มอดูล:zh-sortkey/data/109

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[157072]="耳08",[157073]="耳08",[157074]="耳08",[157075]="耳08",[157076]="耳08",[157077]="耳08",[157078]="耳08",[157079]="耳07",[157080]="耳08",[157081]="耳08",[157082]="耳08",[157083]="耳08",[157084]="耳08",[157085]="耳08",[157086]="耳08",[157087]="耳08",[157088]="耳08",[157089]="耳08",[157090]="耳09",[157091]="耳09",[157092]="耳09",[157093]="耳09",[157094]="耳09",[157095]="耳09",[157096]="耳09",[157097]="耳09",[157098]="耳09",[157099]="耳09",[157100]="耳09",[157101]="耳09",[157102]="耳09",[157103]="耳09",[157104]="耳09",[157105]="耳09",[157106]="耳09",[157107]="耳09",[157108]="耳09",[157109]="耳09",[157110]="耳09",[157111]="耳09",[157112]="耳09",[157113]="耳09",[157114]="耳09",[157115]="耳09",[157116]="耳10",[157117]="耳10",[157118]="耳10",[157119]="耳10",[157120]="耳10",[157121]="耳10",[157122]="耳10",[157123]="耳10",[157124]="耳10",[157125]="耳10",[157126]="耳10",[157127]="耳09",[157128]="耳10",[157129]="耳10",[157130]="耳10",[157131]="耳10",[157132]="耳10",[157133]="耳10",[157134]="耳10",[157135]="耳10",[157136]="耳11",[157137]="耳11",[157138]="耳11",[157139]="耳11",[157140]="耳11",[157141]="耳11",[157142]="耳11",[157143]="耳11",[157144]="耳11",[157145]="耳11",[157146]="耳11",[157147]="耳11",[157148]="耳11",[157149]="耳11",[157150]="耳11",[157151]="耳12",[157152]="耳12",[157153]="耳12",[157154]="耳12",[157155]="耳12",[157156]="耳12",[157157]="耳12",[157158]="耳12",[157159]="耳12",[157160]="耳12",[157161]="耳12",[157162]="耳12",[157163]="耳12",[157164]="耳12",[157165]="耳12",[157166]="耳12",[157167]="耳12",[157168]="耳12",[157169]="耳12",[157170]="耳12",[157171]="耳13",[157172]="耳13",[157173]="耳13",[157174]="耳13",[157175]="耳13",[157176]="耳13",[157177]="耳13",[157178]="耳13",[157179]="耳13",[157180]="耳13",[157181]="耳13",[157182]="耳14",[157183]="耳14",[157184]="耳14",[157185]="耳14",[157186]="耳14",[157187]="耳14",[157188]="耳14",[157189]="耳15",[157190]="耳15",[157191]="耳15",[157192]="耳15",[157193]="耳15",[157194]="耳16",[157195]="耳16",[157196]="耳16",[157197]="耳17",[157198]="耳17",[157199]="耳18",[157200]="耳19",[157201]="耳20",[157202]="聿-1",[157203]="聿02",[157204]="聿03",[157205]="聿05",[157206]="聿05",[157207]="聿05",[157208]="聿06",[157209]="聿06",[157210]="聿06",[157211]="聿07",[157212]="聿07",[157213]="聿08",[157214]="聿08",[157215]="聿08",[157216]="聿09",[157217]="聿09",[157218]="聿09",[157219]="聿10",[157220]="聿11",[157221]="聿11",[157222]="聿11",[157223]="聿13",[157224]="聿14",[157225]="肉02",[157226]="肉02",[157227]="肉02",[157228]="肉02",[157229]="肉02",[157230]="肉02",[157231]="肉02",[157232]="肉02",[157233]="肉02",[157234]="肉02",[157235]="肉02",[157236]="肉03",[157237]="肉03",[157238]="肉03",[157239]="肉03",[157240]="肉03",[157241]="肉03",[157242]="肉03",[157243]="肉03",[157244]="肉03",[157245]="肉03",[157246]="肉03",[157247]="肉04",[157248]="肉04",[157249]="肉04",[157250]="肉04",[157251]="肉04",[157252]="肉04",[157253]="肉04",[157254]="肉04",[157255]="肉04",[157256]="肉04",[157257]="肉04",[157258]="肉04",[157259]="肉04",[157260]="肉04",[157261]="肉04",[157262]="肉04",[157263]="肉04",[157264]="肉04",[157265]="肉04",[157266]="肉04",[157267]="肉04",[157268]="肉04",[157269]="肉04",[157270]="肉04",[157271]="肉04",[157272]="肉04",[157273]="肉04",[157274]="肉04",[157275]="肉04",[157276]="肉04",[157277]="肉04",[157278]="肉04",[157279]="肉04",[157280]="肉04",[157281]="肉04",[157282]="肉04",[157283]="肉04",[157284]="肉04",[157285]="肉04",[157286]="肉04",[157287]="肉04",[157288]="肉04",[157289]="肉04",[157290]="肉05",[157291]="肉05",[157292]="肉05",[157293]="肉05",[157294]="肉05",[157295]="肉05",[157296]="肉05",[157297]="肉05",[157298]="肉05",[157299]="肉05",[157300]="肉05",[157301]="肉05",[157302]="肉05",[157303]="肉05",[157304]="肉05",[157305]="肉05",[157306]="肉05",[157307]="肉05",[157308]="肉05",[157309]="肉05",[157310]="肉05",[157311]="肉05",[157312]="肉05",[157313]="肉05",[157314]="肉05",[157315]="肉05",[157316]="肉05",[157317]="肉05",[157318]="肉05",[157319