มอดูล:zh-sortkey/data/105

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[155072]="竹16",[155073]="竹16",[155074]="竹16",[155075]="竹16",[155076]="竹16",[155077]="竹16",[155078]="竹16",[155079]="竹16",[155080]="竹16",[155081]="竹16",[155082]="竹16",[155083]="竹16",[155084]="竹16",[155085]="竹16",[155086]="竹16",[155087]="竹16",[155088]="竹16",[155089]="竹16",[155090]="竹16",[155091]="竹16",[155092]="竹17",[155093]="竹17",[155094]="竹17",[155095]="竹17",[155096]="竹17",[155097]="竹17",[155098]="竹17",[155099]="竹17",[155100]="竹17",[155101]="竹17",[155102]="竹17",[155103]="竹17",[155104]="竹17",[155105]="竹17",[155106]="竹17",[155107]="竹17",[155108]="竹17",[155109]="竹17",[155110]="竹17",[155111]="竹17",[155112]="竹18",[155113]="竹18",[155114]="竹18",[155115]="竹18",[155116]="竹18",[155117]="竹18",[155118]="竹18",[155119]="竹18",[155120]="竹18",[155121]="竹18",[155122]="竹18",[155123]="竹18",[155124]="竹18",[155125]="竹18",[155126]="竹18",[155127]="竹18",[155128]="竹18",[155129]="竹18",[155130]="竹18",[155131]="竹18",[155132]="竹19",[155133]="竹19",[155134]="竹19",[155135]="竹19",[155136]="竹19",[155137]="竹19",[155138]="竹19",[155139]="竹19",[155140]="竹19",[155141]="竹19",[155142]="竹19",[155143]="竹19",[155144]="竹20",[155145]="竹20",[155146]="竹20",[155147]="竹20",[155148]="竹20",[155149]="竹20",[155150]="竹20",[155151]="竹20",[155152]="竹21",[155153]="竹21",[155154]="竹21",[155155]="竹21",[155156]="竹21",[155157]="竹21",[155158]="竹21",[155159]="竹22",[155160]="竹23",[155161]="竹23",[155162]="竹22",[155163]="竹22",[155164]="竹22",[155165]="竹22",[155166]="竹23",[155167]="竹23",[155168]="竹23",[155169]="竹24",[155170]="竹24",[155171]="竹25",[155172]="竹26",[155173]="米01",[155174]="米01",[155175]="米02",[155176]="米02",[155177]="米02",[155178]="米02",[155179]="米03",[155180]="米03",[155181]="米03",[155182]="米03",[155183]="米03",[155184]="米03",[155185]="米03",[155186]="米03",[155187]="米04",[155188]="米04",[155189]="米04",[155190]="米04",[155191]="米04",[155192]="米04",[155193]="米04",[155194]="米04",[155195]="米04",[155196]="米04",[155197]="米04",[155198]="米04",[155199]="米04",[155200]="米04",[155201]="米05",[155202]="米05",[155203]="米05",[155204]="米05",[155205]="米05",[155206]="米05",[155207]="米05",[155208]="米05",[155209]="米05",[155210]="米05",[155211]="米05",[155212]="米05",[155213]="米05",[155214]="米05",[155215]="米05",[155216]="米05",[155217]="米05",[155218]="米05",[155219]="米05",[155220]="米05",[155221]="米05",[155222]="米05",[155223]="米06",[155224]="米05",[155225]="米05",[155226]="米06",[155227]="米06",[155228]="米06",[155229]="米06",[155230]="米06",[155231]="米06",[155232]="米06",[155233]="米06",[155234]="米06",[155235]="米06",[155236]="米06",[155237]="米06",[155238]="米06",[155239]="米06",[155240]="米06",[155241]="米06",[155242]="米06",[155243]="米06",[155244]="米06",[155245]="米06",[155246]="米06",[155247]="米06",[155248]="米06",[155249]="米05",[155250]="米07",[155251]="米07",[155252]="米07",[155253]="米07",[155254]="米07",[155255]="米07",[155256]="米07",[155257]="米07",[155258]="米07",[155259]="米07",[155260]="米07",[155261]="米07",[155262]="米07",[155263]="米07",[155264]="米07",[155265]="米07",[155266]="米07",[155267]="米07",[155268]="米07",[155269]="米07",[155270]="米07",[155271]="米07",[155272]="米07",[155273]="米07",[155274]="米07",[155275]="米07",[155276]="米07",[155277]="米07",[155278]="米07",[155279]="米07",[155280]="米07",[155281]="米07",[155282]="米07",[155283]="米07",[155284]="米07",[155285]="米07",[155286]="米07",[155287]="米07",[155288]="米08",[155289]="米08",[155290]="米08",[155291]="米08",[155292]="米08",[155293]="米08",[155294]="米08",[155295]="米08",[155296]="米08",[155297]="米08",[155298]="米08",[155299]="米08",[155300]="米08",[155301]="米08",[155302]="米08",[155303]="米08",[155304]="米08",[155305]="米08",[155306]="米08",[155307]="米08",[155308]="米08",[155309]="米08",[155310]="米08",[155311]="米08",[155312]="米08",[155313]="米08",[155314]="米08",[155315]="米08",[155316]="米08",[155317]="米08",[155318]="米08",[155319