มอดูล:zh-sortkey/data/088

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[146572]="水03",[146573]="水03",[146574]="水04",[146575]="水04",[146576]="水04",[146577]="水04",[146578]="水04",[146579]="水04",[146580]="水04",[146581]="水04",[146582]="水04",[146583]="水04",[146584]="水04",[146585]="水04",[146586]="水04",[146587]="水04",[146588]="水04",[146589]="水04",[146590]="水04",[146591]="水04",[146592]="水04",[146593]="水04",[146594]="水04",[146595]="水04",[146596]="水04",[146597]="水04",[146598]="水04",[146599]="水04",[146600]="水04",[146601]="水04",[146602]="水04",[146603]="水04",[146604]="水04",[146605]="水04",[146606]="水04",[146607]="水04",[146608]="水04",[146609]="水04",[146610]="水05",[146611]="水05",[146612]="水05",[146613]="水05",[146614]="水05",[146615]="水05",[146616]="水05",[146617]="水05",[146618]="水05",[146619]="水05",[146620]="水05",[146621]="水05",[146622]="水05",[146623]="水05",[146624]="水05",[146625]="水05",[146626]="水05",[146627]="水05",[146628]="水05",[146629]="水05",[146630]="水05",[146631]="水05",[146632]="水05",[146633]="水05",[146634]="水05",[146635]="水05",[146636]="水05",[146637]="水05",[146638]="水05",[146639]="水05",[146640]="水05",[146641]="水05",[146642]="水05",[146643]="水05",[146644]="水05",[146645]="水05",[146646]="水05",[146647]="水05",[146648]="水05",[146649]="水05",[146650]="水05",[146651]="水05",[146652]="水05",[146653]="水05",[146654]="水05",[146655]="水05",[146656]="水05",[146657]="水05",[146658]="水05",[146659]="水05",[146660]="水06",[146661]="水06",[146662]="水06",[146663]="水06",[146664]="水06",[146665]="水06",[146666]="水06",[146667]="水06",[146668]="水06",[146669]="水06",[146670]="水06",[146671]="水06",[146672]="水06",[146673]="水06",[146674]="水06",[146675]="水06",[146676]="水06",[146677]="水06",[146678]="水06",[146679]="水06",[146680]="水06",[146681]="水06",[146682]="水06",[146683]="水06",[146684]="水06",[146685]="水06",[146686]="水06",[146687]="水06",[146688]="水06",[146689]="水06",[146690]="水06",[146691]="水06",[146692]="水06",[146693]="水06",[146694]="水06",[146695]="水06",[146696]="水06",[146697]="水06",[146698]="水06",[146699]="水06",[146700]="水06",[146701]="水06",[146702]="水06",[146703]="水06",[146704]="水06",[146705]="水06",[146706]="水06",[146707]="水06",[146708]="水06",[146709]="水06",[146710]="水06",[146711]="水06",[146712]="水06",[146713]="水06",[146714]="水06",[146715]="水06",[146716]="水06",[146717]="水06",[146718]="水07",[146719]="水07",[146720]="水07",[146721]="水07",[146722]="水07",[146723]="水07",[146724]="水07",[146725]="水07",[146726]="水07",[146727]="水07",[146728]="水07",[146729]="水07",[146730]="水07",[146731]="水07",[146732]="水07",[146733]="水07",[146734]="水07",[146735]="水07",[146736]="水07",[146737]="水07",[146738]="水07",[146739]="水07",[146740]="水07",[146741]="水07",[146742]="水07",[146743]="水07",[146744]="水07",[146745]="水07",[146746]="水07",[146747]="水07",[146748]="水07",[146749]="水07",[146750]="水07",[146751]="水07",[146752]="水07",[146753]="水07",[146754]="水07",[146755]="水07",[146756]="水07",[146757]="水07",[146758]="水07",[146759]="水07",[146760]="水07",[146761]="水07",[146762]="水07",[146763]="水07",[146764]="水07",[146765]="水07",[146766]="水07",[146767]="水07",[146768]="水07",[146769]="水07",[146770]="水07",[146771]="水07",[146772]="水07",[146773]="水07",[146774]="水07",[146775]="水07",[146776]="水07",[146777]="水07",[146778]="水07",[146779]="水07",[146780]="水07",[146781]="水07",[146782]="水07",[146783]="水07",[146784]="水07",[146785]="水07",[146786]="水07",[146787]="水07",[146788]="水07",[146789]="水07",[146790]="水07",[146791]="水07",[146792]="水07",[146793]="水07",[146794]="水07",[146795]="水07",[146796]="水07",[146797]="水07",[146798]="水07",[146799]="水07",[146800]="水07",[146801]="水07",[146802]="水07",[146803]="水07",[146804]="水07",[146805]="水07",[146806]="水07",[146807]="水08",[146808]="水08",[146809]="水08",[146810]="水08",[146811]="水08",[146812]="水08",[146813]="水08",[146814]="水08",[146815]="水08",[146816]="水08",[146817]="水08",[146818]="水08",[146819