มอดูล:zh-sortkey/data/078

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[141572]="心15",[141573]="心15",[141574]="心15",[141575]="心15",[141576]="心15",[141577]="心15",[141578]="心15",[141579]="心15",[141580]="心15",[141581]="心15",[141582]="心15",[141583]="心15",[141584]="心15",[141585]="心15",[141586]="心15",[141587]="心15",[141588]="心15",[141589]="心15",[141590]="心15",[141591]="心15",[141592]="心15",[141593]="心15",[141594]="心15",[141595]="心15",[141596]="心15",[141597]="心15",[141598]="心15",[141599]="心15",[141600]="心15",[141601]="心15",[141602]="心15",[141603]="心15",[141604]="心15",[141605]="心15",[141606]="心16",[141607]="心16",[141608]="心16",[141609]="心16",[141610]="心16",[141611]="心16",[141612]="心16",[141613]="心16",[141614]="心16",[141615]="心16",[141616]="心16",[141617]="心16",[141618]="心16",[141619]="心16",[141620]="心16",[141621]="心16",[141622]="心16",[141623]="心16",[141624]="心16",[141625]="心16",[141626]="心16",[141627]="心16",[141628]="心16",[141629]="心16",[141630]="心16",[141631]="心16",[141632]="心16",[141633]="心16",[141634]="心16",[141635]="心16",[141636]="心16",[141637]="心16",[141638]="心16",[141639]="心16",[141640]="心16",[141641]="心16",[141642]="心16",[141643]="心17",[141644]="心17",[141645]="心17",[141646]="心17",[141647]="心17",[141648]="心17",[141649]="心17",[141650]="心17",[141651]="心17",[141652]="心17",[141653]="心17",[141654]="心17",[141655]="心18",[141656]="心18",[141657]="心18",[141658]="心18",[141659]="心18",[141660]="心18",[141661]="心18",[141662]="心18",[141663]="心18",[141664]="心18",[141665]="心18",[141666]="心18",[141667]="心18",[141668]="心18",[141669]="心19",[141670]="心19",[141671]="心19",[141672]="心19",[141673]="心19",[141674]="心19",[141675]="心19",[141676]="心19",[141677]="心19",[141678]="心19",[141679]="心20",[141680]="心20",[141681]="心20",[141682]="心20",[141683]="心20",[141684]="心20",[141685]="心20",[141686]="心20",[141687]="心20",[141688]="心20",[141689]="心20",[141690]="心20",[141691]="心21",[141692]="心21",[141693]="心21",[141694]="心21",[141695]="心21",[141696]="心21",[141697]="心21",[141698]="心21",[141699]="心23",[141700]="心23",[141701]="心24",[141702]="心24",[141703]="心24",[141704]="心25",[141705]="心25",[141706]="心27",[141707]="心28",[141708]="戈01",[141709]="戈01",[141710]="戈02",[141711]="戈02",[141712]="戈02",[141713]="戈02",[141714]="戈03",[141715]="戈03",[141716]="戈03",[141717]="戈03",[141718]="戈03",[141719]="戈03",[141720]="戈03",[141721]="戈03",[141722]="戈04",[141723]="戈04",[141724]="戈04",[141725]="戈04",[141726]="戈04",[141727]="戈04",[141728]="戈04",[141729]="戈04",[141730]="戈04",[141731]="戈04",[141732]="戈04",[141733]="戈04",[141734]="戈05",[141735]="戈05",[141736]="戈05",[141737]="戈05",[141738]="戈05",[141739]="戈05",[141740]="戈05",[141741]="戈05",[141742]="戈05",[141743]="戈05",[141744]="戈05",[141745]="戈05",[141746]="戈05",[141747]="戈05",[141748]="戈05",[141749]="戈05",[141750]="戈05",[141751]="戈06",[141752]="戈06",[141753]="戈06",[141754]="戈06",[141755]="戈06",[141756]="戈06",[141757]="戈06",[141758]="戈06",[141759]="戈07",[141760]="戈07",[141761]="戈07",[141762]="戈07",[141763]="戈07",[141764]="戈07",[141765]="戈07",[141766]="戈07",[141767]="戈07",[141768]="戈08",[141769]="戈08",[141770]="戈08",[141771]="戈08",[141772]="戈08",[141773]="戈08",[141774]="戈08",[141775]="戈08",[141776]="戈08",[141777]="戈08",[141778]="戈08",[141779]="戈08",[141780]="戈09",[141781]="戈09",[141782]="戈09",[141783]="戈09",[141784]="戈09",[141785]="戈09",[141786]="戈09",[141787]="戈09",[141788]="戈09",[141789]="戈09",[141790]="戈09",[141791]="戈09",[141792]="戈09",[141793]="戈09",[141794]="戈10",[141795]="戈10",[141796]="戈10",[141797]="戈10",[141798]="戈10",[141799]="戈10",[141800]="戈11",[141801]="戈10",[141802]="戈10",[141803]="戈10",[141804]="戈10",[141805]="戈10",[141806]="戈10",[141807]="戈10",[141808]="戈10",[141809]="戈10",[141810]="戈11",[141811]="戈11",[141812]="戈11",[141813]="戈11",[141814]="戈11",[141815]="戈11",[141816]="戈11",[141817]="戈11",[141818]="戈11",[141819