มอดูล:zh-sortkey/data/119

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[162072]="角09",[162073]="角09",[162074]="角09",[162075]="角10",[162076]="角10",[162077]="角10",[162078]="角10",[162079]="角10",[162080]="角10",[162081]="角10",[162082]="角09",[162083]="角10",[162084]="角10",[162085]="角10",[162086]="角10",[162087]="角10",[162088]="角10",[162089]="角10",[162090]="角10",[162091]="角10",[162092]="角10",[162093]="角10",[162094]="角10",[162095]="角11",[162096]="角11",[162097]="角11",[162098]="角11",[162099]="角11",[162100]="角11",[162101]="角11",[162102]="角11",[162103]="角11",[162104]="角11",[162105]="角11",[162106]="角12",[162107]="角12",[162108]="角12",[162109]="角12",[162110]="角12",[162111]="角12",[162112]="角12",[162113]="角12",[162114]="角12",[162115]="角12",[162116]="角13",[162117]="角13",[162118]="角13",[162119]="角13",[162120]="角14",[162121]="角14",[162122]="角14",[162123]="角14",[162124]="角15",[162125]="角15",[162126]="角15",[162127]="角15",[162128]="角15",[162129]="角16",[162130]="角16",[162131]="角17",[162132]="角17",[162133]="角18",[162134]="角19",[162135]="角21",[162136]="角21",[162137]="角22",[162138]="角22",[162139]="言-1",[162140]="言-1",[162141]="言01",[162142]="言01",[162143]="言01",[162144]="言02",[162145]="言03",[162146]="言03",[162147]="言03",[162148]="言03",[162149]="言03",[162150]="言03",[162151]="言03",[162152]="言03",[162153]="言03",[162154]="言03",[162155]="言03",[162156]="言03",[162157]="言03",[162158]="言04",[162159]="言04",[162160]="言04",[162161]="言04",[162162]="言04",[162163]="言04",[162164]="言04",[162165]="言04",[162166]="言04",[162167]="言04",[162168]="言04",[162169]="言04",[162170]="言04",[162171]="言04",[162172]="言04",[162173]="言04",[162174]="言04",[162175]="言04",[162176]="言04",[162177]="言04",[162178]="言04",[162179]="言04",[162180]="言04",[162181]="言04",[162182]="言04",[162183]="言04",[162184]="言04",[162185]="言04",[162186]="言04",[162187]="言04",[162188]="言04",[162189]="言04",[162190]="言04",[162191]="言04",[162192]="言04",[162193]="言04",[162194]="言04",[162195]="言04",[162196]="言04",[162197]="言04",[162198]="言04",[162199]="言04",[162200]="言04",[162201]="言04",[162202]="言04",[162203]="言04",[162204]="言05",[162205]="言05",[162206]="言05",[162207]="言05",[162208]="言05",[162209]="言05",[162210]="言05",[162211]="言05",[162212]="言05",[162213]="言05",[162214]="言05",[162215]="言05",[162216]="言05",[162217]="言05",[162218]="言05",[162219]="言05",[162220]="言05",[162221]="言05",[162222]="言05",[162223]="言05",[162224]="言05",[162225]="言05",[162226]="言05",[162227]="言05",[162228]="言05",[162229]="言05",[162230]="言05",[162231]="言05",[162232]="言05",[162233]="言05",[162234]="言05",[162235]="言05",[162236]="言05",[162237]="言05",[162238]="言05",[162239]="言05",[162240]="言05",[162241]="言05",[162242]="言05",[162243]="言06",[162244]="言06",[162245]="言06",[162246]="言06",[162247]="言06",[162248]="言06",[162249]="言06",[162250]="言06",[162251]="言06",[162252]="言06",[162253]="言06",[162254]="言06",[162255]="言06",[162256]="言06",[162257]="言06",[162258]="言06",[162259]="言06",[162260]="言06",[162261]="言06",[162262]="言06",[162263]="言06",[162264]="言06",[162265]="言06",[162266]="言06",[162267]="言06",[162268]="言06",[162269]="言06",[162270]="言06",[162271]="言06",[162272]="言06",[162273]="言06",[162274]="言06",[162275]="言06",[162276]="言06",[162277]="言06",[162278]="言06",[162279]="言06",[162280]="言06",[162281]="言06",[162282]="言06",[162283]="言06",[162284]="言06",[162285]="言06",[162286]="言06",[162287]="言06",[162288]="言06",[162289]="言06",[162290]="言06",[162291]="言06",[162292]="言07",[162293]="言07",[162294]="言07",[162295]="言07",[162296]="言07",[162297]="言07",[162298]="言07",[162299]="言07",[162300]="言07",[162301]="言07",[162302]="言07",[162303]="言07",[162304]="言07",[162305]="言07",[162306]="言07",[162307]="言07",[162308]="言07",[162309]="言07",[162310]="言07",[162311]="言07",[162312]="言07",[162313]="言07",[162314]="言07",[162315]="言07",[162316]="言07",[162317]="言07",[162318]="言07",[162319