มอดูล:zh-sortkey/data/090

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[147572]="水15",[147573]="水15",[147574]="水15",[147575]="水15",[147576]="水15",[147577]="水15",[147578]="水15",[147579]="水15",[147580]="水15",[147581]="水15",[147582]="水15",[147583]="水15",[147584]="水15",[147585]="水15",[147586]="水15",[147587]="水15",[147588]="水15",[147589]="水15",[147590]="水15",[147591]="水15",[147592]="水15",[147593]="水15",[147594]="水15",[147595]="水15",[147596]="水15",[147597]="水15",[147598]="水15",[147599]="水15",[147600]="水15",[147601]="水15",[147602]="水15",[147603]="水15",[147604]="水15",[147605]="水15",[147606]="水15",[147607]="水15",[147608]="水15",[147609]="水15",[147610]="水15",[147611]="水15",[147612]="水15",[147613]="水16",[147614]="水15",[147615]="水15",[147616]="水15",[147617]="水16",[147618]="水15",[147619]="水15",[147620]="水15",[147621]="水15",[147622]="水15",[147623]="水15",[147624]="水15",[147625]="水15",[147626]="水15",[147627]="水15",[147628]="水15",[147629]="水15",[147630]="水15",[147631]="水15",[147632]="水15",[147633]="水15",[147634]="水15",[147635]="水16",[147636]="水16",[147637]="水16",[147638]="水16",[147639]="水16",[147640]="水16",[147641]="水16",[147642]="水16",[147643]="水16",[147644]="水16",[147645]="水16",[147646]="水16",[147647]="水16",[147648]="水16",[147649]="水16",[147650]="水16",[147651]="水16",[147652]="水16",[147653]="水16",[147654]="水16",[147655]="水16",[147656]="水16",[147657]="水16",[147658]="水16",[147659]="水16",[147660]="水16",[147661]="水16",[147662]="水16",[147663]="水16",[147664]="水16",[147665]="水16",[147666]="水16",[147667]="水16",[147668]="水16",[147669]="水16",[147670]="水16",[147671]="水16",[147672]="水16",[147673]="水16",[147674]="水16",[147675]="水16",[147676]="水16",[147677]="水16",[147678]="水16",[147679]="水16",[147680]="水16",[147681]="水16",[147682]="水16",[147683]="水16",[147684]="水16",[147685]="水16",[147686]="水16",[147687]="水16",[147688]="水17",[147689]="水17",[147690]="水17",[147691]="水17",[147692]="水17",[147693]="水17",[147694]="水17",[147695]="水17",[147696]="水17",[147697]="水17",[147698]="水17",[147699]="水17",[147700]="水17",[147701]="水17",[147702]="水17",[147703]="水17",[147704]="水17",[147705]="水17",[147706]="水17",[147707]="水17",[147708]="水17",[147709]="水17",[147710]="水17",[147711]="水17",[147712]="水17",[147713]="水17",[147714]="水17",[147715]="水17",[147716]="水17",[147717]="水17",[147718]="水17",[147719]="水17",[147720]="水17",[147721]="水17",[147722]="水17",[147723]="水17",[147724]="水17",[147725]="水17",[147726]="水18",[147727]="水18",[147728]="水18",[147729]="水18",[147730]="水18",[147731]="水18",[147732]="水18",[147733]="水18",[147734]="水18",[147735]="水18",[147736]="水18",[147737]="水18",[147738]="水18",[147739]="水18",[147740]="水18",[147741]="水18",[147742]="水18",[147743]="水18",[147744]="水18",[147745]="水18",[147746]="水18",[147747]="水18",[147748]="水18",[147749]="水18",[147750]="水18",[147751]="水18",[147752]="水18",[147753]="水18",[147754]="水18",[147755]="水18",[147756]="水18",[147757]="水18",[147758]="水18",[147759]="水18",[147760]="水18",[147761]="水18",[147762]="水18",[147763]="水18",[147764]="水18",[147765]="水18",[147766]="水19",[147767]="水19",[147768]="水19",[147769]="水19",[147770]="水19",[147771]="水19",[147772]="水19",[147773]="水19",[147774]="水19",[147775]="水19",[147776]="水19",[147777]="水19",[147778]="水19",[147779]="水19",[147780]="水19",[147781]="水19",[147782]="水19",[147783]="水19",[147784]="水19",[147785]="水19",[147786]="水20",[147787]="水20",[147788]="水20",[147789]="水20",[147790]="水20",[147791]="水20",[147792]="水20",[147793]="水20",[147794]="水20",[147795]="水20",[147796]="水20",[147797]="水20",[147798]="水20",[147799]="水20",[147800]="水20",[147801]="水20",[147802]="水20",[147803]="水20",[147804]="水20",[147805]="水20",[147806]="水20",[147807]="水20",[147808]="水21",[147809]="水21",[147810]="水21",[147811]="水21",[147812]="水21",[147813]="水21",[147814]="水21",[147815]="水21",[147816]="水21",[147817]="水22",[147818]="水22",[147819