มอดูล:zh-sortkey/data/124

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[164572]="車05",[164573]="車05",[164574]="車05",[164575]="車05",[164576]="車05",[164577]="車05",[164578]="車05",[164579]="車05",[164580]="車05",[164581]="車05",[164582]="車05",[164583]="車05",[164584]="車06",[164585]="車06",[164586]="車06",[164587]="車06",[164588]="車06",[164589]="車06",[164590]="車06",[164591]="車06",[164592]="車06",[164593]="車06",[164594]="車06",[164595]="車06",[164596]="車06",[164597]="車06",[164598]="車06",[164599]="車06",[164600]="車06",[164601]="車06",[164602]="車06",[164603]="車06",[164604]="車06",[164605]="車06",[164606]="車06",[164607]="車06",[164608]="車06",[164609]="車06",[164610]="車07",[164611]="車07",[164612]="車07",[164613]="車07",[164614]="車07",[164615]="車07",[164616]="車07",[164617]="車07",[164618]="車07",[164619]="車07",[164620]="車07",[164621]="車07",[164622]="車07",[164623]="車07",[164624]="車07",[164625]="車07",[164626]="車07",[164627]="車07",[164628]="車07",[164629]="車07",[164630]="車07",[164631]="車07",[164632]="車07",[164633]="車07",[164634]="車07",[164635]="車07",[164636]="車07",[164637]="車07",[164638]="車07",[164639]="車07",[164640]="車08",[164641]="車08",[164642]="車08",[164643]="車08",[164644]="車08",[164645]="車08",[164646]="車08",[164647]="車08",[164648]="車08",[164649]="車08",[164650]="車08",[164651]="車08",[164652]="車08",[164653]="車08",[164654]="車08",[164655]="車08",[164656]="車08",[164657]="車08",[164658]="車08",[164659]="車08",[164660]="車08",[164661]="車08",[164662]="車08",[164663]="車08",[164664]="車08",[164665]="車08",[164666]="車08",[164667]="車08",[164668]="車08",[164669]="車08",[164670]="車08",[164671]="車08",[164672]="車08",[164673]="車08",[164674]="車08",[164675]="車08",[164676]="車08",[164677]="車08",[164678]="車08",[164679]="車09",[164680]="車09",[164681]="車09",[164682]="車09",[164683]="車09",[164684]="車09",[164685]="車09",[164686]="車09",[164687]="車09",[164688]="車09",[164689]="車09",[164690]="車09",[164691]="車09",[164692]="車09",[164693]="車09",[164694]="車09",[164695]="車09",[164696]="車09",[164697]="車09",[164698]="車09",[164699]="車09",[164700]="車09",[164701]="車09",[164702]="車09",[164703]="車09",[164704]="車09",[164705]="車09",[164706]="車09",[164707]="車09",[164708]="車09",[164709]="車09",[164710]="車09",[164711]="車09",[164712]="車09",[164713]="車10",[164714]="車10",[164715]="車10",[164716]="車10",[164717]="車10",[164718]="車10",[164719]="車10",[164720]="車10",[164721]="車10",[164722]="車10",[164723]="車10",[164724]="車10",[164725]="車10",[164726]="車10",[164727]="車10",[164728]="車10",[164729]="車10",[164730]="車10",[164731]="車10",[164732]="車10",[164733]="車10",[164734]="車10",[164735]="車10",[164736]="車10",[164737]="車10",[164738]="車10",[164739]="車10",[164740]="車10",[164741]="車10",[164742]="車10",[164743]="車10",[164744]="車10",[164745]="車10",[164746]="車11",[164747]="車11",[164748]="車11",[164749]="車11",[164750]="車11",[164751]="車11",[164752]="車11",[164753]="車11",[164754]="車11",[164755]="車11",[164756]="車11",[164757]="車11",[164758]="車11",[164759]="車11",[164760]="車11",[164761]="車11",[164762]="車11",[164763]="車11",[164764]="車11",[164765]="車11",[164766]="車11",[164767]="車11",[164768]="車11",[164769]="車11",[164770]="車11",[164771]="車11",[164772]="車12",[164773]="車12",[164774]="車12",[164775]="車12",[164776]="車12",[164777]="車12",[164778]="車12",[164779]="車12",[164780]="車12",[164781]="車12",[164782]="車12",[164783]="車12",[164784]="車12",[164785]="車12",[164786]="車13",[164787]="車13",[164788]="車13",[164789]="車13",[164790]="車13",[164791]="車13",[164792]="車13",[164793]="車13",[164794]="車13",[164795]="車13",[164796]="車13",[164797]="車13",[164798]="車13",[164799]="車13",[164800]="車13",[164801]="車13",[164802]="車13",[164803]="車13",[164804]="車13",[164805]="車13",[164806]="車13",[164807]="車13",[164808]="車14",[164809]="車14",[164810]="車14",[164811]="車14",[164812]="車14",[164813]="車14",[164814]="車14",[164815]="車14",[164816]="車14",[164817]="車15",[164818]="車15",[164819