มอดูล:zh-sortkey/data/107

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[156072]="糸15",[156073]="糸14",[156074]="糸14",[156075]="糸15",[156076]="糸14",[156077]="糸14",[156078]="糸14",[156079]="糸14",[156080]="糸14",[156081]="糸14",[156082]="糸14",[156083]="糸14",[156084]="糸14",[156085]="糸14",[156086]="糸14",[156087]="糸14",[156088]="糸14",[156089]="糸14",[156090]="糸14",[156091]="糸15",[156092]="糸15",[156093]="糸15",[156094]="糸15",[156095]="糸15",[156096]="糸15",[156097]="糸15",[156098]="糸16",[156099]="糸15",[156100]="糸15",[156101]="糸15",[156102]="糸15",[156103]="糸15",[156104]="糸15",[156105]="糸15",[156106]="糸15",[156107]="糸15",[156108]="糸15",[156109]="糸15",[156110]="糸15",[156111]="糸15",[156112]="糸15",[156113]="糸15",[156114]="糸15",[156115]="糸15",[156116]="糸16",[156117]="糸16",[156118]="糸16",[156119]="糸16",[156120]="糸16",[156121]="糸16",[156122]="糸16",[156123]="糸16",[156124]="糸16",[156125]="糸16",[156126]="糸16",[156127]="糸16",[156128]="糸16",[156129]="糸16",[156130]="糸16",[156131]="糸16",[156132]="糸16",[156133]="糸16",[156134]="糸16",[156135]="糸17",[156136]="糸17",[156137]="糸17",[156138]="糸17",[156139]="糸17",[156140]="糸17",[156141]="糸17",[156142]="糸17",[156143]="糸17",[156144]="糸18",[156145]="糸18",[156146]="糸18",[156147]="糸18",[156148]="糸18",[156149]="糸18",[156150]="糸18",[156151]="糸18",[156152]="糸19",[156153]="糸18",[156154]="糸19",[156155]="糸19",[156156]="糸20",[156157]="糸20",[156158]="糸21",[156159]="糸21",[156160]="糸21",[156161]="糸21",[156162]="糸21",[156163]="糸22",[156164]="糸22",[156165]="糸23",[156166]="糸24",[156167]="糸25",[156168]="纟05",[156169]="纟06",[156170]="纟07",[156171]="纟07",[156172]="纟07",[156173]="纟08",[156174]="纟08",[156175]="纟08",[156176]="纟08",[156177]="纟09",[156178]="纟09",[156179]="纟09",[156180]="纟09",[156181]="纟09",[156182]="纟10",[156183]="纟10",[156184]="纟10",[156185]="纟10",[156186]="纟11",[156187]="纟12",[156188]="纟12",[156189]="纟12",[156190]="纟13",[156191]="纟13",[156192]="纟14",[156193]="纟14",[156194]="缶00",[156195]="缶03",[156196]="缶03",[156197]="缶03",[156198]="缶04",[156199]="缶04",[156200]="缶04",[156201]="缶05",[156202]="缶05",[156203]="缶05",[156204]="缶05",[156205]="缶05",[156206]="缶05",[156207]="缶06",[156208]="缶06",[156209]="缶06",[156210]="缶06",[156211]="缶06",[156212]="缶07",[156213]="缶07",[156214]="缶07",[156215]="缶07",[156216]="缶08",[156217]="缶08",[156218]="缶08",[156219]="缶08",[156220]="缶08",[156221]="缶08",[156222]="缶08",[156223]="缶08",[156224]="缶08",[156225]="缶09",[156226]="缶09",[156227]="缶09",[156228]="缶09",[156229]="缶09",[156230]="缶09",[156231]="缶09",[156232]="缶10",[156233]="缶10",[156234]="缶10",[156235]="缶10",[156236]="缶10",[156237]="缶10",[156238]="缶10",[156239]="缶11",[156240]="缶11",[156241]="缶11",[156242]="缶11",[156243]="缶11",[156244]="缶11",[156245]="缶12",[156246]="缶12",[156247]="缶12",[156248]="缶12",[156249]="缶13",[156250]="缶13",[156251]="缶13",[156252]="缶13",[156253]="缶14",[156254]="缶14",[156255]="缶15",[156256]="缶15",[156257]="缶16",[156258]="缶17",[156259]="缶17",[156260]="缶17",[156261]="缶18",[156262]="缶18",[156263]="缶20",[156264]="缶21",[156265]="缶25",[156266]="网00",[156267]="网00",[156268]="网02",[156269]="网00",[156270]="网02",[156271]="网01",[156272]="网00",[156273]="网02",[156274]="网02",[156275]="网02",[156276]="网02",[156277]="网02",[156278]="网02",[156279]="网03",[156280]="网03",[156281]="网03",[156282]="网03",[156283]="网03",[156284]="网03",[156285]="网03",[156286]="网03",[156287]="网03",[156288]="网03",[156289]="网04",[156290]="网04",[156291]="网04",[156292]="网04",[156293]="网04",[156294]="网04",[156295]="网04",[156296]="网04",[156297]="网04",[156298]="网04",[156299]="网04",[156300]="网04",[156301]="网04",[156302]="网05",[156303]="网05",[156304]="网05",[156305]="网05",[156306]="网05",[156307]="网05",[156308]="网05",[156309]="网05",[156310]="网05",[156311]="网05",[156312]="网05",[156313]="网05",[156314]="网05",[156315]="网05",[156316]="网05",[156317]="网05",[156318]="网05",[156319