มอดูล:zh-sortkey/data/125

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[165072]="辵07",[165073]="辵07",[165074]="辵07",[165075]="辵07",[165076]="辵07",[165077]="辵07",[165078]="辵07",[165079]="辵07",[165080]="辵07",[165081]="辵07",[165082]="辵07",[165083]="辵07",[165084]="辵07",[165085]="辵07",[165086]="辵07",[165087]="辵07",[165088]="辵07",[165089]="辵07",[165090]="辵07",[165091]="辵07",[165092]="辵07",[165093]="辵07",[165094]="辵07",[165095]="辵07",[165096]="辵07",[165097]="辵07",[165098]="辵07",[165099]="辵08",[165100]="辵08",[165101]="辵08",[165102]="辵08",[165103]="辵08",[165104]="辵08",[165105]="辵08",[165106]="辵08",[165107]="辵08",[165108]="辵08",[165109]="辵08",[165110]="辵08",[165111]="辵08",[165112]="辵08",[165113]="辵08",[165114]="辵08",[165115]="辵08",[165116]="辵08",[165117]="辵08",[165118]="辵08",[165119]="辵08",[165120]="辵08",[165121]="辵08",[165122]="辵08",[165123]="辵08",[165124]="辵08",[165125]="辵08",[165126]="辵08",[165127]="辵08",[165128]="辵08",[165129]="辵08",[165130]="辵08",[165131]="辵08",[165132]="辵08",[165133]="辵08",[165134]="辵09",[165135]="辵08",[165136]="辵08",[165137]="辵08",[165138]="辵08",[165139]="辵08",[165140]="辵08",[165141]="辵08",[165142]="辵08",[165143]="辵08",[165144]="辵08",[165145]="辵08",[165146]="辵08",[165147]="辵08",[165148]="辵08",[165149]="辵09",[165150]="辵09",[165151]="辵09",[165152]="辵08",[165153]="辵09",[165154]="辵09",[165155]="辵09",[165156]="辵09",[165157]="辵09",[165158]="辵09",[165159]="辵09",[165160]="辵09",[165161]="辵09",[165162]="辵09",[165163]="辵09",[165164]="辵09",[165165]="辵09",[165166]="辵09",[165167]="辵09",[165168]="辵09",[165169]="辵09",[165170]="辵09",[165171]="辵09",[165172]="辵09",[165173]="辵09",[165174]="辵09",[165175]="辵09",[165176]="辵09",[165177]="辵09",[165178]="辵09",[165179]="辵09",[165180]="辵09",[165181]="辵09",[165182]="辵09",[165183]="辵09",[165184]="辵09",[165185]="辵09",[165186]="辵09",[165187]="辵09",[165188]="辵09",[165189]="辵09",[165190]="辵09",[165191]="辵09",[165192]="辵09",[165193]="辵09",[165194]="辵09",[165195]="辵09",[165196]="辵09",[165197]="辵09",[165198]="辵09",[165199]="辵09",[165200]="辵09",[165201]="辵09",[165202]="辵09",[165203]="辵09",[165204]="辵09",[165205]="辵09",[165206]="辵09",[165207]="辵09",[165208]="辵09",[165209]="辵09",[165210]="辵09",[165211]="辵09",[165212]="辵09",[165213]="辵10",[165214]="辵10",[165215]="辵10",[165216]="辵10",[165217]="辵10",[165218]="辵10",[165219]="辵10",[165220]="辵10",[165221]="辵10",[165222]="辵10",[165223]="辵10",[165224]="辵10",[165225]="辵10",[165226]="辵10",[165227]="辵10",[165228]="辵10",[165229]="辵10",[165230]="辵10",[165231]="辵10",[165232]="辵10",[165233]="辵10",[165234]="辵10",[165235]="辵10",[165236]="辵10",[165237]="辵10",[165238]="辵10",[165239]="辵10",[165240]="辵10",[165241]="辵10",[165242]="辵10",[165243]="辵10",[165244]="辵10",[165245]="辵10",[165246]="辵10",[165247]="辵10",[165248]="辵10",[165249]="辵10",[165250]="辵10",[165251]="辵10",[165252]="辵10",[165253]="辵10",[165254]="辵11",[165255]="辵11",[165256]="辵11",[165257]="辵11",[165258]="辵11",[165259]="辵11",[165260]="辵11",[165261]="辵11",[165262]="辵11",[165263]="辵11",[165264]="辵11",[165265]="辵11",[165266]="辵11",[165267]="辵11",[165268]="辵11",[165269]="辵11",[165270]="辵11",[165271]="辵11",[165272]="辵11",[165273]="辵11",[165274]="辵11",[165275]="辵11",[165276]="辵11",[165277]="辵11",[165278]="辵11",[165279]="辵11",[165280]="辵11",[165281]="辵11",[165282]="辵11",[165283]="辵11",[165284]="辵11",[165285]="辵11",[165286]="辵11",[165287]="辵11",[165288]="辵11",[165289]="辵11",[165290]="辵11",[165291]="辵11",[165292]="辵11",[165293]="辵11",[165294]="辵11",[165295]="辵11",[165296]="辵11",[165297]="辵11",[165298]="辵11",[165299]="辵11",[165300]="辵12",[165301]="辵12",[165302]="辵12",[165303]="辵12",[165304]="辵12",[165305]="辵12",[165306]="辵12",[165307]="辵12",[165308]="辵12",[165309]="辵12",[165310]="辵12",[165311]="辵12",[165312]="辵12",[165313]="辵12",[165314]="辵12",[165315]="辵12",[165316]="辵12",[165317]="辵12",[165318]="辵12",[165319