มอดูล:zh-sortkey/data/123

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[164072]="足10",[164073]="足10",[164074]="足10",[164075]="足10",[164076]="足10",[164077]="足10",[164078]="足10",[164079]="足10",[164080]="足10",[164081]="足10",[164082]="足10",[164083]="足10",[164084]="足10",[164085]="足10",[164086]="足10",[164087]="足10",[164088]="足10",[164089]="足10",[164090]="足10",[164091]="足10",[164092]="足10",[164093]="足10",[164094]="足10",[164095]="足10",[164096]="足10",[164097]="足10",[164098]="足10",[164099]="足11",[164100]="足10",[164101]="足11",[164102]="足11",[164103]="足11",[164104]="足11",[164105]="足11",[164106]="足11",[164107]="足11",[164108]="足11",[164109]="足11",[164110]="足11",[164111]="足11",[164112]="足11",[164113]="足11",[164114]="足11",[164115]="足11",[164116]="足11",[164117]="足11",[164118]="足11",[164119]="足11",[164120]="足11",[164121]="足11",[164122]="足11",[164123]="足11",[164124]="足11",[164125]="足11",[164126]="足11",[164127]="足11",[164128]="足11",[164129]="足11",[164130]="足11",[164131]="足11",[164132]="足11",[164133]="足11",[164134]="足11",[164135]="足11",[164136]="足11",[164137]="足11",[164138]="足11",[164139]="足11",[164140]="足11",[164141]="足11",[164142]="足11",[164143]="足11",[164144]="足11",[164145]="足11",[164146]="足11",[164147]="足11",[164148]="足11",[164149]="足11",[164150]="足11",[164151]="足11",[164152]="足11",[164153]="足11",[164154]="足11",[164155]="足11",[164156]="足11",[164157]="足11",[164158]="足11",[164159]="足11",[164160]="足11",[164161]="足11",[164162]="足11",[164163]="足11",[164164]="足11",[164165]="足11",[164166]="足11",[164167]="足11",[164168]="足11",[164169]="足11",[164170]="足12",[164171]="足12",[164172]="足12",[164173]="足12",[164174]="足12",[164175]="足12",[164176]="足12",[164177]="足12",[164178]="足12",[164179]="足12",[164180]="足12",[164181]="足12",[164182]="足12",[164183]="足12",[164184]="足12",[164185]="足12",[164186]="足11",[164187]="足12",[164188]="足12",[164189]="足12",[164190]="足12",[164191]="足12",[164192]="足12",[164193]="足12",[164194]="足12",[164195]="足12",[164196]="足12",[164197]="足12",[164198]="足12",[164199]="足12",[164200]="足12",[164201]="足12",[164202]="足12",[164203]="足12",[164204]="足12",[164205]="足12",[164206]="足12",[164207]="足12",[164208]="足12",[164209]="足12",[164210]="足12",[164211]="足12",[164212]="足12",[164213]="足12",[164214]="足12",[164215]="足12",[164216]="足12",[164217]="足12",[164218]="足12",[164219]="足12",[164220]="足12",[164221]="足12",[164222]="足12",[164223]="足12",[164224]="足12",[164225]="足13",[164226]="足13",[164227]="足13",[164228]="足13",[164229]="足13",[164230]="足13",[164231]="足13",[164232]="足13",[164233]="足13",[164234]="足13",[164235]="足13",[164236]="足13",[164237]="足13",[164238]="足13",[164239]="足13",[164240]="足13",[164241]="足13",[164242]="足13",[164243]="足13",[164244]="足13",[164245]="足13",[164246]="足13",[164247]="足13",[164248]="足13",[164249]="足13",[164250]="足13",[164251]="足13",[164252]="足13",[164253]="足13",[164254]="足13",[164255]="足13",[164256]="足13",[164257]="足13",[164258]="足13",[164259]="足13",[164260]="足13",[164261]="足13",[164262]="足13",[164263]="足13",[164264]="足13",[164265]="足13",[164266]="足14",[164267]="足14",[164268]="足14",[164269]="足14",[164270]="足14",[164271]="足14",[164272]="足14",[164273]="足14",[164274]="足14",[164275]="足14",[164276]="足14",[164277]="足14",[164278]="足14",[164279]="足14",[164280]="足14",[164281]="足14",[164282]="足14",[164283]="足14",[164284]="足14",[164285]="足14",[164286]="足14",[164287]="足14",[164288]="足14",[164289]="足15",[164290]="足15",[164291]="足15",[164292]="足15",[164293]="足15",[164294]="足15",[164295]="足15",[164296]="足15",[164297]="足15",[164298]="足15",[164299]="足15",[164300]="足15",[164301]="足15",[164302]="足15",[164303]="足15",[164304]="足15",[164305]="足15",[164306]="足15",[164307]="足15",[164308]="足15",[164309]="足15",[164310]="足16",[164311]="足16",[164312]="足16",[164313]="足16",[164314]="足16",[164315]="足16",[164316]="足16",[164317]="足16",[164318]="足16",[164319