มอดูล:zh-sortkey/data/101

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[153072]="石18",[153073]="石18",[153074]="石18",[153075]="石18",[153076]="石19",[153077]="石19",[153078]="香15",[153079]="石19",[153080]="石19",[153081]="石20",[153082]="石21",[153083]="石21",[153084]="石21",[153085]="石21",[153086]="石22",[153087]="石22",[153088]="石22",[153089]="石23",[153090]="石23",[153091]="石24",[153092]="石29",[153093]="示00",[153094]="示01",[153095]="示02",[153096]="示02",[153097]="示02",[153098]="示02",[153099]="示02",[153100]="示02",[153101]="示03",[153102]="示03",[153103]="示03",[153104]="示03",[153105]="示03",[153106]="示03",[153107]="示03",[153108]="示03",[153109]="示04",[153110]="示04",[153111]="示04",[153112]="示04",[153113]="示04",[153114]="示04",[153115]="示04",[153116]="示04",[153117]="示04",[153118]="示04",[153119]="示04",[153120]="示04",[153121]="示04",[153122]="示04",[153123]="示04",[153124]="示04",[153125]="示04",[153126]="示04",[153127]="示04",[153128]="示04",[153129]="示04",[153130]="示04",[153131]="示05",[153132]="示05",[153133]="示05",[153134]="示05",[153135]="示05",[153136]="示05",[153137]="示05",[153138]="示05",[153139]="示05",[153140]="示05",[153141]="示05",[153142]="示05",[153143]="示05",[153144]="示05",[153145]="示05",[153146]="示05",[153147]="示05",[153148]="示05",[153149]="示05",[153150]="示05",[153151]="示05",[153152]="示05",[153153]="示05",[153154]="示05",[153155]="示05",[153156]="示05",[153157]="示05",[153158]="示05",[153159]="示05",[153160]="示05",[153161]="示05",[153162]="示05",[153163]="示05",[153164]="示05",[153165]="示05",[153166]="示06",[153167]="示06",[153168]="示06",[153169]="示06",[153170]="示06",[153171]="示06",[153172]="示06",[153173]="示06",[153174]="示06",[153175]="示06",[153176]="示06",[153177]="示06",[153178]="示06",[153179]="示06",[153180]="示06",[153181]="示06",[153182]="示06",[153183]="示06",[153184]="示06",[153185]="示06",[153186]="示06",[153187]="示06",[153188]="示06",[153189]="示06",[153190]="示06",[153191]="示06",[153192]="示06",[153193]="示06",[153194]="示06",[153195]="示07",[153196]="示07",[153197]="示07",[153198]="示07",[153199]="示07",[153200]="示07",[153201]="示07",[153202]="示07",[153203]="示07",[153204]="示07",[153205]="示07",[153206]="示07",[153207]="示07",[153208]="示07",[153209]="示07",[153210]="示07",[153211]="示07",[153212]="示07",[153213]="示07",[153214]="示07",[153215]="示07",[153216]="示07",[153217]="示07",[153218]="示07",[153219]="示07",[153220]="示07",[153221]="示07",[153222]="示07",[153223]="示07",[153224]="示08",[153225]="示08",[153226]="示08",[153227]="示08",[153228]="示08",[153229]="示08",[153230]="示08",[153231]="示08",[153232]="示08",[153233]="示08",[153234]="示08",[153235]="示08",[153236]="示08",[153237]="示08",[153238]="示08",[153239]="示08",[153240]="示08",[153241]="示08",[153242]="示08",[153243]="示08",[153244]="示08",[153245]="示08",[153246]="示08",[153247]="示08",[153248]="示08",[153249]="示08",[153250]="示08",[153251]="示08",[153252]="示08",[153253]="示08",[153254]="示09",[153255]="示09",[153256]="示09",[153257]="示09",[153258]="示09",[153259]="示09",[153260]="示09",[153261]="示09",[153262]="示09",[153263]="示09",[153264]="示09",[153265]="示09",[153266]="示09",[153267]="示09",[153268]="示09",[153269]="示09",[153270]="示09",[153271]="示09",[153272]="示09",[153273]="示09",[153274]="示09",[153275]="示09",[153276]="示09",[153277]="示09",[153278]="示09",[153279]="示09",[153280]="示09",[153281]="示09",[153282]="示09",[153283]="示09",[153284]="示09",[153285]="示10",[153286]="示10",[153287]="示10",[153288]="示10",[153289]="示10",[153290]="示10",[153291]="示10",[153292]="示10",[153293]="示10",[153294]="示10",[153295]="示10",[153296]="示10",[153297]="示10",[153298]="示10",[153299]="示10",[153300]="示10",[153301]="示10",[153302]="示10",[153303]="示10",[153304]="示11",[153305]="示11",[153306]="示11",[153307]="示11",[153308]="示11",[153309]="示11",[153310]="示11",[153311]="示11",[153312]="示11",[153313]="示11",[153314]="示11",[153315]="示11",[153316]="示11",[153317]="示11",[153318]="示11",[153319