[37848]="金11",[37849]="金11",[37850]="金11",[37851]="金11",[37852]="金11",[37853]="金11",[37854]="金11",[37855]="金11",[37856]="金11",[37857]="金11",[37858]="金11",[37859]="金11",[37860]="金11",[37861]="金11",[37862]="金11",[37863]="金11",[37864]="金11",[37865]="金11",[37866]="金11",[37867]="金11",[37868]="金11",[37869]="金11",[37870]="金11",[37871]="金11",[37872]="金11",[37873]="金11",[37874]="金11",[37875]="金12",[37876]="金13",[37877]="金12",[37878]="金12",[37879]="金12",[37880]="金12",[37881]="金11",[37882]="金12",[37883]="金12",[37884]="金12",[37885]="金12",[37886]="金12",[37887]="金12",[37888]="金12",[37889]="金12",[37890]="金12",[37891]="金12",[37892]="金12",[37893]="金12",[37894]="金12",[37895]="金12",[37896]="金12",[37897]="金12",[37898]="金12",[37899]="金12",[37900]="金12",[37901]="金12",[37902]="金12",[37903]="金12",[37904]="金12",[37905]="金12",[37906]="金12",[37907]="金12",[37908]="金12",[37909]="金12",[37910]="金12",[37911]="金12",[37912]="金12",[37913]="金12",[37914]="金12",[37915]="金12",[37916]="金12",[37917]="金12",[37918]="金12",[37919]="金12",[37920]="金12",[37921]="金12",[37922]="金12",[37923]="金12",[37924]="金12",[37925]="金12",[37926]="金12",[37927]="金12",[37928]="金12",[37929]="金13",[37930]="金13",[37931]="金13",[37932]="金13",[37933]="金13",[37934]="金13",[37935]="金13",[37936]="金13",[37937]="金13",[37938]="金13",[37939]="金13",[37940]="金13",[37941]="金13",[37942]="金13",[37943]="金13",[37944]="金13",[37945]="金13",[37946]="金13",[37947]="金13",[37948]="金13",[37949]="金13",[37950]="金13",[37951]="金13",[37952]="金13",[37953]="金13",[37954]="金14",[37955]="金14",[37956]="金14",[37957]="金14",[37958]="金14",[37959]="金14",[37960]="金14",[37961]="金14",[37962]="金14",[37963]="金14",[37964]="金14",[37965]="金14",[37966]="金14",[37967]="金14",[37968]="金14",[37969]="金14",[37970]="金14",[37971]="金14",[37972]="金14",[37973]="金15",[37974]="金15",[37975]="金15",[37976]="金15",[37977]="金15",[37978]="金15",[37979]="金15",[37980]="金15",[37981]="金15",[37982]="金15",[37983]="金15",[37984]="金15",[37985]="金15",[37986]="金15",[37987]="金15",[37988]="金15",[37989]="金15",[37990]="金15",[37991]="金14",[37992]="金16",[37993]="金16",[37994]="金16",[37995]="金16",[37996]="金16",[37997]="金17",[37998]="金17",[37999]="金17",[38000]="金17",[38001]="金17",[38002]="金17",[38003]="金17",[38004]="金18",[38005]="金18",[38006]="金18",[38007]="金18",[38008]="金18",[38009]="金18",[38010]="金18",[38011]="金19",[38012]="金19",[38013]="金19",[38014]="金19",[38015]="金19",[38016]="金20",[38017]="金20",[38018]="金20",[38019]="金21",[38020]="金21",[38021]="钅00",[38022]="钅01",[38023]="钅01",[38024]="钅02",[38025]="钅02",[38026]="钅02",[38027]="钅02",[38028]="钅02",[38029]="钅03",[38030]="钅03",[38031]="钅03",[38032]="钅03",[38033]="钅03",[38034]="钅03",[38035]="钅03",[38036]="钅03",[38037]="钅03",[38038]="钅03",[38039]="钅03",[38040]="钅04",[38041]="钅04",[38042]="钅04",[38043]="钅04",[38044]="钅04",[38045]="钅04",[38046]="钅04",[38047]="钅04",[38048]="钅04",[38049]="钅04",[38050]="钅04",[38051]="钅04",[38052]="钅04",[38053]="钅04",[38054]="钅04",[38055]="钅04",[38056]="钅04",[38057]="钅04",[38058]="钅04",[38059]="钅04",[38060]="钅04",[38061]="钅04",[38062]="钅04",[38063]="钅04",[38064]="钅05",[38065]="钅05",[38066]="钅05",[38067]="钅05",[38068]="钅05",[38069]="钅05",[38070]="钅05",[38071]="钅05",[38072]="钅05",[38073]="钅05",[38074]="钅05",[38075]="钅05",[38076]="钅05",[38077]="钅05",[38078]="钅05",[38079]="钅05",