มอดูล:zh-sortkey/data/093

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[149072]="牛05",[149073]="牛06",[149074]="牛06",[149075]="牛06",[149076]="牛06",[149077]="牛06",[149078]="牛06",[149079]="牛06",[149080]="牛06",[149081]="牛06",[149082]="牛06",[149083]="牛07",[149084]="牛07",[149085]="牛07",[149086]="牛07",[149087]="牛07",[149088]="牛07",[149089]="牛07",[149090]="牛07",[149091]="牛07",[149092]="牛07",[149093]="牛07",[149094]="牛07",[149095]="牛07",[149096]="牛07",[149097]="牛07",[149098]="牛07",[149099]="牛07",[149100]="牛07",[149101]="牛07",[149102]="牛07",[149103]="牛08",[149104]="牛08",[149105]="牛08",[149106]="牛08",[149107]="牛08",[149108]="牛08",[149109]="牛08",[149110]="牛08",[149111]="牛08",[149112]="牛08",[149113]="牛08",[149114]="牛08",[149115]="牛08",[149116]="牛08",[149117]="牛08",[149118]="牛08",[149119]="牛08",[149120]="牛08",[149121]="牛08",[149122]="牛08",[149123]="牛08",[149124]="牛08",[149125]="牛08",[149126]="牛08",[149127]="牛08",[149128]="牛08",[149129]="牛08",[149130]="牛08",[149131]="牛08",[149132]="牛08",[149133]="牛09",[149134]="牛09",[149135]="牛09",[149136]="牛09",[149137]="牛09",[149138]="牛09",[149139]="牛09",[149140]="牛09",[149141]="牛09",[149142]="牛09",[149143]="牛09",[149144]="牛09",[149145]="牛09",[149146]="牛09",[149147]="牛09",[149148]="止09",[149149]="牛09",[149150]="牛09",[149151]="牛09",[149152]="牛09",[149153]="牛09",[149154]="牛09",[149155]="牛09",[149156]="牛09",[149157]="牛09",[149158]="牛09",[149159]="牛09",[149160]="牛09",[149161]="牛10",[149162]="牛10",[149163]="牛10",[149164]="牛10",[149165]="牛10",[149166]="牛10",[149167]="牛10",[149168]="牛10",[149169]="牛10",[149170]="牛10",[149171]="牛10",[149172]="牛10",[149173]="牛10",[149174]="牛10",[149175]="牛10",[149176]="牛10",[149177]="牛10",[149178]="牛10",[149179]="牛10",[149180]="牛10",[149181]="牛10",[149182]="牛10",[149183]="牛09",[149184]="牛10",[149185]="牛10",[149186]="牛10",[149187]="牛10",[149188]="牛10",[149189]="牛10",[149190]="牛10",[149191]="牛10",[149192]="牛10",[149193]="牛10",[149194]="牛11",[149195]="牛11",[149196]="牛11",[149197]="牛11",[149198]="牛11",[149199]="牛11",[149200]="牛11",[149201]="牛11",[149202]="牛11",[149203]="牛11",[149204]="牛11",[149205]="牛11",[149206]="牛11",[149207]="殳11",[149208]="牛11",[149209]="牛11",[149210]="牛11",[149211]="牛11",[149212]="牛11",[149213]="牛11",[149214]="牛11",[149215]="牛11",[149216]="牛11",[149217]="牛12",[149218]="牛12",[149219]="牛12",[149220]="牛12",[149221]="牛12",[149222]="牛12",[149223]="牛12",[149224]="牛12",[149225]="牛12",[149226]="牛12",[149227]="牛12",[149228]="牛12",[149229]="牛12",[149230]="牛12",[149231]="牛13",[149232]="牛13",[149233]="牛13",[149234]="牛13",[149235]="牛13",[149236]="牛13",[149237]="牛13",[149238]="牛13",[149239]="牛13",[149240]="牛13",[149241]="牛14",[149242]="牛14",[149243]="牛15",[149244]="牛15",[149245]="牛15",[149246]="牛15",[149247]="牛15",[149248]="牛15",[149249]="牛15",[149250]="牛16",[149251]="牛16",[149252]="牛16",[149253]="牛16",[149254]="牛16",[149255]="牛17",[149256]="牛17",[149257]="牛17",[149258]="牛17",[149259]="牛17",[149260]="牛18",[149261]="牛18",[149262]="牛18",[149263]="牛18",[149264]="牛18",[149265]="牛19",[149266]="牛19",[149267]="牛19",[149268]="牛20",[149269]="牛20",[149270]="牛21",[149271]="牛21",[149272]="牛21",[149273]="牛24",[149274]="犬01",[149275]="犬02",[149276]="犬02",[149277]="犬02",[149278]="犬02",[149279]="犬02",[149280]="犬02",[149281]="犬03",[149282]="犬03",[149283]="犬03",[149284]="犬03",[149285]="犬03",[149286]="犬03",[149287]="犬03",[149288]="犬03",[149289]="犬03",[149290]="犬03",[149291]="犬03",[149292]="犬03",[149293]="犬03",[149294]="犬03",[149295]="犬04",[149296]="犬04",[149297]="犬04",[149298]="犬04",[149299]="犬04",[149300]="犬04",[149301]="犬04",[149302]="犬04",[149303]="犬04",[149304]="犬04",[149305]="犬04",[149306]="犬04",[149307]="犬04",[149308]="犬04",[149309]="犬04",[149310]="犬04",[149311]="犬04",[149312]="犬04",[149313]="犬04",[149314]="犬04",[149315]="犬04",[149316]="犬04",[149317]="犬04",[149318]="犬04",[149319