มอดูล:zh-sortkey/data/053

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[39312]="饣10",[39313]="饣11",[39314]="饣11",[39315]="饣12",[39316]="饣12",[39317]="饣22",[39318]="首00",[39319]="首02",[39320]="首08",[39321]="香00",[39322]="香04",[39323]="香05",[39324]="香05",[39325]="香05",[39326]="香07",[39327]="香07",[39328]="香07",[39329]="香08",[39330]="香08",[39331]="香08",[39332]="香09",[39333]="香09",[39334]="香10",[39335]="香10",[39336]="香11",[39337]="香12",[39338]="香14",[39339]="香18",[39340]="馬00",[39341]="馬02",[39342]="馬02",[39343]="馬03",[39344]="馬03",[39345]="馬03",[39346]="馬03",[39347]="馬03",[39348]="馬03",[39349]="馬03",[39350]="馬04",[39351]="馬04",[39352]="馬04",[39353]="馬04",[39354]="馬04",[39355]="馬04",[39356]="馬04",[39357]="馬04",[39358]="馬04",[39359]="馬04",[39360]="馬04",[39361]="馬04",[39362]="馬04",[39363]="馬04",[39364]="馬04",[39365]="馬04",[39366]="馬04",[39367]="馬04",[39368]="馬05",[39369]="馬05",[39370]="馬05",[39371]="馬05",[39372]="馬05",[39373]="馬05",[39374]="馬05",[39375]="馬05",[39376]="馬05",[39377]="馬05",[39378]="馬05",[39379]="馬05",[39380]="馬05",[39381]="馬05",[39382]="馬05",[39383]="馬05",[39384]="馬05",[39385]="馬05",[39386]="馬05",[39387]="馬05",[39388]="馬05",[39389]="馬05",[39390]="馬05",[39391]="馬05",[39392]="馬05",[39393]="馬06",[39394]="馬06",[39395]="馬06",[39396]="馬06",[39397]="馬06",[39398]="馬06",[39399]="馬06",[39400]="馬06",[39401]="馬06",[39402]="馬06",[39403]="馬06",[39404]="馬06",[39405]="馬06",[39406]="馬06",[39407]="馬06",[39408]="馬06",[39409]="馬06",[39410]="馬06",[39411]="馬08",[39412]="馬07",[39413]="馬07",[39414]="馬07",[39415]="馬07",[39416]="馬07",[39417]="馬07",[39418]="馬07",[39419]="馬07",[39420]="馬07",[39421]="馬07",[39422]="馬07",[39423]="馬07",[39424]="馬07",[39425]="馬07",[39426]="馬07",[39427]="馬07",[39428]="馬08",[39429]="馬08",[39430]="馬08",[39431]="馬08",[39432]="馬08",[39433]="馬08",[39434]="馬08",[39435]="馬08",[39436]="馬08",[39437]="馬08",[39438]="馬08",[39439]="馬08",[39440]="馬08",[39441]="馬08",[39442]="馬08",[39443]="馬08",[39444]="馬09",[39445]="馬09",[39446]="馬09",[39447]="馬09",[39448]="馬09",[39449]="馬09",[39450]="馬09",[39451]="馬09",[39452]="馬09",[39453]="馬09",[39454]="馬09",[39455]="馬09",[39456]="馬09",[39457]="馬09",[39458]="馬09",[39459]="馬09",[39460]="馬09",[39461]="馬09",[39462]="馬09",[39463]="馬09",[39464]="馬09",[39465]="馬10",[39466]="馬10",[39467]="馬10",[39468]="馬10",[39469]="馬10",[39470]="馬10",[39471]="馬10",[39472]="馬10",[39473]="馬10",[39474]="馬10",[39475]="馬10",[39476]="馬10",[39477]="馬10",[39478]="馬10",[39479]="馬10",[39480]="馬10",[39481]="馬11",[39482]="馬11",[39483]="馬11",[39484]="馬11",[39485]="馬11",[39486]="馬11",[39487]="馬11",[39488]="馬11",[39489]="馬11",[39490]="馬11",[39491]="馬11",[39492]="馬11",[39493]="馬11",[39494]="馬11",[39495]="馬11",[39496]="馬12",[39497]="馬12",[39498]="馬12",[39499]="馬12",[39500]="馬12",[39501]="馬12",[39502]="馬12",[39503]="馬12",[39504]="馬12",[39505]="馬12",[39506]="馬12",[39507]="馬12",[39508]="馬12",[39509]="馬12",[39510]="馬13",[39511]="馬13",[39512]="馬13",[39513]="馬13",[39514]="馬13",[39515]="馬13",[39516]="馬13",[39517]="馬14",[39518]="馬14",[39519]="馬14",[39520]="馬16",[39521]="馬16",[39522]="馬16",[39523]="馬16",[39524]="馬17",[39525]="馬17",[39526]="馬17",[39527]="馬17",[39528]="馬18",[39529]="馬18",[39530]="馬19",[39531]="馬20",[39532]="马00",[39533]="马02",[39534]="马03",[39535]="马03",[39536]="马03",[39537]="马04",[39538]="马04",[39539]="马04",[39540]="马04",[39541]="马05",[39542]="马05",[39543]="马05",[39544]="马05",[39545]="马05",[39546]="马05",[39547]="马05",[39548]="马05",[39549]="马05",[39550]="马05",[39551]="马05",[39552]="马05",[39553]="马06",[39554]="马06",[39555]="马06",[39556]="马06",[39557]="马06",[39558]="马06",[39