มอดูล:zh-sortkey/data/114

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[159572]="艸13",[159573]="艸13",[159574]="艸13",[159575]="艸13",[159576]="艸13",[159577]="艸13",[159578]="艸13",[159579]="艸13",[159580]="艸13",[159581]="艸13",[159582]="艸13",[159583]="艸13",[159584]="艸13",[159585]="艸13",[159586]="艸13",[159587]="艸13",[159588]="艸13",[159589]="艸13",[159590]="艸13",[159591]="艸13",[159592]="艸13",[159593]="艸13",[159594]="艸13",[159595]="艸13",[159596]="艸13",[159597]="艸12",[159598]="艸13",[159599]="艸13",[159600]="艸13",[159601]="艸13",[159602]="艸13",[159603]="艸13",[159604]="艸13",[159605]="艸13",[159606]="艸13",[159607]="艸13",[159608]="艸13",[159609]="艸13",[159610]="艸13",[159611]="艸13",[159612]="艸13",[159613]="艸13",[159614]="艸13",[159615]="艸13",[159616]="艸13",[159617]="艸13",[159618]="艸13",[159619]="艸13",[159620]="艸13",[159621]="艸13",[159622]="艸13",[159623]="艸13",[159624]="艸13",[159625]="艸13",[159626]="艸13",[159627]="艸13",[159628]="艸13",[159629]="艸13",[159630]="艸13",[159631]="艸13",[159632]="艸13",[159633]="艸13",[159634]="艸13",[159635]="艸13",[159636]="艸13",[159637]="艸13",[159638]="艸13",[159639]="艸13",[159640]="艸13",[159641]="艸13",[159642]="艸13",[159643]="艸13",[159644]="艸13",[159645]="艸13",[159646]="艸13",[159647]="艸13",[159648]="艸13",[159649]="艸13",[159650]="艸13",[159651]="艸13",[159652]="艸13",[159653]="艸13",[159654]="艸13",[159655]="艸13",[159656]="艸13",[159657]="艸13",[159658]="艸14",[159659]="艸14",[159660]="艸14",[159661]="艸14",[159662]="艸14",[159663]="艸14",[159664]="艸14",[159665]="艸14",[159666]="艸14",[159667]="艸14",[159668]="艸14",[159669]="艸14",[159670]="艸14",[159671]="艸14",[159672]="艸14",[159673]="艸14",[159674]="艸14",[159675]="艸14",[159676]="艸14",[159677]="艸14",[159678]="艸14",[159679]="艸14",[159680]="艸14",[159681]="艸14",[159682]="艸14",[159683]="艸14",[159684]="艸14",[159685]="艸14",[159686]="艸14",[159687]="艸14",[159688]="艸14",[159689]="艸14",[159690]="艸14",[159691]="艸14",[159692]="艸14",[159693]="艸14",[159694]="艸14",[159695]="艸14",[159696]="艸14",[159697]="艸14",[159698]="艸14",[159699]="艸14",[159700]="艸15",[159701]="艸15",[159702]="艸14",[159703]="艸14",[159704]="艸14",[159705]="艸14",[159706]="艸14",[159707]="艸14",[159708]="艸14",[159709]="艸15",[159710]="艸14",[159711]="艸14",[159712]="艸14",[159713]="艸13",[159714]="艸14",[159715]="艸14",[159716]="艸14",[159717]="艸14",[159718]="艸14",[159719]="艸14",[159720]="艸14",[159721]="艸14",[159722]="艸14",[159723]="艸14",[159724]="艸14",[159725]="艸14",[159726]="艸14",[159727]="艸14",[159728]="艸14",[159729]="艸14",[159730]="艸14",[159731]="艸14",[159732]="艸14",[159733]="艸14",[159734]="艸14",[159735]="艸14",[159736]="艸13",[159737]="艸14",[159738]="艸14",[159739]="艸14",[159740]="艸14",[159741]="艸14",[159742]="艸14",[159743]="艸14",[159744]="艸14",[159745]="艸14",[159746]="艸14",[159747]="艸14",[159748]="艸14",[159749]="艸14",[159750]="艸14",[159751]="艸14",[159752]="艸14",[159753]="艸14",[159754]="艸14",[159755]="艸14",[159756]="艸14",[159757]="艸14",[159758]="艸14",[159759]="艸14",[159760]="艸14",[159761]="艸14",[159762]="艸14",[159763]="艸14",[159764]="艸14",[159765]="艸14",[159766]="艸14",[159767]="艸14",[159768]="艸14",[159769]="艸14",[159770]="艸14",[159771]="艸14",[159772]="艸14",[159773]="艸14",[159774]="艸14",[159775]="艸14",[159776]="艸15",[159777]="艸15",[159778]="艸15",[159779]="艸15",[159780]="艸15",[159781]="艸15",[159782]="艸15",[159783]="艸15",[159784]="艸15",[159785]="艸15",[159786]="艸15",[159787]="艸15",[159788]="艸15",[159789]="艸15",[159790]="艸15",[159791]="艸15",[159792]="艸15",[159793]="艸15",[159794]="艸15",[159795]="艸15",[159796]="艸15",[159797]="艸15",[159798]="艸15",[159799]="艸15",[159800]="艸15",[159801]="艸15",[159802]="艸15",[159803]="艸15",[159804]="艸15",[159805]="艸15",[159806]="艸15",[159807]="艸15",[159808]="艸15",[159809]="艸15",[159810]="艸15",[159811]="艸15",[159812]="艸15",[159813]="艸15",[159814]="艸15",[159815]="艸15",[159816]="艸15",[159817]="艸15",[159818]="艸15",[159819