มอดูล:zh-sortkey/data/054

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[39812]="魚05",[39813]="魚05",[39814]="魚05",[39815]="魚05",[39816]="魚05",[39817]="魚05",[39818]="魚05",[39819]="魚05",[39820]="魚05",[39821]="魚05",[39822]="魚05",[39823]="魚05",[39824]="魚05",[39825]="魚05",[39826]="魚05",[39827]="魚05",[39828]="魚05",[39829]="魚05",[39830]="魚05",[39831]="魚05",[39832]="魚05",[39833]="魚06",[39834]="魚06",[39835]="魚06",[39836]="魚06",[39837]="魚06",[39838]="魚06",[39839]="魚06",[39840]="魚06",[39841]="魚06",[39842]="魚06",[39843]="魚05",[39844]="魚06",[39845]="魚06",[39846]="魚06",[39847]="魚06",[39848]="魚06",[39849]="魚06",[39850]="魚06",[39851]="魚06",[39852]="魚06",[39853]="魚06",[39854]="魚06",[39855]="魚06",[39856]="魚06",[39857]="魚06",[39858]="魚06",[39859]="魚06",[39860]="魚06",[39861]="魚07",[39862]="魚07",[39863]="魚07",[39864]="魚07",[39865]="魚07",[39866]="魚06",[39867]="魚07",[39868]="魚07",[39869]="魚07",[39870]="魚07",[39871]="魚07",[39872]="魚07",[39873]="魚07",[39874]="魚07",[39875]="魚07",[39876]="魚07",[39877]="魚07",[39878]="魚07",[39879]="魚07",[39880]="魚07",[39881]="魚07",[39882]="魚07",[39883]="魚07",[39884]="魚07",[39885]="魚07",[39886]="魚07",[39887]="魚07",[39888]="魚07",[39889]="魚07",[39890]="魚07",[39891]="魚07",[39892]="魚08",[39893]="魚08",[39894]="魚08",[39895]="魚08",[39896]="魚08",[39897]="魚08",[39898]="魚08",[39899]="魚08",[39900]="魚08",[39901]="魚08",[39902]="魚08",[39903]="魚08",[39904]="魚08",[39905]="魚08",[39906]="魚08",[39907]="魚08",[39908]="魚08",[39909]="魚08",[39910]="魚08",[39911]="魚08",[39912]="魚08",[39913]="魚08",[39914]="魚08",[39915]="魚08",[39916]="魚08",[39917]="魚08",[39918]="魚08",[39919]="魚08",[39920]="魚08",[39921]="魚08",[39922]="魚08",[39923]="魚08",[39924]="魚08",[39925]="魚08",[39926]="魚09",[39927]="魚09",[39928]="魚09",[39929]="魚09",[39930]="魚09",[39931]="魚08",[39932]="魚09",[39933]="魚07",[39934]="魚09",[39935]="魚09",[39936]="魚09",[39937]="魚09",[39938]="魚09",[39939]="魚09",[39940]="魚09",[39941]="魚09",[39942]="魚09",[39943]="魚09",[39944]="魚09",[39945]="魚09",[39946]="魚09",[39947]="魚09",[39948]="魚09",[39949]="魚09",[39950]="魚09",[39951]="魚09",[39952]="魚09",[39953]="魚09",[39954]="魚09",[39955]="魚09",[39956]="魚09",[39957]="魚09",[39958]="魚09",[39959]="魚09",[39960]="魚09",[39961]="魚09",[39962]="魚09",[39963]="魚09",[39964]="魚10",[39965]="魚10",[39966]="魚10",[39967]="魚10",[39968]="魚09",[39969]="魚10",[39970]="魚10",[39971]="魚10",[39972]="魚10",[39973]="魚10",[39974]="魚10