มอดูล:zh-sortkey/data/098

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[151572]="皮11",[151573]="皮11",[151574]="皮11",[151575]="皮11",[151576]="皮11",[151577]="皮11",[151578]="皮11",[151579]="皮11",[151580]="皮11",[151581]="皮11",[151582]="皮11",[151583]="皮12",[151584]="皮12",[151585]="皮12",[151586]="皮13",[151587]="皮13",[151588]="皮13",[151589]="皮13",[151590]="皮13",[151591]="皮13",[151592]="皮13",[151593]="皮13",[151594]="皮13",[151595]="皮14",[151596]="皮14",[151597]="皮14",[151598]="皮14",[151599]="皮15",[151600]="皮15",[151601]="皮15",[151602]="皮15",[151603]="皮15",[151604]="皮16",[151605]="皮16",[151606]="皮17",[151607]="皮17",[151608]="皮17",[151609]="皮19",[151610]="皮19",[151611]="鼓12",[151612]="鼓13",[151613]="鼓16",[151614]="鼓20",[151615]="皿02",[151616]="皿02",[151617]="皿03",[151618]="皿03",[151619]="皿03",[151620]="皿03",[151621]="皿03",[151622]="皿04",[151623]="皿04",[151624]="皿04",[151625]="皿04",[151626]="皿04",[151627]="皿04",[151628]="皿04",[151629]="皿04",[151630]="皿05",[151631]="皿05",[151632]="皿05",[151633]="皿05",[151634]="皿05",[151635]="皿05",[151636]="皿05",[151637]="皿05",[151638]="皿05",[151639]="皿05",[151640]="皿05",[151641]="皿05",[151642]="皿05",[151643]="皿05",[151644]="皿05",[151645]="皿05",[151646]="皿06",[151647]="皿06",[151648]="皿06",[151649]="皿06",[151650]="皿06",[151651]="皿06",[151652]="皿06",[151653]="皿06",[151654]="皿06",[151655]="皿06",[151656]="皿06",[151657]="皿06",[151658]="皿06",[151659]="皿05",[151660]="皿07",[151661]="皿07",[151662]="皿07",[151663]="皿07",[151664]="皿07",[151665]="皿07",[151666]="皿07",[151667]="皿07",[151668]="皿07",[151669]="皿07",[151670]="皿07",[151671]="皿08",[151672]="皿08",[151673]="皿08",[151674]="皿08",[151675]="皿08",[151676]="皿08",[151677]="皿08",[151678]="皿08",[151679]="皿08",[151680]="皿08",[151681]="皿08",[151682]="皿08",[151683]="皿09",[151684]="皿09",[151685]="皿09",[151686]="皿09",[151687]="皿10",[151688]="皿10",[151689]="皿10",[151690]="皿10",[151691]="皿10",[151692]="皿10",[151693]="皿10",[151694]="皿10",[151695]="皿10",[151696]="皿10",[151697]="皿10",[151698]="皿10",[151699]="皿11",[151700]="皿11",[151701]="皿11",[151702]="皿11",[151703]="皿11",[151704]="皿11",[151705]="皿11",[151706]="皿11",[151707]="皿11",[151708]="皿11",[151709]="皿11",[151710]="皿11",[151711]="皿11",[151712]="皿11",[151713]="皿11",[151714]="皿11",[151715]="皿11",[151716]="皿11",[151717]="皿12",[151718]="皿12",[151719]="皿12",[151720]="皿12",[151721]="皿12",[151722]="皿12",[151723]="皿12",[151724]="皿12",[151725]="皿12",[151726]="皿12",[151727]="皿12",[151728]="皿12",[151729]="皿12",[151730]="皿12",[151731]="冫15",[151732]="皿12",[151733]="皿12",[151734]="皿12",[151735]="皿12",[151736]="皿13",[151737]="皿13",[151738]="皿13",[151739]="皿14",[151740]="皿13",[151741]="皿13",[151742]="皿13",[151743]="皿13",[151744]="皿13",[151745]="皿14",[151746]="皿14",[151747]="皿14",[151748]="皿14",[151749]="皿14",[151750]="皿14",[151751]="皿15",[151752]="皿15",[151753]="皿15",[151754]="皿15",[151755]="皿15",[151756]="皿15",[151757]="皿15",[151758]="皿15",[151759]="皿15",[151760]="皿15",[151761]="皿15",[151762]="皿16",[151763]="皿17",[151764]="皿17",[151765]="皿17",[151766]="皿17",[151767]="皿17",[151768]="皿18",[151769]="皿18",[151770]="皿19",[151771]="皿19",[151772]="皿19",[151773]="皿19",[151774]="皿18",[151775]="皿20",[151776]="皿20",[151777]="皿21",[151778]="皿25",[151779]="皿28",[151780]="目01",[151781]="目01",[151782]="目02",[151783]="目02",[151784]="目02",[151785]="目02",[151786]="目02",[151787]="目02",[151788]="目02",[151789]="目02",[151790]="目02",[151791]="目02",[151792]="目02",[151793]="目02",[151794]="目03",[151795]="目03",[151796]="目03",[151797]="目03",[151798]="目03",[151799]="目03",[151800]="目03",[151801]="目03",[151802]="目03",[151803]="目03",[151804]="目03",[151805]="目03",[151806]="目03",[151807]="目03",[151808]="目03",[151809]="目03",[151810]="目03",[151811]="目04",[151812]="目04",[151813]="目04",[151814]="目04",[151815]="目04",[151816]="目04",[151817]="目04",[151818]="目04",[151819