]="車15",[164820]="車15",[164821]="車15",[164822]="車15",[164823]="車15",[164824]="車15",[164825]="車15",[164826]="車15",[164827]="車15",[164828]="車15",[164829]="車15",[164830]="車16",[164831]="車16",[164832]="車16",[164833]="車16",[164834]="車16",[164835]="車16",[164836]="車16",[164837]="車16",[164838]="車16",[164839]="車16",[164840]="車16",[164841]="車17",[164842]="車17",[164843]="車17",[164844]="車17",[164845]="車17",[164846]="車17",[164847]="車17",[164848]="車17",[164849]="車17",[164850]="車17",[164851]="車18",[164852]="車18",[164853]="車19",[164854]="車19",[164855]="車19",[164856]="車19",[164857]="車20",[164858]="車21",[164859]="車20",[164860]="車21",[164861]="車19",[164862]="車20",[164863]="車21",[164864]="車21",[164865]="車22",[164866]="車23",[164867]="車24",[164868]="車31",[164869]="车04",[164870]="车04",[164871]="车05",[164872]="车06",[164873]="车12",[164874]="车16",[164875]="辛00",[164876]="辛01",[164877]="辛03",[164878]="辛03",[164879]="辛04",[164880]="辛04",[164881]="辛04",[164882]="辛05",[164883]="辛05",[164884]="辛06",[164885]="辛06",[164886]="辛06",[164887]="辛06",[164888]="辛07",[164889]="辛07",[164890]="辛07",[164891]="辛07",[164892]="辛08",[164893]="辛08",[164894]="辛08",[164895]="辛08",[164896]="辛09",[164897]="辛09",[164898]="辛09",[164899]="辛09",[164900]="辛09",[164901]="辛09",[164902]="辛09",[164903]="辛09",[164904]="辛10",[164905]="辛10",[164906]="辛10",[164907]="辛10",[164908]="辛10",[164909]="辛10",[164910]="辛10",[164911]="辛10",[164912]="辛11",[164913]="辛11",[164914]="辛11",[164915]="戶14",[164916]="田13",[164917]="辛12",[164918]="辛12",[164919]="辛12",[164920]="辛12",[164921]="辛12",[164922]="辛13",[164923]="辛13",[164924]="辛13",[164925]="辛14",[164926]="辛15",[164927]="辛15",[164928]="辛17",[164929]="辛22",[164930]="辛23",[164931]="辰00",[164932]="辰00",[164933]="辰06",[164934]="辰06",[164935]="辰06",[164936]="辰08",[164937]="辰09",[164938]="辰12",[164939]="辰14",[164940]="辰15",[164941]="辵02",[164942]="辵02",[164943]="辵02",[164944]="辵02",[164945]="辵03",[164946]="辵03",[164947]="辵03",[164948]="辵03",[164949]="辵03",[164950]="辵03",[164951]="辵03",[164952]="辵03",[164953]="辵03",[164954]="辵03",[164955]="辵03",[164956]="辵03",[164957]="辵03",[164958]="辵03",[164959]="辵03",[164960]="辵03",[164961]="辵03",[164962]="辵04",[164963]="辵04",[164964]="辵04",[164965]="辵04",[164966]="辵04",[164967]="辵04",[164968]="辵04",[164969]="辵04",[164970]="辵04",[164971]="辵04",[164972]="辵04",[164973]="辵04",[164974]="辵04",[164975]="辵04",[164976]="辵04",[164977]="辵04",[164978]="辵04",[164979]="辵04",[164980]="辵04",[164981]="辵04",[164982]="辵04",[164983]="辵04",[164984]="辵04",[164985]="辵04",[164986]="辵04",[164987]="辵04",[164988]="辵04",[164989]="辵04",[164990]="辵04",[164991]="辵04",[164992]="辵04",[164993]="辵04",[164994]="辵05",[164995]="辵05",[164996]="辵05",[164997]="辵05",[164998]="辵05",[164999]="辵05",[165000]="辵05",[165001]="辵05",[165002]="辵05",[165003]="辵05",[165004]="辵05",[165005]="辵05",[165006]="辵05",[165007]="辵05",[165008]="辵05",[165009]="辵05",[165010]="辵05",[165011]="辵05",[165012]="辵05",[165013]="辵05",[165014]="辵05",[165015]="辵05",[165016]="辵05",[165017]="辵05",[165018]="辵05",[165019]="辵05",[165020]="辵05",[165021]="辵05",[165022]="辵05",[165023]="辵05",[165024]="辵05",[165025]="辵05",[165026]="辵05",[165027]="辵05",[165028]="辵05",[165029]="辵06",[165030]="辵06",[165031]="辵06",[165032]="辵06",[165033]="辵06",[165034]="辵06",[165035]="辵06",[165036]="辵06",[165037]="辵06",[165038]="辵06",[165039]="辵06",[165040]="辵06",[165041]="辵06",[165042]="辵06",[165043]="辵06",[165044]="辵06",[165045]="辵06",[165046]="辵06",[165047]="辵06",[165048]="辵06",[165049]="辵06",[165050]="辵06",[165051]="辵06",[165052]="辵06",[165053]="辵06",[165054]="辵06",[165055]="辵06",[165056]="辵06",[165057]="辵06",[165058]="辵06",[165059]="辵06",[165060]="辵06",[165061]="辵07",[165062]="辵07",[165063]="辵07",[165064]="辵07",[165065]="辵07",[165066]="辵07",[165067]="辵07",[165068]="辵07",[165069]="辵07",[165070]="辵07",[165071]="辵07",}