มอดูล:zh-sortkey/data/100

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[152572]="矢11",[152573]="矢11",[152574]="矢11",[152575]="矢11",[152576]="矢12",[152577]="矢12",[152578]="矢12",[152579]="矢12",[152580]="矢12",[152581]="矢12",[152582]="矢12",[152583]="矢13",[152584]="矢13",[152585]="矢13",[152586]="矢13",[152587]="矢13",[152588]="矢14",[152589]="矢14",[152590]="矢14",[152591]="矢14",[152592]="矢18",[152593]="矢17",[152594]="矢17",[152595]="矢18",[152596]="矢18",[152597]="石01",[152598]="石01",[152599]="石02",[152600]="石02",[152601]="石02",[152602]="石02",[152603]="石02",[152604]="石02",[152605]="石03",[152606]="石03",[152607]="石03",[152608]="石03",[152609]="石03",[152610]="石03",[152611]="石03",[152612]="石03",[152613]="石03",[152614]="石03",[152615]="石03",[152616]="石03",[152617]="石04",[152618]="石04",[152619]="石04",[152620]="石04",[152621]="石04",[152622]="石04",[152623]="石04",[152624]="石04",[152625]="石04",[152626]="石04",[152627]="石04",[152628]="石04",[152629]="石04",[152630]="石04",[152631]="石04",[152632]="石04",[152633]="石04",[152634]="石04",[152635]="石04",[152636]="石04",[152637]="石04",[152638]="石04",[152639]="石04",[152640]="石04",[152641]="石04",[152642]="石04",[152643]="石04",[152644]="石04",[152645]="石04",[152646]="石05",[152647]="石05",[152648]="石05",[152649]="石05",[152650]="石05",[152651]="石05",[152652]="石05",[152653]="石05",[152654]="石05",[152655]="石05",[152656]="石05",[152657]="石05",[152658]="石05",[152659]="石05",[152660]="石05",[152661]="石05",[152662]="石05",[152663]="石05",[152664]="石05",[152665]="石05",[152666]="石05",[152667]="石05",[152668]="石05",[152669]="石05",[152670]="石05",[152671]="石05",[152672]="石05",[152673]="石05",[152674]="石05",[152675]="石05",[152676]="石05",[152677]="石05",[152678]="石05",[152679]="石05",[152680]="石05",[152681]="石05",[152682]="石05",[152683]="石05",[152684]="石05",[152685]="石05",[152686]="石05",[152687]="石05",[152688]="石05",[152689]="石05",[152690]="石05",[152691]="石06",[152692]="石06",[152693]="石06",[152694]="石06",[152695]="石06",[152696]="石06",[152697]="石06",[152698]="石06",[152699]="石06",[152700]="石06",[152701]="石06",[152702]="石06",[152703]="石06",[152704]="石06",[152705]="石06",[152706]="石06",[152707]="石06",[152708]="石06",[152709]="石06",[152710]="石06",[152711]="石06",[152712]="石06",[152713]="石06",[152714]="石06",[152715]="石06",[152716]="石06",[152717]="石06",[152718]="石06",[152719]="石06",[152720]="石06",[152721]="石06",[152722]="石06",[152723]="石06",[152724]="石06",[152725]="石06",[152726]="石06",[152727]="石06",[152728]="石06",[152729]="石06",[152730]="石06",[152731]="石06",[152732]="石06",[152733]="石06",[152734]="石06",[152735]="石06",[152736]="石06",[152737]="石06",[152738]="石06",[152739]="石06",[152740]="石06",[152741]="石06",[152742]="石06",[152743]="石06",[152744]="石06",[152745]="石06",[152746]="石07",[152747]="石07",[152748]="石07",[152749]="石07",[152750]="石07",[152751]="石07",[152752]="石07",[152753]="石07",[152754]="石07",[152755]="石07",[152756]="石07",[152757]="石07",[152758]="石07",[152759]="石07",[152760]="石07",[152761]="石07",[152762]="石07",[152763]="石07",[152764]="石07",[152765]="石07",[152766]="石07",[152767]="石07",[152768]="石07",[152769]="石07",[152770]="石07",[152771]="石07",[152772]="石07",[152773]="石07",[152774]="石07",[152775]="石07",[152776]="石07",[152777]="石07",[152778]="石08",[152779]="石08",[152780]="石08",[152781]="石08",[152782]="石08",[152783]="石08",[152784]="石08",[152785]="石08",[152786]="石08",[152787]="石08",[152788]="石08",[152789]="石08",[152790]="石08",[152791]="石08",[152792]="石08",[152793]="石08",[152794]="石08",[152795]="石08",[152796]="石08",[152797]="石08",[152798]="石08",[152799]="石08",[152800]="石08",[152801]="石08",[152802]="石08",[152803]="石08",[152804]="石08",[152805]="石08",[152806]="石08",[152807]="石08",[152808]="石08",[152809]="石08",[152810]="石08",[152811]="石08",[152812]="石08",[152813]="石08",[152814]="石08",[152815]="石08",[152816]="石08",[152817]="石08",[152818]="石08",[152819