มอดูล:zh-sortkey/data/121

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[163072]="豸10",[163073]="豸11",[163074]="豸11",[163075]="豸11",[163076]="豸11",[163077]="豸11",[163078]="豸12",[163079]="豸11",[163080]="豸11",[163081]="豸11",[163082]="豸11",[163083]="豸11",[163084]="豸12",[163085]="豸12",[163086]="豸12",[163087]="豸12",[163088]="豸13",[163089]="豸12",[163090]="豸12",[163091]="豸12",[163092]="豸12",[163093]="豸12",[163094]="豸13",[163095]="豸13",[163096]="豸13",[163097]="豸13",[163098]="豸13",[163099]="豸13",[163100]="豸13",[163101]="豸14",[163102]="豸14",[163103]="豸15",[163104]="豸16",[163105]="豸16",[163106]="豸17",[163107]="豸20",[163108]="貝02",[163109]="貝02",[163110]="貝02",[163111]="貝02",[163112]="貝02",[163113]="貝02",[163114]="貝03",[163115]="貝03",[163116]="貝03",[163117]="貝03",[163118]="貝03",[163119]="貝03",[163120]="貝03",[163121]="貝03",[163122]="貝03",[163123]="貝04",[163124]="貝04",[163125]="貝04",[163126]="貝04",[163127]="貝04",[163128]="貝04",[163129]="貝04",[163130]="貝04",[163131]="貝04",[163132]="貝04",[163133]="貝04",[163134]="貝04",[163135]="貝04",[163136]="貝04",[163137]="貝04",[163138]="貝04",[163139]="貝04",[163140]="貝04",[163141]="貝04",[163142]="貝04",[163143]="貝04",[163144]="貝04",[163145]="貝05",[163146]="貝05",[163147]="貝05",[163148]="貝05",[163149]="貝05",[163150]="貝05",[163151]="貝05",[163152]="貝05",[163153]="貝05",[163154]="貝05",[163155]="貝05",[163156]="貝05",[163157]="貝05",[163158]="貝05",[163159]="貝05",[163160]="貝05",[163161]="貝05",[163162]="貝05",[163163]="貝05",[163164]="貝05",[163165]="貝05",[163166]="貝05",[163167]="貝05",[163168]="貝05",[163169]="貝05",[163170]="貝05",[163171]="貝06",[163172]="貝06",[163173]="貝06",[163174]="貝06",[163175]="貝06",[163176]="貝06",[163177]="貝06",[163178]="貝06",[163179]="貝06",[163180]="貝06",[163181]="貝06",[163182]="貝06",[163183]="貝06",[163184]="貝06",[163185]="貝06",[163186]="貝06",[163187]="貝06",[163188]="貝06",[163189]="貝06",[163190]="貝06",[163191]="貝06",[163192]="貝06",[163193]="貝06",[163194]="貝06",[163195]="貝06",[163196]="貝06",[163197]="貝06",[163198]="貝06",[163199]="貝06",[163200]="貝06",[163201]="貝06",[163202]="貝06",[163203]="貝06",[163204]="貝06",[163205]="貝07",[163206]="貝07",[163207]="貝07",[163208]="貝07",[163209]="貝07",[163210]="貝07",[163211]="貝07",[163212]="貝07",[163213]="貝07",[163214]="貝07",[163215]="貝07",[163216]="貝07",[163217]="貝07",[163218]="貝07",[163219]="貝07",[163220]="貝07",[163221]="貝07",[163222]="貝07",[163223]="貝07",[163224]="貝07",[163225]="貝07",[163226]="貝07",[163227]="貝08",[163228]="貝08",[163229]="貝08",[163230]="貝08",[163231]="貝08",[163232]="貝08",[163233]="貝08",[163234]="貝08",[163235]="貝08",[163236]="貝08",[163237]="貝08",[163238]="貝08",[163239]="貝08",[163240]="貝08",[163241]="貝08",[163242]="貝08",[163243]="貝08",[163244]="貝08",[163245]="貝08",[163246]="貝08",[163247]="貝08",[163248]="貝08",[163249]="貝09",[163250]="貝09",[163251]="貝09",[163252]="貝09",[163253]="貝09",[163254]="貝09",[163255]="貝09",[163256]="貝09",[163257]="貝09",[163258]="貝09",[163259]="貝09",[163260]="貝09",[163261]="貝09",[163262]="貝09",[163263]="貝09",[163264]="貝09",[163265]="貝09",[163266]="貝09",[163267]="貝09",[163268]="貝09",[163269]="网12",[163270]="貝09",[163271]="貝09",[163272]="貝09",[163273]="貝09",[163274]="貝09",[163275]="貝09",[163276]="貝10",[163277]="貝10",[163278]="貝10",[163279]="貝10",[163280]="貝10",[163281]="貝10",[163282]="貝10",[163283]="貝10",[163284]="貝10",[163285]="貝10",[163286]="貝10",[163287]="貝10",[163288]="貝10",[163289]="貝10",[163290]="貝10",[163291]="貝10",[163292]="貝10",[163293]="貝10",[163294]="貝11",[163295]="貝11",[163296]="貝11",[163297]="貝11",[163298]="貝11",[163299]="貝11",[163300]="貝11",[163301]="貝11",[163302]="貝11",[163303]="貝11",[163304]="貝11",[163305]="貝11",[163306]="貝11",[163307]="貝11",[163308]="貝11",[163309]="貝11",[163310]="貝11",[163311]="貝11",[163312]="貝11",[163313]="貝11",[163314]="貝11",[163315]="貝11",[163316]="貝11",[163317]="貝11",[163318]="貝11",[163319