]="米08",[155320]="米08",[155321]="米08",[155322]="米08",[155323]="米08",[155324]="米08",[155325]="米08",[155326]="米08",[155327]="米08",[155328]="米08",[155329]="米09",[155330]="米09",[155331]="米09",[155332]="米09",[155333]="米09",[155334]="米09",[155335]="米09",[155336]="米09",[155337]="米09",[155338]="米09",[155339]="米09",[155340]="米09",[155341]="米09",[155342]="米09",[155343]="米09",[155344]="米09",[155345]="米09",[155346]="米09",[155347]="米09",[155348]="米09",[155349]="米09",[155350]="米09",[155351]="米09",[155352]="米09",[155353]="米09",[155354]="米09",[155355]="米09",[155356]="米09",[155357]="米09",[155358]="米09",[155359]="米09",[155360]="米09",[155361]="米09",[155362]="米09",[155363]="米09",[155364]="米10",[155365]="米10",[155366]="米10",[155367]="米10",[155368]="米10",[155369]="米10",[155370]="米10",[155371]="米10",[155372]="米10",[155373]="米10",[155374]="米10",[155375]="米10",[155376]="米10",[155377]="米10",[155378]="米10",[155379]="米10",[155380]="米10",[155381]="米10",[155382]="米10",[155383]="米10",[155384]="米10",[155385]="米10",[155386]="米10",[155387]="米10",[155388]="米10",[155389]="米10",[155390]="米10",[155391]="米11",[155392]="米11",[155393]="米11",[155394]="米11",[155395]="米11",[155396]="米11",[155397]="米11",[155398]="米11",[155399]="米11",[155400]="米11",[155401]="米11",[155402]="米11",[155403]="米11",[155404]="米11",[155405]="米11",[155406]="米11",[155407]="米11",[155408]="米11",[155409]="米11",[155410]="米11",[155411]="米11",[155412]="米11",[155413]="米11",[155414]="米11",[155415]="米12",[155416]="米12",[155417]="米12",[155418]="米12",[155419]="米12",[155420]="米12",[155421]="米12",[155422]="米12",[155423]="米12",[155424]="米12",[155425]="米12",[155426]="米12",[155427]="米12",[155428]="米12",[155429]="米12",[155430]="米12",[155431]="米12",[155432]="米12",[155433]="米12",[155434]="米12",[155435]="米12",[155436]="米12",[155437]="米12",[155438]="米12",[155439]="米12",[155440]="米12",[155441]="米12",[155442]="米12",[155443]="米12",[155444]="米12",[155445]="米12",[155446]="米13",[155447]="米13",[155448]="米13",[155449]="米13",[155450]="米13",[155451]="米13",[155452]="米13",[155453]="米13",[155454]="米13",[155455]="米13",[155456]="米13",[155457]="米13",[155458]="米13",[155459]="米13",[155460]="米13",[155461]="米13",[155462]="米13",[155463]="米13",[155464]="米13",[155465]="米13",[155466]="米13",[155467]="米13",[155468]="米13",[155469]="米13",[155470]="米13",[155471]="米14",[155472]="米14",[155473]="米14",[155474]="米14",[155475]="米14",[155476]="米14",[155477]="米14",[155478]="米14",[155479]="米15",[155480]="米15",[155481]="米15",[155482]="米15",[155483]="米15",[155484]="米15",[155485]="米15",[155486]="米15",[155487]="米15",[155488]="米15",[155489]="米16",[155490]="米15",[155491]="米15",[155492]="米16",[155493]="米16",[155494]="米16",[155495]="米16",[155496]="米16",[155497]="米16",[155498]="米16",[155499]="米16",[155500]="米17",[155501]="米17",[155502]="米17",[155503]="米17",[155504]="米17",[155505]="米18",[155506]="米18",[155507]="米18",[155508]="米18",[155509]="米18",[155510]="米19",[155511]="米19",[155512]="米19",[155513]="米19",[155514]="米19",[155515]="米20",[155516]="米20",[155517]="米20",[155518]="米20",[155519]="米20",[155520]="米21",[155521]="米21",[155522]="米24",[155523]="米25",[155524]="米27",[155525]="糸02",[155526]="糸02",[155527]="糸02",[155528]="糸02",[155529]="糸02",[155530]="糸02",[155531]="糸02",[155532]="糸03",[155533]="糸03",[155534]="糸03",[155535]="糸03",[155536]="糸03",[155537]="糸03",[155538]="糸03",[155539]="糸03",[155540]="糸03",[155541]="糸03",[155542]="糸03",[155543]="糸03",[155544]="糸03",[155545]="糸04",[155546]="糸04",[155547]="糸04",[155548]="糸04",[155549]="糸04",[155550]="糸04",[155551]="糸04",[155552]="糸04",[155553]="糸04",[155554]="糸04",[155555]="糸04",[155556]="糸04",[155557]="糸04",[155558]="糸04",[155559]="糸04",[155560]="糸04",[155561]="糸04",[155562]="糸04",[155563]="糸04",[155564]="糸04",[155565]="糸04",[155566]="糸04",[155567]="糸04",[155568]="糸04",[155569]="糸04",[155570]="糸04",[155571]="糸04",}