]="石08",[152820]="石08",[152821]="石08",[152822]="石08",[152823]="石08",[152824]="石08",[152825]="石08",[152826]="石09",[152827]="石09",[152828]="石09",[152829]="石09",[152830]="石09",[152831]="石09",[152832]="石09",[152833]="石09",[152834]="石09",[152835]="石09",[152836]="石09",[152837]="石09",[152838]="石09",[152839]="石09",[152840]="石09",[152841]="石09",[152842]="石09",[152843]="石09",[152844]="石09",[152845]="石09",[152846]="石09",[152847]="石09",[152848]="石09",[152849]="石09",[152850]="石09",[152851]="石09",[152852]="石09",[152853]="石09",[152854]="石09",[152855]="石09",[152856]="石09",[152857]="石09",[152858]="石09",[152859]="石09",[152860]="石09",[152861]="石09",[152862]="石09",[152863]="石09",[152864]="石09",[152865]="石09",[152866]="石09",[152867]="石09",[152868]="石09",[152869]="石09",[152870]="石09",[152871]="石09",[152872]="石09",[152873]="石09",[152874]="石09",[152875]="石09",[152876]="石09",[152877]="石10",[152878]="石10",[152879]="石10",[152880]="石10",[152881]="石10",[152882]="石10",[152883]="石10",[152884]="石10",[152885]="石10",[152886]="石10",[152887]="石10",[152888]="石10",[152889]="石10",[152890]="石10",[152891]="石10",[152892]="石10",[152893]="石10",[152894]="石10",[152895]="石10",[152896]="石10",[152897]="石10",[152898]="石10",[152899]="石10",[152900]="石10",[152901]="石10",[152902]="石10",[152903]="石10",[152904]="石10",[152905]="石10",[152906]="石10",[152907]="石10",[152908]="石11",[152909]="石11",[152910]="石11",[152911]="石11",[152912]="石11",[152913]="石11",[152914]="石11",[152915]="石11",[152916]="石11",[152917]="石11",[152918]="石11",[152919]="石11",[152920]="石11",[152921]="石11",[152922]="石11",[152923]="石11",[152924]="石11",[152925]="石11",[152926]="石11",[152927]="石11",[152928]="石11",[152929]="石11",[152930]="石11",[152931]="石11",[152932]="石11",[152933]="石11",[152934]="石11",[152935]="石11",[152936]="石11",[152937]="石11",[152938]="石11",[152939]="石11",[152940]="石11",[152941]="石11",[152942]="石11",[152943]="石11",[152944]="石12",[152945]="石12",[152946]="石12",[152947]="石12",[152948]="石12",[152949]="石12",[152950]="石12",[152951]="石12",[152952]="石12",[152953]="石12",[152954]="石12",[152955]="石12",[152956]="石12",[152957]="石12",[152958]="石12",[152959]="石12",[152960]="石12",[152961]="石12",[152962]="石12",[152963]="石12",[152964]="石12",[152965]="石12",[152966]="石12",[152967]="石12",[152968]="石12",[152969]="石12",[152970]="石12",[152971]="石12",[152972]="石12",[152973]="石12",[152974]="石12",[152975]="石12",[152976]="石12",[152977]="石12",[152978]="石12",[152979]="石12",[152980]="石12",[152981]="石12",[152982]="石12",[152983]="石13",[152984]="石13",[152985]="石13",[152986]="石13",[152987]="石13",[152988]="石13",[152989]="石13",[152990]="石13",[152991]="石13",[152992]="石13",[152993]="石13",[152994]="石13",[152995]="石13",[152996]="石13",[152997]="石13",[152998]="石13",[152999]="石13",[153000]="石13",[153001]="石13",[153002]="石14",[153003]="石14",[153004]="石14",[153005]="石14",[153006]="石14",[153007]="石14",[153008]="石14",[153009]="石14",[153010]="石14",[153011]="石14",[153012]="石14",[153013]="石14",[153014]="石14",[153015]="石14",[153016]="石14",[153017]="石14",[153018]="石14",[153019]="石15",[153020]="石15",[153021]="石15",[153022]="石15",[153023]="石15",[153024]="石15",[153025]="石15",[153026]="石15",[153027]="石15",[153028]="石15",[153029]="石15",[153030]="石15",[153031]="石15",[153032]="石15",[153033]="石15",[153034]="石15",[153035]="石15",[153036]="石15",[153037]="石15",[153038]="石15",[153039]="石15",[153040]="石15",[153041]="石15",[153042]="石16",[153043]="石16",[153044]="石16",[153045]="石16",[153046]="石16",[153047]="石16",[153048]="石16",[153049]="石16",[153050]="石16",[153051]="石16",[153052]="石16",[153053]="石17",[153054]="石17",[153055]="石17",[153056]="石17",[153057]="石17",[153058]="石17",[153059]="石17",[153060]="石17",[153061]="石17",[153062]="石17",[153063]="石17",[153064]="石17",[153065]="石17",[153066]="石17",[153067]="石18",[153068]="石18",[153069]="石18",[153070]="石18",[153071]="石18",}