[38080]="钅05",[38081]="钅05",[38082]="钅05",[38083]="钅05",[38084]="钅05",[38085]="钅05",[38086]="钅05",[38087]="钅05",[38088]="钅05",[38089]="钅05",[38090]="钅05",[38091]="钅05",[38092]="钅05",[38093]="钅05",[38094]="钅05",[38095]="钅06",[38096]="钅06",[38097]="钅06",[38098]="钅06",[38099]="钅06",[38100]="钅06",[38101]="钅06",[38102]="钅06",[38103]="钅06",[38104]="钅06",[38105]="钅06",[38106]="钅06",[38107]="钅06",[38108]="钅06",[38109]="钅06",[38110]="钅06",[38111]="钅06",[38112]="钅06",[38113]="钅06",[38114]="钅06",[38115]="钅06",[38116]="钅06",[38117]="钅06",[38118]="钅06",[38119]="钅06",[38120]="钅06",[38121]="钅06",[38122]="钅06",[38123]="钅06",[38124]="钅06",[38125]="钅06",[38126]="钅06",[38127]="钅06",[38128]="钅06",[38129]="钅06",[38130]="钅06",[38131]="钅06",[38132]="钅06",[38133]="钅06",[38134]="钅06",[38135]="钅06",[38136]="钅07",[38137]="钅07",[38138]="钅07",[38139]="钅07",[38140]="钅07",[38141]="钅07",[38142]="钅07",[38143]="钅07",[38144]="钅07",[38145]="钅07",[38146]="钅07",[38147]="钅07",[38148]="钅07",[38149]="钅07",[38150]="钅07",[38151]="钅07",[38152]="钅07",[38153]="钅07",[38154]="钅07",[38155]="钅07",[38156]="钅07",[38157]="钅07",[38158]="钅07",[38159]="钅07",[38160]="钅07",[38161]="钅07",[38162]="钅07",[38163]="钅07",[38164]="钅07",[38165]="钅07",[38166]="钅08",[38167]="钅08",[38168]="钅08",[38169]="钅08",[38170]="钅08",[38171]="钅08",[38172]="钅08",[38173]="钅08",[38174]="钅08",[38175]="钅08",[38176]="钅08",[38177]="钅08",[38178]="钅08",[38179]="钅08",[38180]="钅08",[38181]="钅08",[38182]="钅08",[38183]="钅08",[38184]="钅08",[38185]="钅08",[38186]="钅08",[38187]="钅08",[38188]="钅08",[38189]="钅08",[38190]="钅08",[38191]="钅08",[38192]="钅08",[38193]="钅08",[38194]="钅09",[38195]="钅09",[38196]="钅09",[38197]="钅09",[38198]="钅09",[38199]="钅09",[38200]="钅09",[38201]="钅09",[38202]="钅09",[38203]="钅09",[38204]="钅09",[38205]="钅09",[38206]="钅09",[38207]="钅09",[38208]="钅09",[38209]="钅09",[38210]="钅09",[38211]="钅09",[38212]="钅09",[38213]="钅09",[38214]="钅10",[38215]="钅10",[38216]="钅10",[38217]="钅10",[38218]="钅10",[38219]="钅10",[38220]="钅10",[38221]="钅10",[38222]="钅10",[38223]="钅10",[38224]="钅10",[38225]="钅10",[38226]="钅10",[38227]="钅10",[38228]="钅10",[38229]="钅10",[38230]="钅11",[38231]="钅11",[38232]="钅11",[38233]="钅11",[38234]="钅11",[38235]="钅11",[38236]="钅11",[38237]="钅11",[38238]="钅11",[38239]="钅11",[38240]="钅11",[38241]="钅12",[38242]="钅12",[38243]="钅12",[38244]="钅12",[38245]="钅12",[38246]="钅12",[38247]="钅12",[38248]="钅12",[38249]="钅12",[38250]="钅12",[38251]="钅12",[38252]="钅13",[38253]="钅13",[38254]="钅13",[38255]="钅13",[38256]="钅13",[38257]="钅13",[38258]="钅14",[38259]="钅15",[38260]="钅15",[38261]="钅17",[38262]="钅17",[38263]="長00",[38264]="長00",[38265]="長03",[38266]="長04",[38267]="長05",[38268]="長08",[38269]="長12",[38270]="長14",[38271]="长00",[38272]="門00",[38273]="門01",[38274]="門01",[38275]="門02",[38276]="門02",[38277]="門02",[38278]="門03",[38279]="門03",[38280]="門03",[38281]="門03",[38282]="門03",[38283]="門04",[38284]="門04",[38285]="門04",[38286]="門04",[38287]="門04",[38288]="門04",[38289]="門04",[38290]="門04",[38291]="門04",[38292]="門04",[38293]="門04",[38294]="門04",[38295]="門04",[38296]="門05",[38297]="門05",[38298]="門05",[38299]="門05",[38300]="門05",[38301]="門05",[38302]="門05",[38303]="門05",[38304]="門05",[38305]="門06",[38306]="門06",[38307]="門06",[38308]="門06",[38309]="門06",[38310]="門06",[38311]="門06",}