มอดูล:zh-sortkey/data/072

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[138572]="山03",[138573]="山03",[138574]="山03",[138575]="山03",[138576]="山03",[138577]="山03",[138578]="山03",[138579]="山04",[138580]="山04",[138581]="山04",[138582]="山04",[138583]="山04",[138584]="山04",[138585]="山04",[138586]="山04",[138587]="山04",[138588]="山04",[138589]="山04",[138590]="山04",[138591]="山04",[138592]="山04",[138593]="山04",[138594]="山04",[138595]="山04",[138596]="山04",[138597]="山04",[138598]="山04",[138599]="山04",[138600]="山04",[138601]="山04",[138602]="山04",[138603]="山04",[138604]="山04",[138605]="山04",[138606]="山04",[138607]="山04",[138608]="山04",[138609]="山04",[138610]="山04",[138611]="山04",[138612]="山04",[138613]="山04",[138614]="山04",[138615]="山04",[138616]="山04",[138617]="山04",[138618]="山04",[138619]="山04",[138620]="山04",[138621]="山04",[138622]="山04",[138623]="山04",[138624]="山04",[138625]="山04",[138626]="山04",[138627]="山05",[138628]="山05",[138629]="山05",[138630]="山05",[138631]="山05",[138632]="山05",[138633]="山05",[138634]="山05",[138635]="山05",[138636]="山05",[138637]="山05",[138638]="山05",[138639]="山05",[138640]="山05",[138641]="山05",[138642]="山05",[138643]="山05",[138644]="山05",[138645]="山05",[138646]="山05",[138647]="山05",[138648]="山05",[138649]="山05",[138650]="山05",[138651]="山05",[138652]="山05",[138653]="山05",[138654]="山05",[138655]="山05",[138656]="山05",[138657]="山05",[138658]="山05",[138659]="山05",[138660]="用03",[138661]="山05",[138662]="山05",[138663]="山05",[138664]="山05",[138665]="山05",[138666]="山05",[138667]="山06",[138668]="山06",[138669]="山06",[138670]="山06",[138671]="山06",[138672]="山06",[138673]="山06",[138674]="山06",[138675]="山06",[138676]="山06",[138677]="山06",[138678]="山06",[138679]="山06",[138680]="山06",[138681]="山06",[138682]="山06",[138683]="山06",[138684]="山06",[138685]="山06",[138686]="山06",[138687]="山06",[138688]="山06",[138689]="山06",[138690]="山06",[138691]="山06",[138692]="山06",[138693]="山06",[138694]="山06",[138695]="山06",[138696]="山06",[138697]="山06",[138698]="山06",[138699]="山06",[138700]="山06",[138701]="山06",[138702]="山06",[138703]="山06",[138704]="山06",[138705]="山06",[138706]="山06",[138707]="山06",[138708]="山06",[138709]="山07",[138710]="山07",[138711]="山07",[138712]="山07",[138713]="山07",[138714]="山07",[138715]="山07",[138716]="山07",[138717]="山07",[138718]="山07",[138719]="山07",[138720]="山07",[138721]="山07",[138722]="山07",[138723]="山07",[138724]="山07",[138725]="山07",[138726]="山07",[138727]="山07",[138728]="山07",[138729]="山07",[138730]="山07",[138731]="山07",[138732]="山07",[138733]="山07",[138734]="山07",[138735]="山07",[138736]="山07",[138737]="山07",[138738]="山07",[138739]="山07",[138740]="山07",[138741]="山07",[138742]="山07",[138743]="山07",[138744]="山07",[138745]="山07",[138746]="山07",[138747]="山07",[138748]="山07",[138749]="山07",[138750]="山07",[138751]="山07",[138752]="山07",[138753]="山07",[138754]="山07",[138755]="山07",[138756]="山07",[138757]="山07",[138758]="山07",[138759]="山07",[138760]="山07",[138761]="山07",[138762]="山07",[138763]="山07",[138764]="山07",[138765]="山07",[138766]="山07",[138767]="山07",[138768]="山07",[138769]="山08",[138770]="山08",[138771]="山08",[138772]="山08",[138773]="山08",[138774]="山08",[138775]="山08",[138776]="山08",[138777]="山08",[138778]="山08",[138779]="山08",[138780]="山08",[138781]="山08",[138782]="山08",[138783]="山08",[138784]="山08",[138785]="山08",[138786]="山08",[138787]="山08",[138788]="山08",[138789]="山08",[138790]="山08",[138791]="山08",[138792]="山08",[138793]="山08",[138794]="山08",[138795]="山08",[138796]="山08",[138797]="山08",[138798]="山08",[138799]="山08",[138800]="山08",[138801]="山08",[138802]="山08",[138803]="山08",[138804]="山08",[138805]="山08",[138806]="山08",[138807]="山08",[138808]="山08",[138809]="山08",[138810]="山08",[138811]="山08",[138812]="山08",[138813]="山08",[138814]="山08",[138815]="山08",[138816]="山08",[138817]="山08",[138818]="山08",[138819