",[39975]="魚10",[39976]="魚10",[39977]="魚10",[39978]="魚10",[39979]="魚10",[39980]="魚10",[39981]="魚10",[39982]="魚10",[39983]="魚10",[39984]="魚10",[39985]="魚11",[39986]="魚11",[39987]="魚11",[39988]="魚11",[39989]="魚11",[39990]="魚11",[39991]="魚11",[39992]="魚11",[39993]="魚11",[39994]="魚11",[39995]="魚11",[39996]="魚11",[39997]="魚11",[39998]="魚11",[39999]="魚11",[40000]="魚11",[40001]="魚11",[40002]="魚11",[40003]="魚11",[40004]="魚11",[40005]="魚11",[40006]="魚11",[40007]="魚11",[40008]="魚11",[40009]="魚12",[40010]="魚12",[40011]="魚12",[40012]="魚12",[40013]="魚12",[40014]="魚12",[40015]="魚12",[40016]="魚12",[40017]="魚12",[40018]="魚12",[40019]="魚12",[40020]="魚12",[40021]="魚12",[40022]="魚12",[40023]="魚12",[40024]="魚12",[40025]="魚12",[40026]="魚12",[40027]="魚12",[40028]="魚13",[40029]="魚13",[40030]="魚13",[40031]="魚13",[40032]="魚13",[40033]="魚13",[40034]="魚13",[40035]="魚13",[40036]="魚13",[40037]="魚13",[40038]="魚13",[40039]="魚13",[40040]="魚14",[40041]="魚13",[40042]="魚13",[40043]="魚13",[40044]="魚14",[40045]="魚14",[40046]="魚14",[40047]="魚14",[40048]="魚14",[40049]="魚15",[40050]="魚15",[40051]="魚15",[40052]="魚15",[40053]="魚15",[40054]="魚15",[40055]="魚16",[40056]="魚16",[40057]="魚18",[40058]="魚19",[40059]="魚22",[40060]="鱼00",[40061]="鱼02",[40062]="鱼03",[40063]="鱼04",[40064]="鱼04",[40065]="鱼04",[40066]="鱼04",[40067]="鱼04",[40068]="鱼05",[40069]="鱼05",[40070]="鱼05",[40071]="鱼05",[40072]="鱼05",[40073]="鱼05",[40074]="鱼05",[40075]="鱼05",[40076]="鱼05",[40077]="鱼05",[40078]="鱼05",[40079]="鱼05",[40080]="鱼05",[40081]="鱼06",[40082]="鱼06",[40083]="鱼06",[40084]="鱼06",[40085]="鱼06",[40086]="鱼06",[40087]="鱼06",[40088]="鱼06",[40089]="鱼06",[40090]="鱼06",[40091]="鱼06",[40092]="鱼06",[40093]="鱼06",[40094]="鱼06",[40095]="鱼06",[40096]="鱼07",[40097]="鱼07",[40098]="鱼07",[40099]="鱼07",[40100]="鱼07",[40101]="鱼07",[40102]="鱼07",[40103]="鱼07",[40104]="鱼07",[40105]="鱼07",[40106]="鱼07",[40107]="鱼07",[40108]="鱼07",[40109]="鱼08",[40110]="鱼08",[40111]="鱼08",[40112]="鱼08",[40113]="鱼08",[40114]="鱼08",[40115]="鱼08",[40116]="鱼08",[40117]="鱼08",[40118]="鱼08",[40119]="鱼08",[40120]="鱼08",[40121]="鱼08",[40122]="鱼08",[40123]="鱼08",[40124]="鱼09",[40125]="鱼09",[40126]="鱼10",[40127]="鱼09",[40128]="鱼09",[40129]="鱼09",[40130]="鱼09",[40131]="鱼09",[40132]="鱼09",[40133]="鱼09",[40134]="鱼09",[40135]="鱼09",[40136]="鱼09",[40137]="鱼09",[40138]="鱼09",[40139]="鱼09",[40140]="鱼10",[40141]="鱼10",[40142]="鱼10",[40143]