]="言07",[162320]="言07",[162321]="言07",[162322]="言07",[162323]="言07",[162324]="言07",[162325]="言07",[162326]="言07",[162327]="言07",[162328]="言07",[162329]="言07",[162330]="言07",[162331]="言07",[162332]="言06",[162333]="言07",[162334]="言07",[162335]="言07",[162336]="言07",[162337]="言07",[162338]="言07",[162339]="言07",[162340]="言07",[162341]="言07",[162342]="言08",[162343]="言08",[162344]="言08",[162345]="言08",[162346]="言08",[162347]="言08",[162348]="言08",[162349]="言08",[162350]="言08",[162351]="言08",[162352]="言08",[162353]="言08",[162354]="言08",[162355]="言08",[162356]="言08",[162357]="言08",[162358]="言08",[162359]="言08",[162360]="言08",[162361]="言08",[162362]="言08",[162363]="言08",[162364]="言08",[162365]="言08",[162366]="言08",[162367]="言08",[162368]="言08",[162369]="言08",[162370]="言08",[162371]="言08",[162372]="言08",[162373]="言08",[162374]="言08",[162375]="言08",[162376]="言08",[162377]="言08",[162378]="言08",[162379]="言08",[162380]="言08",[162381]="言08",[162382]="言08",[162383]="言08",[162384]="言08",[162385]="言08",[162386]="言08",[162387]="言08",[162388]="言08",[162389]="言08",[162390]="言08",[162391]="言08",[162392]="言08",[162393]="言08",[162394]="言08",[162395]="言08",[162396]="言08",[162397]="言08",[162398]="言08",[162399]="言08",[162400]="言08",[162401]="言08",[162402]="言08",[162403]="言09",[162404]="言09",[162405]="言09",[162406]="言09",[162407]="言09",[162408]="言09",[162409]="言09",[162410]="言09",[162411]="言09",[162412]="言09",[162413]="言09",[162414]="言09",[162415]="言09",[162416]="言09",[162417]="言09",[162418]="言09",[162419]="言09",[162420]="言09",[162421]="言09",[162422]="言09",[162423]="言09",[162424]="言09",[162425]="言09",[162426]="言09",[162427]="言09",[162428]="言09",[162429]="言09",[162430]="言09",[162431]="言09",[162432]="言09",[162433]="言09",[162434]="言09",[162435]="言09",[162436]="言09",[162437]="言09",[162438]="言09",[162439]="言09",[162440]="言09",[162441]="言09",[162442]="言09",[162443]="言09",[162444]="言09",[162445]="言09",[162446]="言09",[162447]="言09",[162448]="言09",[162449]="言09",[162450]="言09",[162451]="言09",[162452]="言09",[162453]="言09",[162454]="言09",[162455]="言09",[162456]="言10",[162457]="言10",[162458]="言10",[162459]="言10",[162460]="言10",[162461]="言10",[162462]="言10",[162463]="言10",[162464]="言10",[162465]="言10",[162466]="言10",[162467]="言10",[162468]="言10",[162469]="言10",[162470]="言10",[162471]="言10",[162472]="言10",[162473]="言10",[162474]="言10",[162475]="言10",[162476]="言10",[162477]="言10",[162478]="言10",[162479]="言10",[162480]="言10",[162481]="言10",[162482]="言10",[162483]="言10",[162484]="言10",[162485]="言10",[162486]="言10",[162487]="言10",[162488]="言10",[162489]="言10",[162490]="言10",[162491]="言10",[162492]="言10",[162493]="言10",[162494]="言10",[162495]="言10",[162496]="言10",[162497]="言10",[162498]="言10",[162499]="言10",[162500]="言10",[162501]="言10",[162502]="言10",[162503]="言10",[162504]="言10",[162505]="言10",[162506]="言10",[162507]="言10",[162508]="言10",[162509]="言10",[162510]="言10",[162511]="言10",[162512]="言10",[162513]="言10",[162514]="言11",[162515]="言11",[162516]="言11",[162517]="言11",[162518]="言11",[162519]="言11",[162520]="言11",[162521]="言11",[162522]="言11",[162523]="言11",[162524]="言11",[162525]="言11",[162526]="言11",[162527]="言11",[162528]="言11",[162529]="言11",[162530]="言11",[162531]="言11",[162532]="言11",[162533]="言11",[162534]="言11",[162535]="言11",[162536]="言11",[162537]="言11",[162538]="言11",[162539]="言11",[162540]="言11",[162541]="言11",[162542]="言11",[162543]="言11",[162544]="言11",[162545]="言11",[162546]="言11",[162547]="言11",[162548]="言11",[162549]="言11",[162550]="言11",[162551]="言11",[162552]="言11",[162553]="言11",[162554]="言11",[162555]="言11",[162556]="言11",[162557]="言11",[162558]="言12",[162559]="言12",[162560]="言12",[162561]="言12",[162562]="言12",[162563]="言12",[162564]="言12",[162565]="言12",[162566]="言12",[162567]="言12",[162568]="言12",[162569]="言12",[162570]="言12",[162571]="言12",}