มอดูล:zh-sortkey/data/103

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[154072]="穴10",[154073]="穴10",[154074]="穴10",[154075]="穴10",[154076]="穴10",[154077]="穴10",[154078]="穴10",[154079]="穴10",[154080]="穴10",[154081]="穴10",[154082]="耳09",[154083]="穴10",[154084]="穴10",[154085]="穴10",[154086]="穴10",[154087]="穴10",[154088]="穴10",[154089]="穴10",[154090]="穴10",[154091]="穴10",[154092]="穴11",[154093]="穴11",[154094]="穴11",[154095]="穴11",[154096]="穴11",[154097]="穴11",[154098]="穴11",[154099]="穴11",[154100]="穴11",[154101]="穴11",[154102]="穴11",[154103]="穴11",[154104]="穴11",[154105]="穴11",[154106]="穴11",[154107]="穴11",[154108]="穴12",[154109]="穴11",[154110]="穴11",[154111]="穴11",[154112]="穴11",[154113]="穴11",[154114]="穴11",[154115]="穴11",[154116]="穴11",[154117]="穴11",[154118]="穴11",[154119]="穴11",[154120]="穴11",[154121]="穴11",[154122]="穴11",[154123]="穴11",[154124]="穴12",[154125]="穴12",[154126]="穴12",[154127]="穴12",[154128]="穴12",[154129]="穴12",[154130]="穴12",[154131]="穴12",[154132]="穴12",[154133]="穴12",[154134]="穴12",[154135]="穴12",[154136]="穴12",[154137]="穴12",[154138]="穴12",[154139]="穴12",[154140]="穴12",[154141]="穴12",[154142]="穴12",[154143]="穴12",[154144]="穴13",[154145]="穴13",[154146]="穴13",[154147]="穴13",[154148]="穴13",[154149]="穴13",[154150]="穴13",[154151]="穴13",[154152]="穴13",[154153]="穴12",[154154]="穴14",[154155]="穴14",[154156]="穴14",[154157]="穴14",[154158]="穴14",[154159]="穴14",[154160]="穴15",[154161]="穴15",[154162]="穴14",[154163]="穴15",[154164]="穴15",[154165]="穴16",[154166]="穴15",[154167]="穴15",[154168]="穴15",[154169]="穴15",[154170]="穴15",[154171]="穴16",[154172]="穴16",[154173]="穴16",[154174]="穴16",[154175]="穴16",[154176]="穴16",[154177]="穴16",[154178]="穴16",[154179]="穴16",[154180]="穴16",[154181]="穴16",[154182]="穴16",[154183]="穴16",[154184]="穴16",[154185]="穴17",[154186]="穴18",[154187]="穴18",[154188]="穴19",[154189]="穴19",[154190]="穴20",[154191]="穴19",[154192]="穴19",[154193]="穴19",[154194]="穴20",[154195]="穴21",[154196]="穴24",[154197]="立02",[154198]="立02",[154199]="立03",[154200]="立03",[154201]="立04",[154202]="立04",[154203]="立04",[154204]="立04",[154205]="立04",[154206]="立04",[154207]="立04",[154208]="立05",[154209]="立05",[154210]="立05",[154211]="立05",[154212]="立05",[154213]="立05",[154214]="立05",[154215]="立05",[154216]="立05",[154217]="立05",[154218]="立05",[154219]="立05",[154220]="立05",[154221]="立05",[154222]="立05",[154223]="立05",[154224]="立05",[154225]="立06",[154226]="立06",[154227]="立06",[154228]="立06",[154229]="立06",[154230]="立06",[154231]="立06",[154232]="立06",[154233]="立06",[154234]="立06",[154235]="立06",[154236]="立06",[154237]="立06",[154238]="立07",[154239]="立07",[154240]="立07",[154241]="立07",[154242]="立07",[154243]="立07",[154244]="立07",[154245]="立07",[154246]="立07",[154247]="立07",[154248]="立07",[154249]="立07",[154250]="立08",[154251]="立08",[154252]="立08",[154253]="立08",[154254]="立08",[154255]="立08",[154256]="立08",[154257]="立08",[154258]="立08",[154259]="立08",[154260]="立08",[154261]="立08",[154262]="立08",[154263]="立08",[154264]="立09",[154265]="立09",[154266]="立09",[154267]="立09",[154268]="立09",[154269]="立09",[154270]="立09",[154271]="立09",[154272]="立09",[154273]="立09",[154274]="立09",[154275]="立09",[154276]="立09",[154277]="立10",[154278]="立10",[154279]="立10",[154280]="立10",[154281]="立10",[154282]="立10",[154283]="立10",[154284]="立10",[154285]="立11",[154286]="立11",[154287]="立12",[154288]="立11",[154289]="立11",[154290]="立12",[154291]="立12",[154292]="立12",[154293]="立12",[154294]="立12",[154295]="立12",[154296]="立12",[154297]="立12",[154298]="立14",[154299]="立12",[154300]="立13",[154301]="立13",[154302]="立13",[154303]="立13",[154304]="立13",[154305]="立13",[154306]="日14",[154307]="立13",[154308]="立13",[154309]="立14",[154310]="立14",[154311]="立14",[154312]="立15",[154313]="立15",[154314]="立15",[154315]="立15",[154316]="立15",[154317]="立15",[154318]="立16",[154319