มอดูล:zh-sortkey/data/120

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[162572]="言12",[162573]="言12",[162574]="言12",[162575]="言12",[162576]="言12",[162577]="言12",[162578]="言12",[162579]="言12",[162580]="言12",[162581]="言12",[162582]="言12",[162583]="言12",[162584]="言12",[162585]="言12",[162586]="言12",[162587]="言12",[162588]="言12",[162589]="言12",[162590]="言12",[162591]="言12",[162592]="言12",[162593]="言12",[162594]="言12",[162595]="言12",[162596]="言12",[162597]="言12",[162598]="言12",[162599]="言13",[162600]="言13",[162601]="言13",[162602]="言13",[162603]="言13",[162604]="言13",[162605]="言13",[162606]="言13",[162607]="言13",[162608]="言13",[162609]="言13",[162610]="言13",[162611]="言13",[162612]="言13",[162613]="言13",[162614]="言13",[162615]="言13",[162616]="言13",[162617]="言13",[162618]="言13",[162619]="言13",[162620]="言13",[162621]="言13",[162622]="言13",[162623]="言13",[162624]="言13",[162625]="言13",[162626]="言14",[162627]="言14",[162628]="言14",[162629]="言14",[162630]="言14",[162631]="言14",[162632]="言14",[162633]="言14",[162634]="言14",[162635]="言14",[162636]="言14",[162637]="言14",[162638]="言14",[162639]="言14",[162640]="言14",[162641]="言15",[162642]="言14",[162643]="言14",[162644]="言14",[162645]="言14",[162646]="言14",[162647]="言14",[162648]="言14",[162649]="言14",[162650]="言14",[162651]="言14",[162652]="言15",[162653]="言15",[162654]="言15",[162655]="言15",[162656]="言15",[162657]="言15",[162658]="言15",[162659]="言15",[162660]="言15",[162661]="言15",[162662]="言15",[162663]="言15",[162664]="言15",[162665]="言15",[162666]="言15",[162667]="言15",[162668]="言15",[162669]="言15",[162670]="言15",[162671]="言15",[162672]="言15",[162673]="言15",[162674]="言15",[162675]="言15",[162676]="言15",[162677]="言15",[162678]="言15",[162679]="言15",[162680]="言16",[162681]="言16",[162682]="言16",[162683]="言16",[162684]="言16",[162685]="言16",[162686]="言16",[162687]="言16",[162688]="言16",[162689]="言16",[162690]="言16",[162691]="言16",[162692]="言16",[162693]="言17",[162694]="言17",[162695]="言17",[162696]="言17",[162697]="言17",[162698]="言17",[162699]="言17",[162700]="言17",[162701]="言17",[162702]="言17",[162703]="言17",[162704]="言17",[162705]="言18",[162706]="言18",[162707]="言18",[162708]="言18",[162709]="言18",[162710]="言18",[162711]="言18",[162712]="言18",[162713]="言19",[162714]="言19",[162715]="言19",[162716]="言19",[162717]="言19",[162718]="言20",[162719]="言20",[162720]="言20",[162721]="言20",[162722]="言21",[162723]="言21",[162724]="言21",[162725]="口25",[162726]="言21",[162727]="言21",[162728]="言22",[162729]="言32",[162730]="讠05",[162731]="谷00",[162732]="谷03",[162733]="谷03",[162734]="谷03",[162735]="谷04",[162736]="谷04",[162737]="谷04",[162738]="谷04",[162739]="谷05",[162740]="谷05",[162741]="谷06",[162742]="谷06",[162743]="谷06",[162744]="谷07",[162745]="谷07",[162746]="谷08",[162747]="谷08",[162748]="谷08",[162749]="谷08",[162750]="谷08",[162751]="谷08",[162752]="谷09",[162753]="谷09",[162754]="谷09",[162755]="谷09",[162756]="谷09",[162757]="谷09",[162758]="谷10",[162759]="谷10",[162760]="谷10",[162761]="谷10",[162762]="谷11",[162763]="谷12",[162764]="谷12",[162765]="谷12",[162766]="谷12",[162767]="谷12",[162768]="谷12",[162769]="谷12",[162770]="谷12",[162771]="谷13",[162772]="谷13",[162773]="谷14",[162774]="谷14",[162775]="谷18",[162776]="谷20",[162777]="谷24",[162778]="豆02",[162779]="豆03",[162780]="豆03",[162781]="豆03",[162782]="豆04",[162783]="豆04",[162784]="豆05",[162785]="豆05",[162786]="豆05",[162787]="豆05",[162788]="豆05",[162789]="豆06",[162790]="豆06",[162791]="土10",[162792]="豆06",[162793]="豆07",[162794]="豆07",[162795]="豆07",[162796]="豆07",[162797]="豆08",[162798]="豆08",[162799]="豆08",[162800]="豆08",[162801]="豆08",[162802]="豆08",[162803]="豆08",[162804]="豆08",[162805]="豆08",[162806]="豆08",[162807]="豆09",[162808]="豆09",[162809]="豆09",[162810]="豆09",[162811]="豆09",[162812]="豆10",[162813]="豆10",[162814]="豆10",[162815]="豆10",[162816]="豆10",[162817]="豆10",[162818]="豆10",[162819