มอดูล:zh-sortkey/data/076

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[140572]="彳08",[140573]="彳08",[140574]="彳08",[140575]="彳09",[140576]="彳09",[140577]="彳09",[140578]="彳09",[140579]="彳09",[140580]="彳09",[140581]="彳09",[140582]="彳09",[140583]="彳09",[140584]="彳09",[140585]="彳09",[140586]="彳09",[140587]="彳09",[140588]="行06",[140589]="彳09",[140590]="彳09",[140591]="彳09",[140592]="彳09",[140593]="彳09",[140594]="彳10",[140595]="彳10",[140596]="彳10",[140597]="彳10",[140598]="彳10",[140599]="彳10",[140600]="彳10",[140601]="彳10",[140602]="彳10",[140603]="彳10",[140604]="彳10",[140605]="彳10",[140606]="彳10",[140607]="彳10",[140608]="彳10",[140609]="彳10",[140610]="彳10",[140611]="彳10",[140612]="彳10",[140613]="彳10",[140614]="彳10",[140615]="彳10",[140616]="彳10",[140617]="彳10",[140618]="彳10",[140619]="彳10",[140620]="彳10",[140621]="彳10",[140622]="彳10",[140623]="彳11",[140624]="彳11",[140625]="彳11",[140626]="彳11",[140627]="彳11",[140628]="彳11",[140629]="彳11",[140630]="彳11",[140631]="彳11",[140632]="彳11",[140633]="彳11",[140634]="彳11",[140635]="彳11",[140636]="彳11",[140637]="彳11",[140638]="彳11",[140639]="彳11",[140640]="彳11",[140641]="彳11",[140642]="彳11",[140643]="彳11",[140644]="彳11",[140645]="彳11",[140646]="彳11",[140647]="彳10",[140648]="彳11",[140649]="彳11",[140650]="彳12",[140651]="彳12",[140652]="彳12",[140653]="彳12",[140654]="彳12",[140655]="彳12",[140656]="彳12",[140657]="彳12",[140658]="彳12",[140659]="彳12",[140660]="彳12",[140661]="彳12",[140662]="彳12",[140663]="彳12",[140664]="彳12",[140665]="彳13",[140666]="彳13",[140667]="彳13",[140668]="彳13",[140669]="彳13",[140670]="彳13",[140671]="彳13",[140672]="彳13",[140673]="彳13",[140674]="彳13",[140675]="彳13",[140676]="彳13",[140677]="行10",[140678]="彳13",[140679]="彳13",[140680]="彳14",[140681]="彳14",[140682]="彳14",[140683]="行11",[140684]="彳14",[140685]="彳14",[140686]="彳14",[140687]="彳15",[140688]="彳15",[140689]="彳15",[140690]="彳15",[140691]="彳15",[140692]="彳15",[140693]="彳15",[140694]="彳15",[140695]="彳15",[140696]="彳16",[140697]="彳16",[140698]="彳16",[140699]="黑07",[140700]="彳16",[140701]="彳17",[140702]="彳17",[140703]="彳17",[140704]="彳17",[140705]="行14",[140706]="彳17",[140707]="彳18",[140708]="彳18",[140709]="彳19",[140710]="彳20",[140711]="彳22",[140712]="彳24",[140713]="心-1",[140714]="心01",[140715]="心02",[140716]="心02",[140717]="心02",[140718]="心02",[140719]="心02",[140720]="心02",[140721]="心02",[140722]="心03",[140723]="心03",[140724]="心03",[140725]="心03",[140726]="心03",[140727]="心03",[140728]="心03",[140729]="心03",[140730]="心03",[140731]="心03",[140732]="心03",[140733]="心03",[140734]="心03",[140735]="心03",[140736]="心03",[140737]="心03",[140738]="心03",[140739]="心03",[140740]="心03",[140741]="心03",[140742]="心03",[140743]="心03",[140744]="心03",[140745]="心04",[140746]="心04",[140747]="心04",[140748]="心04",[140749]="心04",[140750]="心04",[140751]="心04",[140752]="心04",[140753]="心04",[140754]="心04",[140755]="心04",[140756]="心04",[140757]="心04",[140758]="心04",[140759]="心04",[140760]="心04",[140761]="心04",[140762]="心04",[140763]="心04",[140764]="心04",[140765]="心04",[140766]="心04",[140767]="心04",[140768]="心04",[140769]="心04",[140770]="心04",[140771]="心04",[140772]="心04",[140773]="心04",[140774]="心04",[140775]="心04",[140776]="心04",[140777]="心04",[140778]="心04",[140779]="心04",[140780]="心04",[140781]="心04",[140782]="心04",[140783]="心04",[140784]="心04",[140785]="心04",[140786]="心04",[140787]="心04",[140788]="心04",[140789]="心04",[140790]="心04",[140791]="心04",[140792]="心04",[140793]="心04",[140794]="心04",[140795]="心04",[140796]="心04",[140797]="心04",[140798]="心04",[140799]="心05",[140800]="心05",[140801]="心05",[140802]="心05",[140803]="心05",[140804]="心05",[140805]="心05",[140806]="心05",[140807]="心05",[140808]="心05",[140809]="心05",[140810]="心05",[140811]="心05",[140812]="心05",[140813]="心05",[140814]="心05",[140815]="心05",[140816]="心05",[140817]="心05",[140818]="心05",[140819