]="戈11",[141820]="戈11",[141821]="戈11",[141822]="戈11",[141823]="戈11",[141824]="戈11",[141825]="戈11",[141826]="戈11",[141827]="戈11",[141828]="戈11",[141829]="戈11",[141830]="戈11",[141831]="戈12",[141832]="戈12",[141833]="戈12",[141834]="戈12",[141835]="戈12",[141836]="戈12",[141837]="戈12",[141838]="戈12",[141839]="戈12",[141840]="口13",[141841]="戈12",[141842]="戈12",[141843]="戈13",[141844]="戈13",[141845]="戈13",[141846]="戈13",[141847]="戈13",[141848]="戈14",[141849]="戈14",[141850]="戈15",[141851]="戈15",[141852]="戈15",[141853]="戈15",[141854]="戈16",[141855]="戈16",[141856]="戈16",[141857]="戈17",[141858]="戈17",[141859]="戈17",[141860]="戶01",[141861]="戶01",[141862]="戶02",[141863]="戶02",[141864]="戶02",[141865]="戶02",[141866]="戶03",[141867]="戶03",[141868]="戶03",[141869]="戶03",[141870]="戶03",[141871]="戶04",[141872]="戶04",[141873]="戶04",[141874]="戶04",[141875]="戶04",[141876]="戶04",[141877]="戶04",[141878]="戶05",[141879]="戶05",[141880]="戶05",[141881]="戶05",[141882]="戶05",[141883]="戶05",[141884]="戶05",[141885]="戶05",[141886]="戶05",[141887]="戶05",[141888]="戶05",[141889]="戶05",[141890]="戶05",[141891]="戶05",[141892]="戶05",[141893]="戶06",[141894]="戶06",[141895]="戶06",[141896]="戶06",[141897]="戶06",[141898]="戶06",[141899]="戶06",[141900]="戶06",[141901]="戶07",[141902]="戶07",[141903]="戶07",[141904]="戶07",[141905]="戶08",[141906]="戶08",[141907]="戶08",[141908]="戶08",[141909]="戶08",[141910]="戶09",[141911]="戶09",[141912]="戶10",[141913]="戶10",[141914]="戶10",[141915]="戶10",[141916]="戶11",[141917]="戶11",[141918]="戶11",[141919]="戶12",[141920]="戶13",[141921]="戶14",[141922]="戶17",[141923]="戶19",[141924]="戶19",[141925]="手01",[141926]="手01",[141927]="手01",[141928]="手02",[141929]="手02",[141930]="手02",[141931]="手02",[141932]="手02",[141933]="手03",[141934]="手03",[141935]="手03",[141936]="手03",[141937]="手03",[141938]="手03",[141939]="手03",[141940]="手03",[141941]="手03",[141942]="手03",[141943]="手03",[141944]="手03",[141945]="手03",[141946]="手03",[141947]="手03",[141948]="手03",[141949]="手03",[141950]="手03",[141951]="手03",[141952]="手03",[141953]="手03",[141954]="手03",[141955]="手04",[141956]="手04",[141957]="手04",[141958]="手04",[141959]="手04",[141960]="手04",[141961]="手04",[141962]="手04",[141963]="手04",[141964]="手04",[141965]="手04",[141966]="手04",[141967]="手04",[141968]="手04",[141969]="手04",[141970]="手04",[141971]="手04",[141972]="手04",[141973]="手04",[141974]="手04",[141975]="手04",[141976]="手04",[141977]="手04",[141978]="手04",[141979]="手04",[141980]="手04",[141981]="手04",[141982]="手04",[141983]="手04",[141984]="手04",[141985]="手04",[141986]="手04",[141987]="手04",[141988]="手04",[141989]="手04",[141990]="手04",[141991]="手04",[141992]="手04",[141993]="手04",[141994]="手04",[141995]="手04",[141996]="手04",[141997]="手04",[141998]="手04",[141999]="手04",[142000]="手04",[142001]="手04",[142002]="手04",[142003]="手04",[142004]="手05",[142005]="手05",[142006]="手05",[142007]="手05",[142008]="手05",[142009]="手05",[142010]="手05",[142011]="手05",[142012]="手05",[142013]="手05",[142014]="手05",[142015]="手05",[142016]="手05",[142017]="手05",[142018]="手05",[142019]="手05",[142020]="手05",[142021]="手05",[142022]="手05",[142023]="手05",[142024]="手05",[142025]="手05",[142026]="手05",[142027]="手05",[142028]="手05",[142029]="手05",[142030]="手05",[142031]="手05",[142032]="手05",[142033]="手05",[142034]="手05",[142035]="手05",[142036]="手05",[142037]="手05",[142038]="手05",[142039]="手05",[142040]="手05",[142041]="手05",[142042]="手05",[142043]="手05",[142044]="手05",[142045]="手05",[142046]="手05",[142047]="手05",[142048]="手05",[142049]="手05",[142050]="手05",[142051]="手05",[142052]="手06",[142053]="手06",[142054]="手06",[142055]="手06",[142056]="手06",[142057]="手06",[142058]="手06",[142059]="手06",[142060]="手06",[142061]="手06",[142062]="手06",[142063]="手06",[142064]="手06",[142065]="手06",[142066]="手06",[142067]="手06",[142068]="手06",[142069]="手06",[142070]="手06",[142071]="手06",}