มอดูล:zh-sortkey/data/102

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[153572]="禾08",[153573]="禾08",[153574]="禾08",[153575]="禾08",[153576]="禾08",[153577]="禾08",[153578]="禾08",[153579]="禾08",[153580]="禾08",[153581]="禾08",[153582]="禾08",[153583]="禾08",[153584]="禾08",[153585]="禾08",[153586]="禾08",[153587]="禾08",[153588]="禾08",[153589]="禾08",[153590]="禾08",[153591]="禾08",[153592]="禾08",[153593]="禾08",[153594]="禾08",[153595]="禾08",[153596]="禾08",[153597]="禾09",[153598]="禾09",[153599]="禾09",[153600]="禾09",[153601]="禾09",[153602]="禾09",[153603]="禾09",[153604]="禾09",[153605]="禾09",[153606]="禾09",[153607]="禾09",[153608]="禾09",[153609]="禾09",[153610]="禾09",[153611]="禾09",[153612]="禾09",[153613]="禾09",[153614]="禾09",[153615]="禾09",[153616]="禾09",[153617]="禾09",[153618]="禾09",[153619]="禾09",[153620]="禾09",[153621]="禾09",[153622]="禾09",[153623]="禾09",[153624]="禾09",[153625]="禾09",[153626]="禾09",[153627]="禾09",[153628]="禾09",[153629]="禾09",[153630]="禾09",[153631]="禾09",[153632]="禾09",[153633]="禾09",[153634]="禾09",[153635]="禾09",[153636]="禾09",[153637]="禾09",[153638]="禾09",[153639]="禾09",[153640]="禾09",[153641]="禾09",[153642]="禾09",[153643]="禾09",[153644]="禾09",[153645]="禾09",[153646]="禾09",[153647]="禾09",[153648]="禾09",[153649]="禾10",[153650]="禾10",[153651]="禾10",[153652]="禾10",[153653]="禾10",[153654]="禾10",[153655]="禾10",[153656]="禾10",[153657]="禾10",[153658]="禾10",[153659]="禾10",[153660]="禾10",[153661]="禾10",[153662]="禾10",[153663]="禾10",[153664]="禾10",[153665]="禾10",[153666]="禾10",[153667]="禾10",[153668]="禾10",[153669]="禾10",[153670]="禾10",[153671]="禾10",[153672]="禾10",[153673]="禾10",[153674]="禾10",[153675]="禾10",[153676]="禾10",[153677]="禾10",[153678]="禾10",[153679]="禾10",[153680]="禾10",[153681]="禾10",[153682]="禾10",[153683]="禾10",[153684]="禾10",[153685]="禾10",[153686]="禾10",[153687]="禾10",[153688]="禾10",[153689]="禾10",[153690]="禾10",[153691]="禾10",[153692]="禾11",[153693]="禾11",[153694]="禾11",[153695]="禾11",[153696]="禾11",[153697]="禾11",[153698]="禾11",[153699]="禾11",[153700]="禾11",[153701]="禾11",[153702]="禾11",[153703]="禾11",[153704]="禾11",[153705]="禾11",[153706]="禾11",[153707]="禾11",[153708]="禾11",[153709]="禾11",[153710]="禾11",[153711]="禾11",[153712]="禾11",[153713]="禾11",[153714]="禾11",[153715]="禾11",[153716]="禾11",[153717]="禾11",[153718]="禾11",[153719]="禾11",[153720]="禾11",[153721]="禾11",[153722]="禾11",[153723]="禾11",[153724]="禾11",[153725]="禾11",[153726]="禾11",[153727]="禾11",[153728]="禾11",[153729]="禾11",[153730]="禾11",[153731]="禾11",[153732]="禾11",[153733]="禾11",[153734]="禾11",[153735]="禾11",[153736]="禾11",[153737]="禾11",[153738]="禾12",[153739]="禾12",[153740]="禾12",[153741]="禾12",[153742]="禾12",[153743]="禾12",[153744]="禾12",[153745]="禾12",[153746]="禾12",[153747]="禾12",[153748]="禾12",[153749]="禾12",[153750]="禾12",[153751]="禾12",[153752]="禾12",[153753]="禾12",[153754]="禾12",[153755]="禾12",[153756]="禾12",[153757]="禾12",[153758]="禾12",[153759]="禾12",[153760]="禾12",[153761]="禾12",[153762]="禾12",[153763]="禾12",[153764]="禾12",[153765]="禾12",[153766]="禾12",[153767]="禾12",[153768]="禾12",[153769]="禾12",[153770]="禾12",[153771]="禾12",[153772]="禾12",[153773]="禾12",[153774]="禾12",[153775]="禾12",[153776]="禾12",[153777]="禾12",[153778]="禾12",[153779]="禾12",[153780]="禾13",[153781]="禾13",[153782]="禾13",[153783]="禾13",[153784]="禾13",[153785]="禾13",[153786]="禾13",[153787]="禾13",[153788]="禾13",[153789]="禾13",[153790]="禾13",[153791]="禾13",[153792]="禾13",[153793]="禾13",[153794]="禾13",[153795]="禾13",[153796]="禾13",[153797]="禾13",[153798]="禾13",[153799]="禾13",[153800]="禾13",[153801]="禾13",[153802]="禾14",[153803]="禾13",[153804]="禾13",[153805]="禾13",[153806]="禾13",[153807]="禾13",[153808]="禾13",[153809]="禾13",[153810]="禾13",[153811]="禾13",[153812]="禾13",[153813]="禾14",[153814]="禾14",[153815]="禾14",[153816]="禾14",[153817]="禾14",[153818]="禾14",[153819