มอดูล:zh-sortkey/data/127

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[166072]="酉11",[166073]="酉11",[166074]="酉11",[166075]="酉11",[166076]="酉11",[166077]="酉12",[166078]="酉12",[166079]="酉12",[166080]="酉12",[166081]="酉12",[166082]="酉12",[166083]="酉12",[166084]="酉12",[166085]="酉12",[166086]="酉12",[166087]="酉12",[166088]="酉12",[166089]="酉12",[166090]="酉12",[166091]="酉12",[166092]="酉12",[166093]="酉12",[166094]="酉12",[166095]="酉12",[166096]="酉12",[166097]="酉12",[166098]="酉12",[166099]="酉12",[166100]="酉12",[166101]="酉12",[166102]="酉13",[166103]="酉13",[166104]="酉13",[166105]="酉13",[166106]="酉13",[166107]="酉13",[166108]="酉13",[166109]="酉13",[166110]="酉13",[166111]="酉13",[166112]="酉13",[166113]="酉13",[166114]="酉13",[166115]="酉13",[166116]="酉13",[166117]="酉13",[166118]="酉14",[166119]="酉14",[166120]="酉14",[166121]="酉14",[166122]="酉14",[166123]="酉14",[166124]="酉14",[166125]="酉14",[166126]="酉15",[166127]="酉15",[166128]="酉15",[166129]="酉15",[166130]="酉15",[166131]="酉15",[166132]="酉15",[166133]="酉15",[166134]="酉16",[166135]="酉16",[166136]="酉16",[166137]="酉16",[166138]="酉16",[166139]="酉16",[166140]="酉16",[166141]="酉16",[166142]="酉17",[166143]="酉17",[166144]="酉17",[166145]="酉17",[166146]="酉17",[166147]="酉18",[166148]="酉18",[166149]="酉19",[166150]="酉19",[166151]="酉20",[166152]="酉20",[166153]="酉20",[166154]="酉21",[166155]="酉21",[166156]="酉21",[166157]="酉24",[166158]="酉24",[166159]="釆03",[166160]="釆04",[166161]="釆04",[166162]="釆07",[166163]="釆07",[166164]="釆07",[166165]="釆08",[166166]="釆08",[166167]="釆08",[166168]="釆09",[166169]="釆09",[166170]="釆10",[166171]="釆10",[166172]="釆10",[166173]="釆11",[166174]="釆13",[166175]="釆14",[166176]="釆14",[166177]="釆15",[166178]="里04",[166179]="里03",[166180]="里03",[166181]="里04",[166182]="里05",[166183]="里05",[166184]="里05",[166185]="里05",[166186]="里06",[166187]="里06",[166188]="里07",[166189]="里08",[166190]="里08",[166191]="里08",[166192]="里09",[166193]="里09",[166194]="里10",[166195]="里10",[166196]="里11",[166197]="里11",[166198]="里11",[166199]="里11",[166200]="里13",[166201]="里14",[166202]="里14",[166203]="里18",[166204]="里23",[166205]="金02",[166206]="金02",[166207]="金02",[166208]="金02",[166209]="金02",[166210]="金03",[166211]="金03",[166212]="金03",[166213]="金03",[166214]="金03",[166215]="金03",[166216]="金03",[166217]="金03",[166218]="金04",[166219]="金04",[166220]="金04",[166221]="金04",[166222]="金04",[166223]="金04",[166224]="金04",[166225]="金04",[166226]="金04",[166227]="金04",[166228]="金04",[166229]="金04",[166230]="金04",[166231]="金04",[166232]="金04",[166233]="金04",[166234]="金04",[166235]="金04",[166236]="金04",[166237]="金04",[166238]="金04",[166239]="金04",[166240]="金04",[166241]="金04",[166242]="金04",[166243]="金04",[166244]="金04",[166245]="金05",[166246]="金05",[166247]="金05",[166248]="金05",[166249]="金05",[166250]="金05",[166251]="金05",[166252]="金05",[166253]="金05",[166254]="金05",[166255]="金05",[166256]="金05",[166257]="金05",[166258]="金05",[166259]="金05",[166260]="金05",[166261]="金05",[166262]="金05",[166263]="金05",[166264]="金05",[166265]="金05",[166266]="金05",[166267]="金05",[166268]="金05",[166269]="金05",[166270]="金05",[166271]="金05",[166272]="金05",[166273]="金05",[166274]="金06",[166275]="金06",[166276]="金06",[166277]="金06",[166278]="金06",[166279]="金06",[166280]="金06",[166281]="金06",[166282]="金06",[166283]="金06",[166284]="金06",[166285]="金06",[166286]="金06",[166287]="金06",[166288]="金06",[166289]="金06",[166290]="金06",[166291]="金06",[166292]="金06",[166293]="金06",[166294]="金06",[166295]="金06",[166296]="金06",[166297]="金06",[166298]="金06",[166299]="金06",[166300]="金06",[166301]="金06",[166302]="舟08",[166303]="金06",[166304]="金06",[166305]="金06",[166306]="金06",[166307]="金06",[166308]="金06",[166309]="金06",[166310]="金06",[166311]="金06",[166312]="金06",[166313]="金06",[166314]="金06",[166315]="金06",[166316]="金07",[166317]="金07",[166318]="金07