]="艸15",[159820]="艸15",[159821]="艸15",[159822]="艸15",[159823]="艸15",[159824]="艸15",[159825]="艸15",[159826]="艸15",[159827]="艸15",[159828]="艸15",[159829]="艸15",[159830]="艸15",[159831]="艸15",[159832]="艸15",[159833]="艸15",[159834]="艸15",[159835]="艸15",[159836]="艸15",[159837]="艸15",[159838]="艸15",[159839]="艸15",[159840]="艸15",[159841]="艸15",[159842]="艸15",[159843]="艸15",[159844]="艸15",[159845]="艸15",[159846]="艸15",[159847]="艸15",[159848]="艸15",[159849]="艸15",[159850]="艸15",[159851]="艸15",[159852]="艸15",[159853]="艸15",[159854]="艸15",[159855]="艸15",[159856]="艸15",[159857]="艸15",[159858]="艸15",[159859]="艸15",[159860]="艸15",[159861]="艸15",[159862]="艸15",[159863]="艸15",[159864]="艸15",[159865]="艸15",[159866]="艸15",[159867]="艸16",[159868]="艸16",[159869]="艸16",[159870]="艸16",[159871]="艸16",[159872]="艸16",[159873]="艸16",[159874]="艸16",[159875]="艸16",[159876]="艸16",[159877]="艸16",[159878]="艸16",[159879]="艸16",[159880]="艸16",[159881]="艸16",[159882]="艸16",[159883]="艸16",[159884]="艸16",[159885]="艸16",[159886]="艸16",[159887]="艸16",[159888]="艸16",[159889]="艸16",[159890]="艸16",[159891]="艸16",[159892]="艸16",[159893]="艸16",[159894]="艸16",[159895]="艸16",[159896]="艸16",[159897]="艸16",[159898]="艸16",[159899]="艸16",[159900]="艸16",[159901]="艸16",[159902]="艸16",[159903]="艸16",[159904]="艸16",[159905]="艸16",[159906]="艸16",[159907]="艸16",[159908]="艸16",[159909]="艸16",[159910]="艸16",[159911]="艸16",[159912]="艸16",[159913]="艸16",[159914]="艸16",[159915]="艸16",[159916]="艸16",[159917]="艸16",[159918]="艸16",[159919]="艸16",[159920]="艸16",[159921]="艸16",[159922]="艸16",[159923]="艸16",[159924]="艸16",[159925]="艸16",[159926]="艸16",[159927]="艸16",[159928]="艸16",[159929]="艸16",[159930]="艸16",[159931]="艸16",[159932]="艸16",[159933]="艸16",[159934]="艸16",[159935]="艸16",[159936]="艸16",[159937]="艸16",[159938]="艸16",[159939]="艸16",[159940]="艸16",[159941]="艸16",[159942]="艸16",[159943]="艸16",[159944]="艸16",[159945]="艸16",[159946]="艸16",[159947]="艸16",[159948]="艸15",[159949]="艸17",[159950]="艸16",[159951]="艸17",[159952]="艸17",[159953]="艸17",[159954]="艸17",[159955]="艸17",[159956]="艸17",[159957]="艸17",[159958]="艸17",[159959]="艸17",[159960]="艸17",[159961]="艸17",[159962]="艸17",[159963]="艸17",[159964]="艸17",[159965]="艸17",[159966]="艸17",[159967]="艸17",[159968]="艸17",[159969]="艸17",[159970]="艸17",[159971]="艸17",[159972]="艸17",[159973]="艸17",[159974]="艸17",[159975]="艸17",[159976]="艸17",[159977]="艸17",[159978]="艸17",[159979]="艸17",[159980]="艸17",[159981]="艸17",[159982]="艸17",[159983]="艸17",[159984]="艸17",[159985]="艸17",[159986]="艸17",[159987]="艸17",[159988]="艸17",[159989]="艸17",[159990]="艸17",[159991]="艸17",[159992]="艸17",[159993]="艸17",[159994]="艸17",[159995]="艸17",[159996]="艸17",[159997]="艸17",[159998]="艸17",[159999]="艸17",[160000]="艸17",[160001]="艸17",[160002]="艸17",[160003]="艸17",[160004]="艸17",[160005]="艸17",[160006]="艸17",[160007]="艸17",[160008]="艸17",[160009]="艸17",[160010]="艸17",[160011]="艸17",[160012]="艸17",[160013]="艸18",[160014]="艸18",[160015]="艸18",[160016]="艸18",[160017]="艸18",[160018]="艸18",[160019]="艸18",[160020]="艸18",[160021]="艸18",[160022]="艸18",[160023]="艸18",[160024]="艸18",[160025]="艸18",[160026]="艸18",[160027]="艸18",[160028]="艸18",[160029]="艸18",[160030]="艸18",[160031]="艸18",[160032]="艸18",[160033]="艸18",[160034]="艸18",[160035]="艸18",[160036]="艸18",[160037]="艸18",[160038]="艸18",[160039]="艸18",[160040]="艸18",[160041]="艸18",[160042]="艸18",[160043]="艸18",[160044]="艸18",[160045]="艸18",[160046]="艸18",[160047]="艸18",[160048]="艸18",[160049]="艸18",[160050]="艸18",[160051]="艸18",[160052]="艸18",[160053]="艸18",[160054]="艸19",[160055]="艸19",[160056]="艸19",[160057]="艸19",[160058]="艸19",[160059]="艸19",[160060]="艸19",[160061]="艸19",[160062]="艸19",[160063]="艸19",[160064]="艸19",[160065]="艸19",[160066]="艸19",[160067]="艸19",[160068]="艸19",[160069]="艸19",[160070]="艸19",[160071]="艸19",}