มอดูล:zh-sortkey/data/108

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[156572]="羊08",[156573]="羊08",[156574]="羊08",[156575]="羊08",[156576]="羊08",[156577]="羊08",[156578]="羊09",[156579]="羊09",[156580]="羊09",[156581]="羊09",[156582]="羊09",[156583]="羊09",[156584]="羊09",[156585]="羊09",[156586]="羊09",[156587]="羊09",[156588]="羊09",[156589]="羊09",[156590]="羊09",[156591]="羊10",[156592]="羊10",[156593]="羊10",[156594]="羊10",[156595]="羊10",[156596]="羊10",[156597]="羊10",[156598]="羊10",[156599]="羊11",[156600]="羊11",[156601]="羊11",[156602]="羊11",[156603]="羊11",[156604]="羊11",[156605]="羊11",[156606]="羊11",[156607]="羊11",[156608]="羊11",[156609]="羊11",[156610]="羊11",[156611]="羊11",[156612]="羊11",[156613]="羊12",[156614]="羊12",[156615]="羊12",[156616]="羊12",[156617]="羊12",[156618]="羊12",[156619]="羊12",[156620]="羊12",[156621]="羊12",[156622]="羊12",[156623]="羊12",[156624]="羊12",[156625]="羊12",[156626]="羊12",[156627]="羊12",[156628]="羊12",[156629]="羊13",[156630]="羊13",[156631]="羊13",[156632]="羊13",[156633]="羊13",[156634]="羊13",[156635]="羊13",[156636]="羊14",[156637]="羊14",[156638]="羊14",[156639]="羊14",[156640]="羊14",[156641]="羊14",[156642]="羊15",[156643]="羊15",[156644]="羊15",[156645]="羊15",[156646]="羊15",[156647]="羊15",[156648]="羊16",[156649]="羊16",[156650]="羊17",[156651]="羊17",[156652]="羊18",[156653]="羊19",[156654]="羊20",[156655]="羊21",[156656]="羊24",[156657]="羊24",[156658]="羽02",[156659]="羽01",[156660]="羽03",[156661]="羽03",[156662]="羽03",[156663]="羽03",[156664]="羽03",[156665]="羽03",[156666]="羽03",[156667]="羽03",[156668]="羽03",[156669]="羽03",[156670]="羽03",[156671]="羽03",[156672]="羽03",[156673]="羽03",[156674]="羽04",[156675]="羽04",[156676]="羽04",[156677]="羽04",[156678]="羽04",[156679]="羽04",[156680]="羽04",[156681]="羽04",[156682]="羽04",[156683]="羽04",[156684]="羽04",[156685]="羽04",[156686]="羽04",[156687]="羽04",[156688]="羽04",[156689]="羽04",[156690]="羽04",[156691]="羽04",[156692]="羽04",[156693]="羽05",[156694]="羽05",[156695]="羽05",[156696]="羽05",[156697]="羽05",[156698]="羽05",[156699]="羽05",[156700]="羽05",[156701]="羽05",[156702]="羽05",[156703]="羽05",[156704]="羽05",[156705]="羽05",[156706]="羽05",[156707]="羽06",[156708]="羽06",[156709]="羽06",[156710]="羽06",[156711]="羽06",[156712]="羽06",[156713]="羽06",[156714]="羽06",[156715]="羽06",[156716]="羽06",[156717]="羽06",[156718]="羽06",[156719]="羽06",[156720]="羽06",[156721]="羽06",[156722]="羽06",[156723]="羽06",[156724]="羽06",[156725]="羽06",[156726]="羽06",[156727]="羽06",[156728]="羽07",[156729]="羽07",[156730]="羽07",[156731]="羽07",[156732]="羽07",[156733]="羽07",[156734]="羽07",[156735]="羽07",[156736]="羽07",[156737]="羽07",[156738]="羽07",[156739]="羽07",[156740]="羽07",[156741]="羽08",[156742]="羽07",[156743]="羽08",[156744]="羽08",[156745]="羽08",[156746]="羽08",[156747]="羽08",[156748]="羽08",[156749]="羽08",[156750]="羽08",[156751]="羽08",[156752]="羽08",[156753]="心11",[156754]="羽08",[156755]="羽08",[156756]="羽08",[156757]="羽08",[156758]="羽08",[156759]="羽08",[156760]="羽09",[156761]="羽09",[156762]="羽09",[156763]="羽09",[156764]="羽09",[156765]="羽09",[156766]="羽09",[156767]="羽09",[156768]="羽09",[156769]="羽09",[156770]="羽09",[156771]="羽09",[156772]="羽09",[156773]="羽09",[156774]="羽09",[156775]="羽09",[156776]="羽09",[156777]="羽09",[156778]="羽09",[156779]="羽09",[156780]="羽09",[156781]="羽09",[156782]="羽09",[156783]="羽09",[156784]="羽10",[156785]="羽10",[156786]="羽10",[156787]="羽10",[156788]="羽10",[156789]="羽10",[156790]="羽10",[156791]="羽10",[156792]="羽10",[156793]="羽10",[156794]="羽10",[156795]="羽09",[156796]="羽10",[156797]="羽10",[156798]="羽10",[156799]="羽10",[156800]="羽10",[156801]="羽10",[156802]="羽10",[156803]="羽11",[156804]="羽11",[156805]="羽11",[156806]="羽11",[156807]="羽11",[156808]="羽11",[156809]="羽11",[156810]="羽11",[156811]="羽11",[156812]="羽11",[156813]="羽12",[156814]="羽12",[156815]="羽12",[156816]="羽12",[156817]="羽12",[156818]="羽12",[156819