มอดูล:zh-sortkey/data/083

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[144072]="日12",[144073]="日13",[144074]="日13",[144075]="日13",[144076]="日13",[144077]="日13",[144078]="日13",[144079]="日13",[144080]="日13",[144081]="日13",[144082]="日13",[144083]="日13",[144084]="日13",[144085]="日13",[144086]="日13",[144087]="日13",[144088]="日13",[144089]="日13",[144090]="日13",[144091]="日13",[144092]="日13",[144093]="日13",[144094]="日14",[144095]="日14",[144096]="日14",[144097]="日14",[144098]="日14",[144099]="日14",[144100]="日14",[144101]="日14",[144102]="日14",[144103]="日14",[144104]="日14",[144105]="日14",[144106]="日14",[144107]="日14",[144108]="日14",[144109]="日14",[144110]="日14",[144111]="日14",[144112]="日14",[144113]="日14",[144114]="日15",[144115]="日15",[144116]="日15",[144117]="日15",[144118]="日15",[144119]="日15",[144120]="日15",[144121]="日15",[144122]="日15",[144123]="日15",[144124]="日15",[144125]="日15",[144126]="日15",[144127]="日16",[144128]="日16",[144129]="日16",[144130]="日16",[144131]="日16",[144132]="日16",[144133]="日16",[144134]="日16",[144135]="日16",[144136]="日17",[144137]="日17",[144138]="日17",[144139]="日17",[144140]="日17",[144141]="日18",[144142]="日18",[144143]="日18",[144144]="日18",[144145]="日18",[144146]="日18",[144147]="日18",[144148]="日18",[144149]="日18",[144150]="日19",[144151]="日20",[144152]="日20",[144153]="日20",[144154]="言17",[144155]="日20",[144156]="日21",[144157]="日21",[144158]="羊21",[144159]="日24",[144160]="日32",[144161]="曰03",[144162]="曰03",[144163]="曰04",[144164]="曰04",[144165]="曰04",[144166]="曰04",[144167]="曰05",[144168]="曰05",[144169]="曰05",[144170]="曰05",[144171]="曰05",[144172]="曰05",[144173]="曰06",[144174]="曰06",[144175]="曰06",[144176]="曰06",[144177]="曰06",[144178]="曰06",[144179]="曰06",[144180]="曰06",[144181]="曰06",[144182]="曰06",[144183]="曰07",[144184]="曰07",[144185]="曰07",[144186]="曰07",[144187]="曰08",[144188]="曰08",[144189]="曰08",[144190]="曰09",[144191]="曰09",[144192]="曰09",[144193]="曰09",[144194]="曰09",[144195]="曰10",[144196]="曰10",[144197]="曰10",[144198]="曰11",[144199]="曰11",[144200]="曰11",[144201]="曰11",[144202]="曰11",[144203]="曰12",[144204]="曰12",[144205]="曰12",[144206]="曰12",[144207]="曰13",[144208]="曰13",[144209]="曰14",[144210]="曰14",[144211]="曰14",[144212]="曰14",[144213]="曰14",[144214]="曰15",[144215]="曰15",[144216]="曰16",[144217]="曰16",[144218]="曰20",[144219]="曰24",[144220]="曰31",[144221]="月01",[144222]="月02",[144223]="月03",[144224]="月03",[144225]="月03",[144226]="月03",[144227]="月03",[144228]="月04",[144229]="月05",[144230]="月05",[144231]="月05",[144232]="肉05",[144233]="月05",[144234]="月05",[144235]="月05",[144236]="月05",[144237]="月06",[144238]="月06",[144239]="肉06",[144240]="肉06",[144241]="月07",[144242]="月07",[144243]="月07",[144244]="月07",[144245]="月07",[144246]="月07",[144247]="月08",[144248]="月08",[144249]="月08",[144250]="月08",[144251]="月08",[144252]="月08",[144253]="月08",[144254]="月08",[144255]="月08",[144256]="月08",[144257]="月08",[144258]="月08",[144259]="月08",[144260]="月09",[144261]="月09",[144262]="月09",[144263]="月09",[144264]="月09",[144265]="月09",[144266]="月09",[144267]="月09",[144268]="月09",[144269]="月10",[144270]="月10",[144271]="月10",[144272]="月10",[144273]="月10",[144274]="月11",[144275]="月11",[144276]="月11",[144277]="月11",[144278]="月11",[144279]="月11",[144280]="月11",[144281]="月11",[144282]="月12",[144283]="月12",[144284]="月13",[144285]="月12",[144286]="月12",[144287]="月12",[144288]="月12",[144289]="月12",[144290]="月12",[144291]="月13",[144292]="月13",[144293]="月13",[144294]="月13",[144295]="月13",[144296]="月13",[144297]="月14",[144298]="月14",[144299]="月14",[144300]="月14",[144301]="月14",[144302]="月16",[144303]="月16",[144304]="月18",[144305]="月19",[144306]="月20",[144307]="木00",[144308]="木00",[144309]="木01",[144310]="木01",[144311]="木01",[144312]="木02",[144313]="木02",[144314]="木02",[144315]="木02",[144316]="木02",[144317]="木02",[144318]="木02",[144319