มอดูล:zh-sortkey/data/095

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[150072]="玉11",[150073]="玉11",[150074]="玉11",[150075]="玉11",[150076]="玉11",[150077]="玉11",[150078]="玉11",[150079]="玉11",[150080]="玉12",[150081]="玉11",[150082]="玉12",[150083]="玉12",[150084]="玉12",[150085]="玉12",[150086]="玉12",[150087]="玉12",[150088]="玉12",[150089]="玉12",[150090]="玉12",[150091]="玉12",[150092]="玉12",[150093]="玉12",[150094]="玉12",[150095]="玉12",[150096]="玉12",[150097]="玉12",[150098]="玉12",[150099]="玉12",[150100]="玉12",[150101]="玉12",[150102]="玉12",[150103]="玉12",[150104]="玉12",[150105]="玉12",[150106]="玉12",[150107]="玉12",[150108]="玉12",[150109]="玉12",[150110]="玉12",[150111]="玉12",[150112]="玉12",[150113]="玉12",[150114]="玉12",[150115]="玉12",[150116]="玉12",[150117]="玉12",[150118]="玉12",[150119]="玉12",[150120]="玉12",[150121]="玉12",[150122]="玉12",[150123]="玉13",[150124]="玉13",[150125]="玉13",[150126]="玉13",[150127]="玉13",[150128]="玉13",[150129]="玉13",[150130]="玉13",[150131]="玉13",[150132]="玉13",[150133]="玉13",[150134]="玉13",[150135]="玉13",[150136]="玉13",[150137]="玉13",[150138]="玉13",[150139]="玉13",[150140]="玉13",[150141]="玉13",[150142]="玉13",[150143]="玉13",[150144]="玉13",[150145]="玉13",[150146]="玉13",[150147]="玉13",[150148]="玉13",[150149]="玉13",[150150]="玉13",[150151]="玉13",[150152]="玉13",[150153]="玉13",[150154]="玉13",[150155]="玉14",[150156]="玉14",[150157]="玉14",[150158]="玉14",[150159]="玉14",[150160]="玉14",[150161]="玉14",[150162]="玉14",[150163]="玉14",[150164]="玉14",[150165]="玉14",[150166]="玉14",[150167]="玉14",[150168]="玉14",[150169]="玉14",[150170]="玉14",[150171]="玉14",[150172]="玉14",[150173]="玉14",[150174]="玉14",[150175]="玉14",[150176]="玉14",[150177]="玉14",[150178]="玉14",[150179]="玉14",[150180]="玉14",[150181]="玉14",[150182]="玉14",[150183]="玉14",[150184]="玉14",[150185]="玉15",[150186]="玉15",[150187]="玉15",[150188]="玉15",[150189]="玉15",[150190]="玉15",[150191]="玉15",[150192]="玉15",[150193]="玉15",[150194]="玉15",[150195]="玉15",[150196]="玉14",[150197]="玉15",[150198]="玉15",[150199]="玉15",[150200]="玉15",[150201]="玉15",[150202]="玉15",[150203]="玉15",[150204]="玉15",[150205]="玉15",[150206]="玉16",[150207]="玉16",[150208]="玉16",[150209]="玉16",[150210]="玉16",[150211]="玉16",[150212]="玉16",[150213]="玉16",[150214]="玉16",[150215]="玉16",[150216]="玉16",[150217]="玉17",[150218]="玉17",[150219]="玉17",[150220]="玉17",[150221]="玉17",[150222]="玉17",[150223]="玉17",[150224]="玉17",[150225]="玉17",[150226]="玉17",[150227]="玉17",[150228]="玉18",[150229]="玉18",[150230]="玉18",[150231]="玉18",[150232]="玉18",[150233]="玉19",[150234]="玉19",[150