]="貝11",[163320]="貝11",[163321]="貝11",[163322]="貝11",[163323]="貝11",[163324]="貝12",[163325]="貝12",[163326]="貝12",[163327]="貝12",[163328]="貝12",[163329]="貝12",[163330]="貝12",[163331]="貝12",[163332]="貝12",[163333]="貝12",[163334]="貝12",[163335]="貝12",[163336]="貝12",[163337]="貝12",[163338]="貝12",[163339]="貝12",[163340]="貝12",[163341]="貝12",[163342]="貝12",[163343]="貝12",[163344]="貝12",[163345]="貝12",[163346]="貝12",[163347]="貝12",[163348]="貝12",[163349]="貝12",[163350]="貝13",[163351]="貝13",[163352]="貝13",[163353]="貝13",[163354]="貝13",[163355]="貝13",[163356]="貝13",[163357]="貝13",[163358]="貝13",[163359]="貝13",[163360]="貝13",[163361]="貝13",[163362]="貝13",[163363]="貝13",[163364]="貝13",[163365]="貝13",[163366]="貝14",[163367]="貝14",[163368]="貝14",[163369]="貝14",[163370]="貝14",[163371]="貝14",[163372]="貝14",[163373]="貝14",[163374]="貝14",[163375]="貝14",[163376]="貝14",[163377]="貝15",[163378]="貝15",[163379]="貝15",[163380]="貝15",[163381]="貝15",[163382]="貝15",[163383]="貝15",[163384]="貝15",[163385]="貝15",[163386]="貝15",[163387]="貝15",[163388]="貝15",[163389]="貝16",[163390]="貝16",[163391]="貝15",[163392]="貝16",[163393]="貝16",[163394]="貝16",[163395]="貝16",[163396]="貝16",[163397]="貝16",[163398]="貝16",[163399]="貝16",[163400]="貝17",[163401]="貝17",[163402]="貝17",[163403]="貝17",[163404]="貝18",[163405]="貝18",[163406]="貝19",[163407]="貝19",[163408]="貝19",[163409]="贝04",[163410]="贝05",[163411]="贝07",[163412]="贝08",[163413]="贝08",[163414]="贝08",[163415]="贝11",[163416]="赤01",[163417]="赤02",[163418]="赤02",[163419]="赤04",[163420]="赤04",[163421]="赤05",[163422]="赤05",[163423]="赤05",[163424]="赤06",[163425]="赤06",[163426]="赤06",[163427]="赤07",[163428]="赤07",[163429]="赤07",[163430]="赤07",[163431]="赤08",[163432]="赤08",[163433]="赤08",[163434]="赤08",[163435]="赤08",[163436]="赤09",[163437]="赤09",[163438]="赤09",[163439]="赤09",[163440]="赤09",[163441]="赤09",[163442]="赤10",[163443]="赤10",[163444]="赤10",[163445]="赤10",[163446]="赤11",[163447]="赤11",[163448]="赤12",[163449]="赤12",[163450]="赤12",[163451]="赤12",[163452]="赤12",[163453]="赤14",[163454]="赤14",[163455]="赤14",[163456]="赤15",[163457]="赤15",[163458]="赤16",[163459]="赤16",[163460]="赤16",[163461]="赤16",[163462]="走00",[163463]="走01",[163464]="走02",[163465]="走02",[163466]="走02",[163467]="走02",[163468]="走02",[163469]="走02",[163470]="走02",[163471]="走03",[163472]="走03",[163473]="走03",[163474]="走03",[163475]="走03",[163476]="走03",[163477]="走03",[163478]="走03",[163479]="走03",[163480]="走03",[163481]="走03",[163482]="走03",[163483]="走03",[163484]="走03",[163485]="走04",[163486]="走04",[163487]="走04",[163488]="走04",[163489]="走04",[163490]="走04",[163491]="走04",[163492]="走04",[163493]="走04",[163494]="走04",[163495]="走04",[163496]="走04",[163497]="走04",[163498]="走04",[163499]="走04",[163500]="走04",[163501]="走04",[163502]="走04",[163503]="走04",[163504]="走04",[163505]="走04",[163506]="走04",[163507]="走04",[163508]="走04",[163509]="走04",[163510]="走05",[163511]="走05",[163512]="走05",[163513]="走05",[163514]="走05",[163515]="走05",[163516]="走05",[163517]="走05",[163518]="走05",[163519]="走05",[163520]="走05",[163521]="走05",[163522]="走05",[163523]="走05",[163524]="走05",[163525]="走05",[163526]="走05",[163527]="走05",[163528]="走05",[163529]="走05",[163530]="走05",[163531]="走05",[163532]="走05",[163533]="走05",[163534]="走05",[163535]="走05",[163536]="走06",[163537]="走06",[163538]="走06",[163539]="走06",[163540]="走06",[163541]="走06",[163542]="走06",[163543]="走06",[163544]="走06",[163545]="走06",[163546]="走06",[163547]="走06",[163548]="走06",[163549]="走06",[163550]="走06",[163551]="走06",[163552]="走06",[163553]="走06",[163554]="走06",[163555]="走06",[163556]="走06",[163557]="走06",[163558]="走06",[163559]="走06",[163560]="走06",[163561]="走06",[163562]="走06",[163563]="走06",[163564]="走06",[163565]="走06",[163566]="走06",[163567]="走07",[163568]="走07",[163569]="走07",[163570]="走07",[163571]="走07",}