มอดูล:zh-sortkey/data/115

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[160072]="艸19",[160073]="艸19",[160074]="艸19",[160075]="艸19",[160076]="艸19",[160077]="艸19",[160078]="艸19",[160079]="艸19",[160080]="艸19",[160081]="艸19",[160082]="艸19",[160083]="艸19",[160084]="艸19",[160085]="艸19",[160086]="艸20",[160087]="艸20",[160088]="艸20",[160089]="艸20",[160090]="艸20",[160091]="艸20",[160092]="艸20",[160093]="艸20",[160094]="艸20",[160095]="艸20",[160096]="艸20",[160097]="艸20",[160098]="艸20",[160099]="艸20",[160100]="艸20",[160101]="艸20",[160102]="艸20",[160103]="艸20",[160104]="艸20",[160105]="艸20",[160106]="艸20",[160107]="艸20",[160108]="艸20",[160109]="艸20",[160110]="艸21",[160111]="艸21",[160112]="艸21",[160113]="艸21",[160114]="艸21",[160115]="艸21",[160116]="艸21",[160117]="艸24",[160118]="艸21",[160119]="艸21",[160120]="艸21",[160121]="艸21",[160122]="艸22",[160123]="艸22",[160124]="艸22",[160125]="艸22",[160126]="艸22",[160127]="艸22",[160128]="艸22",[160129]="艸22",[160130]="艸22",[160131]="艸22",[160132]="艸22",[160133]="艸22",[160134]="示21",[160135]="艸23",[160136]="艸23",[160137]="艸23",[160138]="艸23",[160139]="艸23",[160140]="艸23",[160141]="艸23",[160142]="艸23",[160143]="艸24",[160144]="艸24",[160145]="艸24",[160146]="艸24",[160147]="艸33",[160148]="艸25",[160149]="艸25",[160150]="艸26",[160151]="艸27",[160152]="艸39",[160153]="艸29",[160154]="艸26",[160155]="虍02",[160156]="虍03",[160157]="虍03",[160158]="虍03",[160159]="虍04",[160160]="虍04",[160161]="虍04",[160162]="虍04",[160163]="虍05",[160164]="虍05",[160165]="虍05",[160166]="虍05",[160167]="虍05",[160168]="虍05",[160169]="虍05",[160170]="虍05",[160171]="虍05",[160172]="虍05",[160173]="虍05",[160174]="虍05",[160175]="虍05",[160176]="虍05",[160177]="虍06",[160178]="虍06",[160179]="虍06",[160180]="虍06",[160181]="虍06",[160182]="虍06",[160183]="虍06",[160184]="虍06",[160185]="虍06",[160186]="虍07",[160187]="虍07",[160188]="虍07",[160189]="虍07",[160190]="虍07",[160191]="虍07",[160192]="虍07",[160193]="虍08",[160194]="虍08",[160195]="虍08",[160196]="虍08",[160197]="虍08",[160198]="虍08",[160199]="虍08",[160200]="虍08",[160201]="虍08",[160202]="虍08",[160203]="虍08",[160204]="虍08",[160205]="虍08",[160206]="虍08",[160207]="虍09",[160208]="虍09",[160209]="虍09",[160210]="虍09",[160211]="虍09",[160212]="虍09",[160213]="虍09",[160214]="虍09",[160215]="虍09",[160216]="虍09",[160217]="虍09",[160218]="虍09",[160219]="虍09",[160220]="虍10",[160221]="虍10",[160222]="虍10",[160223]="虍10",[160224]="虍10",[160225]="虍10",[160226]="虍10",[160227]="虍10",[160228]="虍10",[160229]="虍10",[160230]="虍10",[160231]="虍10",[160232]="虍10",[160233]="虍10",[160234]="虍10",[160235]="虍10",[160236]="虍10",[160237]="虍10",[160238]="虍10",[160239]="虍10",[160240]="虍10",[160241]="虍11",[160242]="虍11",[160243]="虍11",[160244]="虍11",[160245]="虍11",[160246]="虍11",[160247]="虍11",[160248]="虍11",[160249]="虍11",[160250]="虍11",[160251]="虍12",[160252]="虍12",[160253]="虍12",[160254]="虍12",[160255]="虍12",[160256]="虍12",[160257]="虍12",[160258]="虍13",[160259]="虍12",[160260]="虍12",[160261]="虍13",[160262]="虍13",[160263]="虍13",[160264]="虍13",[160265]="虍13",[160266]="虍13",[160267]="虍14",[160268]="虍14",[160269]="虍14",[160270]="虍14",[160271]="虍14",[160272]="食11",[160273]="虍15",[160274]="虍15",[160275]="虍15",[160276]="虍15",[160277]="虍15",[160278]="虍15",[160279]="虍15",[160280]="虍16",[160281]="虍16",[160282]="虍17",[160283]="虍17",[160284]="虍20",[160285]="虫01",[160286]="虫01",[160287]="虫02",[160288]="虫02",[160289]="虫02",[160290]="虫02",[160291]="虫02",[160292]="虫02",[160293]="虫02",[160294]="虫02",[160295]="虫02",[160296]="虫03",[160297]="虫03",[160298]="虫03",[160299]="虫03",[160300]="虫03",[160301]="虫03",[160302]="虫03",[160303]="虫03",[160304]="虫03",[160305]="虫03",[160306]="虫03",[160307]="虫03",[160308]="虫03",[160309]="虫03",[160310]="虫03",[160311]="虫03",[160312]="虫03",[160313]="虫03",[160314]="虫03",[160315]="虫04",[160316]="虫04",[160317]="虫04",[160318]="虫04",[160319