235]="玉19",[150236]="玉19",[150237]="玉19",[150238]="玉19",[150239]="玉19",[150240]="玉20",[150241]="缶18",[150242]="玉22",[150243]="玉21",[150244]="玉21",[150245]="玉21",[150246]="玉21",[150247]="玉21",[150248]="玉22",[150249]="玉24",[150250]="瓜03",[150251]="瓜04",[150252]="瓜04",[150253]="瓜04",[150254]="瓜04",[150255]="瓜04",[150256]="瓜05",[150257]="瓜05",[150258]="瓜05",[150259]="瓜05",[150260]="瓜05",[150261]="瓜06",[150262]="瓜06",[150263]="瓜06",[150264]="瓜06",[150265]="瓜06",[150266]="瓜07",[150267]="瓜07",[150268]="瓜07",[150269]="瓜07",[150270]="瓜07",[150271]="瓜07",[150272]="瓜07",[150273]="瓜08",[150274]="瓜08",[150275]="瓜08",[150276]="瓜08",[150277]="瓜08",[150278]="瓜08",[150279]="瓜10",[150280]="瓜09",[150281]="瓜09",[150282]="瓜09",[150283]="瓜09",[150284]="瓜09",[150285]="瓜10",[150286]="瓜11",[150287]="瓜11",[150288]="瓜10",[150289]="瓜10",[150290]="瓜10",[150291]="瓜10",[150292]="瓜10",[150293]="瓜10",[150294]="瓜11",[150295]="瓜12",[150296]="瓜13",[150297]="瓜13",[150298]="瓜13",[150299]="瓜16",[150300]="瓜16",[150301]="瓜16",[150302]="瓜17",[150303]="瓜17",[150304]="瓜18",[150305]="瓜18",[150306]="瓜19",[150307]="瓜21",[150308]="瓜21",[150309]="瓜25",[150310]="瓦02",[150311]="瓦02",[150312]="瓦03",[150313]="瓦03",[150314]="瓦03",[150315]="瓦03",[150316]="瓦04",[150317]="瓦04",[150318]="瓦04",[150319]="瓦04",[150320]="瓦04",[150321]="瓦04",[150322]="瓦04",[150323]="瓦05",[150324]="瓦05",[150325]="瓦05",[150326]="瓦05",[150327]="瓦05",[150328]="瓦05",[150329]="瓦05",[150330]="瓦05",[150331]="瓦05",[150332]="瓦05",[150333]="瓦05",[150334]="瓦06",[150335]="瓦06",[150336]="瓦06",[150337]="瓦06",[150338]="瓦06",[150339]="瓦06",[150340]="瓦06",[150341]="瓦06",[150342]="瓦06",[150343]="瓦06",[150344]="瓦06",[150345]="瓦06",[150346]="瓦06",[150347]="瓦06",[150348]="瓦07",[150349]="瓦07",[150350]="瓦07",[150351]="瓦07",[150352]="瓦07",[150353]="瓦07",[150354]="瓦07",[150355]="瓦07",[150356]="瓦07",[150357]="瓦07",[150358]="瓦07",[150359]="瓦07",[150360]="瓦07",[150361]="瓦07",[150362]="瓦07",[150363]="瓦08",[150364]="瓦08",[150365]="瓦08",[150366]="瓦08",[150367]="瓦08",[150368]="瓦08",[150369]="瓦08",[150370]="瓦08",[150371]="瓦08",[150372]="瓦08",[150373]="瓦08",[150374]="瓦08",[150375]="瓦09",[150376]="瓦09",[150377]="瓦09",[150378]="瓦09",[150379]="瓦09",[150380]="瓦09",[150381]="瓦09",[150382]="瓦09",[150383]="瓦09",[150384]="瓦09",[150385]="瓦09",[150386]="瓦08",[150387]="瓦09",[150388]="瓦09",[150389]="瓦09",[150390]="瓦09",[150391]="瓦09",[150392]="瓦09",[150393]="瓦10",[150394]="瓦10",[150395]="瓦10",[150396]="瓦10",[150397]="瓦10",[150398]="瓦10",[150399]="瓦10",[150400]="瓦10",[150401]="瓦10",[150402]="瓦10",[150403]="