]="豆11",[162820]="豆11",[162821]="豆11",[162822]="豆11",[162823]="豆11",[162824]="豆10",[162825]="豆12",[162826]="豆12",[162827]="豆12",[162828]="豆12",[162829]="豆12",[162830]="豆12",[162831]="豆12",[162832]="豆12",[162833]="豆13",[162834]="豆13",[162835]="豆13",[162836]="豆13",[162837]="豆13",[162838]="豆13",[162839]="豆14",[162840]="豆14",[162841]="豆15",[162842]="豆15",[162843]="豆15",[162844]="豆15",[162845]="豆16",[162846]="豆16",[162847]="豆16",[162848]="豆17",[162849]="豆18",[162850]="豆18",[162851]="豆20",[162852]="豆20",[162853]="豆22",[162854]="豕01",[162855]="豕-1",[162856]="豕-1",[162857]="豕02",[162858]="豕03",[162859]="豕03",[162860]="豕03",[162861]="豕03",[162862]="豕04",[162863]="豕04",[162864]="豕04",[162865]="豕04",[162866]="豕04",[162867]="豕04",[162868]="豕04",[162869]="豕05",[162870]="豕05",[162871]="豕05",[162872]="豕05",[162873]="豕05",[162874]="豕05",[162875]="豕05",[162876]="豕05",[162877]="豕05",[162878]="豕05",[162879]="豕06",[162880]="豕06",[162881]="豕06",[162882]="豕06",[162883]="豕06",[162884]="豕06",[162885]="豕06",[162886]="豕06",[162887]="豕06",[162888]="豕06",[162889]="豕06",[162890]="豕06",[162891]="豕06",[162892]="豕06",[162893]="豕07",[162894]="豕07",[162895]="豕07",[162896]="豕07",[162897]="豕07",[162898]="豕07",[162899]="豕07",[162900]="豕07",[162901]="豕07",[162902]="豕07",[162903]="豕07",[162904]="豕08",[162905]="豕08",[162906]="豕08",[162907]="豕08",[162908]="豕08",[162909]="豕08",[162910]="豕08",[162911]="豕08",[162912]="豕08",[162913]="豕08",[162914]="豕08",[162915]="豕08",[162916]="豕08",[162917]="豕08",[162918]="豕08",[162919]="豕08",[162920]="豕09",[162921]="豕09",[162922]="豕09",[162923]="豕09",[162924]="豕09",[162925]="豕09",[162926]="豕09",[162927]="豕09",[162928]="豕09",[162929]="豕09",[162930]="豕10",[162931]="豕10",[162932]="豕10",[162933]="豕10",[162934]="豕10",[162935]="豕10",[162936]="豕10",[162937]="豕10",[162938]="豕10",[162939]="豕11",[162940]="豕11",[162941]="豕11",[162942]="豕11",[162943]="豕11",[162944]="豕11",[162945]="豕11",[162946]="豕12",[162947]="豕12",[162948]="豕12",[162949]="豕12",[162950]="豕12",[162951]="豕13",[162952]="豕13",[162953]="豕13",[162954]="豕13",[162955]="豕13",[162956]="豕14",[162957]="豕14",[162958]="豕14",[162959]="豕14",[162960]="豕15",[162961]="豕15",[162962]="豕15",[162963]="豕15",[162964]="豕16",[162965]="豕16",[162966]="豕16",[162967]="豕15",[162968]="豕17",[162969]="豕17",[162970]="豕18",[162971]="豕18",[162972]="豕18",[162973]="豕20",[162974]="豕22",[162975]="豕29",[162976]="豸01",[162977]="豸02",[162978]="豸03",[162979]="豸03",[162980]="豸04",[162981]="豸04",[162982]="豸04",[162983]="豸04",[162984]="豸04",[162985]="豸04",[162986]="豸04",[162987]="豸04",[162988]="豸05",[162989]="豸05",[162990]="豸05",[162991]="豸05",[162992]="豸05",[162993]="豸05",[162994]="豸05",[162995]="豸05",[162996]="豸05",[162997]="豸05",[162998]="豸05",[162999]="豸05",[163000]="豸05",[163001]="豸05",[163002]="豸05",[163003]="豸05",[163004]="豸05",[163005]="豸05",[163006]="豸06",[163007]="豸06",[163008]="豸06",[163009]="豸06",[163010]="豸06",[163011]="豸06",[163012]="豸06",[163013]="豸06",[163014]="豸06",[163015]="豸06",[163016]="豸06",[163017]="豸06",[163018]="豸07",[163019]="豸07",[163020]="豸07",[163021]="豸07",[163022]="豸07",[163023]="豸07",[163024]="豸07",[163025]="豸07",[163026]="豸07",[163027]="豸07",[163028]="豸07",[163029]="豸07",[163030]="豸07",[163031]="豸07",[163032]="豸07",[163033]="豸08",[163034]="豸08",[163035]="豸08",[163036]="豸08",[163037]="豸08",[163038]="豸08",[163039]="豸08",[163040]="豸08",[163041]="豸08",[163042]="豸08",[163043]="豸08",[163044]="豸08",[163045]="豸08",[163046]="豸09",[163047]="豸09",[163048]="豸09",[163049]="豸09",[163050]="豸09",[163051]="豸09",[163052]="豸09",[163053]="豸09",[163054]="豸09",[163055]="豸09",[163056]="豸09",[163057]="豸08",[163058]="豸09",[163059]="豸09",[163060]="豸09",[163061]="豸10",[163062]="豸10",[163063]="豸10",[163064]="豸10",[163065]="豸10",[163066]="豸10",[163067]="豸10",[163068]="豸10",[163069]="豸10",[163070]="豸10",[163071]="豸10",}