มอดูล:zh-sortkey/data/073

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[139072]="山13",[139073]="山13",[139074]="山13",[139075]="山13",[139076]="山13",[139077]="山13",[139078]="山13",[139079]="山13",[139080]="山13",[139081]="山14",[139082]="山13",[139083]="山13",[139084]="山13",[139085]="山13",[139086]="山13",[139087]="山13",[139088]="山13",[139089]="山13",[139090]="山13",[139091]="山13",[139092]="山13",[139093]="山13",[139094]="山13",[139095]="山13",[139096]="山13",[139097]="山13",[139098]="山13",[139099]="山13",[139100]="山14",[139101]="山14",[139102]="山14",[139103]="山14",[139104]="山14",[139105]="山14",[139106]="山14",[139107]="山14",[139108]="山14",[139109]="山14",[139110]="山14",[139111]="山14",[139112]="山14",[139113]="山14",[139114]="山14",[139115]="山14",[139116]="山14",[139117]="山14",[139118]="山14",[139119]="山14",[139120]="山14",[139121]="山14",[139122]="山14",[139123]="山14",[139124]="山14",[139125]="山14",[139126]="山14",[139127]="山14",[139128]="山14",[139129]="山14",[139130]="山14",[139131]="山14",[139132]="山14",[139133]="山14",[139134]="山14",[139135]="山14",[139136]="山14",[139137]="山14",[139138]="山15",[139139]="山15",[139140]="山15",[139141]="山15",[139142]="山15",[139143]="山15",[139144]="山15",[139145]="山15",[139146]="山15",[139147]="山15",[139148]="山15",[139149]="山15",[139150]="山15",[139151]="山15",[139152]="山15",[139153]="山15",[139154]="山15",[139155]="山15",[139156]="山15",[139157]="山15",[139158]="山15",[139159]="大15",[139160]="山16",[139161]="山16",[139162]="山16",[139163]="山16",[139164]="山16",[139165]="山16",[139166]="山16",[139167]="山16",[139168]="山15",[139169]="山16",[139170]="山16",[139171]="山16",[139172]="山16",[139173]="山16",[139174]="山16",[139175]="山16",[139176]="山16",[139177]="山16",[139178]="山16",[139179]="山16",[139180]="山16",[139181]="山16",[139182]="山17",[139183]="山17",[139184]="山17",[139185]="山17",[139186]="山17",[139187]="山17",[139188]="山17",[139189]="山17",[139190]="山17",[139191]="山17",[139192]="山17",[139193]="山17",[139194]="山17",[139195]="山14",[139196]="山18",[139197]="山18",[139198]="山18",[139199]="山18",[139200]="山18",[139201]="山18",[139202]="山18",[139203]="山18",[139204]="山18",[139205]="山18",[139206]="山18",[139207]="山19",[139208]="山19",[139209]="山19",[139210]="山19",[139211]="山19",[139212]="山19",[139213]="山19",[139214]="山19",[139215]="山19",[139216]="山19",[139217]="山19",[139218]="山20",[139219]="山20",[139220]="山21",[139221]="山21",[139222]="山21",[139223]="山21",[139224]="山21",[139225]="山21",[139226]="山21",[139227]="山21",[139228]="山21",[139229]="山22",[139230]="山22",[139231]="山22",[139232]="山24",[139233]="山24",[139234]="山25",[139235]="山24",[139236]="山24",[139237]="山29",[139238]="巛00",[139239]="巛01",[139240]="巛-2",[139241]="巛03",[139242]="巛03",[139243]="巛03",[139244]="巛03",[139245]="巛03",[139246]="巛04",[139247]="巛04",[139248]="巛04",[139249]="巛05",[139250]="巛05",[139251]="巛05",[139252]="巛05",[139253]="巛05",[139254]="巛05",[139255]="巛06",[139256]="巛06",[139257]="巛06",[139258]="巛06",[139259]="巛06",[139260]="巛07",[139261]="巛07",[139262]="巛08",[139263]="巛08",[139264]="巛08",[139265]="巛09",[139266]="巛11",[139267]="巛12",[139268]="巛13",[139269]="巛13",[139270]="巛13",[139271]="巛14",[139272]="巛15",[139273]="巛16",[139274]="巛16",[139275]="巛17",[139276]="巛19",[139277]="巛19",[139278]="巛21",[139279]="巛24",[139280]="巛26",[139281]="工01",[139282]="工01",[139283]="工01",[139284]="工01",[139285]="工01",[139286]="工02",[139287]="工02",[139288]="工02",[139289]="工02",[139290]="工03",[139291]="工03",[139292]="工04",[139293]="工04",[139294]="工04",[139295]="工05",[139296]="工06",[139297]="工07",[139298]="工07",[139299]="工08",[139300]="工09",[139301]="工09",[139302]="工10",[139303]="工10",[139304]="工12",[139305]="工12",[139306]="工12",[139307]="工12",[139308]="工13",[139309]="工14",[139310]="工15",[139311]="工16",[139312]="工18",[139313]="工18",[139314]="工18",[139315]="己01",[139316]="己02",[139317]="己02",[139318]="己03",[139319