瓦10",[150404]="瓦10",[150405]="瓦11",[150406]="瓦11",[150407]="瓦11",[150408]="瓦11",[150409]="瓦11",[150410]="瓦11",[150411]="瓦11",[150412]="瓦11",[150413]="瓦11",[150414]="瓦12",[150415]="瓦12",[150416]="瓦12",[150417]="瓦12",[150418]="瓦12",[150419]="瓦12",[150420]="瓦12",[150421]="瓦12",[150422]="瓦08",[150423]="瓦12",[150424]="瓦13",[150425]="瓦13",[150426]="瓦13",[150427]="瓦13",[150428]="瓦13",[150429]="瓦13",[150430]="瓦13",[150431]="瓦13",[150432]="瓦14",[150433]="瓦14",[150434]="瓦15",[150435]="瓦15",[150436]="瓦15",[150437]="瓦15",[150438]="瓦16",[150439]="瓦16",[150440]="瓦16",[150441]="瓦16",[150442]="瓦16",[150443]="瓦16",[150444]="瓦16",[150445]="瓦17",[150446]="瓦17",[150447]="瓦17",[150448]="瓦18",[150449]="瓦18",[150450]="瓦18",[150451]="瓦18",[150452]="瓦18",[150453]="瓦18",[150454]="瓦19",[150455]="瓦20",[150456]="瓦22",[150457]="瓦24",[150458]="甘00",[150459]="甘03",[150460]="甘03",[150461]="甘03",[150462]="甘03",[150463]="甘03",[150464]="甘03",[150465]="甘04",[150466]="甘04",[150467]="甘04",[150468]="甘04",[150469]="甘05",[150470]="甘07",[150471]="甘08",[150472]="甘09",[150473]="甘10",[150474]="甘10",[150475]="甘11",[150476]="甘11",[150477]="甘12",[150478]="甘13",[150479]="小15",[150480]="甘16",[150481]="甘17",[150482]="甘23",[150483]="生00",[150484]="生01",[150485]="生03",[150486]="生03",[150487]="生03",[150488]="生04",[150489]="生04",[150490]="生04",[150491]="生04",[150492]="生04",[150493]="生04",[150494]="生04",[150495]="生05",[150496]="生06",[150497]="生06",[150498]="生06",[150499]="生06",[150500]="生06",[150501]="生06",[150502]="生07",[150503]="生07",[150504]="生07",[150505]="生07",[150506]="生07",[150507]="生07",[150508]="生08",[150509]="生08",[150510]="生08",[150511]="生08",[150512]="生08",[150513]="生08",[150514]="生09",[150515]="生09",[150516]="生09",[150517]="生10",[150518]="生11",[150519]="生12",[150520]="生12",[150521]="生12",[150522]="生13",[150523]="生14",[150524]="生14",[150525]="弓16",[150526]="生14",[150527]="生14",[150528]="生16",[150529]="生17",[150530]="生17",[150531]="用01",[150532]="用02",[150533]="用03",[150534]="用03",[150535]="用05",[150536]="用06",[150537]="用07",[150538]="用09",[150539]="用10",[150540]="用10",[150541]="用13",[150542]="用14",[150543]="用17",[150544]="用20",[150545]="用18",[150546]="田00",[150547]="田01",[150548]="田01",[150549]="田02",[150550]="田02",[150551]="田02",[150552]="田02",[150553]="田02",[150554]="田02",[150555]="田02",[150556]="田02",[150557]="田03",[150558]="田03",[150559]="田03",[150560]="田03",[150561]="田03",[150562]="田03",[150563]="田03",[150564]="田03",[150565]="田03",[150566]="田03",[150567]="田03",[150568]="田03",[150569]="田04",[150570]="田04",[150571]="田04",}