มอดูล:zh-sortkey/data/070

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[137572]="子06",[137573]="子06",[137574]="子06",[137575]="子06",[137576]="子07",[137577]="子07",[137578]="子07",[137579]="子07",[137580]="子07",[137581]="子07",[137582]="子08",[137583]="子08",[137584]="子08",[137585]="子08",[137586]="子08",[137587]="子08",[137588]="子08",[137589]="子08",[137590]="子09",[137591]="子09",[137592]="子09",[137593]="子09",[137594]="子09",[137595]="子09",[137596]="子09",[137597]="子09",[137598]="子09",[137599]="子09",[137600]="子09",[137601]="子09",[137602]="子09",[137603]="子10",[137604]="子10",[137605]="子10",[137606]="子10",[137607]="子10",[137608]="子10",[137609]="子10",[137610]="子10",[137611]="子10",[137612]="子10",[137613]="子10",[137614]="子10",[137615]="子10",[137616]="子10",[137617]="子11",[137618]="子11",[137619]="子11",[137620]="子11",[137621]="子11",[137622]="子11",[137623]="子12",[137624]="子12",[137625]="子12",[137626]="子12",[137627]="子12",[137628]="子12",[137629]="子12",[137630]="子13",[137631]="子13",[137632]="子13",[137633]="子13",[137634]="子13",[137635]="子13",[137636]="子13",[137637]="子13",[137638]="子13",[137639]="子13",[137640]="子13",[137641]="子14",[137642]="子15",[137643]="子15",[137644]="子15",[137645]="子16",[137646]="子16",[137647]="子16",[137648]="子16",[137649]="子17",[137650]="子17",[137651]="子17",[137652]="子17",[137653]="子17",[137654]="子17",[137655]="子19",[137656]="子24",[137657]="宀01",[137658]="宀02",[137659]="宀02",[137660]="宀02",[137661]="宀03",[137662]="宀03",[137663]="宀03",[137664]="宀03",[137665]="宀03",[137666]="宀03",[137667]="宀03",[137668]="宀03",[137669]="宀03",[137670]="宀03",[137671]="宀03",[137672]="宀03",[137673]="宀03",[137674]="宀03",[137675]="宀04",[137676]="宀04",[137677]="宀04",[137678]="宀04",[137679]="宀04",[137680]="宀04",[137681]="宀04",[137682]="宀04",[137683]="宀04",[137684]="宀04",[137685]="宀04",[137686]="宀05",[137687]="宀05",[137688]="宀05",[137689]="宀05",[137690]="宀05",[137691]="宀05",[137692]="宀05",[137693]="宀05",[137694]="宀05",[137695]="宀05",[137696]="宀05",[137697]="宀05",[137698]="宀05",[137699]="宀05",[137700]="宀05",[137701]="宀05",[137702]="宀05",[137703]="宀05",[137704]="宀05",[137705]="宀06",[137706]="宀06",[137707]="宀06",[137708]="宀06",[137709]="宀06",[137710]="宀06",[137711]="宀06",[137712]="宀06",[137713]="宀06",[137714]="宀06",[137715]="宀06",[137716]="宀06",[137717]="宀06",[137718]="宀06",[137719]="宀06",[137720]="宀06",[137721]="宀06",[137722]="宀06",[137723]="宀06",[137724]="宀06",[137725]="宀06",[137726]="宀06",[137727]="宀06",[137728]="宀07",[137729]="宀07",[137730]="宀07",[137731]="宀07",[137732]="宀07",[137733]="宀07",[137734]="宀07",[137735]="宀07",[137736]="宀07",[137737]="宀07",[137738]="宀07",[137739]="宀07",[137740]="宀07",[137741]="宀07",[137742]="宀07",[137743]="宀07",[137744]="宀07",[137745]="宀07",[137746]="宀07",[137747]="宀07",[137748]="宀07",[137749]="宀07",[137750]="宀07",[137751]="宀07",[137752]="宀07",[137753]="宀07",[137754]="宀07",[137755]="宀07",[137756]="宀07",[137757]="宀07",[137758]="宀07",[137759]="宀07",[137760]="宀07",[137761]="宀07",[137762]="宀08",[137763]="宀08",[137764]="宀08",[137765]="宀08",[137766]="宀08",[137767]="宀08",[137768]="宀08",[137769]="宀08",[137770]="宀08",[137771]="宀08",[137772]="宀08",[137773]="宀08",[137774]="宀08",[137775]="宀08",[137776]="宀08",[137777]="宀08",[137778]="宀08",[137779]="宀08",[137780]="宀08",[137781]="宀08",[137782]="宀08",[137783]="宀08",[137784]="宀08",[137785]="宀08",[137786]="宀08",[137787]="宀08",[137788]="宀08",[137789]="宀09",[137790]="宀09",[137791]="宀09",[137792]="宀09",[137793]="宀09",[137794]="宀09",[137795]="宀09",[137796]="宀09",[137797]="宀09",[137798]="宀09",[137799]="宀09",[137800]="宀09",[137801]="宀09",[137802]="宀09",[137803]="宀09",[137804]="宀09",[137805]="宀09",[137806]="宀09",[137807]="宀09",[137808]="宀09",[137809]="宀09",[137810]="宀09",[137811]="宀09",[137812]="宀09",[137813]="宀09",[137814]="宀09",[137815]="宀09",[137816]="宀09",[137817]="宀09",[137818]="宀09",[137819