]="立16",[154320]="立17",[154321]="立17",[154322]="立20",[154323]="立18",[154324]="立19",[154325]="立20",[154326]="立20",[154327]="竹00",[154328]="竹01",[154329]="竹02",[154330]="竹02",[154331]="竹02",[154332]="竹02",[154333]="竹03",[154334]="竹03",[154335]="竹03",[154336]="竹03",[154337]="竹03",[154338]="竹03",[154339]="竹03",[154340]="竹03",[154341]="竹03",[154342]="竹03",[154343]="竹03",[154344]="竹03",[154345]="竹03",[154346]="竹03",[154347]="竹03",[154348]="竹03",[154349]="竹03",[154350]="竹03",[154351]="竹04",[154352]="竹04",[154353]="竹04",[154354]="竹04",[154355]="竹04",[154356]="竹04",[154357]="竹04",[154358]="竹04",[154359]="竹04",[154360]="竹04",[154361]="竹04",[154362]="竹04",[154363]="竹04",[154364]="竹04",[154365]="竹04",[154366]="竹04",[154367]="竹04",[154368]="竹04",[154369]="竹04",[154370]="竹04",[154371]="竹04",[154372]="竹04",[154373]="竹04",[154374]="竹04",[154375]="竹04",[154376]="竹04",[154377]="竹04",[154378]="竹04",[154379]="竹04",[154380]="竹05",[154381]="竹05",[154382]="竹05",[154383]="竹05",[154384]="竹05",[154385]="竹05",[154386]="竹05",[154387]="竹05",[154388]="竹05",[154389]="竹05",[154390]="竹05",[154391]="竹05",[154392]="竹05",[154393]="竹05",[154394]="竹05",[154395]="竹05",[154396]="竹05",[154397]="竹05",[154398]="竹05",[154399]="竹05",[154400]="竹05",[154401]="竹05",[154402]="竹05",[154403]="竹05",[154404]="竹05",[154405]="竹05",[154406]="竹05",[154407]="竹05",[154408]="竹05",[154409]="竹05",[154410]="竹06",[154411]="竹06",[154412]="竹06",[154413]="竹06",[154414]="竹06",[154415]="竹06",[154416]="竹06",[154417]="竹06",[154418]="竹06",[154419]="竹06",[154420]="竹06",[154421]="竹06",[154422]="竹06",[154423]="竹06",[154424]="竹06",[154425]="竹06",[154426]="竹06",[154427]="竹06",[154428]="竹06",[154429]="竹06",[154430]="竹06",[154431]="竹05",[154432]="竹06",[154433]="竹06",[154434]="竹06",[154435]="竹06",[154436]="竹06",[154437]="竹06",[154438]="竹06",[154439]="竹06",[154440]="竹06",[154441]="竹06",[154442]="竹06",[154443]="竹06",[154444]="竹06",[154445]="竹06",[154446]="竹06",[154447]="竹06",[154448]="竹07",[154449]="竹07",[154450]="竹07",[154451]="竹07",[154452]="竹07",[154453]="竹07",[154454]="竹07",[154455]="竹07",[154456]="竹07",[154457]="竹07",[154458]="竹07",[154459]="竹07",[154460]="竹07",[154461]="竹07",[154462]="竹07",[154463]="竹07",[154464]="竹07",[154465]="竹07",[154466]="竹07",[154467]="竹07",[154468]="竹07",[154469]="竹07",[154470]="竹07",[154471]="竹07",[154472]="竹07",[154473]="竹07",[154474]="竹07",[154475]="竹07",[154476]="竹07",[154477]="竹07",[154478]="竹07",[154479]="竹07",[154480]="竹07",[154481]="竹07",[154482]="竹07",[154483]="竹07",[154484]="竹07",[154485]="竹07",[154486]="竹07",[154487]="竹07",[154488]="竹07",[154489]="竹07",[154490]="竹07",[154491]="竹07",[154492]="竹07",[154493]="竹07",[154494]="竹07",[154495]="竹07",[154496]="竹07",[154497]="竹07",[154498]="竹07",[154499]="竹07",[154500]="竹07",[154501]="竹07",[154502]="竹07",[154503]="竹07",[154504]="竹08",[154505]="竹07",[154506]="竹07",[154507]="竹07",[154508]="竹07",[154509]="竹08",[154510]="竹08",[154511]="竹08",[154512]="竹08",[154513]="竹08",[154514]="竹08",[154515]="竹08",[154516]="竹08",[154517]="竹08",[154518]="竹08",[154519]="竹08",[154520]="竹08",[154521]="竹08",[154522]="竹08",[154523]="竹08",[154524]="竹08",[154525]="竹08",[154526]="竹08",[154527]="竹08",[154528]="竹08",[154529]="竹08",[154530]="竹08",[154531]="竹08",[154532]="竹08",[154533]="竹08",[154534]="竹08",[154535]="竹08",[154536]="竹08",[154537]="竹08",[154538]="竹08",[154539]="竹08",[154540]="竹08",[154541]="竹08",[154542]="竹08",[154543]="竹08",[154544]="竹08",[154545]="竹08",[154546]="竹08",[154547]="竹08",[154548]="竹08",[154549]="竹08",[154550]="竹08",[154551]="竹08",[154552]="竹08",[154553]="竹08",[154554]="竹08",[154555]="竹08",[154556]="竹08",[154557]="竹08",[154558]="竹08",[154559]="竹08",[154560]="竹08",[154561]="竹08",[154562]="竹08",[154563]="竹08",[154564]="竹08",[154565]="竹08",[154566]="竹08",[154567]="竹08",[154568]="竹08",[154569]="竹08",[154570]="竹08",[154571]="竹08",}