]="犬04",[149320]="犬04",[149321]="犬04",[149322]="犬04",[149323]="犬04",[149324]="犬04",[149325]="犬04",[149326]="犬04",[149327]="犬05",[149328]="犬05",[149329]="犬05",[149330]="犬05",[149331]="犬05",[149332]="犬05",[149333]="犬05",[149334]="犬05",[149335]="犬05",[149336]="犬05",[149337]="犬05",[149338]="犬05",[149339]="犬05",[149340]="犬05",[149341]="犬05",[149342]="犬05",[149343]="犬05",[149344]="犬05",[149345]="犬05",[149346]="犬05",[149347]="犬05",[149348]="犬05",[149349]="犬05",[149350]="犬05",[149351]="犬05",[149352]="犬05",[149353]="犬05",[149354]="犬05",[149355]="犬05",[149356]="犬05",[149357]="犬05",[149358]="犬04",[149359]="犬06",[149360]="犬06",[149361]="犬06",[149362]="犬06",[149363]="犬06",[149364]="犬06",[149365]="犬06",[149366]="犬06",[149367]="犬06",[149368]="犬06",[149369]="犬06",[149370]="犬06",[149371]="犬06",[149372]="犬06",[149373]="犬06",[149374]="犬06",[149375]="犬06",[149376]="犬06",[149377]="犬06",[149378]="犬06",[149379]="犬06",[149380]="犬06",[149381]="犬06",[149382]="犬06",[149383]="犬06",[149384]="犬06",[149385]="犬06",[149386]="犬06",[149387]="犬06",[149388]="犬06",[149389]="犬06",[149390]="犬06",[149391]="犬06",[149392]="犬06",[149393]="犬06",[149394]="犬06",[149395]="犬06",[149396]="犬06",[149397]="犬06",[149398]="犬06",[149399]="犬06",[149400]="犬06",[149401]="犬07",[149402]="犬07",[149403]="犬07",[149404]="犬07",[149405]="犬07",[149406]="犬07",[149407]="犬07",[149408]="犬07",[149409]="犬07",[149410]="犬07",[149411]="犬06",[149412]="犬07",[149413]="犬07",[149414]="犬07",[149415]="犬07",[149416]="犬07",[149417]="犬07",[149418]="犬07",[149419]="犬07",[149420]="犬07",[149421]="犬07",[149422]="犬07",[149423]="犬07",[149424]="犬07",[149425]="犬07",[149426]="犬07",[149427]="犬07",[149428]="犬07",[149429]="犬07",[149430]="犬07",[149431]="犬07",[149432]="犬07",[149433]="犬07",[149434]="犬07",[149435]="犬07",[149436]="犬07",[149437]="犬07",[149438]="犬07",[149439]="犬07",[149440]="犬07",[149441]="犬07",[149442]="犬07",[149443]="犬08",[149444]="犬08",[149445]="犬08",[149446]="犬08",[149447]="犬08",[149448]="犬08",[149449]="犬08",[149450]="犬08",[149451]="犬08",[149452]="犬08",[149453]="犬08",[149454]="犬08",[149455]="犬08",[149456]="犬08",[149457]="犬08",[149458]="犬08",[149459]="犬08",[149460]="犬08",[149461]="犬08",[149462]="犬08",[149463]="犬08",[149464]="犬08",[149465]="犬08",[149466]="犬08",[149467]="犬08",[149468]="犬09",[149469]="犬09",[149470]="犬09",[149471]="犬09",[149472]="犬09",[149473]="犬09",[149474]="犬09",[149475]="犬09",[149476]="犬09",[149477]="犬09",[149478]="犬09",[149479]="犬09",[149480]="犬09",[149481]="犬09",[149482]="犬09",[149483]="犬09",[149484]="犬09",[149485]="犬09",[149486]="犬09",[149487]="犬09",[149488]="犬09",[149489]="犬09",[149490]="犬09",[149491]="犬09",[149492]="犬09",[149493]="戶09",[149494]="犬09",[149495]="犬09",[149496]="犬09",[149497]="犬09",[149498]="犬09",[149499]="犬09",[149500]="犬09",[149501]="犬09",[149502]="犬09",[149503]="犬09",[149504]="犬09",[149505]="犬09",[149506]="犬09",[149507]="犬09",[149508]="犬09",[149509]="犬09",[149510]="犬09",[149511]="犬09",[149512]="犬09",[149513]="犬09",[149514]="犬09",[149515]="犬09",[149516]="犬09",[149517]="犬10",[149518]="犬10",[149519]="犬10",[149520]="犬10",[149521]="犬10",[149522]="犬10",[149523]="犬10",[149524]="犬10",[149525]="犬10",[149526]="犬10",[149527]="犬10",[149528]="犬10",[149529]="犬10",[149530]="犬10",[149531]="犬10",[149532]="犬10",[149533]="犬10",[149534]="犬10",[149535]="犬10",[149536]="犬10",[149537]="犬10",[149538]="犬10",[149539]="犬10",[149540]="犬10",[149541]="犬10",[149542]="犬10",[149543]="犬10",[149544]="犬10",[149545]="犬10",[149546]="犬10",[149547]="犬10",[149548]="犬10",[149549]="犬10",[149550]="犬10",[149551]="犬10",[149552]="犬10",[149553]="犬10",[149554]="犬10",[149555]="犬10",[149556]="犬10",[149557]="犬10",[149558]="犬10",[149559]="犬10",[149560]="犬10",[149561]="犬11",[149562]="犬11",[149563]="犬11",[149564]="犬11",[149565]="犬11",[149566]="犬11",[149567]="犬11",[149568]="犬11",[149569]="犬11",[149570]="犬11",[149571]="犬11",}