มอดูล:zh-sortkey/data/052

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[38812]="革08",[38813]="革08",[38814]="革08",[38815]="革08",[38816]="革08",[38817]="革08",[38818]="革09",[38819]="革09",[38820]="革09",[38821]="革09",[38822]="革09",[38823]="革09",[38824]="革09",[38825]="革09",[38826]="革09",[38827]="革09",[38828]="革09",[38829]="革09",[38830]="革09",[38831]="革09",[38832]="革09",[38833]="革10",[38834]="革10",[38835]="革10",[38836]="革10",[38837]="革10",[38838]="革10",[38839]="革10",[38840]="革11",[38841]="革11",[38842]="革11",[38843]="革11",[38844]="革12",[38845]="革12",[38846]="革12",[38847]="革12",[38848]="革13",[38849]="革13",[38850]="革13",[38851]="革13",[38852]="革14",[38853]="革14",[38854]="革15",[38855]="革15",[38856]="革15",[38857]="革17",[38858]="革21",[38859]="韋00",[38860]="韋03",[38861]="韋05",[38862]="韋05",[38863]="韋06",[38864]="韋06",[38865]="韋06",[38866]="韋07",[38867]="韋08",[38868]="韋08",[38869]="韋08",[38870]="韋09",[38871]="韋09",[38872]="韋09",[38873]="韋09",[38874]="韋09",[38875]="韋11",[38876]="韋10",[38877]="韋10",[38878]="韋10",[38879]="韋10",[38880]="韋11",[38881]="韋12",[38882]="韋12",[38883]="韋13",[38884]="韋15",[38885]="韋15",[38886]="韦00",[38887]="韦03",[38888]="韦05",[38889]="韦08",[38890]="韦09",[38891]="韦09",[38892]="韦10",[38893]="韭00",[38894]="韭04",[38895]="韭06",[38896]="韭07",[38897]="韭08",[38898]="韭10",[38899]="音00",[38900]="音04",[38901]="音04",[38902]="音05",[38903]="音05",[38904]="音07",[38905]="音09",[38906]="音09",[38907]="音10",[38908]="音10",[38909]="音11",[38910]="音11",[38911]="音11",[38912]="音14",[38913]="頁00",[38914]="頁02",[38915]="頁02",[38916]="頁02",[38917]="頁03",[38918]="頁03",[38919]="頁03",[38920]="頁03",[38921]="頁03",[38922]="頁04",[38923]="頁04",[38924]="頁04",[38925]="頁04",[38926]="頁04",[38927]="頁04",[38928]="頁04",[38929]="頁04",[38930]="頁04",[38931]="頁04",[38932]="頁05",[38933]="頁05",[38934]="頁05",[38935]="頁05",[38936]="頁05",[38937]="頁04",[38938]="頁05",[38939]="頁06",[38940]="頁06",[38941]="頁06",[38942]="頁06",[38943]="頁06",[38944]="頁06",[38945]="頁06",[38946]="頁06",[38947]="頁06",[38948]="頁07",[38949]="頁07",[38950]="頁06",[38951]="頁06",[38952]="頁06",[38953]="頁06",[38954]="頁06",[38955]="頁06",[38956]="頁06",[38957]="頁07",[38958]="頁07",[38959]="頁07",[38960]="頁07",[38961]="頁07",[38962]="頁07",[38963]="頁07",[38964]="頁07",[38965]="頁07",[38966]="頁07",[38967]="頁07",[38968]="頁07",[38969]="頁07",[38970]="頁07",[38971]="頁07",[38972]="頁07",[38973]="頁07",[38974]="頁09",[38975]="頁08",[38976]="頁08",[38977]="頁08",[38978]="頁08",[38979]="頁08",[38980]="頁08",[38981]="頁08",[38982]="頁08",[38983]="頁08",[38984]="頁08",[38985]="頁08",[38986]="頁08",[38987]="頁09",[38988]="頁09",[38989]="頁09",[38990]="頁09",[38991]="頁09",[38992]="頁09",[38993]="頁09",[38994]="頁09",[38995]="頁09",[38996]="頁09",[38997]="頁09",[38998]="頁10",[38999]="頁10",[39000]="頁10",[39001]="頁10",[39002]="頁10",[39003]="頁10",[39004]="頁10",[39005]="頁10",[39006]="頁10",[39007]="頁11",[39008]="頁11",[39009]="頁11",[39010]="頁11",[39011]="頁11",[39012]="頁12",[39013]="頁12",[39014]="頁12",[39015]="頁12",[39016]="頁12",[39017]="頁13",[39018]="頁13",[39019]="頁13",[39020]="頁14",[39021]="頁14",[39022]="頁14",[39023]="頁14",[39024]="頁15",[39025]="頁16",[39026]="頁16",[39027]="頁18",[39028]="頁18",[39029]="页00",[39030]="页02",[39031]="页02",[39032]="页03",[39033]="页03",[39034]="页03",[39035]="页03",[39036]="页04",[39037]="页04",[39038]="页04",[39039]="页04",[39040]="页04",[39041]="页04",[39042]="页04",[39043]="页04",[39044]="页04",[39045]="页05",[39046]="页05",[39047]="页05",[39048]="页05",[39049]="页06",[39050]="页06",[39051]="页06",[39052]="页06",[39053]="页06",[39054]="页06",[39055]="页06",[39056]="页07",[39057]="页07",[39058]="页07",[39