มอดูล:zh-sortkey/data/104

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[154572]="竹08",[154573]="竹08",[154574]="竹08",[154575]="竹08",[154576]="竹08",[154577]="竹09",[154578]="竹09",[154579]="竹09",[154580]="竹09",[154581]="竹09",[154582]="竹09",[154583]="竹09",[154584]="竹09",[154585]="竹09",[154586]="竹09",[154587]="竹09",[154588]="竹09",[154589]="竹09",[154590]="竹09",[154591]="竹09",[154592]="竹09",[154593]="竹09",[154594]="竹09",[154595]="竹09",[154596]="竹09",[154597]="竹09",[154598]="竹09",[154599]="竹09",[154600]="竹09",[154601]="竹09",[154602]="竹09",[154603]="竹09",[154604]="竹09",[154605]="竹09",[154606]="竹09",[154607]="竹09",[154608]="竹09",[154609]="竹09",[154610]="竹09",[154611]="竹09",[154612]="竹09",[154613]="竹09",[154614]="竹09",[154615]="竹09",[154616]="竹09",[154617]="竹09",[154618]="竹09",[154619]="竹09",[154620]="竹09",[154621]="竹09",[154622]="竹09",[154623]="竹09",[154624]="竹09",[154625]="竹09",[154626]="竹09",[154627]="竹09",[154628]="竹09",[154629]="竹09",[154630]="竹09",[154631]="竹09",[154632]="竹09",[154633]="竹09",[154634]="竹09",[154635]="竹09",[154636]="竹09",[154637]="竹09",[154638]="竹09",[154639]="竹09",[154640]="竹09",[154641]="竹09",[154642]="竹09",[154643]="竹09",[154644]="竹09",[154645]="竹09",[154646]="竹09",[154647]="竹09",[154648]="竹10",[154649]="竹10",[154650]="竹10",[154651]="竹10",[154652]="竹10",[154653]="竹10",[154654]="竹10",[154655]="竹10",[154656]="竹10",[154657]="竹10",[154658]="竹10",[154659]="竹10",[154660]="竹10",[154661]="竹10",[154662]="竹10",[154663]="竹10",[154664]="竹10",[154665]="竹10",[154666]="竹10",[154667]="竹10",[154668]="竹10",[154669]="竹10",[154670]="竹10",[154671]="竹10",[154672]="竹10",[154673]="竹10",[154674]="竹10",[154675]="竹10",[154676]="竹10",[154677]="竹10",[154678]="竹10",[154679]="竹10",[154680]="竹10",[154681]="竹10",[154682]="竹10",[154683]="竹10",[154684]="竹10",[154685]="竹10",[154686]="竹10",[154687]="竹10",[154688]="竹10",[154689]="竹10",[154690]="竹10",[154691]="竹10",[154692]="竹10",[154693]="竹10",[154694]="竹10",[154695]="竹10",[154696]="竹10",[154697]="竹10",[154698]="竹10",[154699]="竹10",[154700]="竹10",[154701]="竹10",[154702]="竹10",[154703]="竹10",[154704]="竹10",[154705]="竹10",[154706]="竹10",[154707]="竹10",[154708]="竹10",[154709]="竹10",[154710]="竹10",[154711]="竹10",[154712]="竹10",[154713]="竹10",[154714]="竹10",[154715]="竹10",[154716]="竹10",[154717]="竹10",[154718]="竹10",[154719]="竹10",[154720]="竹10",[154721]="竹10",[154722]="竹10",[154723]="竹10",[154724]="竹10",[154725]="竹10",[154726]="竹10",[154727]="竹10",[154728]="竹10",[154729]="竹10",[154730]="竹10",[154731]="竹10",[154732]="竹10",[154733]="竹10",[154734]="竹10",[154735]="竹10",[154736]="竹10",[154737]="竹10",[154738]="竹10",[154739]="竹10",[154740]="竹10",[154741]="竹11",[154742]="竹11",[154743]="竹11",[154744]="竹11",[154745]="竹11",[154746]="竹11",[154747]="竹11",[154748]="竹11",[154749]="竹11",[154750]="竹11",[154751]="竹11",[154752]="竹11",[154753]="竹11",[154754]="竹11",[154755]="竹11",[154756]="竹11",[154757]="竹11",[154758]="竹11",[154759]="竹11",[154760]="竹11",[154761]="竹11",[154762]="竹11",[154763]="竹11",[154764]="竹11",[154765]="竹11",[154766]="竹11",[154767]="竹11",[154768]="竹11",[154769]="竹11",[154770]="竹11",[154771]="竹11",[154772]="竹11",[154773]="竹11",[154774]="竹11",[154775]="竹11",[154776]="竹11",[154777]="竹11",[154778]="竹11",[154779]="竹11",[154780]="竹11",[154781]="竹11",[154782]="竹11",[154783]="竹11",[154784]="竹11",[154785]="竹11",[154786]="竹11",[154787]="竹11",[154788]="竹11",[154789]="竹11",[154790]="竹11",[154791]="竹11",[154792]="竹11",[154793]="竹11",[154794]="竹11",[154795]="竹11",[154796]="竹11",[154797]="竹11",[154798]="竹11",[154799]="竹11",[154800]="竹11",[154801]="竹11",[154802]="竹11",[154803]="竹11",[154804]="竹11",[154805]="竹11",[154806]="竹11",[154807]="竹11",[154808]="竹11",[154809]="竹11",[154810]="竹11",[154811]="竹11",[154812]="竹11",[154813]="竹11",[154814]="竹11",[154815]="竹11",[154816]="竹11",[154817]="竹12",[154818]="竹11",[154819