]="示11",[153320]="示11",[153321]="示11",[153322]="示11",[153323]="示11",[153324]="示11",[153325]="示11",[153326]="示12",[153327]="示12",[153328]="示12",[153329]="示12",[153330]="示12",[153331]="示12",[153332]="示12",[153333]="示12",[153334]="示12",[153335]="示12",[153336]="示12",[153337]="示12",[153338]="示12",[153339]="示12",[153340]="示12",[153341]="示12",[153342]="示12",[153343]="示12",[153344]="示12",[153345]="示12",[153346]="示12",[153347]="示13",[153348]="示13",[153349]="示13",[153350]="示13",[153351]="示13",[153352]="示13",[153353]="示13",[153354]="示13",[153355]="示13",[153356]="示13",[153357]="示13",[153358]="示13",[153359]="示13",[153360]="示13",[153361]="示13",[153362]="示14",[153363]="示14",[153364]="示14",[153365]="示14",[153366]="示14",[153367]="示14",[153368]="示14",[153369]="示14",[153370]="示15",[153371]="示15",[153372]="示15",[153373]="示15",[153374]="示15",[153375]="示15",[153376]="示16",[153377]="示16",[153378]="示16",[153379]="示16",[153380]="示16",[153381]="示17",[153382]="示17",[153383]="示17",[153384]="示17",[153385]="示17",[153386]="示18",[153387]="示18",[153388]="示18",[153389]="示18",[153390]="示18",[153391]="示18",[153392]="示19",[153393]="示19",[153394]="示19",[153395]="示19",[153396]="示20",[153397]="示20",[153398]="示21",[153399]="示21",[153400]="示21",[153401]="示22",[153402]="示22",[153403]="禸01",[153404]="禸04",[153405]="禸06",[153406]="禸07",[153407]="禸08",[153408]="乙11",[153409]="禸08",[153410]="禸08",[153411]="禸09",[153412]="禸10",[153413]="禸11",[153414]="禸11",[153415]="禸11",[153416]="禸13",[153417]="禸13",[153418]="禸17",[153419]="禸20",[153420]="禾00",[153421]="禾01",[153422]="禾01",[153423]="禾01",[153424]="禾02",[153425]="禾02",[153426]="禾02",[153427]="禾02",[153428]="禾03",[153429]="禾03",[153430]="禾03",[153431]="禾03",[153432]="禾03",[153433]="禾03",[153434]="禾03",[153435]="禾03",[153436]="禾03",[153437]="禾03",[153438]="禾03",[153439]="禾03",[153440]="禾03",[153441]="禾03",[153442]="禾03",[153443]="禾04",[153444]="禾04",[153445]="禾04",[153446]="禾04",[153447]="禾04",[153448]="禾04",[153449]="禾04",[153450]="禾04",[153451]="禾04",[153452]="禾04",[153453]="禾04",[153454]="禾04",[153455]="禾04",[153456]="禾04",[153457]="禾04",[153458]="禾04",[153459]="禾04",[153460]="禾04",[153461]="禾04",[153462]="禾04",[153463]="禾04",[153464]="禾04",[153465]="禾04",[153466]="禾04",[153467]="禾04",[153468]="禾04",[153469]="禾04",[153470]="禾05",[153471]="禾05",[153472]="禾05",[153473]="禾05",[153474]="禾05",[153475]="禾05",[153476]="禾05",[153477]="禾05",[153478]="禾05",[153479]="禾05",[153480]="禾05",[153481]="禾05",[153482]="禾05",[153483]="禾05",[153484]="禾05",[153485]="禾05",[153486]="禾05",[153487]="禾05",[153488]="禾05",[153489]="禾05",[153490]="禾05",[153491]="禾05",[153492]="禾05",[153493]="禾05",[153494]="禾05",[153495]="禾05",[153496]="禾06",[153497]="禾06",[153498]="禾06",[153499]="禾06",[153500]="禾06",[153501]="禾06",[153502]="禾06",[153503]="禾06",[153504]="禾06",[153505]="禾06",[153506]="禾06",[153507]="禾06",[153508]="禾06",[153509]="禾06",[153510]="禾06",[153511]="禾06",[153512]="禾06",[153513]="禾06",[153514]="禾06",[153515]="禾06",[153516]="禾06",[153517]="禾06",[153518]="禾06",[153519]="禾06",[153520]="禾06",[153521]="禾06",[153522]="禾07",[153523]="禾07",[153524]="禾07",[153525]="禾07",[153526]="禾07",[153527]="禾07",[153528]="禾07",[153529]="禾07",[153530]="禾07",[153531]="禾07",[153532]="禾07",[153533]="禾07",[153534]="禾07",[153535]="禾07",[153536]="禾07",[153537]="禾07",[153538]="禾07",[153539]="禾07",[153540]="禾07",[153541]="禾06",[153542]="禾07",[153543]="禾07",[153544]="禾07",[153545]="禾07",[153546]="禾07",[153547]="禾07",[153548]="禾07",[153549]="禾08",[153550]="禾08",[153551]="禾08",[153552]="禾08",[153553]="禾08",[153554]="禾08",[153555]="禾08",[153556]="禾08",[153557]="禾08",[153558]="禾08",[153559]="禾08",[153560]="禾08",[153561]="禾08",[153562]="禾08",[153563]="禾08",[153564]="禾08",[153565]="禾08",[153566]="禾08",[153567]="禾08",[153568]="禾08",[153569]="禾08",[153570]="禾08",[153571]="禾08",}