]="水22",[147820]="水22",[147821]="水22",[147822]="水22",[147823]="水22",[147824]="水23",[147825]="水23",[147826]="水23",[147827]="水23",[147828]="水23",[147829]="水23",[147830]="水23",[147831]="水24",[147832]="水24",[147833]="水24",[147834]="水24",[147835]="水24",[147836]="水25",[147837]="水25",[147838]="水26",[147839]="水27",[147840]="水30",[147841]="水32",[147842]="火01",[147843]="火02",[147844]="火02",[147845]="火02",[147846]="火02",[147847]="火02",[147848]="火02",[147849]="火02",[147850]="火02",[147851]="火02",[147852]="火02",[147853]="火03",[147854]="火03",[147855]="火03",[147856]="火03",[147857]="火03",[147858]="火03",[147859]="火03",[147860]="火03",[147861]="火03",[147862]="火03",[147863]="火03",[147864]="火03",[147865]="火03",[147866]="火03",[147867]="火03",[147868]="火03",[147869]="火04",[147870]="火04",[147871]="火04",[147872]="火04",[147873]="火04",[147874]="火04",[147875]="火04",[147876]="火04",[147877]="火04",[147878]="火04",[147879]="火04",[147880]="火04",[147881]="火04",[147882]="火04",[147883]="火04",[147884]="火04",[147885]="火04",[147886]="火04",[147887]="火04",[147888]="火04",[147889]="火04",[147890]="火04",[147891]="火04",[147892]="火04",[147893]="火04",[147894]="火04",[147895]="火04",[147896]="火04",[147897]="火04",[147898]="火04",[147899]="火04",[147900]="火05",[147901]="火05",[147902]="火05",[147903]="火05",[147904]="火05",[147905]="火05",[147906]="火05",[147907]="火05",[147908]="火05",[147909]="火05",[147910]="火05",[147911]="火05",[147912]="火05",[147913]="火05",[147914]="火05",[147915]="火05",[147916]="火05",[147917]="火05",[147918]="火05",[147919]="火05",[147920]="火05",[147921]="火05",[147922]="火05",[147923]="火05",[147924]="火05",[147925]="火05",[147926]="火05",[147927]="火05",[147928]="火05",[147929]="火05",[147930]="火05",[147931]="火05",[147932]="火05",[147933]="火05",[147934]="火05",[147935]="火05",[147936]="火05",[147937]="火05",[147938]="火05",[147939]="火05",[147940]="火05",[147941]="火05",[147942]="火05",[147943]="火05",[147944]="火05",[147945]="火05",[147946]="火05",[147947]="火05",[147948]="火05",[147949]="火05",[147950]="火05",[147951]="火06",[147952]="火06",[147953]="火06",[147954]="火06",[147955]="火06",[147956]="火06",[147957]="火06",[147958]="火06",[147959]="火06",[147960]="火06",[147961]="火06",[147962]="火06",[147963]="火06",[147964]="火06",[147965]="火06",[147966]="火06",[147967]="火06",[147968]="火06",[147969]="火06",[147970]="火06",[147971]="火06",[147972]="火06",[147973]="火06",[147974]="火06",[147975]="火06",[147976]="火06",[147977]="火06",[147978]="火06",[147979]="火06",[147980]="火06",[147981]="火06",[147982]="火06",[147983]="火06",[147984]="火06",[147985]="火06",[147986]="火06",[147987]="火06",[147988]="火06",[147989]="火06",[147990]="火06",[147991]="火06",[147992]="火06",[147993]="火06",[147994]="火06",[147995]="火06",[147996]="火06",[147997]="火06",[147998]="火06",[147999]="火06",[148000]="火06",[148001]="火06",[148002]="火06",[148003]="火06",[148004]="火06",[148005]="火07",[148006]="火07",[148007]="火07",[148008]="火07",[148009]="火07",[148010]="火07",[148011]="火07",[148012]="火07",[148013]="火07",[148014]="火07",[148015]="火07",[148016]="火07",[148017]="火07",[148018]="火07",[148019]="火07",[148020]="火07",[148021]="火07",[148022]="火07",[148023]="火07",[148024]="火07",[148025]="火07",[148026]="火07",[148027]="火07",[148028]="火07",[148029]="火07",[148030]="火07",[148031]="火07",[148032]="火07",[148033]="火07",[148034]="火07",[148035]="火07",[148036]="火07",[148037]="火07",[148038]="火07",[148039]="火07",[148040]="火07",[148041]="火07",[148042]="火07",[148043]="火07",[148044]="火07",[148045]="火07",[148046]="火07",[148047]="火07",[148048]="火07",[148049]="火07",[148050]="火07",[148051]="火07",[148052]="火07",[148053]="火07",[148054]="火07",[148055]="火07",[148056]="火07",[148057]="火07",[148058]="火07",[148059]="火07",[148060]="火07",[148061]="火07",[148062]="火07",[148063]="火07",[148064]="火07",[148065]="火07",[148066]="火08",[148067]="火08",[148068]="火08",[148069]="火08",[148070]="火08",[148071]="火08",}