]="辵12",[165320]="辵12",[165321]="辵12",[165322]="辵12",[165323]="辵12",[165324]="辵12",[165325]="辵12",[165326]="辵12",[165327]="辵12",[165328]="辵12",[165329]="辵12",[165330]="辵12",[165331]="口13",[165332]="辵12",[165333]="辵12",[165334]="辵12",[165335]="辵12",[165336]="辵12",[165337]="辵12",[165338]="辵12",[165339]="辵12",[165340]="辵12",[165341]="辵12",[165342]="辵12",[165343]="辵12",[165344]="辵12",[165345]="辵12",[165346]="辵12",[165347]="辵12",[165348]="辵12",[165349]="辵13",[165350]="辵13",[165351]="辵13",[165352]="辵13",[165353]="辵13",[165354]="辵13",[165355]="辵13",[165356]="辵13",[165357]="辵13",[165358]="辵13",[165359]="辵13",[165360]="辵13",[165361]="辵13",[165362]="辵13",[165363]="辵13",[165364]="辵13",[165365]="辵13",[165366]="辵13",[165367]="辵13",[165368]="辵13",[165369]="辵13",[165370]="辵13",[165371]="辵13",[165372]="辵13",[165373]="辵13",[165374]="辵13",[165375]="辵13",[165376]="辵13",[165377]="辵13",[165378]="辵13",[165379]="辵13",[165380]="辵13",[165381]="辵13",[165382]="辵13",[165383]="辵14",[165384]="辵14",[165385]="辵14",[165386]="辵14",[165387]="辵14",[165388]="辵14",[165389]="辵14",[165390]="辵14",[165391]="辵14",[165392]="辵14",[165393]="辵14",[165394]="辵14",[165395]="辵14",[165396]="辵14",[165397]="辵14",[165398]="辵14",[165399]="辵14",[165400]="辵14",[165401]="辵14",[165402]="辵14",[165403]="辵14",[165404]="辵14",[165405]="辵14",[165406]="辵14",[165407]="辵14",[165408]="辵14",[165409]="辵15",[165410]="辵15",[165411]="辵15",[165412]="辵15",[165413]="辵15",[165414]="辵15",[165415]="辵15",[165416]="辵15",[165417]="辵15",[165418]="辵15",[165419]="辵15",[165420]="辵15",[165421]="辵15",[165422]="辵15",[165423]="辵15",[165424]="辵15",[165425]="辵15",[165426]="辵15",[165427]="辵15",[165428]="辵15",[165429]="辵15",[165430]="辵15",[165431]="辵16",[165432]="辵16",[165433]="辵16",[165434]="辵16",[165435]="辵16",[165436]="車13",[165437]="辵16",[165438]="辵16",[165439]="辵16",[165440]="辵16",[165441]="辵16",[165442]="辵17",[165443]="辵17",[165444]="辵17",[165445]="辵17",[165446]="辵17",[165447]="辵17",[165448]="辵17",[165449]="辵17",[165450]="辵17",[165451]="辵17",[165452]="辵17",[165453]="辵17",[165454]="辵17",[165455]="辵17",[165456]="辵17",[165457]="辵17",[165458]="辵18",[165459]="辵18",[165460]="辵18",[165461]="辵18",[165462]="辵18",[165463]="辵18",[165464]="辵18",[165465]="辵19",[165466]="辵19",[165467]="辵19",[165468]="辵19",[165469]="辵19",[165470]="辵19",[165471]="辵20",[165472]="辵20",[165473]="辵20",[165474]="辵20",[165475]="辵20",[165476]="辵21",[165477]="辵21",[165478]="辵22",[165479]="辵23",[165480]="邑00",[165481]="邑02",[165482]="邑02",[165483]="邑03",[165484]="邑03",[165485]="邑03",[165486]="邑03",[165487]="邑03",[165488]="邑03",[165489]="邑03",[165490]="邑03",[165491]="邑03",[165492]="邑03",[165493]="邑03",[165494]="邑04",[165495]="邑04",[165496]="邑04",[165497]="邑04",[165498]="邑04",[165499]="邑04",[165500]="邑04",[165501]="邑04",[165502]="邑04",[165503]="邑04",[165504]="邑04",[165505]="邑04",[165506]="邑04",[165507]="邑04",[165508]="邑04",[165509]="邑04",[165510]="邑04",[165511]="邑04",[165512]="邑04",[165513]="邑04",[165514]="邑04",[165515]="邑04",[165516]="邑04",[165517]="邑04",[165518]="邑04",[165519]="邑04",[165520]="邑04",[165521]="邑04",[165522]="邑04",[165523]="邑05",[165524]="邑05",[165525]="邑05",[165526]="邑05",[165527]="邑05",[165528]="邑05",[165529]="邑05",[165530]="邑05",[165531]="邑05",[165532]="邑05",[165533]="邑05",[165534]="邑05",[165535]="邑05",[165536]="邑05",[165537]="邑05",[165538]="邑05",[165539]="邑05",[165540]="邑05",[165541]="邑05",[165542]="邑05",[165543]="邑05",[165544]="邑05",[165545]="邑05",[165546]="邑05",[165547]="邑05",[165548]="邑05",[165549]="邑05",[165550]="邑05",[165551]="邑06",[165552]="邑06",[165553]="邑06",[165554]="邑06",[165555]="邑06",[165556]="邑06",[165557]="邑06",[165558]="邑06",[165559]="邑06",[165560]="邑06",[165561]="邑06",[165562]="邑06",[165563]="邑06",[165564]="邑06",[165565]="邑06",[165566]="邑06",[165567]="邑06",[165568]="邑06",[165569]="邑06",[165570]="邑06",[165571]="邑06",}