]="宀09",[137820]="宀09",[137821]="宀09",[137822]="宀09",[137823]="宀10",[137824]="宀10",[137825]="宀10",[137826]="宀10",[137827]="宀10",[137828]="宀10",[137829]="宀10",[137830]="宀10",[137831]="宀10",[137832]="宀10",[137833]="宀10",[137834]="宀10",[137835]="宀10",[137836]="宀10",[137837]="宀10",[137838]="宀10",[137839]="宀10",[137840]="宀10",[137841]="宀10",[137842]="宀10",[137843]="宀10",[137844]="宀10",[137845]="宀10",[137846]="宀10",[137847]="宀10",[137848]="宀10",[137849]="宀10",[137850]="宀10",[137851]="宀11",[137852]="宀11",[137853]="宀11",[137854]="宀11",[137855]="宀11",[137856]="宀11",[137857]="宀11",[137858]="宀11",[137859]="宀11",[137860]="宀11",[137861]="宀11",[137862]="宀11",[137863]="宀11",[137864]="宀11",[137865]="宀11",[137866]="宀11",[137867]="宀11",[137868]="宀11",[137869]="宀11",[137870]="宀11",[137871]="宀11",[137872]="宀11",[137873]="宀11",[137874]="宀11",[137875]="宀11",[137876]="宀11",[137877]="宀11",[137878]="宀11",[137879]="宀11",[137880]="宀11",[137881]="宀11",[137882]="宀11",[137883]="宀11",[137884]="宀11",[137885]="宀11",[137886]="又12",[137887]="宀12",[137888]="宀12",[137889]="宀12",[137890]="宀12",[137891]="宀12",[137892]="宀12",[137893]="宀12",[137894]="宀12",[137895]="宀12",[137896]="宀12",[137897]="宀12",[137898]="宀12",[137899]="宀12",[137900]="宀12",[137901]="宀12",[137902]="宀12",[137903]="宀12",[137904]="宀12",[137905]="宀12",[137906]="宀12",[137907]="宀12",[137908]="宀12",[137909]="宀12",[137910]="宀12",[137911]="宀12",[137912]="宀12",[137913]="宀12",[137914]="宀12",[137915]="宀12",[137916]="宀12",[137917]="宀12",[137918]="宀13",[137919]="宀13",[137920]="宀13",[137921]="宀13",[137922]="宀13",[137923]="宀13",[137924]="宀13",[137925]="宀13",[137926]="宀13",[137927]="宀13",[137928]="宀13",[137929]="宀13",[137930]="宀13",[137931]="宀13",[137932]="宀13",[137933]="宀13",[137934]="宀13",[137935]="宀13",[137936]="宀13",[137937]="宀14",[137938]="宀14",[137939]="宀14",[137940]="宀14",[137941]="宀14",[137942]="宀14",[137943]="宀14",[137944]="宀14",[137945]="宀14",[137946]="宀14",[137947]="宀14",[137948]="宀14",[137949]="宀14",[137950]="宀15",[137951]="宀15",[137952]="宀15",[137953]="宀15",[137954]="宀15",[137955]="宀15",[137956]="宀15",[137957]="宀15",[137958]="宀15",[137959]="宀15",[137960]="宀15",[137961]="宀15",[137962]="宀15",[137963]="宀15",[137964]="宀16",[137965]="宀16",[137966]="宀16",[137967]="宀16",[137968]="宀16",[137969]="宀16",[137970]="宀16",[137971]="宀16",[137972]="宀16",[137973]="宀16",[137974]="宀16",[137975]="宀17",[137976]="宀17",[137977]="宀17",[137978]="宀17",[137979]="宀17",[137980]="宀18",[137981]="宀18",[137982]="宀18",[137983]="宀18",[137984]="宀18",[137985]="宀18",[137986]="宀18",[137987]="宀18",[137988]="宀19",[137989]="宀19",[137990]="宀19",[137991]="宀19",[137992]="宀19",[137993]="宀19",[137994]="宀19",[137995]="宀19",[137996]="宀20",[137997]="宀21",[137998]="宀24",[137999]="宀21",[138000]="宀21",[138001]="宀22",[138002]="宀25",[138003]="宀22",[138004]="宀22",[138005]="宀22",[138006]="宀23",[138007]="宀23",[138008]="宀23",[138009]="宀24",[138010]="宀24",[138011]="宀26",[138012]="宀33",[138013]="寸01",[138014]="寸03",[138015]="寸05",[138016]="寸05",[138017]="寸05",[138018]="寸05",[138019]="寸05",[138020]="寸05",[138021]="寸05",[138022]="寸05",[138023]="寸06",[138024]="寸06",[138025]="寸06",[138026]="寸06",[138027]="寸06",[138028]="寸06",[138029]="寸07",[138030]="寸08",[138031]="寸08",[138032]="寸08",[138033]="寸08",[138034]="寸08",[138035]="寸09",[138036]="寸09",[138037]="寸09",[138038]="寸09",[138039]="寸09",[138040]="寸09",[138041]="寸10",[138042]="寸10",[138043]="寸10",[138044]="寸10",[138045]="寸11",[138046]="寸11",[138047]="寸11",[138048]="寸11",[138049]="寸11",[138050]="寸11",[138051]="寸12",[138052]="寸12",[138053]="寸12",[138054]="寸12",[138055]="寸12",[138056]="寸12",[138057]="寸12",[138058]="寸13",[138059]="寸13",[138060]="寸13",[138061]="寸14",[138062]="寸14",[138063]="寸14",[138064]="寸15",[138065]="寸16",[138066]="寸17",[138067]="寸18",[138068]="小00",[138069]="小01",[138070]="小01",[138071]="小02",}