]="肉05",[157320]="肉05",[157321]="肉05",[157322]="肉05",[157323]="肉05",[157324]="肉05",[157325]="肉05",[157326]="肉05",[157327]="肉05",[157328]="肉05",[157329]="肉05",[157330]="肉05",[157331]="肉05",[157332]="肉05",[157333]="肉05",[157334]="肉05",[157335]="肉05",[157336]="肉05",[157337]="肉05",[157338]="肉05",[157339]="肉05",[157340]="肉05",[157341]="肉06",[157342]="肉06",[157343]="肉06",[157344]="肉06",[157345]="肉06",[157346]="肉06",[157347]="肉06",[157348]="肉06",[157349]="肉06",[157350]="肉06",[157351]="肉06",[157352]="肉06",[157353]="肉06",[157354]="肉06",[157355]="肉06",[157356]="肉06",[157357]="肉06",[157358]="肉06",[157359]="肉06",[157360]="肉06",[157361]="肉06",[157362]="肉06",[157363]="肉06",[157364]="肉06",[157365]="肉06",[157366]="肉06",[157367]="肉06",[157368]="肉06",[157369]="肉06",[157370]="肉06",[157371]="肉06",[157372]="肉06",[157373]="肉06",[157374]="肉06",[157375]="肉06",[157376]="肉06",[157377]="肉06",[157378]="肉06",[157379]="肉06",[157380]="肉06",[157381]="肉06",[157382]="肉06",[157383]="肉06",[157384]="肉06",[157385]="肉06",[157386]="肉06",[157387]="肉06",[157388]="肉06",[157389]="肉06",[157390]="肉06",[157391]="肉06",[157392]="肉06",[157393]="肉06",[157394]="肉06",[157395]="肉06",[157396]="肉07",[157397]="肉07",[157398]="肉07",[157399]="肉07",[157400]="肉07",[157401]="肉07",[157402]="肉07",[157403]="肉07",[157404]="肉07",[157405]="肉07",[157406]="肉07",[157407]="肉07",[157408]="肉07",[157409]="肉07",[157410]="肉07",[157411]="肉07",[157412]="肉07",[157413]="肉07",[157414]="肉07",[157415]="肉07",[157416]="肉07",[157417]="肉07",[157418]="肉07",[157419]="肉07",[157420]="肉07",[157421]="肉07",[157422]="肉07",[157423]="肉07",[157424]="肉07",[157425]="肉07",[157426]="肉07",[157427]="肉07",[157428]="肉07",[157429]="肉07",[157430]="肉07",[157431]="肉07",[157432]="肉07",[157433]="肉07",[157434]="肉07",[157435]="肉07",[157436]="肉07",[157437]="肉07",[157438]="肉07",[157439]="肉07",[157440]="肉07",[157441]="肉07",[157442]="肉07",[157443]="肉07",[157444]="肉07",[157445]="肉07",[157446]="肉08",[157447]="肉08",[157448]="肉08",[157449]="肉08",[157450]="肉08",[157451]="肉08",[157452]="肉08",[157453]="肉08",[157454]="肉08",[157455]="肉08",[157456]="肉08",[157457]="肉08",[157458]="肉08",[157459]="肉08",[157460]="肉08",[157461]="肉08",[157462]="肉08",[157463]="肉08",[157464]="肉08",[157465]="肉08",[157466]="肉08",[157467]="肉08",[157468]="肉08",[157469]="肉08",[157470]="肉08",[157471]="肉08",[157472]="肉08",[157473]="肉08",[157474]="肉08",[157475]="肉08",[157476]="肉08",[157477]="肉08",[157478]="肉08",[157479]="肉08",[157480]="肉08",[157481]="肉08",[157482]="肉08",[157483]="肉08",[157484]="肉08",[157485]="肉08",[157486]="肉08",[157487]="肉08",[157488]="肉08",[157489]="肉08",[157490]="肉08",[157491]="月08",[157492]="肉08",[157493]="肉08",[157494]="肉08",[157495]="肉08",[157496]="肉08",[157497]="肉08",[157498]="肉08",[157499]="肉08",[157500]="肉08",[157501]="肉08",[157502]="肉08",[157503]="肉08",[157504]="肉08",[157505]="肉08",[157506]="肉08",[157507]="肉08",[157508]="肉08",[157509]="肉08",[157510]="肉08",[157511]="肉08",[157512]="肉08",[157513]="肉08",[157514]="肉08",[157515]="肉08",[157516]="肉08",[157517]="肉08",[157518]="肉08",[157519]="肉08",[157520]="肉08",[157521]="肉08",[157522]="肉08",[157523]="肉08",[157524]="肉08",[157525]="肉08",[157526]="肉08",[157527]="肉08",[157528]="肉08",[157529]="肉08",[157530]="肉09",[157531]="肉09",[157532]="肉09",[157533]="肉09",[157534]="肉09",[157535]="肉09",[157536]="肉09",[157537]="肉09",[157538]="肉09",[157539]="肉09",[157540]="肉09",[157541]="肉09",[157542]="肉09",[157543]="肉09",[157544]="肉09",[157545]="肉09",[157546]="肉09",[157547]="肉09",[157548]="肉09",[157549]="肉09",[157550]="肉09",[157551]="肉09",[157552]="肉09",[157553]="肉09",[157554]="肉09",[157555]="肉09",[157556]="肉09",[157557]="肉09",[157558]="肉09",[157559]="肉09",[157560]="肉09",[157561]="肉09",[157562]="肉09",[157563]="肉09",[157564]="肉09",[157565]="肉09",[157566]="肉09",[157567]="肉09",[157568]="肉09",[157569]="肉09",[157570]="肉09",[157571]="肉09",}