มอดูล:zh-sortkey/data/112

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[158572]="艸05",[158573]="艸06",[158574]="艸06",[158575]="艸06",[158576]="艸06",[158577]="艸06",[158578]="艸06",[158579]="艸06",[158580]="艸06",[158581]="艸06",[158582]="艸06",[158583]="艸06",[158584]="艸06",[158585]="艸06",[158586]="艸06",[158587]="艸06",[158588]="艸06",[158589]="艸06",[158590]="艸06",[158591]="艸06",[158592]="艸06",[158593]="艸06",[158594]="艸06",[158595]="艸06",[158596]="艸06",[158597]="艸06",[158598]="艸06",[158599]="艸06",[158600]="艸06",[158601]="艸06",[158602]="艸06",[158603]="艸06",[158604]="艸06",[158605]="艸06",[158606]="艸06",[158607]="艸06",[158608]="艸06",[158609]="艸06",[158610]="艸06",[158611]="艸06",[158612]="艸06",[158613]="艸06",[158614]="艸06",[158615]="艸06",[158616]="艸06",[158617]="艸06",[158618]="艸06",[158619]="艸06",[158620]="艸06",[158621]="艸06",[158622]="艸06",[158623]="艸06",[158624]="艸06",[158625]="艸06",[158626]="艸06",[158627]="艸06",[158628]="艸06",[158629]="艸06",[158630]="艸06",[158631]="艸06",[158632]="艸06",[158633]="艸06",[158634]="艸06",[158635]="艸06",[158636]="艸06",[158637]="艸06",[158638]="艸06",[158639]="艸06",[158640]="艸06",[158641]="艸06",[158642]="艸06",[158643]="艸06",[158644]="艸06",[158645]="艸06",[158646]="艸07",[158647]="艸07",[158648]="艸07",[158649]="艸07",[158650]="艸07",[158651]="艸07",[158652]="艸07",[158653]="艸07",[158654]="艸07",[158655]="艸07",[158656]="艸07",[158657]="艸07",[158658]="艸07",[158659]="艸07",[158660]="艸07",[158661]="艸07",[158662]="艸07",[158663]="艸07",[158664]="艸07",[158665]="艸07",[158666]="艸07",[158667]="艸07",[158668]="艸07",[158669]="艸07",[158670]="艸07",[158671]="艸07",[158672]="艸07",[158673]="艸07",[158674]="艸07",[158675]="艸07",[158676]="艸07",[158677]="艸07",[158678]="艸07",[158679]="艸07",[158680]="艸07",[158681]="艸07",[158682]="艸07",[158683]="艸07",[158684]="艸07",[158685]="艸07",[158686]="艸07",[158687]="艸07",[158688]="艸07",[158689]="艸07",[158690]="艸07",[158691]="艸07",[158692]="艸07",[158693]="艸07",[158694]="艸07",[158695]="艸07",[158696]="艸07",[158697]="艸07",[158698]="艸07",[158699]="艸07",[158700]="艸07",[158701]="艸07",[158702]="艸07",[158703]="艸07",[158704]="艸07",[158705]="艸08",[158706]="艸07",[158707]="艸07",[158708]="艸07",[158709]="艸07",[158710]="艸07",[158711]="艸07",[158712]="艸07",[158713]="艸07",[158714]="艸07",[158715]="艸07",[158716]="艸07",[158717]="艸07",[158718]="艸07",[158719]="艸07",[158720]="艸07",[158721]="艸07",[158722]="艸07",[158723]="艸07",[158724]="艸07",[158725]="艸07",[158726]="艸07",[158727]="艸07",[158728]="艸07",[158729]="艸07",[158730]="艸07",[158731]="艸07",[158732]="艸07",[158733]="艸07",[158734]="艸07",[158735]="艸07",[158736]="艸07",[158737]="艸07",[158738]="艸07",[158739]="艸07",[158740]="艸07",[158741]="艸07",[158742]="艸08",[158743]="艸07",[158744]="艸07",[158745]="艸07",[158746]="艸07",[158747]="艸07",[158748]="艸07",[158749]="艸07",[158750]="艸07",[158751]="艸07",[158752]="艸07",[158753]="艸07",[158754]="艸07",[158755]="艸07",[158756]="艸07",[158757]="艸07",[158758]="艸07",[158759]="艸07",[158760]="艸07",[158761]="艸07",[158762]="艸08",[158763]="艸08",[158764]="艸08",[158765]="艸08",[158766]="艸08",[158767]="艸08",[158768]="艸08",[158769]="艸08",[158770]="艸08",[158771]="艸08",[158772]="艸08",[158773]="艸08",[158774]="艸08",[158775]="艸08",[158776]="艸08",[158777]="艸08",[158778]="艸08",[158779]="艸08",[158780]="艸08",[158781]="艸08",[158782]="艸08",[158783]="艸08",[158784]="艸08",[158785]="艸08",[158786]="艸08",[158787]="艸08",[158788]="艸08",[158789]="艸08",[158790]="艸08",[158791]="艸08",[158792]="艸08",[158793]="艸08",[158794]="艸08",[158795]="艸08",[158796]="艸08",[158797]="艸08",[158798]="艸08",[158799]="艸08",[158800]="艸08",[158801]="艸08",[158802]="艸08",[158803]="艸08",[158804]="艸08",[158805]="艸08",[158806]="艸08",[158807]="艸08",[158808]="艸08",[158809]="艸08",[158810]="艸08",[158811]="艸08",[158812]="艸08",[158813]="艸08",[158814]="艸08",[158815]="艸08",[158816]="艸08",[158817]="艸08",[158818]="艸08",[158819