มอดูล:zh-sortkey/data/060

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[132572]="冫08",[132573]="冫08",[132574]="冫08",[132575]="冫08",[132576]="冫08",[132577]="冫08",[132578]="冫08",[132579]="冫08",[132580]="冫08",[132581]="冫09",[132582]="冫09",[132583]="冫09",[132584]="冫09",[132585]="冫09",[132586]="冫09",[132587]="冫09",[132588]="冫09",[132589]="冫09",[132590]="冫09",[132591]="冫09",[132592]="冫09",[132593]="冫10",[132594]="冫10",[132595]="冫10",[132596]="冫10",[132597]="冫10",[132598]="冫10",[132599]="冫10",[132600]="冫10",[132601]="冫10",[132602]="冫11",[132603]="冫11",[132604]="冫11",[132605]="冫11",[132606]="冫11",[132607]="冫11",[132608]="冫11",[132609]="冫11",[132610]="冫11",[132611]="冫11",[132612]="冫12",[132613]="冫12",[132614]="冫12",[132615]="冫12",[132616]="冫12",[132617]="冫12",[132618]="冫13",[132619]="冫13",[132620]="冫13",[132621]="冫13",[132622]="冫13",[132623]="冫13",[132624]="冫13",[132625]="冫13",[132626]="冫14",[132627]="冫12",[132628]="冫14",[132629]="冫14",[132630]="冫15",[132631]="冫15",[132632]="冫15",[132633]="冫15",[132634]="冫15",[132635]="冫15",[132636]="冫15",[132637]="冫16",[132638]="冫16",[132639]="冫16",[132640]="冫16",[132641]="冫16",[132642]="冫17",[132643]="冫17",[132644]="冫19",[132645]="冫20",[132646]="冫24",[132647]="几00",[132648]="几00",[132649]="几02",[132650]="几02",[132651]="几02",[132652]="几02",[132653]="几02",[132654]="几02",[132655]="几02",[132656]="几02",[132657]="几03",[132658]="几03",[132659]="几03",[132660]="几03",[132661]="几04",[132662]="几04",[132663]="几04",[132664]="几04",[132665]="几04",[132666]="几04",[132667]="几04",[132668]="几05",[132669]="几05",[132670]="几05",[132671]="几05",[132672]="几05",[132673]="几05",[132674]="几05",[132675]="几05",[132676]="几05",[132677]="几05",[132678]="几06",[132679]="几06",[132680]="几06",[132681]="几06",[132682]="几06",[132683]="几06",[132684]="几06",[132685]="几06",[132686]="几06",[132687]="几07",[132688]="几07",[132689]="几07",[132690]="几08",[132691]="几08",[132692]="几08",[132693]="几08",[132694]="几08",[132695]="巛07",[132696]="几09",[132697]="几09",[132698]="夂08",[132699]="几09",[132700]="几09",[132701]="几09",[132702]="几09",[132703]="几10",[132704]="几10",[132705]="几10",[132706]="几10",[132707]="几10",[132708]="几11",[132709]="几11",[132710]="几11",[132711]="几11",[132712]="几12",[132713]="几12",[132714]="几12",[132715]="几13",[132716]="風06",[132717]="几14",[132718]="几14",[132719]="几14",[132720]="几14",[132721]="几15",[132722]="几18",[132723]="几19",[132724]="凵00",[132725]="凵01",[132726]="凵02",[132727]="凵02",[132728]="凵02",[132729]="凵03",[132730]="凵03",[132731]="凵03",[132732]="口02",[132733]="凵03",[132734]="凵04",[132735]="凵04",[132736]="凵04",[132737]="凵04",[132738]="凵04",[132739]="凵04",[132740]="凵04",[132741]="凵04",[132742]="凵05",[132743]="凵05",[132744]="凵05",[132745]="凵05",[132746]="凵05",[132747]="凵06",[132748]="凵06",[132749]="凵06",[132750]="凵07",[132751]="凵07",[132752]="凵07",[132753]="面00",[132754]="凵08",[132755]="凵08",[132756]="凵09",[132757]="凵09",[132758]="凵09",[132759]="凵09",[132760]="凵10",[132761]="凵12",[132762]="凵12",[132763]="土12",[132764]="凵13",[132765]="凵14",[132766]="凵15",[132767]="凵17",[132768]="凵18",[132769]="凵19",[132770]="凵22",[132771]="刀00",[132772]="刀01",[132773]="刀02",[132774]="刀02",[132775]="刀02",[132776]="刀02",[132777]="刀02",[132778]="刀02",[132779]="刀02",[132780]="刀02",[132781]="刀03",[132782]="刀03",[132783]="刀03",[132784]="刀03",[132785]="刀03",[132786]="刀03",[132787]="刀03",[132788]="刀03",[132789]="刀04",[132790]="刀03",[132791]="刀04",[132792]="刀04",[132793]="刀04",[132794]="刀04",[132795]="刀03",[132796]="刀04",[132797]="刀04",[132798]="刀04",[132799]="刀04",[132800]="刀04",[132801]="刀04",[132802]="刀04",[132803]="刀04",[132804]="刀04",[132805]="刀04",[132806]="刀04",[132807]="刀04",[132808]="刀04",[132809]="刀04",[132810]="刀04",[132811]="刀04",[132812]="刀04",[132813]="刀04",[132814]="刀05",[132815]="刀05",[132816]="刀05",[132817]="刀05",[132818]="刀05",[132819