]="己05",[139320]="己05",[139321]="己06",[139322]="己06",[139323]="己06",[139324]="己07",[139325]="己07",[139326]="己07",[139327]="己07",[139328]="己08",[139329]="己08",[139330]="己08",[139331]="己08",[139332]="己08",[139333]="己09",[139334]="己09",[139335]="己09",[139336]="己09",[139337]="己09",[139338]="己10",[139339]="己12",[139340]="己12",[139341]="己13",[139342]="己14",[139343]="己13",[139344]="己15",[139345]="己17",[139346]="巾02",[139347]="巾02",[139348]="巾02",[139349]="巾03",[139350]="巾03",[139351]="巾03",[139352]="巾03",[139353]="巾03",[139354]="巾03",[139355]="巾03",[139356]="巾03",[139357]="巾03",[139358]="巾03",[139359]="巾03",[139360]="巾03",[139361]="巾03",[139362]="巾03",[139363]="巾03",[139364]="巾03",[139365]="巾04",[139366]="巾04",[139367]="巾04",[139368]="巾04",[139369]="巾04",[139370]="巾04",[139371]="巾04",[139372]="巾04",[139373]="巾04",[139374]="巾04",[139375]="巾04",[139376]="巾04",[139377]="巾04",[139378]="巾04",[139379]="巾04",[139380]="巾04",[139381]="巾04",[139382]="巾04",[139383]="巾04",[139384]="巾04",[139385]="巾04",[139386]="巾04",[139387]="巾05",[139388]="巾05",[139389]="巾05",[139390]="巾05",[139391]="巾05",[139392]="巾05",[139393]="巾05",[139394]="巾05",[139395]="巾05",[139396]="巾05",[139397]="巾05",[139398]="巾05",[139399]="巾05",[139400]="巾05",[139401]="巾05",[139402]="巾05",[139403]="巾05",[139404]="巾05",[139405]="巾05",[139406]="巾05",[139407]="巾05",[139408]="巾06",[139409]="巾06",[139410]="巾06",[139411]="巾06",[139412]="巾06",[139413]="巾06",[139414]="巾06",[139415]="巾06",[139416]="巾06",[139417]="巾06",[139418]="巾06",[139419]="巾06",[139420]="巾06",[139421]="巾06",[139422]="巾06",[139423]="巾06",[139424]="巾06",[139425]="巾06",[139426]="巾06",[139427]="巾06",[139428]="巾06",[139429]="巾06",[139430]="巾06",[139431]="巾06",[139432]="巾06",[139433]="巾06",[139434]="巾06",[139435]="巾06",[139436]="巾06",[139437]="巾06",[139438]="巾06",[139439]="巾06",[139440]="巾06",[139441]="巾07",[139442]="巾07",[139443]="巾07",[139444]="巾07",[139445]="巾07",[139446]="巾07",[139447]="巾07",[139448]="巾07",[139449]="巾07",[139450]="巾07",[139451]="巾07",[139452]="巾07",[139453]="巾07",[139454]="巾07",[139455]="巾07",[139456]="巾07",[139457]="巾07",[139458]="巾07",[139459]="巾07",[139460]="巾07",[139461]="巾07",[139462]="巾07",[139463]="巾07",[139464]="巾07",[139465]="巾07",[139466]="巾07",[139467]="巾07",[139468]="巾07",[139469]="巾08",[139470]="巾08",[139471]="巾08",[139472]="巾08",[139473]="巾08",[139474]="巾08",[139475]="巾08",[139476]="巾08",[139477]="巾08",[139478]="巾08",[139479]="巾08",[139480]="巾08",[139481]="巾08",[139482]="巾08",[139483]="巾08",[139484]="巾08",[139485]="巾08",[139486]="巾08",[139487]="巾08",[139488]="巾08",[139489]="巾08",[139490]="巾08",[139491]="巾08",[139492]="巾08",[139493]="巾08",[139494]="巾08",[139495]="巾08",[139496]="巾08",[139497]="巾08",[139498]="巾08",[139499]="巾09",[139500]="巾09",[139501]="巾09",[139502]="巾09",[139503]="巾09",[139504]="巾09",[139505]="巾09",[139506]="巾09",[139507]="巾09",[139508]="巾09",[139509]="巾09",[139510]="巾09",[139511]="巾09",[139512]="巾09",[139513]="巾09",[139514]="巾09",[139515]="巾09",[139516]="巾09",[139517]="巾09",[139518]="巾09",[139519]="巾09",[139520]="巾09",[139521]="巾09",[139522]="巾09",[139523]="巾09",[139524]="巾09",[139525]="巾09",[139526]="巾09",[139527]="巾09",[139528]="巾09",[139529]="巾09",[139530]="巾10",[139531]="巾10",[139532]="巾10",[139533]="巾10",[139534]="巾10",[139535]="巾10",[139536]="巾10",[139537]="巾10",[139538]="巾10",[139539]="巾10",[139540]="巾10",[139541]="巾10",[139542]="巾10",[139543]="巾10",[139544]="巾10",[139545]="巾10",[139546]="巾10",[139547]="巾10",[139548]="巾10",[139549]="巾10",[139550]="巾10",[139551]="巾11",[139552]="巾11",[139553]="巾11",[139554]="巾11",[139555]="巾11",[139556]="巾11",[139557]="巾11",[139558]="巾11",[139559]="巾11",[139560]="巾11",[139561]="巾11",[139562]="巾11",[139563]="巾11",[139564]="巾11",[139565]="巾11",[139566]="巾11",[139567]="巾11",[139568]="巾11",[139569]="巾11",[139570]="巾11",[139571]="巾12",}