มอดูล:zh-sortkey/data/069

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[137072]="女08",[137073]="女08",[137074]="女08",[137075]="女08",[137076]="女08",[137077]="女08",[137078]="女08",[137079]="女08",[137080]="女08",[137081]="女08",[137082]="女08",[137083]="女08",[137084]="女08",[137085]="女08",[137086]="女08",[137087]="女08",[137088]="女08",[137089]="女08",[137090]="女08",[137091]="女08",[137092]="女08",[137093]="女08",[137094]="女08",[137095]="女08",[137096]="女08",[137097]="女08",[137098]="女08",[137099]="女08",[137100]="女08",[137101]="女08",[137102]="女08",[137103]="女08",[137104]="女08",[137105]="女08",[137106]="女08",[137107]="女08",[137108]="女08",[137109]="女08",[137110]="女08",[137111]="女08",[137112]="女08",[137113]="女08",[137114]="女08",[137115]="女08",[137116]="女09",[137117]="女09",[137118]="女09",[137119]="女09",[137120]="女09",[137121]="女09",[137122]="女09",[137123]="女09",[137124]="女09",[137125]="女09",[137126]="女09",[137127]="女09",[137128]="女09",[137129]="女09",[137130]="女09",[137131]="女09",[137132]="女09",[137133]="女09",[137134]="女09",[137135]="女09",[137136]="女09",[137137]="女09",[137138]="女09",[137139]="女09",[137140]="女09",[137141]="女09",[137142]="女09",[137143]="女09",[137144]="女09",[137145]="女09",[137146]="女09",[137147]="女09",[137148]="女09",[137149]="女09",[137150]="女09",[137151]="女09",[137152]="女09",[137153]="女09",[137154]="女09",[137155]="女09",[137156]="女09",[137157]="女09",[137158]="女09",[137159]="女09",[137160]="女09",[137161]="女09",[137162]="女09",[137163]="女09",[137164]="女09",[137165]="女09",[137166]="女09",[137167]="女09",[137168]="女09",[137169]="女09",[137170]="女09",[137171]="女09",[137172]="女09",[137173]="女09",[137174]="女09",[137175]="女09",[137176]="女09",[137177]="女09",[137178]="女09",[137179]="女09",[137180]="女09",[137181]="女09",[137182]="女09",[137183]="女09",[137184]="女09",[137185]="女09",[137186]="女09",[137187]="女09",[137188]="女09",[137189]="女09",[137190]="女09",[137191]="女09",[137192]="女10",[137193]="女10",[137194]="女10",[137195]="女10",[137196]="女10",[137197]="女10",[137198]="女10",[137199]="女10",[137200]="女10",[137201]="女10",[137202]="女10",[137203]="女10",[137204]="女10",[137205]="女10",[137206]="女10",[137207]="女10",[137208]="女10",[137209]="女10",[137210]="女10",[137211]="女10",[137212]="女10",[137213]="女10",[137214]="女10",[137215]="女10",[137216]="女10",[137217]="女10",[137218]="女10",[137219]="女10",[137220]="女10",[137221]="女10",[137222]="女10",[137223]="女10",[137224]="女10",[137225]="女10",[137226]="女10",[137227]="女10",[137228]="女10",[137229]="女10",[137230]="女10",[137231]="女10",[137232]="女10",[137233]="女10",[137234]="女10",[137235]="女10",[137236]="女10",[137237]="女10",[137238]="女12",[137239]="女11",[137240]="女12",[137241]="女11",[137242]="女11",[137243]="女11",[137244]="女11",[137245]="女11",[137246]="女11",[137247]="女11",[137248]="女11",[137249]="女11",[137250]="女11",[137251]="女09",[137252]="女11",[137253]="女11",[137254]="女11",[137255]="女11",[137256]="女11",[137257]="女11",[137258]="女11",[137259]="女11",[137260]="女11",[137261]="女11",[137262]="女11",[137263]="女11",[137264]="女11",[137265]="女11",[137266]="女12",[137267]="女11",[137268]="女11",[137269]="女11",[137270]="女11",[137271]="女11",[137272]="女11",[137273]="女11",[137274]="女11",[137275]="女11",[137276]="女11",[137277]="女11",[137278]="女11",[137279]="女11",[137280]="女11",[137281]="女11",[137282]="女11",[137283]="女11",[137284]="女11",[137285]="女11",[137286]="女11",[137287]="女11",[137288]="女11",[137289]="女11",[137290]="女11",[137291]="女11",[137292]="女11",[137293]="女11",[137294]="女11",[137295]="女12",[137296]="女12",[137297]="女12",[137298]="女12",[137299]="女12",[137300]="女12",[137301]="女12",[137302]="女12",[137303]="女12",[137304]="女12",[137305]="女12",[137306]="女12",[137307]="女12",[137308]="女12",[137309]="女12",[137310]="女12",[137311]="女12",[137312]="女12",[137313]="女12",[137314]="女12",[137315]="女12",[137316]="女12",[137317]="女12",[137318]="女12",[137319