มอดูล:zh-sortkey/data/075

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[140072]="廴09",[140073]="廴09",[140074]="廴09",[140075]="廴10",[140076]="廾00",[140077]="廾01",[140078]="廾02",[140079]="廾02",[140080]="廾03",[140081]="廾03",[140082]="廾03",[140083]="廾04",[140084]="廾06",[140085]="廾04",[140086]="廾04",[140087]="廾04",[140088]="廾04",[140089]="廾04",[140090]="廾04",[140091]="廾05",[140092]="廾06",[140093]="廾05",[140094]="廾05",[140095]="廾05",[140096]="廾05",[140097]="廾05",[140098]="廾06",[140099]="廾06",[140100]="廾06",[140101]="廾06",[140102]="廾06",[140103]="廾06",[140104]="廾06",[140105]="廾06",[140106]="廾06",[140107]="廾06",[140108]="廾06",[140109]="廾07",[140110]="廾07",[140111]="廾07",[140112]="廾07",[140113]="廾07",[140114]="廾07",[140115]="廾07",[140116]="廾08",[140117]="廾08",[140118]="廾08",[140119]="廾08",[140120]="廾08",[140121]="廾08",[140122]="廾09",[140123]="廾09",[140124]="廾09",[140125]="廾09",[140126]="廾09",[140127]="廾09",[140128]="廾09",[140129]="廾09",[140130]="廾10",[140131]="廾10",[140132]="廾10",[140133]="廾10",[140134]="廾11",[140135]="廾11",[140136]="廾11",[140137]="廾11",[140138]="廾11",[140139]="廾11",[140140]="廾12",[140141]="凵12",[140142]="廾13",[140143]="廾13",[140144]="廾13",[140145]="廾13",[140146]="廾14",[140147]="廾14",[140148]="廾14",[140149]="廾16",[140150]="廾19",[140151]="廾24",[140152]="廾24",[140153]="廾26",[140154]="弋00",[140155]="弋01",[140156]="弋01",[140157]="弋03",[140158]="弋03",[140159]="弋04",[140160]="弋04",[140161]="弋04",[140162]="弋04",[140163]="弋04",[140164]="弋05",[140165]="弋05",[140166]="弋06",[140167]="弋06",[140168]="弋06",[140169]="弋06",[140170]="弋06",[140171]="弋07",[140172]="弋07",[140173]="弋08",[140174]="弋09",[140175]="弋10",[140176]="弋10",[140177]="弋12",[140178]="弋12",[140179]="弋13",[140180]="弋14",[140181]="弋15",[140182]="弋18",[140183]="弓00",[140184]="弓00",[140185]="弓01",[140186]="弓01",[140187]="弓01",[140188]="弓01",[140189]="弓01",[140190]="弓01",[140191]="弓01",[140192]="弓01",[140193]="弓01",[140194]="弓02",[140195]="弓02",[140196]="弓02",[140197]="弓02",[140198]="弓02",[140199]="弓02",[140200]="弓02",[140201]="弓02",[140202]="弓02",[140203]="弓03",[140204]="弓03",[140205]="弓03",[140206]="弓03",[140207]="弓03",[140208]="弓03",[140209]="弓03",[140210]="弓03",[140211]="弓03",[140212]="弓03",[140213]="弓03",[140214]="弓03",[140215]="弓04",[140216]="弓04",[140217]="弓04",[140218]="弓04",[140219]="弓04",[140220]="弓04",[140221]="弓04",[140222]="弓04",[140223]="弓04",[140224]="弓04",[140225]="弓04",[140226]="弓04",[140227]="弓04",[140228]="弓04",[140229]="弓04",[140230]="弓05",[140231]="弓05",[140232]="弓05",[140233]="弓05",[140234]="弓05",[140235]="弓05",[140236]="弓05",[140237]="弓05",[140238]="弓05",[140239]="弓05",[140240]="弓05",[140241]="弓05",[140242]="弓05",[140243]="弓05",[140244]="弓06",[140245]="弓06",[140246]="弓06",[140247]="弓06",[140248]="弓06",[140249]="弓06",[140250]="弓06",[140251]="弓06",[140252]="弓06",[140253]="弓06",[140254]="弓06",[140255]="弓06",[140256]="弓06",[140257]="弓06",[140258]="弓06",[140259]="弓06",[140260]="弓07",[140261]="弓07",[140262]="弓07",[140263]="弓07",[140264]="弓07",[140265]="弓07",[140266]="弓07",[140267]="弓07",[140268]="弓07",[140269]="弓07",[140270]="弓08",[140271]="弓08",[140272]="弓08",[140273]="弓08",[140274]="弓08",[140275]="弓08",[140276]="弓08",[140277]="弓08",[140278]="弓08",[140279]="弓08",[140280]="弓08",[140281]="弓08",[140282]="弓08",[140283]="弓08",[140284]="弓08",[140285]="弓08",[140286]="弓08",[140287]="弓08",[140288]="弓09",[140289]="弓09",[140290]="弓09",[140291]="弓09",[140292]="弓09",[140293]="弓09",[140294]="弓09",[140295]="弓09",[140296]="弓09",[140297]="弓09",[140298]="弓10",[140299]="弓10",[140300]="弓10",[140301]="弓10",[140302]="弓10",[140303]="弓10",[140304]="弓10",[140305]="弓10",[140306]="弓11",[140307]="弓11",[140308]="弓11",[140309]="弓11",[140310]="弓11",[140311]="弓11",[140312]="弓11",[140313]="弓11",[140314]="弓11",[140315]="弓11",[140316]="弓11",[140317]="弓11",[140318]="弓12",[140319