]="羽12",[156820]="羽12",[156821]="羽12",[156822]="羽12",[156823]="羽12",[156824]="羽12",[156825]="羽12",[156826]="羽12",[156827]="羽12",[156828]="羽13",[156829]="羽13",[156830]="羽10",[156831]="羽12",[156832]="羽13",[156833]="羽13",[156834]="羽14",[156835]="羽14",[156836]="羽14",[156837]="羽14",[156838]="羽15",[156839]="羽16",[156840]="羽15",[156841]="羽15",[156842]="羽14",[156843]="羽14",[156844]="羽15",[156845]="羽16",[156846]="羽16",[156847]="羽16",[156848]="羽18",[156849]="老02",[156850]="老02",[156851]="老03",[156852]="老03",[156853]="老03",[156854]="老04",[156855]="老04",[156856]="老04",[156857]="老04",[156858]="老05",[156859]="老05",[156860]="老05",[156861]="老05",[156862]="老05",[156863]="老05",[156864]="老06",[156865]="老08",[156866]="老09",[156867]="老12",[156868]="老10",[156869]="老10",[156870]="老11",[156871]="老11",[156872]="老12",[156873]="老12",[156874]="老13",[156875]="老18",[156876]="老18",[156877]="老21",[156878]="而02",[156879]="而02",[156880]="而-1",[156881]="而02",[156882]="而04",[156883]="而05",[156884]="而06",[156885]="而06",[156886]="而07",[156887]="而08",[156888]="而09",[156889]="而09",[156890]="而09",[156891]="而09",[156892]="而09",[156893]="而10",[156894]="而10",[156895]="而11",[156896]="而11",[156897]="而11",[156898]="而16",[156899]="而18",[156900]="耒00",[156901]="耒02",[156902]="耒02",[156903]="耒02",[156904]="耒03",[156905]="耒03",[156906]="耒03",[156907]="耒04",[156908]="耒05",[156909]="耒05",[156910]="耒05",[156911]="耒06",[156912]="耒06",[156913]="耒06",[156914]="耒06",[156915]="耒06",[156916]="耒07",[156917]="耒07",[156918]="耒07",[156919]="耒08",[156920]="耒08",[156921]="耒08",[156922]="耒08",[156923]="耒08",[156924]="耒08",[156925]="耒08",[156926]="耒08",[156927]="耒08",[156928]="耒08",[156929]="耒08",[156930]="耒09",[156931]="耒09",[156932]="耒09",[156933]="耒09",[156934]="耒09",[156935]="耒09",[156936]="耒09",[156937]="耒09",[156938]="耒09",[156939]="耒10",[156940]="耒10",[156941]="耒10",[156942]="耒10",[156943]="耒10",[156944]="耒10",[156945]="耒10",[156946]="耒10",[156947]="耒11",[156948]="耒11",[156949]="耒11",[156950]="耒11",[156951]="耒11",[156952]="耒11",[156953]="耒11",[156954]="耒11",[156955]="耒12",[156956]="耒12",[156957]="耒12",[156958]="耒12",[156959]="耒13",[156960]="耒12",[156961]="耒12",[156962]="耒12",[156963]="耒12",[156964]="耒12",[156965]="耒13",[156966]="耒13",[156967]="耒13",[156968]="耒13",[156969]="耒15",[156970]="耒15",[156971]="耒18",[156972]="耒18",[156973]="耒19",[156974]="耳01",[156975]="耳02",[156976]="耳02",[156977]="耳02",[156978]="耳02",[156979]="耳02",[156980]="耳02",[156981]="耳02",[156982]="耳02",[156983]="耳03",[156984]="耳03",[156985]="耳03",[156986]="耳03",[156987]="耳03",[156988]="耳04",[156989]="耳04",[156990]="耳04",[156991]="耳04",[156992]="耳04",[156993]="耳04",[156994]="耳04",[156995]="耳04",[156996]="耳04",[156997]="耳04",[156998]="耳04",[156999]="耳04",[157000]="耳04",[157001]="耳04",[157002]="耳04",[157003]="耳04",[157004]="耳04",[157005]="耳04",[157006]="耳04",[157007]="耳04",[157008]="耳05",[157009]="耳05",[157010]="耳05",[157011]="耳05",[157012]="耳05",[157013]="耳05",[157014]="耳05",[157015]="耳05",[157016]="耳05",[157017]="耳05",[157018]="耳05",[157019]="耳05",[157020]="耳05",[157021]="耳05",[157022]="耳05",[157023]="耳05",[157024]="耳06",[157025]="耳06",[157026]="耳06",[157027]="耳07",[157028]="耳06",[157029]="耳06",[157030]="耳06",[157031]="耳06",[157032]="耳06",[157033]="耳06",[157034]="耳06",[157035]="耳06",[157036]="耳06",[157037]="耳06",[157038]="耳06",[157039]="耳06",[157040]="耳06",[157041]="耳06",[157042]="耳06",[157043]="耳06",[157044]="耳06",[157045]="耳07",[157046]="耳07",[157047]="耳07",[157048]="耳07",[157049]="耳07",[157050]="耳07",[157051]="耳07",[157052]="耳07",[157053]="耳07",[157054]="耳07",[157055]="耳07",[157056]="耳07",[157057]="耳07",[157058]="耳07",[157059]="耳07",[157060]="耳07",[157061]="耳07",[157062]="耳07",[157063]="耳07",[157064]="耳08",[157065]="耳08",[157066]="耳08",[157067]="耳08",[157068]="耳08",[157069]="耳08",[157070]="耳08",[157071]="耳08",}