มอดูล:zh-sortkey/data/058

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[131572]="人05",[131573]="人05",[131574]="人05",[131575]="人05",[131576]="人05",[131577]="人05",[131578]="人05",[131579]="人05",[131580]="人05",[131581]="人05",[131582]="人05",[131583]="人05",[131584]="人05",[131585]="人05",[131586]="口04",[131587]="人06",[131588]="人06",[131589]="人06",[131590]="人06",[131591]="人06",[131592]="人06",[131593]="人06",[131594]="人06",[131595]="人06",[131596]="人06",[131597]="人06",[131598]="人06",[131599]="人06",[131600]="人06",[131601]="人06",[131602]="人06",[131603]="人06",[131604]="人06",[131605]="人06",[131606]="人06",[131607]="人06",[131608]="人06",[131609]="人06",[131610]="人06",[131611]="人06",[131612]="人06",[131613]="人06",[131614]="人06",[131615]="人06",[131616]="人06",[131617]="人06",[131618]="人06",[131619]="人06",[131620]="小05",[131621]="人06",[131622]="人06",[131623]="人06",[131624]="人06",[131625]="人06",[131626]="人06",[131627]="人06",[131628]="人06",[131629]="人07",[131630]="人07",[131631]="人07",[131632]="人07",[131633]="人07",[131634]="人07",[131635]="人07",[131636]="人07",[131637]="人07",[131638]="人07",[131639]="人07",[131640]="人07",[131641]="人07",[131642]="人07",[131643]="人07",[131644]="人07",[131645]="人07",[131646]="人07",[131647]="人07",[131648]="人07",[131649]="人07",[131650]="人07",[131651]="人07",[131652]="人07",[131653]="人07",[131654]="人07",[131655]="人07",[131656]="人07",[131657]="人07",[131658]="人07",[131659]="人07",[131660]="人07",[131661]="人07",[131662]="人07",[131663]="人07",[131664]="人07",[131665]="人07",[131666]="人07",[131667]="人07",[131668]="人07",[131669]="人07",[131670]="人07",[131671]="人07",[131672]="人07",[131673]="人07",[131674]="人07",[131675]="人07",[131676]="人07",[131677]="人07",[131678]="人07",[131679]="人07",[131680]="人07",[131681]="人07",[131682]="人07",[131683]="人08",[131684]="人08",[131685]="人08",[131686]="人08",[131687]="人08",[131688]="人08",[131689]="人08",[131690]="人08",[131691]="人08",[131692]="人08",[131693]="人08",[131694]="人08",[131695]="人08",[131696]="人08",[131697]="人08",[131698]="人08",[131699]="人08",[131700]="人08",[131701]="人08",[131702]="人08",[131703]="人08",[131704]="人08",[131705]="人08",[131706]="人08",[131707]="人08",[131708]="人08",[131709]="人08",[131710]="人08",[131711]="人08",[131712]="人08",[131713]="人08",[131714]="人08",[131715]="人08",[131716]="人08",[131717]="人08",[131718]="人08",[131719]="人08",[131720]="人08",[131721]="人08",[131722]="人08",[131723]="人08",[131724]="人08",[131725]="人08",[131726]="人08",[131727]="人08",[131728]="人08",[131729]="人08",[131730]="人08",[131731]="人08",[131732]="人08",[131733]="人08",[131734]="人08",[131735]="人08",[131736]="人08",[131737]="人08",[131738]="人08",[131739]="人08",[131740]="人08",[131741]="人08",[131742]="人08",[131743]="人08",[131744]="人08",[131745]="人08",[131746]="人08",[131747]="人08",[131748]="人08",[131749]="人08",[131750]="人08",[131751]="人09",[131752]="人09",[131753]="人09",[131754]="人09",[131755]="人09",[131756]="人09",[131757]="人09",[131758]="人09",[131759]="人09",[131760]="人09",[131761]="人09",[131762]="人09",[131763]="人09",[131764]="人09",[131765]="人09",[131766]="人09",[131767]="人09",[131768]="人09",[131769]="人09",[131770]="人09",[131771]="人09",[131772]="人09",[131773]="人09",[131774]="人09",[131775]="人09",[131776]="人09",[131777]="人09",[131778]="人09",[131779]="人09",[131780]="人09",[131781]="人09",[131782]="人09",[131783]="人09",[131784]="人09",[131785]="人09",[131786]="人09",[131787]="人09",[131788]="人09",[131789]="人09",[131790]="人09",[131791]="人09",[131792]="人09",[131793]="食00",[131794]="人09",[131795]="人09",[131796]="人09",[131797]="人09",[131798]="人09",[131799]="人09",[131800]="人09",[131801]="人09",[131802]="人09",[131803]="人09",[131804]="人09",[131805]="人09",[131806]="人09",[131807]="人08",[131808]="人09",[131809]="人09",[131810]="人09",[131811]="人09",[131812]="人09",[131813]="人09",[131814]="人09",[131815]="人09",[131816]="人09",[131817]="人09",[131818]="人09",[131819