มอดูล:zh-sortkey/data/089

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[147072]="水10",[147073]="水10",[147074]="水10",[147075]="水10",[147076]="水10",[147077]="水10",[147078]="水10",[147079]="水10",[147080]="水10",[147081]="水10",[147082]="水10",[147083]="水10",[147084]="水10",[147085]="水10",[147086]="水10",[147087]="水10",[147088]="水10",[147089]="水10",[147090]="水10",[147091]="水10",[147092]="水10",[147093]="水10",[147094]="水10",[147095]="水10",[147096]="水10",[147097]="水10",[147098]="水10",[147099]="水10",[147100]="水10",[147101]="水10",[147102]="水10",[147103]="水10",[147104]="水10",[147105]="水10",[147106]="水10",[147107]="水10",[147108]="水10",[147109]="水10",[147110]="水10",[147111]="水10",[147112]="水10",[147113]="水10",[147114]="水10",[147115]="水10",[147116]="水10",[147117]="水10",[147118]="水10",[147119]="水10",[147120]="水10",[147121]="水10",[147122]="水10",[147123]="水10",[147124]="水10",[147125]="水10",[147126]="水10",[147127]="水10",[147128]="水10",[147129]="水10",[147130]="水10",[147131]="水10",[147132]="水10",[147133]="水10",[147134]="水10",[147135]="水10",[147136]="水10",[147137]="水10",[147138]="水10",[147139]="水10",[147140]="水10",[147141]="水10",[147142]="水10",[147143]="水10",[147144]="水10",[147145]="水10",[147146]="水10",[147147]="水10",[147148]="水10",[147149]="水11",[147150]="水11",[147151]="水11",[147152]="水11",[147153]="水11",[147154]="水11",[147155]="水11",[147156]="水11",[147157]="水11",[147158]="水11",[147159]="水11",[147160]="水11",[147161]="水11",[147162]="水11",[147163]="水11",[147164]="水11",[147165]="水11",[147166]="水11",[147167]="水11",[147168]="水11",[147169]="水11",[147170]="水11",[147171]="水11",[147172]="水11",[147173]="水11",[147174]="水11",[147175]="水11",[147176]="水11",[147177]="水11",[147178]="水11",[147179]="水11",[147180]="水11",[147181]="水11",[147182]="水11",[147183]="水11",[147184]="水11",[147185]="水11",[147186]="水11",[147187]="水11",[147188]="水12",[147189]="水11",[147190]="水11",[147191]="水11",[147192]="水11",[147193]="水11",[147194]="水11",[147195]="水11",[147196]="水11",[147197]="水11",[147198]="水11",[147199]="水11",[147200]="水11",[147201]="水11",[147202]="水11",[147203]="水11",[147204]="水11",[147205]="水11",[147206]="水11",[147207]="水11",[147208]="水11",[147209]="水11",[147210]="水11",[147211]="水11",[147212]="水11",[147213]="水11",[147214]="水11",[147215]="水11",[147216]="水11",[147217]="水11",[147218]="水11",[147219]="水11",[147220]="水11",[147221]="水11",[147222]="水11",[147223]="水11",[147224]="水11",[147225]="彐12",[147226]="水11",[147227]="水11",[147228]="水11",[147229]="水11",[147230]="水11",[147231]="水11",[147232]="水11",[147233]="水11",[147234]="水11",[147235]="水11",[147236]="水11",[147237]="水11",[147238]="水11",[147239]="水11",[147240]="水11",[147241]="水11",[147242]="水11",[147243]="水11",[147244]="水11",[147245]="水11",[147246]="水11",[147247]="水11",[147248]="水11",[147249]="水11",[147250]="水11",[147251]="水11",[147252]="水11",[147253]="水11",[147254]="水11",[147255]="水11",[147256]="水11",[147257]="水11",[147258]="水11",[147259]="水11",[147260]="水11",[147261]="水11",[147262]="水11",[147263]="水11",[147264]="水11",[147265]="水11",[147266]="水11",[147267]="水12",[147268]="水12",[147269]="水12",[147270]="水12",[147271]="水12",[147272]="水12",[147273]="水12",[147274]="水12",[147275]="水12",[147276]="水12",[147277]="水12",[147278]="水12",[147279]="水12",[147280]="水12",[147281]="水12",[147282]="水12",[147283]="水12",[147284]="水12",[147285]="水12",[147286]="水12",[147287]="水12",[147288]="水12",[147289]="水12",[147290]="水12",[147291]="水12",[147292]="水12",[147293]="水12",[147294]="水12",[147295]="水12",[147296]="水12",[147297]="水12",[147298]="水12",[147299]="水12",[147300]="水12",[147301]="水12",[147302]="水12",[147303]="水12",[147304]="水12",[147305]="水12",[147306]="水12",[147307]="水12",[147308]="水12",[147309]="水12",[147310]="水12",[147311]="水12",[147312]="水12",[147313]="水12",[147314]="水12",[147315]="水12",[147316]="水12",[147317]="水12",[147318]="水12",[147319