]="山08",[138820]="山08",[138821]="山08",[138822]="山08",[138823]="山08",[138824]="山08",[138825]="山08",[138826]="山08",[138827]="山08",[138828]="山08",[138829]="山08",[138830]="山08",[138831]="山08",[138832]="山08",[138833]="山08",[138834]="山08",[138835]="山08",[138836]="山08",[138837]="山08",[138838]="山08",[138839]="山08",[138840]="山08",[138841]="山08",[138842]="山08",[138843]="山08",[138844]="山08",[138845]="山08",[138846]="山08",[138847]="山08",[138848]="山08",[138849]="山08",[138850]="山08",[138851]="山08",[138852]="山08",[138853]="山08",[138854]="山08",[138855]="山08",[138856]="山08",[138857]="山08",[138858]="山09",[138859]="山09",[138860]="山09",[138861]="山09",[138862]="山09",[138863]="山09",[138864]="山09",[138865]="山09",[138866]="山09",[138867]="山09",[138868]="山09",[138869]="山09",[138870]="山09",[138871]="山09",[138872]="山09",[138873]="山09",[138874]="山09",[138875]="山09",[138876]="山09",[138877]="山09",[138878]="山09",[138879]="山09",[138880]="山09",[138881]="山09",[138882]="山09",[138883]="山09",[138884]="山09",[138885]="山09",[138886]="山09",[138887]="山09",[138888]="山09",[138889]="山09",[138890]="山09",[138891]="山09",[138892]="山09",[138893]="山09",[138894]="山09",[138895]="山09",[138896]="山09",[138897]="山09",[138898]="山09",[138899]="山09",[138900]="山09",[138901]="山09",[138902]="山09",[138903]="山09",[138904]="山09",[138905]="山09",[138906]="山09",[138907]="山09",[138908]="山09",[138909]="山09",[138910]="山09",[138911]="山09",[138912]="山09",[138913]="山09",[138914]="山09",[138915]="山09",[138916]="山09",[138917]="山09",[138918]="山09",[138919]="山09",[138920]="山09",[138921]="山09",[138922]="山10",[138923]="山10",[138924]="山10",[138925]="山10",[138926]="山10",[138927]="山10",[138928]="山10",[138929]="山10",[138930]="山10",[138931]="山10",[138932]="山10",[138933]="山10",[138934]="山10",[138935]="山10",[138936]="山10",[138937]="山10",[138938]="山10",[138939]="山10",[138940]="山10",[138941]="山10",[138942]="山10",[138943]="山10",[138944]="山10",[138945]="山10",[138946]="山10",[138947]="山10",[138948]="山10",[138949]="山10",[138950]="山10",[138951]="山10",[138952]="山10",[138953]="山10",[138954]="山10",[138955]="山10",[138956]="山10",[138957]="山10",[138958]="山10",[138959]="山10",[138960]="山10",[138961]="山10",[138962]="山10",[138963]="山10",[138964]="山10",[138965]="山10",[138966]="山10",[138967]="山10",[138968]="山11",[138969]="山11",[138970]="山11",[138971]="山11",[138972]="山11",[138973]="山11",[138974]="山11",[138975]="山11",[138976]="山11",[138977]="山11",[138978]="山11",[138979]="山11",[138980]="山11",[138981]="山11",[138982]="山11",[138983]="山11",[138984]="山11",[138985]="山11",[138986]="山11",[138987]="山11",[138988]="山11",[138989]="山11",[138990]="山11",[138991]="山11",[138992]="山11",[138993]="山11",[138994]="山11",[138995]="山11",[138996]="山11",[138997]="山11",[138998]="山11",[138999]="山11",[139000]="山11",[139001]="山11",[139002]="山11",[139003]="山11",[139004]="山11",[139005]="山11",[139006]="山11",[139007]="山11",[139008]="山11",[139009]="山11",[139010]="山11",[139011]="山11",[139012]="山11",[139013]="山11",[139014]="山11",[139015]="山11",[139016]="山11",[139017]="山11",[139018]="山12",[139019]="山12",[139020]="山12",[139021]="山12",[139022]="山12",[139023]="山12",[139024]="山12",[139025]="山12",[139026]="山12",[139027]="山12",[139028]="山12",[139029]="山12",[139030]="山12",[139031]="山12",[139032]="山12",[139033]="山12",[139034]="山12",[139035]="山12",[139036]="山12",[139037]="山12",[139038]="山12",[139039]="山12",[139040]="山12",[139041]="山12",[139042]="山12",[139043]="山12",[139044]="山12",[139045]="山12",[139046]="山12",[139047]="山12",[139048]="山12",[139049]="山12",[139050]="山12",[139051]="山12",[139052]="山12",[139053]="山12",[139054]="山12",[139055]="山12",[139056]="山12",[139057]="山12",[139058]="山12",[139059]="山12",[139060]="山12",[139061]="山12",[139062]="山12",[139063]="山12",[139064]="山12",[139065]="山12",[139066]="山12",[139067]="山12",[139068]="山12",[139069]="山13",[139070]="山13",[139071]="山13",}