]="禾14",[153820]="禾14",[153821]="禾14",[153822]="禾14",[153823]="禾14",[153824]="禾14",[153825]="禾14",[153826]="禾15",[153827]="禾14",[153828]="禾14",[153829]="禾14",[153830]="禾14",[153831]="禾14",[153832]="禾15",[153833]="禾15",[153834]="禾15",[153835]="禾15",[153836]="禾15",[153837]="禾15",[153838]="禾15",[153839]="禾15",[153840]="禾15",[153841]="禾15",[153842]="禾15",[153843]="禾15",[153844]="禾15",[153845]="禾15",[153846]="禾15",[153847]="里13",[153848]="禾15",[153849]="禾15",[153850]="禾15",[153851]="禾15",[153852]="禾15",[153853]="禾15",[153854]="禾15",[153855]="禾15",[153856]="禾16",[153857]="禾16",[153858]="禾16",[153859]="禾16",[153860]="禾16",[153861]="禾16",[153862]="禾17",[153863]="禾17",[153864]="禾17",[153865]="禾17",[153866]="禾18",[153867]="禾18",[153868]="禾18",[153869]="禾18",[153870]="禾18",[153871]="禾18",[153872]="禾18",[153873]="禾18",[153874]="禾18",[153875]="禾19",[153876]="木20",[153877]="禾19",[153878]="禾19",[153879]="禾20",[153880]="禾20",[153881]="禾20",[153882]="禾20",[153883]="禾21",[153884]="禾21",[153885]="禾21",[153886]="禾24",[153887]="禾24",[153888]="禾27",[153889]="禾30",[153890]="穴00",[153891]="穴02",[153892]="穴02",[153893]="穴02",[153894]="穴02",[153895]="穴03",[153896]="穴03",[153897]="穴03",[153898]="穴03",[153899]="穴03",[153900]="穴03",[153901]="穴03",[153902]="穴03",[153903]="穴03",[153904]="穴03",[153905]="穴03",[153906]="穴03",[153907]="穴03",[153908]="穴04",[153909]="穴04",[153910]="穴04",[153911]="穴04",[153912]="穴04",[153913]="穴04",[153914]="穴04",[153915]="穴04",[153916]="穴04",[153917]="穴04",[153918]="穴04",[153919]="穴04",[153920]="穴04",[153921]="穴04",[153922]="穴04",[153923]="穴04",[153924]="穴04",[153925]="穴04",[153926]="穴04",[153927]="穴05",[153928]="穴05",[153929]="穴05",[153930]="穴05",[153931]="穴05",[153932]="穴05",[153933]="穴05",[153934]="穴05",[153935]="穴05",[153936]="穴05",[153937]="穴05",[153938]="穴05",[153939]="穴05",[153940]="穴05",[153941]="穴05",[153942]="穴05",[153943]="穴05",[153944]="穴05",[153945]="穴05",[153946]="穴05",[153947]="穴05",[153948]="穴05",[153949]="穴05",[153950]="穴05",[153951]="穴05",[153952]="穴06",[153953]="穴06",[153954]="穴06",[153955]="穴06",[153956]="穴06",[153957]="穴06",[153958]="穴06",[153959]="穴06",[153960]="穴06",[153961]="穴06",[153962]="穴06",[153963]="穴06",[153964]="穴06",[153965]="穴06",[153966]="穴06",[153967]="穴06",[153968]="穴06",[153969]="穴06",[153970]="穴06",[153971]="穴06",[153972]="穴06",[153973]="穴06",[153974]="穴07",[153975]="穴07",[153976]="穴07",[153977]="穴07",[153978]="穴07",[153979]="穴07",[153980]="穴07",[153981]="穴07",[153982]="穴07",[153983]="穴07",[153984]="穴07",[153985]="穴07",[153986]="穴07",[153987]="穴07",[153988]="穴07",[153989]="穴07",[153990]="穴07",[153991]="穴07",[153992]="穴07",[153993]="穴07",[153994]="穴07",[153995]="穴07",[153996]="穴07",[153997]="穴07",[153998]="穴07",[153999]="穴07",[154000]="穴07",[154001]="穴07",[154002]="穴07",[154003]="穴07",[154004]="穴07",[154005]="穴07",[154006]="穴07",[154007]="穴07",[154008]="穴07",[154009]="穴07",[154010]="穴07",[154011]="穴08",[154012]="穴08",[154013]="穴08",[154014]="穴08",[154015]="穴08",[154016]="穴08",[154017]="穴08",[154018]="穴08",[154019]="穴08",[154020]="穴08",[154021]="穴08",[154022]="穴08",[154023]="穴08",[154024]="穴08",[154025]="穴08",[154026]="穴08",[154027]="穴08",[154028]="穴08",[154029]="穴08",[154030]="穴08",[154031]="穴08",[154032]="穴08",[154033]="穴08",[154034]="穴08",[154035]="穴08",[154036]="穴08",[154037]="穴08",[154038]="穴08",[154039]="穴08",[154040]="穴09",[154041]="穴09",[154042]="穴09",[154043]="穴09",[154044]="穴09",[154045]="穴09",[154046]="穴09",[154047]="穴09",[154048]="穴09",[154049]="穴09",[154050]="穴09",[154051]="穴09",[154052]="穴09",[154053]="穴09",[154054]="穴09",[154055]="穴09",[154056]="穴09",[154057]="穴09",[154058]="穴09",[154059]="穴09",[154060]="穴09",[154061]="穴09",[154062]="穴09",[154063]="穴09",[154064]="穴10",[154065]="穴10",[154066]="穴10",[154067]="穴10",[154068]="穴10",[154069]="穴10",[154070]="穴10",[154071]="穴10",}