]="人09",[131820]="人09",[131821]="人10",[131822]="人10",[131823]="人10",[131824]="人10",[131825]="人10",[131826]="人10",[131827]="人10",[131828]="人10",[131829]="人10",[131830]="人10",[131831]="人10",[131832]="人10",[131833]="人10",[131834]="人10",[131835]="人10",[131836]="人10",[131837]="人10",[131838]="人10",[131839]="人10",[131840]="人10",[131841]="人10",[131842]="人10",[131843]="人10",[131844]="人10",[131845]="人10",[131846]="入10",[131847]="人10",[131848]="人10",[131849]="人10",[131850]="人10",[131851]="人10",[131852]="人10",[131853]="人10",[131854]="人10",[131855]="人10",[131856]="人10",[131857]="人10",[131858]="人10",[131859]="人10",[131860]="人10",[131861]="人10",[131862]="人10",[131863]="人10",[131864]="人10",[131865]="人10",[131866]="人10",[131867]="人10",[131868]="人10",[131869]="人10",[131870]="夊09",[131871]="白07",[131872]="人10",[131873]="人10",[131874]="人10",[131875]="人10",[131876]="人10",[131877]="人10",[131878]="人10",[131879]="人10",[131880]="人10",[131881]="人10",[131882]="目06",[131883]="人11",[131884]="人11",[131885]="人11",[131886]="人11",[131887]="人11",[131888]="人11",[131889]="人11",[131890]="人11",[131891]="人11",[131892]="人11",[131893]="人11",[131894]="人11",[131895]="人11",[131896]="人11",[131897]="人11",[131898]="人11",[131899]="人11",[131900]="人11",[131901]="人11",[131902]="人11",[131903]="人11",[131904]="人11",[131905]="人11",[131906]="人11",[131907]="人11",[131908]="人11",[131909]="人11",[131910]="人11",[131911]="人11",[131912]="人11",[131913]="人11",[131914]="人11",[131915]="人11",[131916]="人11",[131917]="人11",[131918]="人11",[131919]="人11",[131920]="人11",[131921]="人11",[131922]="人11",[131923]="人11",[131924]="人11",[131925]="人11",[131926]="人11",[131927]="人11",[131928]="人11",[131929]="人11",[131930]="人11",[131931]="人11",[131932]="人11",[131933]="人11",[131934]="人11",[131935]="人11",[131936]="人11",[131937]="人11",[131938]="矛08",[131939]="人11",[131940]="人11",[131941]="人12",[131942]="人11",[131943]="人11",[131944]="人11",[131945]="人11",[131946]="人11",[131947]="人11",[131948]="人11",[131949]="人12",[131950]="人12",[131951]="人12",[131952]="人12",[131953]="人12",[131954]="人12",[131955]="人12",[131956]="人12",[131957]="人12",[131958]="人12",[131959]="人12",[131960]="人12",[131961]="人12",[131962]="人12",[131963]="人12",[131964]="人12",[131965]="人12",[131966]="人12",[131967]="人12",[131968]="人12",[131969]="人12",[131970]="人12",[131971]="人12",[131972]="人12",[131973]="人12",[131974]="人12",[131975]="人12",[131976]="人12",[131977]="人12",[131978]="人12",[131979]="人12",[131980]="人12",[131981]="人12",[131982]="人12",[131983]="人12",[131984]="人12",[131985]="人12",[131986]="人12",[131987]="人12",[131988]="人12",[131989]="人12",[131990]="人12",[131991]="人12",[131992]="禸10",[131993]="人12",[131994]="人12",[131995]="爻10",[131996]="齒05",[131997]="人12",[131998]="人12",[131999]="人12",[132000]="人12",[132001]="人12",[132002]="人12",[132003]="人12",[132004]="人12",[132005]="人12",[132006]="人12",[132007]="人12",[132008]="人12",[132009]="人12",[132010]="人12",[132011]="人12",[132012]="人12",[132013]="人12",[132014]="人12",[132015]="人12",[132016]="人12",[132017]="人12",[132018]="人12",[132019]="人12",[132020]="人12",[132021]="人11",[132022]="戈10",[132023]="人13",[132024]="人13",[132025]="人13",[132026]="人13",[132027]="人13",[132028]="人13",[132029]="人13",[132030]="人13",[132031]="人13",[132032]="人13",[132033]="人13",[132034]="人13",[132035]="人13",[132036]="人13",[132037]="人13",[132038]="人13",[132039]="人13",[132040]="人13",[132041]="人13",[132042]="人13",[132043]="人13",[132044]="人13",[132045]="人13",[132046]="人13",[132047]="人13",[132048]="人12",[132049]="人13",[132050]="人14",[132051]="口12",[132052]="人13",[132053]="人13",[132054]="人13",[132055]="人13",[132056]="人13",[132057]="人13",[132058]="人13",[132059]="人13",[132060]="人13",[132061]="人13",[132062]="人13",[132063]="人13",[132064]="人13",[132065]="人13",[132066]="人13",[132067]="人13",[132068]="人13",[132069]="人13",[132070]="人13",[132071]="口12",}