]="水12",[147320]="水12",[147321]="水12",[147322]="水12",[147323]="水12",[147324]="水12",[147325]="水12",[147326]="水12",[147327]="水12",[147328]="水12",[147329]="水12",[147330]="水12",[147331]="水12",[147332]="水12",[147333]="水12",[147334]="水12",[147335]="水12",[147336]="水12",[147337]="水12",[147338]="水12",[147339]="水12",[147340]="水12",[147341]="水12",[147342]="水12",[147343]="水12",[147344]="水12",[147345]="水12",[147346]="水12",[147347]="水12",[147348]="水12",[147349]="水12",[147350]="水12",[147351]="水12",[147352]="水12",[147353]="水12",[147354]="水12",[147355]="水12",[147356]="水12",[147357]="水12",[147358]="水12",[147359]="水12",[147360]="水12",[147361]="水12",[147362]="水12",[147363]="水12",[147364]="水12",[147365]="水12",[147366]="水12",[147367]="水12",[147368]="水12",[147369]="水13",[147370]="水12",[147371]="水12",[147372]="水12",[147373]="水12",[147374]="水12",[147375]="水12",[147376]="水12",[147377]="水12",[147378]="水12",[147379]="水12",[147380]="水12",[147381]="水12",[147382]="水12",[147383]="水12",[147384]="水12",[147385]="水12",[147386]="水12",[147387]="水12",[147388]="水12",[147389]="水12",[147390]="水12",[147391]="水12",[147392]="水14",[147393]="水12",[147394]="水12",[147395]="水12",[147396]="水12",[147397]="水13",[147398]="水13",[147399]="水13",[147400]="水13",[147401]="水13",[147402]="水13",[147403]="水13",[147404]="水13",[147405]="水13",[147406]="水13",[147407]="水13",[147408]="水13",[147409]="水13",[147410]="水13",[147411]="水13",[147412]="水13",[147413]="水13",[147414]="水13",[147415]="水13",[147416]="水13",[147417]="水13",[147418]="水13",[147419]="水13",[147420]="水13",[147421]="水13",[147422]="水13",[147423]="水13",[147424]="水13",[147425]="水13",[147426]="水13",[147427]="水13",[147428]="水13",[147429]="水13",[147430]="水13",[147431]="水13",[147432]="水13",[147433]="水13",[147434]="水13",[147435]="水13",[147436]="水13",[147437]="水13",[147438]="水13",[147439]="水13",[147440]="水13",[147441]="水13",[147442]="水13",[147443]="水13",[147444]="水13",[147445]="水13",[147446]="水13",[147447]="水13",[147448]="水13",[147449]="水13",[147450]="水13",[147451]="水13",[147452]="水13",[147453]="水13",[147454]="水13",[147455]="水13",[147456]="水13",[147457]="水13",[147458]="水13",[147459]="水13",[147460]="水13",[147461]="水13",[147462]="水13",[147463]="水13",[147464]="水13",[147465]="水13",[147466]="水13",[147467]="水13",[147468]="水13",[147469]="水13",[147470]="水13",[147471]="水13",[147472]="水13",[147473]="水13",[147474]="水13",[147475]="水13",[147476]="水13",[147477]="水13",[147478]="水13",[147479]="水13",[147480]="水13",[147481]="水13",[147482]="水13",[147483]="水13",[147484]="水13",[147485]="水13",[147486]="水13",[147487]="水13",[147488]="水13",[147489]="水13",[147490]="工13",[147491]="水14",[147492]="水14",[147493]="水14",[147494]="水14",[147495]="水14",[147496]="水14",[147497]="水14",[147498]="水14",[147499]="水14",[147500]="水14",[147501]="水14",[147502]="水14",[147503]="水14",[147504]="水14",[147505]="水14",[147506]="水14",[147507]="水14",[147508]="水14",[147509]="水14",[147510]="水14",[147511]="水14",[147512]="水14",[147513]="水14",[147514]="水14",[147515]="水14",[147516]="水14",[147517]="水14",[147518]="水14",[147519]="水14",[147520]="水14",[147521]="水14",[147522]="水14",[147523]="水14",[147524]="水14",[147525]="水14",[147526]="水14",[147527]="水14",[147528]="水14",[147529]="水14",[147530]="水14",[147531]="水14",[147532]="水14",[147533]="水14",[147534]="水14",[147535]="水14",[147536]="水14",[147537]="水14",[147538]="水14",[147539]="水14",[147540]="水14",[147541]="水14",[147542]="水14",[147543]="水14",[147544]="水14",[147545]="水14",[147546]="水14",[147547]="水14",[147548]="水14",[147549]="水14",[147550]="水15",[147551]="水14",[147552]="水14",[147553]="水15",[147554]="水15",[147555]="水15",[147556]="水15",[147557]="水15",[147558]="水15",[147559]="水15",[147560]="水15",[147561]="水15",[147562]="水15",[147563]="水15",[147564]="水15",[147565]="水15",[147566]="水15",[147567]="水15",[147568]="水15",[147569]="水15",[147570]="水15",[147571]="水15",}