]="水08",[146820]="水08",[146821]="水08",[146822]="水08",[146823]="水08",[146824]="水08",[146825]="水08",[146826]="水08",[146827]="水08",[146828]="水08",[146829]="水08",[146830]="水08",[146831]="水08",[146832]="水08",[146833]="水08",[146834]="水08",[146835]="水08",[146836]="水08",[146837]="水08",[146838]="水08",[146839]="水08",[146840]="水08",[146841]="水08",[146842]="水08",[146843]="水08",[146844]="水08",[146845]="水08",[146846]="水08",[146847]="水08",[146848]="水08",[146849]="水08",[146850]="水08",[146851]="水08",[146852]="水08",[146853]="水08",[146854]="水08",[146855]="水08",[146856]="水08",[146857]="水08",[146858]="水08",[146859]="水08",[146860]="水08",[146861]="水08",[146862]="水08",[146863]="水08",[146864]="水08",[146865]="水08",[146866]="水08",[146867]="水08",[146868]="水08",[146869]="水08",[146870]="水08",[146871]="水08",[146872]="水08",[146873]="水08",[146874]="水08",[146875]="水08",[146876]="水08",[146877]="水08",[146878]="水08",[146879]="水08",[146880]="水08",[146881]="水08",[146882]="水08",[146883]="水08",[146884]="水08",[146885]="水08",[146886]="水08",[146887]="水08",[146888]="水08",[146889]="水08",[146890]="水08",[146891]="水08",[146892]="水08",[146893]="水08",[146894]="水08",[146895]="水08",[146896]="水08",[146897]="水08",[146898]="水08",[146899]="水08",[146900]="水08",[146901]="水08",[146902]="水08",[146903]="水08",[146904]="水08",[146905]="水08",[146906]="水07",[146907]="水08",[146908]="水08",[146909]="水08",[146910]="水08",[146911]="水08",[146912]="水08",[146913]="水08",[146914]="水08",[146915]="水08",[146916]="水08",[146917]="水08",[146918]="水08",[146919]="水08",[146920]="水08",[146921]="水08",[146922]="水08",[146923]="水08",[146924]="水08",[146925]="水08",[146926]="水08",[146927]="水08",[146928]="水08",[146929]="水08",[146930]="水08",[146931]="水08",[146932]="水08",[146933]="水08",[146934]="水08",[146935]="水08",[146936]="水08",[146937]="水08",[146938]="水08",[146939]="水08",[146940]="水09",[146941]="水09",[146942]="水09",[146943]="水09",[146944]="水09",[146945]="水09",[146946]="水09",[146947]="水09",[146948]="水09",[146949]="水09",[146950]="水09",[146951]="水09",[146952]="水09",[146953]="水09",[146954]="水08",[146955]="水09",[146956]="水09",[146957]="水09",[146958]="水09",[146959]="水09",[146960]="水09",[146961]="水09",[146962]="水09",[146963]="水09",[146964]="水09",[146965]="水09",[146966]="水09",[146967]="水09",[146968]="水09",[146969]="水09",[146970]="水09",[146971]="水09",[146972]="水09",[146973]="水09",[146974]="水09",[146975]="水09",[146976]="水09",[146977]="水09",[146978]="水09",[146979]="水09",[146980]="水09",[146981]="水09",[146982]="水09",[146983]="水09",[146984]="水09",[146985]="水09",[146986]="水09",[146987]="水09",[146988]="水09",[146989]="水09",[146990]="水09",[146991]="水09",[146992]="水09",[146993]="水09",[146994]="水09",[146995]="水09",[146996]="水09",[146997]="水09",[146998]="水09",[146999]="水09",[147000]="水09",[147001]="水09",[147002]="水09",[147003]="水09",[147004]="水09",[147005]="水09",[147006]="水09",[147007]="水09",[147008]="水09",[147009]="水09",[147010]="水09",[147011]="水09",[147012]="水09",[147013]="水09",[147014]="水09",[147015]="水09",[147016]="水09",[147017]="水09",[147018]="水09",[147019]="水09",[147020]="水09",[147021]="水09",[147022]="水09",[147023]="水09",[147024]="水09",[147025]="水09",[147026]="水09",[147027]="水09",[147028]="水09",[147029]="水09",[147030]="水09",[147031]="水09",[147032]="水09",[147033]="水09",[147034]="水09",[147035]="水09",[147036]="水09",[147037]="水10",[147038]="水10",[147039]="水10",[147040]="水10",[147041]="水10",[147042]="水10",[147043]="水10",[147044]="水10",[147045]="水10",[147046]="水10",[147047]="水10",[147048]="水10",[147049]="水10",[147050]="水10",[147051]="水10",[147052]="水10",[147053]="水10",[147054]="水10",[147055]="水10",[147056]="水10",[147057]="水10",[147058]="水10",[147059]="水10",[147060]="水10",[147061]="水10",[147062]="水10",[147063]="水10",[147064]="水10",[147065]="水10",[147066]="水10",[147067]="水10",[147068]="水10",[147069]="水10",[147070]="水10",[147071]="水10",}