มอดูล:zh-sortkey/data/079

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[142072]="手06",[142073]="手06",[142074]="手06",[142075]="手06",[142076]="手06",[142077]="手06",[142078]="手06",[142079]="手06",[142080]="手06",[142081]="手06",[142082]="手06",[142083]="手06",[142084]="手06",[142085]="手06",[142086]="手06",[142087]="手06",[142088]="手06",[142089]="手06",[142090]="手06",[142091]="手06",[142092]="手06",[142093]="手06",[142094]="手06",[142095]="手06",[142096]="手06",[142097]="手06",[142098]="手06",[142099]="手06",[142100]="手06",[142101]="手06",[142102]="手06",[142103]="手06",[142104]="手06",[142105]="手06",[142106]="手06",[142107]="手06",[142108]="手06",[142109]="手06",[142110]="手06",[142111]="手06",[142112]="手06",[142113]="手06",[142114]="手06",[142115]="手06",[142116]="手06",[142117]="手06",[142118]="手06",[142119]="手06",[142120]="手06",[142121]="手06",[142122]="手06",[142123]="手06",[142124]="手06",[142125]="手06",[142126]="手06",[142127]="手07",[142128]="手07",[142129]="手07",[142130]="手07",[142131]="手07",[142132]="手07",[142133]="手07",[142134]="手07",[142135]="手07",[142136]="手07",[142137]="手07",[142138]="手07",[142139]="手07",[142140]="手07",[142141]="手07",[142142]="手07",[142143]="手07",[142144]="手07",[142145]="手07",[142146]="手07",[142147]="手07",[142148]="手07",[142149]="手07",[142150]="手07",[142151]="手07",[142152]="手07",[142153]="手07",[142154]="手07",[142155]="手07",[142156]="手07",[142157]="手07",[142158]="手07",[142159]="手07",[142160]="手07",[142161]="手07",[142162]="手07",[142163]="手07",[142164]="手07",[142165]="手07",[142166]="手07",[142167]="手07",[142168]="手07",[142169]="手07",[142170]="手07",[142171]="手07",[142172]="手07",[142173]="手07",[142174]="手07",[142175]="手07",[142176]="手07",[142177]="手07",[142178]="手07",[142179]="手07",[142180]="手07",[142181]="手07",[142182]="手07",[142183]="手07",[142184]="手07",[142185]="手07",[142186]="手07",[142187]="手07",[142188]="手07",[142189]="手07",[142190]="手07",[142191]="手07",[142192]="手07",[142193]="手07",[142194]="手07",[142195]="手07",[142196]="手07",[142197]="手07",[142198]="手07",[142199]="手07",[142200]="手07",[142201]="手07",[142202]="手07",[142203]="手07",[142204]="手07",[142205]="手07",[142206]="手07",[142207]="手07",[142208]="手07",[142209]="手08",[142210]="手08",[142211]="手08",[142212]="手08",[142213]="手08",[142214]="手08",[142215]="手08",[142216]="手08",[142217]="手08",[142218]="手08",[142219]="手08",[142220]="手08",[142221]="手08",[142222]="手08",[142223]="手08",[142224]="手08",[142225]="手08",[142226]="手08",[142227]="手08",[142228]="手08",[142229]="手08",[142230]="手08",[142231]="手08",[142232]="手08",[142233]="手08",[142234]="手08",[142235]="手08",[142236]="手08",[142237]="手08",[142238]="手08",[142239]="手08",[142240]="手08",[142241]="手08",[142242]="手08",[142243]="手08",[142244]="手08",[142245]="手08",[142246]="手08",[142247]="手08",[142248]="手08",[142249]="手08",[142250]="手08",[142251]="手08",[142252]="手08",[142253]="手08",[142254]="手08",[142255]="手08",[142256]="手08",[142257]="手08",[142258]="手08",[142259]="手08",[142260]="手08",[142261]="手08",[142262]="手08",[142263]="手08",[142264]="手08",[142265]="手08",[142266]="手08",[142267]="手08",[142268]="手08",[142269]="手08",[142270]="手08",[142271]="手08",[142272]="手08",[142273]="手08",[142274]="手08",[142275]="手08",[142276]="手08",[142277]="手08",[142278]="手08",[142279]="手08",[142280]="手08",[142281]="手08",[142282]="手08",[142283]="手08",[142284]="手08",[142285]="手08",[142286]="手08",[142287]="手08",[142288]="手08",[142289]="手08",[142290]="手08",[142291]="手08",[142292]="手08",[142293]="手08",[142294]="手08",[142295]="手08",[142296]="手08",[142297]="手08",[142298]="手08",[142299]="手08",[142300]="手08",[142301]="手08",[142302]="手08",[142303]="手08",[142304]="手08",[142305]="手08",[142306]="手08",[142307]="手08",[142308]="手08",[142309]="手08",[142310]="手08",[142311]="手08",[142312]="手08",[142313]="手09",[142314]="手09",[142315]="手09",[142316]="手09",[142317]="手09",[142318]="手09",[142319