]="弓12",[140320]="弓12",[140321]="弓12",[140322]="弓12",[140323]="弓12",[140324]="弓12",[140325]="弓13",[140326]="弓13",[140327]="弓13",[140328]="弓13",[140329]="弓13",[140330]="弓13",[140331]="米10",[140332]="弓14",[140333]="弓14",[140334]="弓14",[140335]="弓14",[140336]="弓14",[140337]="弓14",[140338]="弓15",[140339]="弓15",[140340]="弓15",[140341]="弓15",[140342]="弓15",[140343]="弓15",[140344]="弓16",[140345]="弓16",[140346]="弓16",[140347]="弓16",[140348]="弓16",[140349]="弓16",[140350]="弓16",[140351]="弓17",[140352]="弓17",[140353]="弓17",[140354]="弓17",[140355]="弓17",[140356]="弓17",[140357]="弓17",[140358]="弓18",[140359]="弓18",[140360]="弓18",[140361]="弓18",[140362]="弓19",[140363]="弓21",[140364]="弓22",[140365]="弓25",[140366]="弓29",[140367]="彐03",[140368]="彐03",[140369]="彐03",[140370]="彐03",[140371]="彐04",[140372]="彐05",[140373]="彐05",[140374]="田03",[140375]="彐06",[140376]="彐06",[140377]="彐06",[140378]="彐06",[140379]="彐07",[140380]="彐07",[140381]="彐07",[140382]="彐08",[140383]="彐08",[140384]="彐08",[140385]="彐08",[140386]="彐09",[140387]="彐09",[140388]="彐09",[140389]="彐10",[140390]="彐10",[140391]="彐10",[140392]="彐11",[140393]="彐11",[140394]="彐11",[140395]="彐11",[140396]="彐11",[140397]="彐12",[140398]="彐12",[140399]="彐13",[140400]="工13",[140401]="彐13",[140402]="彐14",[140403]="彐15",[140404]="彐15",[140405]="彐15",[140406]="彐15",[140407]="彐16",[140408]="彐16",[140409]="彐16",[140410]="彐16",[140411]="彐17",[140412]="彐17",[140413]="彐19",[140414]="彐20",[140415]="彐23",[140416]="彡02",[140417]="彡02",[140418]="彡02",[140419]="彡03",[140420]="彡03",[140421]="彡03",[140422]="彡03",[140423]="彡04",[140424]="彡04",[140425]="彡05",[140426]="彡05",[140427]="彡05",[140428]="彡05",[140429]="彡05",[140430]="彡06",[140431]="彡07",[140432]="彡07",[140433]="彡07",[140434]="彡07",[140435]="彡07",[140436]="彡08",[140437]="彡08",[140438]="彡08",[140439]="彡08",[140440]="彡08",[140441]="彡08",[140442]="彡08",[140443]="彡08",[140444]="彡08",[140445]="彡08",[140446]="彡09",[140447]="彡09",[140448]="彡09",[140449]="彡09",[140450]="彡09",[140451]="彡09",[140452]="彡10",[140453]="彡10",[140454]="彡10",[140455]="彡10",[140456]="彡10",[140457]="彡11",[140458]="彡11",[140459]="彡12",[140460]="彡12",[140461]="彡12",[140462]="彡12",[140463]="彡12",[140464]="彡13",[140465]="彡13",[140466]="彡13",[140467]="彡13",[140468]="彡14",[140469]="彡15",[140470]="彡18",[140471]="彡17",[140472]="彡19",[140473]="彡19",[140474]="彡19",[140475]="彡22",[140476]="彳01",[140477]="彳01",[140478]="彳02",[140479]="彳02",[140480]="彳03",[140481]="彳03",[140482]="彳03",[140483]="彳03",[140484]="彳04",[140485]="彳04",[140486]="彳04",[140487]="彳04",[140488]="彳04",[140489]="彳04",[140490]="彳04",[140491]="彳04",[140492]="彳04",[140493]="彳04",[140494]="彳04",[140495]="彳04",[140496]="彳04",[140497]="彳04",[140498]="彳05",[140499]="彳05",[140500]="彳05",[140501]="彳05",[140502]="彳05",[140503]="彳05",[140504]="彳05",[140505]="彳05",[140506]="彳05",[140507]="彳05",[140508]="彳06",[140509]="彳06",[140510]="彳06",[140511]="彳06",[140512]="彳06",[140513]="彳06",[140514]="彳06",[140515]="彳06",[140516]="彳06",[140517]="彳06",[140518]="彳06",[140519]="彳06",[140520]="彳06",[140521]="彳06",[140522]="彳07",[140523]="彳07",[140524]="彳07",[140525]="彳07",[140526]="彳07",[140527]="彳07",[140528]="彳07",[140529]="彳07",[140530]="彳07",[140531]="彳07",[140532]="彳07",[140533]="彳07",[140534]="彳07",[140535]="彳07",[140536]="彳07",[140537]="彳07",[140538]="彳07",[140539]="彳07",[140540]="彳07",[140541]="彳07",[140542]="彳07",[140543]="彳07",[140544]="彳07",[140545]="彳08",[140546]="彳08",[140547]="彳08",[140548]="彳08",[140549]="彳08",[140550]="彳08",[140551]="彳08",[140552]="彳08",[140553]="彳08",[140554]="彳08",[140555]="彳08",[140556]="彳08",[140557]="彳08",[140558]="彳08",[140559]="彳08",[140560]="彳08",[140561]="彳08",[140562]="彳08",[140563]="彳08",[140564]="彳08",[140565]="彳08",[140566]="彳08",[140567]="彳08",[140568]="彳08",[140569]="彳08",[140570]="彳08",[140571]="彳08",}