]="心05",[140820]="心05",[140821]="心05",[140822]="心05",[140823]="心05",[140824]="心05",[140825]="心05",[140826]="心05",[140827]="心05",[140828]="心05",[140829]="心05",[140830]="心05",[140831]="心05",[140832]="心05",[140833]="心05",[140834]="心05",[140835]="心05",[140836]="心05",[140837]="心05",[140838]="心05",[140839]="心05",[140840]="心05",[140841]="心05",[140842]="心05",[140843]="心05",[140844]="心05",[140845]="心05",[140846]="心05",[140847]="心05",[140848]="心05",[140849]="心05",[140850]="心05",[140851]="心05",[140852]="心06",[140853]="心06",[140854]="心06",[140855]="心06",[140856]="心06",[140857]="心06",[140858]="心06",[140859]="心06",[140860]="心06",[140861]="心06",[140862]="心06",[140863]="心06",[140864]="心06",[140865]="心06",[140866]="心06",[140867]="心06",[140868]="心06",[140869]="心06",[140870]="心06",[140871]="心06",[140872]="心06",[140873]="心06",[140874]="心06",[140875]="心06",[140876]="心06",[140877]="心06",[140878]="心06",[140879]="心06",[140880]="心06",[140881]="心06",[140882]="心06",[140883]="心06",[140884]="心06",[140885]="心06",[140886]="心06",[140887]="心06",[140888]="心06",[140889]="心06",[140890]="心06",[140891]="心06",[140892]="心06",[140893]="心06",[140894]="心06",[140895]="心06",[140896]="心06",[140897]="心06",[140898]="心06",[140899]="心06",[140900]="心06",[140901]="心06",[140902]="心06",[140903]="心06",[140904]="心06",[140905]="心06",[140906]="心06",[140907]="心06",[140908]="心06",[140909]="心06",[140910]="心06",[140911]="心06",[140912]="心06",[140913]="心07",[140914]="心07",[140915]="心07",[140916]="心07",[140917]="心07",[140918]="心07",[140919]="心07",[140920]="心07",[140921]="心07",[140922]="心07",[140923]="心07",[140924]="心07",[140925]="心07",[140926]="心07",[140927]="心07",[140928]="心07",[140929]="心07",[140930]="心07",[140931]="心07",[140932]="心07",[140933]="心07",[140934]="心07",[140935]="心07",[140936]="心07",[140937]="心07",[140938]="心07",[140939]="心07",[140940]="心07",[140941]="心07",[140942]="心07",[140943]="心07",[140944]="心07",[140945]="心07",[140946]="心07",[140947]="心07",[140948]="心07",[140949]="心07",[140950]="心07",[140951]="心07",[140952]="心07",[140953]="心07",[140954]="心07",[140955]="心07",[140956]="心07",[140957]="心07",[140958]="心07",[140959]="心07",[140960]="心07",[140961]="心07",[140962]="心07",[140963]="心07",[140964]="心07",[140965]="心07",[140966]="心07",[140967]="心07",[140968]="心07",[140969]="心07",[140970]="心07",[140971]="心07",[140972]="心07",[140973]="心07",[140974]="心07",[140975]="心07",[140976]="心07",[140977]="心07",[140978]="心07",[140979]="心07",[140980]="心07",[140981]="心07",[140982]="心07",[140983]="心07",[140984]="心07",[140985]="心07",[140986]="心07",[140987]="心07",[140988]="心07",[140989]="心07",[140990]="心07",[140991]="心07",[140992]="心08",[140993]="心08",[140994]="心08",[140995]="心08",[140996]="心08",[140997]="心08",[140998]="心08",[140999]="心08",[141000]="心08",[141001]="心08",[141002]="心08",[141003]="心08",[141004]="心08",[141005]="心08",[141006]="心08",[141007]="心08",[141008]="心08",[141009]="心08",[141010]="心08",[141011]="心08",[141012]="心08",[141013]="心08",[141014]="心08",[141015]="心08",[141016]="心08",[141017]="心08",[141018]="心08",[141019]="心08",[141020]="心08",[141021]="心08",[141022]="心08",[141023]="心08",[141024]="心08",[141025]="心08",[141026]="心08",[141027]="心08",[141028]="心08",[141029]="心08",[141030]="心08",[141031]="心08",[141032]="心08",[141033]="心08",[141034]="心08",[141035]="心08",[141036]="心08",[141037]="心08",[141038]="心08",[141039]="心08",[141040]="心08",[141041]="心08",[141042]="心08",[141043]="心08",[141044]="心08",[141045]="心08",[141046]="心08",[141047]="心08",[141048]="心08",[141049]="心08",[141050]="心08",[141051]="心08",[141052]="心08",[141053]="心08",[141054]="心08",[141055]="心08",[141056]="心08",[141057]="心08",[141058]="心08",[141059]="心08",[141060]="心08",[141061]="心08",[141062]="心08",[141063]="心08",[141064]="心08",[141065]="心08",[141066]="心08",[141067]="心08",[141068]="心08",[141069]="心08",[141070]="心08",[141071]="心08",}