]="手09",[142320]="手09",[142321]="手09",[142322]="手09",[142323]="手09",[142324]="手09",[142325]="手09",[142326]="手09",[142327]="手09",[142328]="手09",[142329]="手09",[142330]="手09",[142331]="手09",[142332]="手09",[142333]="手09",[142334]="手09",[142335]="手09",[142336]="手09",[142337]="手09",[142338]="手09",[142339]="手09",[142340]="手09",[142341]="手09",[142342]="手09",[142343]="手09",[142344]="手09",[142345]="手09",[142346]="手09",[142347]="手09",[142348]="手09",[142349]="手09",[142350]="手09",[142351]="手09",[142352]="手09",[142353]="手09",[142354]="手09",[142355]="手09",[142356]="手09",[142357]="手09",[142358]="手09",[142359]="手09",[142360]="手09",[142361]="手09",[142362]="手09",[142363]="手09",[142364]="手09",[142365]="手09",[142366]="手09",[142367]="手09",[142368]="手09",[142369]="手09",[142370]="手09",[142371]="手09",[142372]="手09",[142373]="手09",[142374]="手09",[142375]="手09",[142376]="手09",[142377]="手09",[142378]="手09",[142379]="手09",[142380]="手09",[142381]="手09",[142382]="手09",[142383]="手09",[142384]="手09",[142385]="手09",[142386]="手09",[142387]="手09",[142388]="手09",[142389]="手09",[142390]="手09",[142391]="手09",[142392]="手09",[142393]="手09",[142394]="手09",[142395]="手09",[142396]="手09",[142397]="手09",[142398]="手09",[142399]="目08",[142400]="手09",[142401]="手09",[142402]="手09",[142403]="手09",[142404]="手09",[142405]="手09",[142406]="手09",[142407]="手09",[142408]="手09",[142409]="手09",[142410]="手09",[142411]="手09",[142412]="手09",[142413]="手09",[142414]="手09",[142415]="手09",[142416]="手09",[142417]="手09",[142418]="手09",[142419]="手09",[142420]="手09",[142421]="手09",[142422]="手09",[142423]="手09",[142424]="手09",[142425]="手09",[142426]="手09",[142427]="手09",[142428]="手09",[142429]="手09",[142430]="手09",[142431]="手10",[142432]="手10",[142433]="手10",[142434]="手10",[142435]="手10",[142436]="手10",[142437]="手10",[142438]="手10",[142439]="手10",[142440]="手10",[142441]="手10",[142442]="手10",[142443]="手10",[142444]="手10",[142445]="手10",[142446]="手10",[142447]="手10",[142448]="手10",[142449]="手10",[142450]="手10",[142451]="手10",[142452]="手10",[142453]="手10",[142454]="手10",[142455]="手10",[142456]="手10",[142457]="手10",[142458]="手10",[142459]="手10",[142460]="手10",[142461]="手10",[142462]="手10",[142463]="手10",[142464]="手10",[142465]="手10",[142466]="手10",[142467]="手10",[142468]="手10",[142469]="手10",[142470]="手10",[142471]="手10",[142472]="手10",[142473]="手10",[142474]="手10",[142475]="手10",[142476]="手10",[142477]="手10",[142478]="手10",[142479]="手10",[142480]="手10",[142481]="手10",[142482]="手10",[142483]="手10",[142484]="手10",[142485]="手10",[142486]="手10",[142487]="手10",[142488]="手10",[142489]="手10",[142490]="手10",[142491]="手10",[142492]="手10",[142493]="手10",[142494]="手10",[142495]="手10",[142496]="手10",[142497]="手10",[142498]="手10",[142499]="手10",[142500]="手10",[142501]="手10",[142502]="手10",[142503]="手10",[142504]="手10",[142505]="手10",[142506]="手10",[142507]="手10",[142508]="手10",[142509]="手10",[142510]="手10",[142511]="手10",[142512]="手10",[142513]="手10",[142514]="手10",[142515]="手11",[142516]="手11",[142517]="手11",[142518]="手11",[142519]="手11",[142520]="手11",[142521]="手11",[142522]="手11",[142523]="手11",[142524]="手11",[142525]="手11",[142526]="手11",[142527]="手11",[142528]="手11",[142529]="手11",[142530]="手11",[142531]="手11",[142532]="手11",[142533]="手11",[142534]="手11",[142535]="手11",[142536]="手11",[142537]="手11",[142538]="手11",[142539]="手11",[142540]="手11",[142541]="手11",[142542]="手11",[142543]="手11",[142544]="手11",[142545]="手11",[142546]="手11",[142547]="手11",[142548]="手11",[142549]="手11",[142550]="手11",[142551]="手11",[142552]="手11",[142553]="手11",[142554]="手11",[142555]="手11",[142556]="手11",[142557]="手11",[142558]="手11",[142559]="手11",[142560]="手11",[142561]="手11",[142562]="手11",[142563]="手11",[142564]="手11",[142565]="手11",[142566]="手11",[142567]="手11",[142568]="手11",[142569]="手11",[142570]="手11",[142571]="手11",}