]="女12",[137320]="女12",[137321]="女12",[137322]="女12",[137323]="女12",[137324]="女12",[137325]="女12",[137326]="女12",[137327]="女12",[137328]="女12",[137329]="女12",[137330]="女12",[137331]="女12",[137332]="女12",[137333]="女12",[137334]="女12",[137335]="女12",[137336]="女12",[137337]="女12",[137338]="女12",[137339]="女12",[137340]="女12",[137341]="女12",[137342]="女12",[137343]="女12",[137344]="女12",[137345]="女12",[137346]="女12",[137347]="女12",[137348]="女12",[137349]="女12",[137350]="女12",[137351]="女12",[137352]="女12",[137353]="女12",[137354]="女12",[137355]="女12",[137356]="女12",[137357]="女12",[137358]="女13",[137359]="米09",[137360]="女12",[137361]="女13",[137362]="女13",[137363]="女13",[137364]="女13",[137365]="女13",[137366]="女13",[137367]="女13",[137368]="女13",[137369]="女13",[137370]="女13",[137371]="女13",[137372]="女13",[137373]="女13",[137374]="女13",[137375]="女13",[137376]="女13",[137377]="女13",[137378]="女13",[137379]="女13",[137380]="女13",[137381]="女13",[137382]="女13",[137383]="女13",[137384]="女13",[137385]="女13",[137386]="女13",[137387]="女13",[137388]="女13",[137389]="女13",[137390]="女13",[137391]="女13",[137392]="女13",[137393]="女13",[137394]="女13",[137395]="女13",[137396]="女13",[137397]="女13",[137398]="女13",[137399]="女13",[137400]="女13",[137401]="女13",[137402]="女13",[137403]="女13",[137404]="女13",[137405]="女13",[137406]="女13",[137407]="女13",[137408]="女13",[137409]="女13",[137410]="女13",[137411]="女13",[137412]="女13",[137413]="女14",[137414]="女14",[137415]="女14",[137416]="女14",[137417]="女14",[137418]="女14",[137419]="女14",[137420]="女14",[137421]="女14",[137422]="女14",[137423]="女14",[137424]="女14",[137425]="女14",[137426]="女14",[137427]="女14",[137428]="女14",[137429]="女14",[137430]="女14",[137431]="女14",[137432]="女14",[137433]="女14",[137434]="女14",[137435]="女14",[137436]="女14",[137437]="女14",[137438]="女14",[137439]="女14",[137440]="女14",[137441]="女14",[137442]="里10",[137443]="女14",[137444]="女14",[137445]="女14",[137446]="女14",[137447]="女14",[137448]="女14",[137449]="女14",[137450]="女15",[137451]="女15",[137452]="女15",[137453]="女15",[137454]="女15",[137455]="女15",[137456]="女15",[137457]="女15",[137458]="女15",[137459]="女15",[137460]="女15",[137461]="女15",[137462]="女15",[137463]="女15",[137464]="女15",[137465]="女15",[137466]="女15",[137467]="女15",[137468]="女15",[137469]="女16",[137470]="女16",[137471]="女16",[137472]="女16",[137473]="女16",[137474]="女16",[137475]="女16",[137476]="女16",[137477]="女16",[137478]="女16",[137479]="女16",[137480]="女16",[137481]="女16",[137482]="女16",[137483]="女16",[137484]="女16",[137485]="女16",[137486]="女17",[137487]="女17",[137488]="女17",[137489]="女17",[137490]="女17",[137491]="女17",[137492]="女17",[137493]="女17",[137494]="女17",[137495]="女17",[137496]="女18",[137497]="女18",[137498]="女18",[137499]="女18",[137500]="女18",[137501]="女18",[137502]="女16",[137503]="女18",[137504]="女18",[137505]="女19",[137506]="女19",[137507]="女19",[137508]="女19",[137509]="女19",[137510]="女19",[137511]="女19",[137512]="女19",[137513]="女19",[137514]="女19",[137515]="女20",[137516]="女20",[137517]="女20",[137518]="女21",[137519]="女21",[137520]="女21",[137521]="女21",[137522]="女21",[137523]="女21",[137524]="女22",[137525]="女22",[137526]="女22",[137527]="女24",[137528]="女24",[137529]="女24",[137530]="女24",[137531]="女30",[137532]="子00",[137533]="子01",[137534]="子02",[137535]="子02",[137536]="子02",[137537]="子02",[137538]="子02",[137539]="子03",[137540]="子03",[137541]="子03",[137542]="子04",[137543]="子04",[137544]="子04",[137545]="子04",[137546]="子04",[137547]="卜05",[137548]="子04",[137549]="子04",[137550]="子05",[137551]="子05",[137552]="子05",[137553]="子05",[137554]="子05",[137555]="子05",[137556]="子05",[137557]="子05",[137558]="子05",[137559]="子05",[137560]="子05",[137561]="子05",[137562]="子05",[137563]="子06",[137564]="子06",[137565]="子06",[137566]="子06",[137567]="子06",[137568]="子06",[137569]="子06",[137570]="子06",[137571]="子06",}