559]="马06",[39560]="马06",[39561]="马06",[39562]="马07",[39563]="马07",[39564]="马07",[39565]="马07",[39566]="马07",[39567]="马07",[39568]="马08",[39569]="马08",[39570]="马08",[39571]="马08",[39572]="马08",[39573]="马08",[39574]="马08",[39575]="马09",[39576]="马09",[39577]="马09",[39578]="马09",[39579]="马09",[39580]="马10",[39581]="马10",[39582]="马10",[39583]="马10",[39584]="马11",[39585]="马11",[39586]="马11",[39587]="马12",[39588]="马14",[39589]="马16",[39590]="马17",[39591]="马17",[39592]="骨00",[39593]="骨02",[39594]="骨03",[39595]="骨03",[39596]="骨03",[39597]="骨03",[39598]="骨03",[39599]="骨04",[39600]="骨04",[39601]="骨04",[39602]="骨05",[39603]="骨05",[39604]="骨05",[39605]="骨05",[39606]="骨05",[39607]="骨05",[39608]="骨06",[39609]="骨06",[39610]="骨06",[39611]="骨06",[39612]="骨06",[39613]="骨07",[39614]="骨07",[39615]="骨08",[39616]="骨08",[39617]="骨08",[39618]="骨09",[39619]="骨09",[39620]="骨09",[39621]="骨09",[39622]="骨10",[39623]="骨10",[39624]="骨10",[39625]="骨10",[39626]="骨10",[39627]="骨10",[39628]="骨10",[39629]="骨11",[39630]="骨11",[39631]="骨11",[39632]="骨12",[39633]="骨13",[39634]="骨13",[39635]="骨13",[39636]="骨13",[39637]="骨14",[39638]="骨15",[39639]="骨16",[39640]="高00",[39641]="高00",[39642]="高04",[39643]="高05",[39644]="高08",[39645]="高12",[39646]="高13",[39647]="髟00",[39648]="髟02",[39649]="髟03",[39650]="髟03",[39651]="髟04",[39652]="髟04",[39653]="髟04",[39654]="髟04",[39655]="髟04",[39656]="髟04",[39657]="髟04",[39658]="髟04",[39659]="髟05",[39660]="髟05",[39661]="髟05",[39662]="髟05",[39663]="髟05",[39664]="髟05",[39665]="髟05",[39666]="髟05",[39667]="髟05",[39668]="髟05",[39669]="髟06",[39670]="髟06",[39671]="髟06",[39672]="髟06",[39673]="髟06",[39674]="髟06",[39675]="髟06",[39676]="髟07",[39677]="髟07",[39678]="髟07",[39679]="髟07",[39680]="髟07",[39681]="髟07",[39682]="髟07",[39683]="髟08",[39684]="髟08",[39685]="髟08",[39686]="髟08",[39687]="髟06",[39688]="髟08",[39689]="髟09",[39690]="髟09",[39691]="髟09",[39692]="髟09",[39693]="髟09",[39694]="髟09",[39695]="髟09",[39696]="髟10",[39697]="髟10",[39698]="髟10",[39699]="髟10",[39700]="髟11",[39701]="髟11",[39702]="髟11",[39703]="髟11",[39704]="髟11",[39705]="髟12",[39706]="髟12",[39707]="髟12",[39708]="髟12",[39709]="髟11",[39710]="髟13",[39711]="髟13",[39712]="髟13",[39713]="髟14",[39714]="髟14",[39715]="髟15",[39716]="髟17",[39717]="鬥00",[39718]="鬥04",[39719]="鬥05",[39720]="鬥06",[39721]="鬥08",[39722]="鬥10",[39723]="鬥12",[39724]="鬥14",[39725]="鬥14",[39726]="鬥17",[39727]="鬯00",[39728]="鬯17",[39729]="鬯19",[39730]="鬲00",[39731]="鬲06",[39732]="鬲07",[39733]="鬲08",[39734]="鬲08",[39735]="鬲09",[39736]="鬲10",[39737]="鬲11",[39738]="鬲11",[39739]="鬲12",[39740]="鬼00",[39741]="鬼03",[39742]="鬼04",[39743]="鬼04",[39744]="鬼04",[39745]="鬼04",[39746]="鬼04",[39747]="鬼05",[39748]="鬼05",[39749]="鬼05",[39750]="鬼05",[39751]="鬼06",[39752]="鬼07",[39753]="鬼07",[39754]="鬼08",[39755]="鬼08",[39756]="鬼08",[39757]="鬼08",[39758]="鬼08",[39759]="鬼08",[39760]="鬼10",[39761]="鬼11",[39762]="鬼11",[39763]="鬼11",[39764]="鬼11",[39765]="鬼12",[39766]="鬼12",[39767]="鬼14",[39768]="鬼14",[39769]="鬼14",[39770]="魚00",[39771]="魚02",[39772]="魚02",[39773]="魚02",[39774]="魚02",[39775]="魚03",[39776]="魚03",[39777]="魚03",[39778]="魚03",[39779]="魚04",[39780]="魚04",[39781]="魚04",[39782]="魚04",[39783]="魚04",[39784]="魚04",[39785]="魚04",[39786]="魚04",[39787]="魚04",[39788]="魚04",[39789]="魚04",[39790]="魚04",[39791]="魚04",[39792]="魚04",[39793]="魚04",[39794]="魚04",[39795]="魚04",[39796]="魚04",[39797]="魚04",[39798]="魚04",[39799]="魚04",[39800]="魚04",[39801]="魚04",[39802]="魚05",[39803]="魚05",[39804]="魚05",[39805]="魚05",[39806]="魚05",[39807]="魚05",[39808]="魚05",[39809]="魚05",[39810]="魚05",[39811]="魚05",}