]="网05",[156320]="网05",[156321]="网05",[156322]="网05",[156323]="网05",[156324]="山07",[156325]="网05",[156326]="网05",[156327]="网05",[156328]="网05",[156329]="网05",[156330]="网06",[156331]="网06",[156332]="网06",[156333]="网06",[156334]="网06",[156335]="网06",[156336]="网06",[156337]="网06",[156338]="网06",[156339]="网05",[156340]="网06",[156341]="网06",[156342]="网06",[156343]="网06",[156344]="网06",[156345]="网06",[156346]="网06",[156347]="网06",[156348]="网07",[156349]="网07",[156350]="网07",[156351]="网07",[156352]="网07",[156353]="网07",[156354]="网07",[156355]="网07",[156356]="网07",[156357]="网08",[156358]="网08",[156359]="网08",[156360]="网08",[156361]="网08",[156362]="网08",[156363]="网08",[156364]="网08",[156365]="网08",[156366]="网08",[156367]="网08",[156368]="网08",[156369]="网07",[156370]="网08",[156371]="网08",[156372]="网08",[156373]="网08",[156374]="网08",[156375]="网08",[156376]="网08",[156377]="网08",[156378]="网08",[156379]="网08",[156380]="网08",[156381]="网09",[156382]="网09",[156383]="网09",[156384]="网09",[156385]="网09",[156386]="网09",[156387]="网09",[156388]="网09",[156389]="网09",[156390]="网09",[156391]="网09",[156392]="网09",[156393]="网09",[156394]="廴12",[156395]="网09",[156396]="网09",[156397]="网09",[156398]="网09",[156399]="网10",[156400]="网10",[156401]="网10",[156402]="网10",[156403]="网10",[156404]="网10",[156405]="网10",[156406]="网10",[156407]="网10",[156408]="网10",[156409]="网10",[156410]="网10",[156411]="网10",[156412]="网10",[156413]="网11",[156414]="网11",[156415]="网11",[156416]="网11",[156417]="网11",[156418]="网11",[156419]="网11",[156420]="网11",[156421]="网11",[156422]="网11",[156423]="网11",[156424]="网11",[156425]="网11",[156426]="网11",[156427]="网11",[156428]="网11",[156429]="网11",[156430]="网11",[156431]="网11",[156432]="网11",[156433]="网11",[156434]="网12",[156435]="网12",[156436]="网12",[156437]="网12",[156438]="网12",[156439]="网12",[156440]="网12",[156441]="网12",[156442]="网12",[156443]="网12",[156444]="网12",[156445]="网12",[156446]="网12",[156447]="网13",[156448]="网13",[156449]="网13",[156450]="网13",[156451]="网13",[156452]="网13",[156453]="网13",[156454]="网13",[156455]="网13",[156456]="网13",[156457]="羊12",[156458]="网14",[156459]="网14",[156460]="网14",[156461]="网14",[156462]="网14",[156463]="网14",[156464]="网14",[156465]="网14",[156466]="网14",[156467]="网14",[156468]="网14",[156469]="网15",[156470]="网15",[156471]="网15",[156472]="网15",[156473]="网15",[156474]="网15",[156475]="网16",[156476]="网16",[156477]="网18",[156478]="网19",[156479]="网19",[156480]="网19",[156481]="网19",[156482]="网19",[156483]="网19",[156484]="网19",[156485]="网19",[156486]="网21",[156487]="网22",[156488]="网23",[156489]="网23",[156490]="网23",[156491]="羊00",[156492]="羊00",[156493]="羊-1",[156494]="羊02",[156495]="羊02",[156496]="羊02",[156497]="羊03",[156498]="羊03",[156499]="羊03",[156500]="羊03",[156501]="羊03",[156502]="羊03",[156503]="羊04",[156504]="羊04",[156505]="羊04",[156506]="羊04",[156507]="羊04",[156508]="羊04",[156509]="羊04",[156510]="羊04",[156511]="羊04",[156512]="羊04",[156513]="羊04",[156514]="羊04",[156515]="羊04",[156516]="羊04",[156517]="羊05",[156518]="羊05",[156519]="羊05",[156520]="羊05",[156521]="羊05",[156522]="羊05",[156523]="羊05",[156524]="羊05",[156525]="羊05",[156526]="羊04",[156527]="羊05",[156528]="羊05",[156529]="羊05",[156530]="羊05",[156531]="羊05",[156532]="羊05",[156533]="羊05",[156534]="羊05",[156535]="羊05",[156536]="羊05",[156537]="羊06",[156538]="羊06",[156539]="羊06",[156540]="羊06",[156541]="羊06",[156542]="羊06",[156543]="羊06",[156544]="羊06",[156545]="羊06",[156546]="羊06",[156547]="羊06",[156548]="羊06",[156549]="厶10",[156550]="羊07",[156551]="羊07",[156552]="羊07",[156553]="羊07",[156554]="羊07",[156555]="羊07",[156556]="羊07",[156557]="羊07",[156558]="羊07",[156559]="羊07",[156560]="羊07",[156561]="羊07",[156562]="羊07",[156563]="羊07",[156564]="羊07",[156565]="羊07",[156566]="羊07",[156567]="羊08",[156568]="羊08",[156569]="羊08",[156570]="羊08",[156571]="羊08",}