]="艸08",[158820]="艸08",[158821]="艸08",[158822]="艸08",[158823]="艸08",[158824]="艸08",[158825]="艸08",[158826]="艸08",[158827]="艸08",[158828]="艸08",[158829]="艸08",[158830]="艸08",[158831]="艸08",[158832]="艸08",[158833]="艸08",[158834]="艸08",[158835]="艸08",[158836]="艸08",[158837]="艸08",[158838]="艸08",[158839]="艸08",[158840]="艸08",[158841]="艸08",[158842]="艸08",[158843]="艸08",[158844]="艸08",[158845]="艸08",[158846]="艸08",[158847]="艸08",[158848]="艸08",[158849]="艸08",[158850]="艸08",[158851]="艸08",[158852]="艸08",[158853]="艸08",[158854]="艸08",[158855]="艸08",[158856]="艸08",[158857]="艸08",[158858]="艸08",[158859]="艸08",[158860]="艸08",[158861]="艸08",[158862]="艸08",[158863]="艸08",[158864]="艸08",[158865]="艸08",[158866]="艸08",[158867]="艸08",[158868]="艸08",[158869]="艸08",[158870]="艸08",[158871]="艸08",[158872]="艸08",[158873]="艸08",[158874]="艸08",[158875]="艸08",[158876]="艸08",[158877]="艸08",[158878]="艸08",[158879]="艸08",[158880]="艸08",[158881]="艸08",[158882]="艸08",[158883]="艸08",[158884]="艸08",[158885]="艸08",[158886]="艸08",[158887]="艸08",[158888]="艸08",[158889]="艸08",[158890]="艸08",[158891]="艸08",[158892]="艸08",[158893]="艸08",[158894]="艸08",[158895]="艸08",[158896]="艸08",[158897]="艸08",[158898]="艸08",[158899]="艸08",[158900]="艸08",[158901]="艸08",[158902]="艸08",[158903]="艸08",[158904]="艸08",[158905]="艸08",[158906]="艸08",[158907]="艸08",[158908]="艸08",[158909]="艸08",[158910]="艸08",[158911]="艸08",[158912]="艸08",[158913]="艸09",[158914]="艸09",[158915]="艸09",[158916]="艸09",[158917]="艸09",[158918]="艸09",[158919]="艸09",[158920]="艸09",[158921]="艸09",[158922]="艸09",[158923]="艸09",[158924]="艸09",[158925]="艸09",[158926]="艸09",[158927]="艸09",[158928]="艸09",[158929]="艸09",[158930]="艸09",[158931]="艸09",[158932]="艸09",[158933]="艸09",[158934]="艸09",[158935]="艸09",[158936]="艸09",[158937]="艸09",[158938]="艸09",[158939]="艸09",[158940]="艸09",[158941]="艸09",[158942]="艸09",[158943]="艸09",[158944]="艸09",[158945]="艸09",[158946]="艸09",[158947]="艸09",[158948]="艸09",[158949]="艸09",[158950]="艸09",[158951]="艸09",[158952]="艸09",[158953]="艸09",[158954]="艸09",[158955]="艸09",[158956]="艸09",[158957]="艸09",[158958]="艸09",[158959]="艸09",[158960]="艸09",[158961]="艸09",[158962]="艸09",[158963]="艸09",[158964]="艸09",[158965]="艸09",[158966]="艸09",[158967]="艸09",[158968]="艸09",[158969]="艸09",[158970]="艸09",[158971]="艸09",[158972]="艸09",[158973]="艸09",[158974]="艸09",[158975]="艸09",[158976]="艸09",[158977]="艸09",[158978]="艸09",[158979]="艸09",[158980]="艸09",[158981]="艸09",[158982]="艸09",[158983]="艸09",[158984]="艸09",[158985]="艸09",[158986]="艸09",[158987]="艸09",[158988]="艸09",[158989]="艸09",[158990]="艸09",[158991]="艸09",[158992]="艸09",[158993]="艸09",[158994]="艸09",[158995]="艸09",[158996]="艸09",[158997]="艸09",[158998]="艸09",[158999]="艸09",[159000]="艸09",[159001]="艸09",[159002]="艸09",[159003]="艸09",[159004]="艸09",[159005]="艸09",[159006]="艸09",[159007]="艸09",[159008]="艸09",[159009]="艸09",[159010]="艸09",[159011]="艸09",[159012]="艸09",[159013]="艸09",[159014]="艸09",[159015]="艸09",[159016]="艸09",[159017]="艸09",[159018]="艸09",[159019]="艸09",[159020]="艸09",[159021]="艸09",[159022]="艸09",[159023]="艸09",[159024]="艸09",[159025]="艸09",[159026]="艸09",[159027]="艸09",[159028]="艸09",[159029]="艸09",[159030]="水10",[159031]="艸09",[159032]="艸09",[159033]="艸09",[159034]="艸09",[159035]="艸09",[159036]="艸09",[159037]="艸09",[159038]="艸09",[159039]="艸09",[159040]="艸09",[159041]="艸09",[159042]="艸09",[159043]="艸09",[159044]="艸09",[159045]="艸09",[159046]="艸09",[159047]="艸10",[159048]="艸09",[159049]="艸09",[159050]="艸09",[159051]="艸09",[159052]="艸09",[159053]="艸09",[159054]="艸09",[159055]="艸09",[159056]="艸09",[159057]="艸09",[159058]="艸09",[159059]="艸09",[159060]="艸09",[159061]="艸09",[159062]="艸09",[159063]="艸09",[159064]="艸09",[159065]="艸09",[159066]="艸09",[159067]="艸09",[159068]="艸09",[159069]="艸09",[159070]="艸09",[159071]="艸09",}