="鱼10",[40144]="鱼10",[40145]="鱼10",[40146]="鱼10",[40147]="鱼11",[40148]="鱼11",[40149]="鱼11",[40150]="鱼11",[40151]="鱼11",[40152]="鱼11",[40153]="鱼11",[40154]="鱼11",[40155]="鱼11",[40156]="鱼12",[40157]="鱼12",[40158]="鱼12",[40159]="鱼12",[40160]="鱼13",[40161]="鱼13",[40162]="鱼13",[40163]="鱼13",[40164]="鱼14",[40165]="鳥00",[40166]="鳥01",[40167]="鳥02",[40168]="鳥02",[40169]="鳥02",[40170]="鳥02",[40171]="鳥02",[40172]="鳥02",[40173]="鳥02",[40174]="鳥02",[40175]="鳥02",[40176]="鳥02",[40177]="鳥03",[40178]="鳥03",[40179]="鳥03",[40180]="鳥03",[40181]="鳥03",[40182]="鳥03",[40183]="鳥04",[40184]="鳥04",[40185]="鳥04",[40186]="鳥04",[40187]="鳥04",[40188]="鳥04",[40189]="鳥04",[40190]="鳥04",[40191]="鳥04",[40192]="鳥04",[40193]="鳥04",[40194]="鳥04",[40195]="鳥04",[40196]="鳥04",[40197]="鳥04",[40198]="鳥04",[40199]="鳥04",[40200]="鳥04",[40201]="鳥04",[40202]="鳥05",[40203]="鳥04",[40204]="鳥04",[40205]="鳥04",[40206]="鳥04",[40207]="鳥05",[40208]="鳥05",[40209]="鳥05",[40210]="鳥05",[40211]="鳥05",[40212]="鳥05",[40213]="鳥05",[40214]="鳥05",[40215]="鳥05",[40216]="鳥05",[40217]="鳥05",[40218]="鳥05",[40219]="鳥05",[40220]="鳥05",[40221]="鳥05",[40222]="鳥05",[40223]="鳥05",[40224]="鳥05",[40225]="鳥05",[40226]="鳥05",[40227]="鳥05",[40228]="鳥05",[40229]="鳥05",[40230]="鳥05",[40231]="鳥05",[40232]="鳥05",[40233]="鳥05",[40234]="鳥05",[40235]="鳥05",[40236]="鳥05",[40237]="鳥06",[40238]="鳥06",[40239]="鳥06",[40240]="鳥06",[40241]="鳥06",[40242]="鳥06",[40243]="鳥06",[40244]="鳥06",[40245]="鳥06",[40246]="鳥06",[40247]="鳥06",[40248]="鳥06",[40249]="鳥06",[40250]="鳥06",[40251]="鳥06",[40252]="鳥06",[40253]="鳥06",[40254]="鳥06",[40255]="鳥06",[40256]="鳥06",[40257]="鳥06",[40258]="鳥06",[40259]="鳥06",[40260]="鳥06",[40261]="鳥06",[40262]="鳥06",[40263]="鳥06",[40264]="鳥06",[40265]="鳥06",[40266]="鳥07",[40267]="鳥07",[40268]="鳥07",[40269]="鳥07",[40270]="鳥07",[40271]="鳥07",[40272]="鳥07",[40273]="鳥07",[40274]="鳥07",[40275]="鳥07",[40276]="鳥07",[40277]="鳥07",[40278]="鳥07",[40279]="鳥07",[40280]="鳥07",[40281]="鳥07",[40282]="鳥07",[40283]="鳥07",[40284]="鳥07",[40285]="鳥07",[40286]="鳥07",[40287]="鳥07",[40288]="鳥07",[40289]="鳥07",[40290]="鳥07",[40291]="鳥07",[40292]="角11",[40293]="鳥07",[40294]="鳥08",[40295]="鳥08",[40296]="鳥08",[40297]="鳥08",[40298]="鳥08",[40299]="鳥08",[40300]="鳥08",[40301]="鳥08",[40302]="鳥08",[40303]="鳥08",[40304]="鳥08",[40305]="鳥08",[40306]="鳥08",[40307]="鳥08",[40308]="鳥08",[40309]="鳥08",[40310]="鳥08",[40311]="鳥08",}