]="木02",[144320]="木02",[144321]="木03",[144322]="木03",[144323]="木03",[144324]="木03",[144325]="木03",[144326]="木03",[144327]="木03",[144328]="木03",[144329]="木03",[144330]="木03",[144331]="木03",[144332]="木03",[144333]="木03",[144334]="木03",[144335]="木03",[144336]="木03",[144337]="木03",[144338]="木03",[144339]="木03",[144340]="木04",[144341]="木04",[144342]="木04",[144343]="木04",[144344]="木04",[144345]="木04",[144346]="木04",[144347]="木04",[144348]="木04",[144349]="木04",[144350]="木04",[144351]="木04",[144352]="木04",[144353]="木04",[144354]="木04",[144355]="木04",[144356]="木04",[144357]="木04",[144358]="木04",[144359]="木04",[144360]="木04",[144361]="木04",[144362]="木04",[144363]="木04",[144364]="木04",[144365]="木04",[144366]="木04",[144367]="木04",[144368]="木04",[144369]="木04",[144370]="木04",[144371]="木04",[144372]="木04",[144373]="木04",[144374]="木04",[144375]="木04",[144376]="木04",[144377]="木04",[144378]="木04",[144379]="木04",[144380]="木04",[144381]="木04",[144382]="木04",[144383]="木04",[144384]="木04",[144385]="木04",[144386]="木04",[144387]="木04",[144388]="木04",[144389]="木04",[144390]="木04",[144391]="木04",[144392]="木05",[144393]="木05",[144394]="木05",[144395]="木05",[144396]="木05",[144397]="木05",[144398]="木05",[144399]="木05",[144400]="木05",[144401]="木05",[144402]="木05",[144403]="木05",[144404]="木05",[144405]="木05",[144406]="木05",[144407]="木05",[144408]="木05",[144409]="木05",[144410]="木05",[144411]="木05",[144412]="木05",[144413]="木05",[144414]="木05",[144415]="木05",[144416]="木05",[144417]="木05",[144418]="木05",[144419]="木05",[144420]="木05",[144421]="木05",[144422]="木05",[144423]="木05",[144424]="木05",[144425]="木05",[144426]="木05",[144427]="木05",[144428]="木05",[144429]="木05",[144430]="木05",[144431]="木05",[144432]="木05",[144433]="木05",[144434]="木05",[144435]="木05",[144436]="木05",[144437]="木06",[144438]="木06",[144439]="木06",[144440]="木06",[144441]="木06",[144442]="木06",[144443]="木06",[144444]="木06",[144445]="木06",[144446]="木06",[144447]="木06",[144448]="木06",[144449]="木06",[144450]="木06",[144451]="木06",[144452]="木06",[144453]="木06",[144454]="木06",[144455]="木06",[144456]="木06",[144457]="木06",[144458]="木06",[144459]="木06",[144460]="木06",[144461]="木06",[144462]="木06",[144463]="木06",[144464]="木06",[144465]="木06",[144466]="木06",[144467]="木06",[144468]="木06",[144469]="木06",[144470]="木06",[144471]="木06",[144472]="木06",[144473]="木06",[144474]="木06",[144475]="木06",[144476]="木06",[144477]="木06",[144478]="木06",[144479]="木06",[144480]="木06",[144481]="木06",[144482]="木06",[144483]="木06",[144484]="木06",[144485]="木06",[144486]="木06",[144487]="土07",[144488]="木06",[144489]="木06",[144490]="木06",[144491]="木06",[144492]="木06",[144493]="木06",[144494]="木06",[144495]="木06",[144496]="木06",[144497]="木06",[144498]="木06",[144499]="木06",[144500]="木06",[144501]="木06",[144502]="木06",[144503]="木06",[144504]="木06",[144505]="木06",[144506]="木06",[144507]="木06",[144508]="木06",[144509]="木06",[144510]="木06",[144511]="木07",[144512]="木07",[144513]="木07",[144514]="木07",[144515]="木07",[144516]="木07",[144517]="木07",[144518]="木07",[144519]="木07",[144520]="木07",[144521]="木07",[144522]="木07",[144523]="木07",[144524]="木07",[144525]="木07",[144526]="木07",[144527]="木07",[144528]="木07",[144529]="木07",[144530]="木07",[144531]="木07",[144532]="木07",[144533]="木07",[144534]="木07",[144535]="木07",[144536]="木07",[144537]="木07",[144538]="木07",[144539]="木07",[144540]="木07",[144541]="木07",[144542]="木07",[144543]="木07",[144544]="木07",[144545]="木07",[144546]="木07",[144547]="木07",[144548]="木07",[144549]="木07",[144550]="木07",[144551]="木07",[144552]="木07",[144553]="木07",[144554]="木07",[144555]="木07",[144556]="木07",[144557]="木07",[144558]="木07",[144559]="木07",[144560]="木07",[144561]="木07",[144562]="木07",[144563]="木07",[144564]="木07",[144565]="木07",[144566]="木07",[144567]="木07",[144568]="木07",[144569]="木07",[144570]="木07",[144571]="木07",}