059]="页07",[39060]="页07",[39061]="页07",[39062]="页07",[39063]="页08",[39064]="页09",[39065]="页09",[39066]="页09",[39067]="页09",[39068]="页09",[39069]="页09",[39070]="页10",[39071]="页10",[39072]="页10",[39073]="页10",[39074]="页12",[39075]="页12",[39076]="页13",[39077]="页14",[39078]="页15",[39079]="页17",[39080]="風00",[39081]="風03",[39082]="風03",[39083]="風04",[39084]="風04",[39085]="風05",[39086]="風05",[39087]="風05",[39088]="風05",[39089]="風05",[39090]="風06",[39091]="風06",[39092]="風07",[39093]="風07",[39094]="風08",[39095]="風08",[39096]="風09",[39097]="風09",[39098]="風09",[39099]="風10",[39100]="風10",[39101]="風10",[39102]="風10",[39103]="風10",[39104]="風10",[39105]="風11",[39106]="風11",[39107]="風11",[39108]="風11",[39109]="風12",[39110]="風12",[39111]="風12",[39112]="風12",[39113]="風12",[39114]="風12",[39115]="風13",[39116]="風18",[39117]="風18",[39118]="风00",[39119]="风03",[39120]="风05",[39121]="风05",[39122]="风05",[39123]="风08",[39124]="风09",[39125]="风10",[39126]="风09",[39127]="风10",[39128]="风11",[39129]="风12",[39130]="风12",[39131]="飛00",[39132]="飛12",[39133]="飛18",[39134]="飞00",[39135]="食00",[39136]="食00",[39137]="食02",[39138]="食02",[39139]="食02",[39140]="食02",[39141]="食03",[39142]="食03",[39143]="食03",[39144]="食03",[39145]="食04",[39146]="食04",[39147]="食04",[39148]="食04",[39149]="食04",[39150]="食04",[39151]="食04",[39152]="食04",[39153]="食04",[39154]="食04",[39155]="食05",[39156]="食05",[39157]="食05",[39158]="食05",[39159]="食05",[39160]="食05",[39161]="食05",[39162]="食06",[39163]="食05",[39164]="食05",[39165]="食05",[39166]="食05",[39167]="食05",[39168]="食06",[39169]="食06",[39170]="食06",[39171]="食06",[39172]="食06",[39173]="食06",[39174]="食06",[39175]="食06",[39176]="食06",[39177]="食06",[39178]="食06",[39179]="食06",[39180]="食06",[39181]="食06",[39182]="食06",[39183]="食06",[39184]="食07",[39185]="食07",[39186]="食07",[39187]="食07",[39188]="食07",[39189]="食07",[39190]="食07",[39191]="食07",[39192]="食07",[39193]="食07",[39194]="食08",[39195]="食08",[39196]="食08",[39197]="食07",[39198]="食08",[39199]="食08",[39200]="食08",[39201]="食08",[39202]="食08",[39203]="食08",[39204]="食08",[39205]="食08",[39206]="食08",[39207]="食08",[39208]="食08",[39209]="食08",[39210]="食09",[39211]="食09",[39212]="食09",[39213]="食09",[39214]="食09",[39215]="食09",[39216]="食09",[39217]="食09",[39218]="食09",[39219]="食09",[39220]="食09",[39221]="食09",[39222]="食10",[39223]="食09",[39224]="食10",[39225]="食10",[39226]="食10",[39227]="食10",[39228]="食10",[39229]="食10",[39230]="食10",[39231]="食10",[39232]="食10",[39233]="食10",[39234]="食10",[39235]="食10",[39236]="食11",[39237]="食11",[39238]="食11",[39239]="食11",[39240]="食11",[39241]="食11",[39242]="食12",[39243]="食12",[39244]="食12",[39245]="食12",[39246]="食12",[39247]="食12",[39248]="食12",[39249]="食12",[39250]="食12",[39251]="食12",[39252]="食13",[39253]="食13",[39254]="食13",[39255]="食13",[39256]="食13",[39257]="食13",[39258]="食14",[39259]="食14",[39260]="食14",[39261]="食16",[39262]="食17",[39263]="食17",[39264]="食19",[39265]="食19",[39266]="食22",[39267]="饣00",[39268]="饣02",[39269]="饣02",[39270]="饣03",[39271]="饣03",[39272]="饣04",[39273]="饣04",[39274]="饣04",[39275]="饣04",[39276]="饣04",[39277]="饣04",[39278]="饣04",[39279]="饣05",[39280]="饣05",[39281]="饣05",[39282]="饣05",[39283]="饣05",[39284]="饣05",[39285]="饣06",[39286]="饣06",[39287]="饣06",[39288]="饣06",[39289]="饣06",[39290]="饣06",[39291]="饣06",[39292]="饣06",[39293]="饣07",[39294]="饣07",[39295]="饣07",[39296]="饣07",[39297]="饣07",[39298]="饣07",[39299]="饣08",[39300]="饣08",[39301]="饣08",[39302]="饣08",[39303]="饣09",[39304]="饣09",[39305]="饣10",[39306]="饣09",[39307]="饣09",[39308]="饣10",[39309]="饣10",[39310]="饣10",[39311]="饣10",}