]="竹11",[154820]="竹11",[154821]="竹11",[154822]="竹12",[154823]="竹12",[154824]="竹12",[154825]="竹12",[154826]="竹12",[154827]="竹12",[154828]="竹12",[154829]="竹12",[154830]="竹12",[154831]="竹12",[154832]="竹12",[154833]="竹12",[154834]="竹12",[154835]="竹12",[154836]="竹12",[154837]="竹12",[154838]="竹12",[154839]="竹12",[154840]="竹12",[154841]="竹12",[154842]="竹12",[154843]="竹12",[154844]="竹12",[154845]="竹12",[154846]="竹12",[154847]="竹12",[154848]="竹12",[154849]="竹12",[154850]="竹12",[154851]="竹12",[154852]="竹12",[154853]="竹12",[154854]="竹12",[154855]="竹12",[154856]="竹12",[154857]="竹12",[154858]="竹12",[154859]="竹12",[154860]="竹12",[154861]="竹12",[154862]="竹12",[154863]="竹12",[154864]="竹12",[154865]="竹12",[154866]="竹12",[154867]="竹12",[154868]="竹12",[154869]="竹12",[154870]="竹12",[154871]="竹12",[154872]="竹12",[154873]="竹12",[154874]="竹12",[154875]="竹12",[154876]="竹12",[154877]="竹12",[154878]="竹12",[154879]="竹12",[154880]="竹12",[154881]="竹12",[154882]="竹12",[154883]="竹12",[154884]="竹12",[154885]="竹12",[154886]="竹12",[154887]="竹12",[154888]="竹12",[154889]="竹12",[154890]="竹12",[154891]="竹12",[154892]="竹12",[154893]="竹12",[154894]="竹11",[154895]="竹12",[154896]="竹12",[154897]="竹12",[154898]="竹12",[154899]="竹12",[154900]="竹12",[154901]="竹12",[154902]="竹12",[154903]="竹12",[154904]="竹12",[154905]="竹12",[154906]="竹12",[154907]="竹12",[154908]="竹12",[154909]="竹12",[154910]="竹12",[154911]="竹12",[154912]="竹12",[154913]="竹13",[154914]="竹13",[154915]="竹13",[154916]="竹13",[154917]="竹13",[154918]="竹13",[154919]="竹13",[154920]="竹13",[154921]="竹13",[154922]="竹13",[154923]="竹13",[154924]="竹13",[154925]="竹13",[154926]="竹13",[154927]="竹13",[154928]="竹13",[154929]="竹13",[154930]="竹13",[154931]="竹13",[154932]="竹13",[154933]="竹13",[154934]="竹13",[154935]="竹13",[154936]="竹13",[154937]="竹13",[154938]="竹13",[154939]="竹13",[154940]="竹13",[154941]="竹13",[154942]="竹13",[154943]="竹13",[154944]="竹13",[154945]="竹13",[154946]="竹13",[154947]="竹13",[154948]="竹13",[154949]="竹13",[154950]="竹13",[154951]="竹13",[154952]="竹13",[154953]="竹13",[154954]="竹13",[154955]="竹13",[154956]="竹13",[154957]="竹13",[154958]="竹13",[154959]="竹13",[154960]="竹13",[154961]="竹13",[154962]="竹13",[154963]="竹13",[154964]="竹13",[154965]="竹13",[154966]="竹13",[154967]="竹13",[154968]="竹13",[154969]="竹13",[154970]="竹13",[154971]="竹13",[154972]="竹14",[154973]="竹14",[154974]="竹14",[154975]="竹14",[154976]="竹14",[154977]="竹14",[154978]="竹14",[154979]="竹14",[154980]="竹14",[154981]="竹14",[154982]="竹14",[154983]="竹14",[154984]="竹14",[154985]="竹14",[154986]="竹14",[154987]="竹14",[154988]="竹14",[154989]="竹14",[154990]="竹14",[154991]="竹14",[154992]="竹14",[154993]="竹14",[154994]="竹14",[154995]="竹14",[154996]="竹14",[154997]="竹14",[154998]="竹14",[154999]="竹14",[155000]="竹14",[155001]="竹14",[155002]="竹14",[155003]="竹14",[155004]="竹14",[155005]="竹14",[155006]="竹14",[155007]="竹14",[155008]="竹14",[155009]="竹14",[155010]="竹14",[155011]="竹14",[155012]="竹14",[155013]="竹15",[155014]="竹15",[155015]="竹15",[155016]="竹15",[155017]="竹15",[155018]="竹15",[155019]="竹15",[155020]="竹15",[155021]="竹15",[155022]="竹15",[155023]="竹15",[155024]="竹15",[155025]="竹15",[155026]="竹15",[155027]="竹15",[155028]="竹15",[155029]="竹15",[155030]="竹15",[155031]="竹15",[155032]="竹15",[155033]="竹15",[155034]="竹15",[155035]="竹15",[155036]="竹15",[155037]="竹15",[155038]="竹15",[155039]="竹15",[155040]="竹15",[155041]="竹15",[155042]="竹15",[155043]="竹15",[155044]="竹15",[155045]="竹15",[155046]="竹15",[155047]="竹15",[155048]="竹15",[155049]="竹15",[155050]="竹15",[155051]="竹15",[155052]="竹15",[155053]="竹15",[155054]="竹15",[155055]="竹15",[155056]="竹15",[155057]="竹15",[155058]="竹15",[155059]="竹15",[155060]="竹15",[155061]="竹16",[155062]="竹16",[155063]="竹16",[155064]="竹16",[155065]="竹16",[155066]="竹16",[155067]="竹16",[155068]="竹16",[155069]="竹16",[155070]="竹16",[155071]="竹16",}