]="刀05",[132820]="刀05",[132821]="刀05",[132822]="刀05",[132823]="刀05",[132824]="刀05",[132825]="刀05",[132826]="刀05",[132827]="刀05",[132828]="刀05",[132829]="刀05",[132830]="刀05",[132831]="刀05",[132832]="刀05",[132833]="刀05",[132834]="刀05",[132835]="刀05",[132836]="刀05",[132837]="刀05",[132838]="刀05",[132839]="刀06",[132840]="刀06",[132841]="刀06",[132842]="刀06",[132843]="刀06",[132844]="刀06",[132845]="刀06",[132846]="刀06",[132847]="刀06",[132848]="刀06",[132849]="刀06",[132850]="刀06",[132851]="刀06",[132852]="刀06",[132853]="刀06",[132854]="刀06",[132855]="刀06",[132856]="刀06",[132857]="刀06",[132858]="刀06",[132859]="刀06",[132860]="刀06",[132861]="刀06",[132862]="刀06",[132863]="刀06",[132864]="刀06",[132865]="刀06",[132866]="刀06",[132867]="刀06",[132868]="刀06",[132869]="刀06",[132870]="刀06",[132871]="刀06",[132872]="刀06",[132873]="刀06",[132874]="刀06",[132875]="刀06",[132876]="刀06",[132877]="刀06",[132878]="刀06",[132879]="刀06",[132880]="刀07",[132881]="刀07",[132882]="刀07",[132883]="刀07",[132884]="刀07",[132885]="刀07",[132886]="刀07",[132887]="刀07",[132888]="刀07",[132889]="刀07",[132890]="刀07",[132891]="刀07",[132892]="刀07",[132893]="刀07",[132894]="刀07",[132895]="刀07",[132896]="刀07",[132897]="刀07",[132898]="刀07",[132899]="刀07",[132900]="刀07",[132901]="刀07",[132902]="刀07",[132903]="刀07",[132904]="刀07",[132905]="刀07",[132906]="刀07",[132907]="刀07",[132908]="刀07",[132909]="刀07",[132910]="刀07",[132911]="刀07",[132912]="刀07",[132913]="刀08",[132914]="刀08",[132915]="刀08",[132916]="刀08",[132917]="刀08",[132918]="刀08",[132919]="刀08",[132920]="刀08",[132921]="刀08",[132922]="刀08",[132923]="刀08",[132924]="刀08",[132925]="刀08",[132926]="刀08",[132927]="刀08",[132928]="刀08",[132929]="刀08",[132930]="刀08",[132931]="刀08",[132932]="刀08",[132933]="刀08",[132934]="刀08",[132935]="刀08",[132936]="刀08",[132937]="刀08",[132938]="刀08",[132939]="刀08",[132940]="刀08",[132941]="刀08",[132942]="刀08",[132943]="刀08",[132944]="刀08",[132945]="刀08",[132946]="刀08",[132947]="刀08",[132948]="刀08",[132949]="刀08",[132950]="刀08",[132951]="刀08",[132952]="刀08",[132953]="刀08",[132954]="刀08",[132955]="刀08",[132956]="刀08",[132957]="刀09",[132958]="刀09",[132959]="刀09",[132960]="刀09",[132961]="刀09",[132962]="刀09",[132963]="刀09",[132964]="刀09",[132965]="刀09",[132966]="刀09",[132967]="刀09",[132968]="刀09",[132969]="刀09",[132970]="刀09",[132971]="刀09",[132972]="刀09",[132973]="刀09",[132974]="刀09",[132975]="刀09",[132976]="刀09",[132977]="刀09",[132978]="刀09",[132979]="刀09",[132980]="刀09",[132981]="刀09",[132982]="刀08",[132983]="刀09",[132984]="刀09",[132985]="刀09",[132986]="刀09",[132987]="刀09",[132988]="刀09",[132989]="刀09",[132990]="刀09",[132991]="刀10",[132992]="刀10",[132993]="刀10",[132994]="刀10",[132995]="刀10",[132996]="刀10",[132997]="刀10",[132998]="刀10",[132999]="刀10",[133000]="刀10",[133001]="刀10",[133002]="刀10",[133003]="刀10",[133004]="刀10",[133005]="刀10",[133006]="刀10",[133007]="刀10",[133008]="刀10",[133009]="刀10",[133010]="刀10",[133011]="刀10",[133012]="刀10",[133013]="刀10",[133014]="刀10",[133015]="刀10",[133016]="刀10",[133017]="刀10",[133018]="刀10",[133019]="刀10",[133020]="禾07",[133021]="刀10",[133022]="刀10",[133023]="刀10",[133024]="刀10",[133025]="刀10",[133026]="刀10",[133027]="刀10",[133028]="刀10",[133029]="刀11",[133030]="刀11",[133031]="刀11",[133032]="刀11",[133033]="刀11",[133034]="刀11",[133035]="刀11",[133036]="刀11",[133037]="刀11",[133038]="刀11",[133039]="刀11",[133040]="刀11",[133041]="刀11",[133042]="刀11",[133043]="刀11",[133044]="刀11",[133045]="刀11",[133046]="刀11",[133047]="刀11",[133048]="刀11",[133049]="刀11",[133050]="刀11",[133051]="刀11",[133052]="刀11",[133053]="刀11",[133054]="刀11",[133055]="刀11",[133056]="刀11",[133057]="刀11",[133058]="刀12",[133059]="刀12",[133060]="刀12",[133061]="刀12",[133062]="刀12",[133063]="刀12",[133064]="刀12",[133065]="刀12",[133066]="刀12",[133067]="刀12",[133068]="刀12",[133069]="刀12",[133070]="刀12",[133071]="刀12",}