]="虫04",[160320]="虫04",[160321]="虫04",[160322]="虫04",[160323]="虫04",[160324]="虫04",[160325]="虫04",[160326]="虫04",[160327]="虫04",[160328]="虫04",[160329]="虫04",[160330]="虫04",[160331]="虫04",[160332]="虫04",[160333]="虫04",[160334]="虫04",[160335]="虫04",[160336]="虫04",[160337]="虫04",[160338]="虫04",[160339]="虫04",[160340]="虫04",[160341]="虫04",[160342]="虫04",[160343]="虫04",[160344]="虫04",[160345]="虫04",[160346]="虫04",[160347]="虫04",[160348]="虫04",[160349]="虫04",[160350]="虫05",[160351]="虫05",[160352]="虫05",[160353]="虫05",[160354]="虫05",[160355]="虫05",[160356]="虫05",[160357]="虫05",[160358]="虫05",[160359]="虫05",[160360]="虫05",[160361]="虫05",[160362]="虫05",[160363]="虫05",[160364]="虫05",[160365]="虫05",[160366]="虫05",[160367]="虫05",[160368]="虫05",[160369]="虫05",[160370]="虫05",[160371]="虫05",[160372]="虫05",[160373]="虫05",[160374]="虫05",[160375]="虫05",[160376]="虫05",[160377]="虫05",[160378]="虫05",[160379]="虫05",[160380]="虫05",[160381]="虫05",[160382]="虫05",[160383]="虫05",[160384]="虫05",[160385]="虫05",[160386]="虫05",[160387]="虫05",[160388]="虫05",[160389]="虫05",[160390]="虫05",[160391]="虫05",[160392]="虫05",[160393]="虫05",[160394]="虫05",[160395]="虫05",[160396]="虫05",[160397]="虫05",[160398]="虫05",[160399]="虫06",[160400]="虫06",[160401]="虫06",[160402]="虫06",[160403]="虫06",[160404]="虫06",[160405]="虫06",[160406]="虫06",[160407]="虫06",[160408]="虫06",[160409]="虫06",[160410]="虫06",[160411]="虫06",[160412]="虫06",[160413]="虫06",[160414]="虫06",[160415]="虫06",[160416]="虫06",[160417]="虫06",[160418]="虫06",[160419]="虫06",[160420]="虫06",[160421]="虫06",[160422]="虫06",[160423]="虫06",[160424]="虫06",[160425]="虫06",[160426]="虫06",[160427]="虫07",[160428]="虫06",[160429]="虫06",[160430]="虫07",[160431]="虫06",[160432]="虫06",[160433]="虫06",[160434]="虫06",[160435]="虫06",[160436]="虫06",[160437]="虫06",[160438]="虫06",[160439]="虫06",[160440]="虫06",[160441]="虫06",[160442]="虫06",[160443]="虫06",[160444]="虫06",[160445]="虫06",[160446]="虫06",[160447]="虫06",[160448]="虫06",[160449]="虫06",[160450]="虫06",[160451]="虫06",[160452]="虫06",[160453]="虫06",[160454]="虫06",[160455]="虫06",[160456]="虫07",[160457]="虫07",[160458]="虫07",[160459]="虫07",[160460]="虫07",[160461]="虫07",[160462]="虫07",[160463]="虫07",[160464]="虫07",[160465]="虫07",[160466]="虫07",[160467]="虫07",[160468]="虫07",[160469]="虫07",[160470]="虫07",[160471]="虫07",[160472]="虫07",[160473]="虫07",[160474]="虫07",[160475]="虫07",[160476]="虫07",[160477]="虫07",[160478]="虫08",[160479]="虫07",[160480]="虫07",[160481]="虫07",[160482]="虫07",[160483]="虫07",[160484]="虫07",[160485]="虫07",[160486]="虫07",[160487]="虫07",[160488]="虫07",[160489]="虫07",[160490]="虫07",[160491]="虫07",[160492]="虫07",[160493]="虫07",[160494]="虫07",[160495]="虫07",[160496]="虫07",[160497]="虫07",[160498]="虫07",[160499]="虫07",[160500]="虫07",[160501]="虫07",[160502]="虫07",[160503]="虫07",[160504]="虫07",[160505]="虫07",[160506]="虫07",[160507]="虫07",[160508]="虫07",[160509]="虫07",[160510]="虫07",[160511]="虫07",[160512]="虫07",[160513]="虫07",[160514]="虫07",[160515]="虫08",[160516]="虫08",[160517]="虫08",[160518]="虫08",[160519]="虫08",[160520]="虫08",[160521]="虫08",[160522]="虫08",[160523]="虫08",[160524]="虫08",[160525]="虫08",[160526]="虫08",[160527]="虫08",[160528]="虫08",[160529]="虫08",[160530]="虫08",[160531]="虫08",[160532]="虫08",[160533]="虫08",[160534]="虫08",[160535]="虫08",[160536]="虫08",[160537]="虫08",[160538]="虫08",[160539]="虫08",[160540]="虫08",[160541]="虫08",[160542]="虫07",[160543]="虫08",[160544]="虫08",[160545]="虫08",[160546]="虫08",[160547]="虫08",[160548]="虫08",[160549]="虫08",[160550]="虫08",[160551]="虫08",[160552]="虫08",[160553]="虫08",[160554]="虫08",[160555]="虫08",[160556]="虫08",[160557]="虫08",[160558]="虫08",[160559]="虫08",[160560]="虫09",[160561]="虫08",[160562]="虫08",[160563]="虫08",[160564]="虫08",[160565]="虫08",[160566]="虫08",[160567]="虫08",[160568]="虫08",[160569]="虫08",[160570]="虫08",[160571]="虫08",}