]="目04",[151820]="目04",[151821]="目04",[151822]="目04",[151823]="目04",[151824]="目04",[151825]="目04",[151826]="目04",[151827]="目04",[151828]="目04",[151829]="目04",[151830]="目04",[151831]="目04",[151832]="目04",[151833]="目04",[151834]="目04",[151835]="目04",[151836]="目04",[151837]="目04",[151838]="目04",[151839]="目04",[151840]="目04",[151841]="目04",[151842]="目04",[151843]="目04",[151844]="目04",[151845]="目04",[151846]="目04",[151847]="目04",[151848]="目04",[151849]="目04",[151850]="目04",[151851]="目04",[151852]="目04",[151853]="目04",[151854]="目04",[151855]="目04",[151856]="目04",[151857]="目05",[151858]="目05",[151859]="目05",[151860]="目05",[151861]="目05",[151862]="目05",[151863]="目05",[151864]="目05",[151865]="目05",[151866]="目05",[151867]="目05",[151868]="目05",[151869]="目05",[151870]="目05",[151871]="目05",[151872]="目05",[151873]="目05",[151874]="目05",[151875]="目05",[151876]="目05",[151877]="目05",[151878]="目05",[151879]="目05",[151880]="目05",[151881]="目05",[151882]="目05",[151883]="目05",[151884]="目05",[151885]="目05",[151886]="目05",[151887]="目05",[151888]="目05",[151889]="目05",[151890]="目05",[151891]="目05",[151892]="目05",[151893]="目05",[151894]="目05",[151895]="目05",[151896]="目05",[151897]="目05",[151898]="目06",[151899]="目06",[151900]="目06",[151901]="目06",[151902]="目06",[151903]="目06",[151904]="目06",[151905]="目06",[151906]="目06",[151907]="目06",[151908]="目06",[151909]="目06",[151910]="目06",[151911]="目06",[151912]="目06",[151913]="目06",[151914]="目06",[151915]="目06",[151916]="目06",[151917]="目06",[151918]="目06",[151919]="目06",[151920]="目06",[151921]="目06",[151922]="目06",[151923]="目06",[151924]="目06",[151925]="目06",[151926]="目06",[151927]="目06",[151928]="目06",[151929]="目06",[151930]="目06",[151931]="目06",[151932]="目06",[151933]="目06",[151934]="目06",[151935]="目06",[151936]="目06",[151937]="目06",[151938]="目06",[151939]="目06",[151940]="目06",[151941]="目06",[151942]="目06",[151943]="目06",[151944]="目06",[151945]="目06",[151946]="目07",[151947]="目07",[151948]="目07",[151949]="目07",[151950]="目07",[151951]="目07",[151952]="目07",[151953]="目07",[151954]="目07",[151955]="目07",[151956]="目07",[151957]="目07",[151958]="目07",[151959]="目07",[151960]="目07",[151961]="目07",[151962]="目07",[151963]="目07",[151964]="目07",[151965]="目07",[151966]="目07",[151967]="目07",[151968]="目07",[151969]="目07",[151970]="目07",[151971]="目07",[151972]="目07",[151973]="目07",[151974]="目07",[151975]="目07",[151976]="目07",[151977]="目07",[151978]="目07",[151979]="目07",[151980]="目07",[151981]="目07",[151982]="目07",[151983]="目07",[151984]="目07",[151985]="目07",[151986]="目07",[151987]="目07",[151988]="目07",[151989]="目07",[151990]="目07",[151991]="目07",[151992]="目07",[151993]="目07",[151994]="目07",[151995]="目07",[151996]="目07",[151997]="目07",[151998]="目07",[151999]="目07",[152000]="目07",[152001]="目07",[152002]="目07",[152003]="目07",[152004]="目07",[152005]="目08",[152006]="目07",[152007]="目07",[152008]="目07",[152009]="目08",[152010]="目08",[152011]="目08",[152012]="目08",[152013]="目08",[152014]="目08",[152015]="目08",[152016]="目08",[152017]="目08",[152018]="目08",[152019]="目08",[152020]="目08",[152021]="目08",[152022]="目08",[152023]="目08",[152024]="目08",[152025]="目08",[152026]="目08",[152027]="目08",[152028]="目08",[152029]="目08",[152030]="目08",[152031]="目08",[152032]="目08",[152033]="目08",[152034]="目08",[152035]="目08",[152036]="目08",[152037]="目08",[152038]="目08",[152039]="目08",[152040]="目08",[152041]="目08",[152042]="目08",[152043]="目07",[152044]="目08",[152045]="目08",[152046]="目08",[152047]="目08",[152048]="目08",[152049]="目08",[152050]="目08",[152051]="目08",[152052]="斤09",[152053]="目08",[152054]="目08",[152055]="目08",[152056]="目08",[152057]="目08",[152058]="目08",[152059]="目08",[152060]="目08",[152061]="目08",[152062]="目08",[152063]="目08",[152064]="目08",[152065]="目08",[152066]="目09",[152067]="目09",[152068]="目09",[152069]="目09",[152070]="目09",[152071]="目09",}