]="足16",[164320]="足16",[164321]="足16",[164322]="足16",[164323]="足16",[164324]="足17",[164325]="足17",[164326]="足17",[164327]="足17",[164328]="足17",[164329]="足17",[164330]="足17",[164331]="足17",[164332]="足17",[164333]="足17",[164334]="足18",[164335]="足18",[164336]="足18",[164337]="足18",[164338]="足18",[164339]="足18",[164340]="足18",[164341]="足18",[164342]="足18",[164343]="足18",[164344]="足18",[164345]="足18",[164346]="足18",[164347]="足19",[164348]="足19",[164349]="足19",[164350]="足19",[164351]="足19",[164352]="足19",[164353]="足20",[164354]="足20",[164355]="足20",[164356]="足21",[164357]="足21",[164358]="足21",[164359]="足21",[164360]="足22",[164361]="足22",[164362]="足22",[164363]="足23",[164364]="足23",[164365]="足24",[164366]="足30",[164367]="身00",[164368]="身-2",[164369]="身-1",[164370]="身02",[164371]="身03",[164372]="身03",[164373]="身03",[164374]="身03",[164375]="身03",[164376]="身04",[164377]="身04",[164378]="身04",[164379]="身04",[164380]="身04",[164381]="身04",[164382]="身04",[164383]="身04",[164384]="身04",[164385]="身04",[164386]="身04",[164387]="身04",[164388]="身04",[164389]="身04",[164390]="身04",[164391]="身04",[164392]="身04",[164393]="身05",[164394]="身05",[164395]="身05",[164396]="身05",[164397]="身05",[164398]="身05",[164399]="身05",[164400]="身05",[164401]="身05",[164402]="身05",[164403]="身05",[164404]="身05",[164405]="身05",[164406]="身05",[164407]="身05",[164408]="身06",[164409]="身06",[164410]="身06",[164411]="身06",[164412]="身06",[164413]="身06",[164414]="身06",[164415]="身06",[164416]="身06",[164417]="身06",[164418]="身06",[164419]="身06",[164420]="身06",[164421]="身06",[164422]="身06",[164423]="身06",[164424]="身07",[164425]="身07",[164426]="身07",[164427]="身07",[164428]="身07",[164429]="身07",[164430]="身07",[164431]="身07",[164432]="身07",[164433]="身07",[164434]="身07",[164435]="身07",[164436]="身08",[164437]="身08",[164438]="身08",[164439]="身08",[164440]="身08",[164441]="身08",[164442]="身08",[164443]="身08",[164444]="身08",[164445]="身08",[164446]="身08",[164447]="身08",[164448]="身08",[164449]="身08",[164450]="身09",[164451]="身09",[164452]="身09",[164453]="身09",[164454]="身10",[164455]="身09",[164456]="身09",[164457]="身09",[164458]="身09",[164459]="身09",[164460]="身09",[164461]="身09",[164462]="身10",[164463]="身10",[164464]="身10",[164465]="身10",[164466]="身10",[164467]="身10",[164468]="身10",[164469]="身10",[164470]="身10",[164471]="身10",[164472]="身10",[164473]="身11",[164474]="身11",[164475]="身11",[164476]="身11",[164477]="身11",[164478]="身11",[164479]="身12",[164480]="身12",[164481]="身12",[164482]="身12",[164483]="身12",[164484]="身12",[164485]="身12",[164486]="身12",[164487]="身12",[164488]="身12",[164489]="身12",[164490]="身12",[164491]="身12",[164492]="身12",[164493]="身13",[164494]="身13",[164495]="身13",[164496]="身13",[164497]="身13",[164498]="身13",[164499]="身14",[164500]="身14",[164501]="身14",[164502]="身14",[164503]="身14",[164504]="身15",[164505]="身15",[164506]="身15",[164507]="身16",[164508]="身16",[164509]="身18",[164510]="身18",[164511]="身19",[164512]="車02",[164513]="車02",[164514]="車02",[164515]="車02",[164516]="車02",[164517]="車02",[164518]="車02",[164519]="車03",[164520]="車03",[164521]="車03",[164522]="車03",[164523]="車03",[164524]="車03",[164525]="車03",[164526]="車03",[164527]="車03",[164528]="車03",[164529]="車03",[164530]="車03",[164531]="車04",[164532]="車04",[164533]="車04",[164534]="車04",[164535]="車04",[164536]="車04",[164537]="車04",[164538]="車04",[164539]="車04",[164540]="車04",[164541]="車04",[164542]="車04",[164543]="車04",[164544]="車04",[164545]="車04",[164546]="車04",[164547]="車04",[164548]="車04",[164549]="車04",[164550]="車04",[164551]="車04",[164552]="車04",[164553]="車04",[164554]="車04",[164555]="車04",[164556]="車04",[164557]="車04",[164558]="車05",[164559]="車05",[164560]="車05",[164561]="車05",[164562]="車05",[164563]="車05",[164564]="車05",[164565]="車05",[164566]="車05",[164567]="車05",[164568]="車05",[164569]="車05",[164570]="車05",[164571]="車05",}