",[166319]="金07",[166320]="金07",[166321]="金07",[166322]="金07",[166323]="金07",[166324]="金07",[166325]="金07",[166326]="金07",[166327]="金07",[166328]="金07",[166329]="金07",[166330]="金07",[166331]="金07",[166332]="金07",[166333]="金07",[166334]="金07",[166335]="金07",[166336]="金07",[166337]="金07",[166338]="金07",[166339]="金07",[166340]="金07",[166341]="金07",[166342]="金07",[166343]="金07",[166344]="金07",[166345]="金07",[166346]="金07",[166347]="金07",[166348]="金07",[166349]="金07",[166350]="金07",[166351]="金07",[166352]="金07",[166353]="金07",[166354]="金07",[166355]="金07",[166356]="金07",[166357]="金07",[166358]="金07",[166359]="金07",[166360]="金07",[166361]="金07",[166362]="金07",[166363]="金07",[166364]="金07",[166365]="金07",[166366]="金07",[166367]="金07",[166368]="金07",[166369]="金07",[166370]="金07",[166371]="金07",[166372]="金07",[166373]="金07",[166374]="金08",[166375]="金08",[166376]="金08",[166377]="金08",[166378]="金08",[166379]="金08",[166380]="金08",[166381]="金08",[166382]="金08",[166383]="金08",[166384]="金08",[166385]="金08",[166386]="金08",[166387]="金08",[166388]="金08",[166389]="金08",[166390]="金08",[166391]="金08",[166392]="金08",[166393]="金08",[166394]="金08",[166395]="金08",[166396]="金08",[166397]="金08",[166398]="金08",[166399]="金08",[166400]="金08",[166401]="金08",[166402]="金08",[166403]="金08",[166404]="金08",[166405]="金08",[166406]="金08",[166407]="金08",[166408]="金08",[166409]="金08",[166410]="金08",[166411]="金08",[166412]="金08",[166413]="金08",[166414]="金08",[166415]="金08",[166416]="金08",[166417]="金08",[166418]="金08",[166419]="金08",[166420]="金08",[166421]="金08",[166422]="金08",[166423]="金08",[166424]="金08",[166425]="金08",[166426]="金08",[166427]="金08",[166428]="金08",[166429]="金08",[166430]="金08",[166431]="金08",[166432]="金08",[166433]="金08",[166434]="金08",[166435]="金08",[166436]="金08",[166437]="金08",[166438]="金08",[166439]="金08",[166440]="金08",[166441]="金08",[166442]="金08",[166443]="金08",[166444]="金08",[166445]="金08",[166446]="金08",[166447]="金09",[166448]="金09",[166449]="金09",[166450]="金09",[166451]="金09",[166452]="金09",[166453]="金09",[166454]="金09",[166455]="金09",[166456]="金09",[166457]="金09",[166458]="金09",[166459]="金09",[166460]="金09",[166461]="金09",[166462]="金09",[166463]="金09",[166464]="金09",[166465]="金09",[166466]="金09",[166467]="金09",[166468]="金09",[166469]="金09",[166470]="金09",[166471]="金09",[166472]="金09",[166473]="金09",[166474]="金09",[166475]="金09",[166476]="金09",[166477]="金09",[166478]="金09",[166479]="金09",[166480]="金09",[166481]="金09",[166482]="金09",[166483]="金09",[166484]="金09",[166485]="金09",[166486]="金09",[166487]="金09",[166488]="金09",[166489]="金09",[166490]="金09",[166491]="金09",[166492]="金09",[166493]="金09",[166494]="金09",[166495]="金09",[166496]="金09",[166497]="金09",[166498]="金09",[166499]="金09",[166500]="金09",[166501]="金09",[166502]="金09",[166503]="金09",[166504]="金09",[166505]="金09",[166506]="金09",[166507]="金09",[166508]="金09",[166509]="金09",[166510]="金09",[166511]="金09",[166512]="金09",[166513]="金09",[166514]="金09",[166515]="金09",[166516]="金09",[166517]="金09",[166518]="金09",[166519]="金09",[166520]="金09",[166521]="金09",[166522]="金09",[166523]="金09",[166524]="金09",[166525]="金09",[166526]="金09",[166527]="金09",[166528]="金09",[166529]="金09",[166530]="金09",[166531]="金09",[166532]="金09",[166533]="金09",[166534]="金09",[166535]="金10",[166536]="金10",[166537]="金10",[166538]="金10",[166539]="金10",[166540]="金10",[166541]="金10",[166542]="金10",[166543]="金10",[166544]="金10",[166545]="金10",[166546]="金10",[166547]="金10",[166548]="金10",[166549]="金10",[166550]="金10",[166551]="金10",[166552]="金10",[166553]="金10",[166554]="金10",[166555]="金10",[166556]="金10",[166557]="金10",[166558]="金10",[166559]="金10",[166560]="金10",[166561]="金10",[166562]="金10",[166563]="金10",[166564]="金10",[166565]="金10",[166566]="金10",[166567]="金10",[166568]="金10",[166569]="金10",[166570]="金10",[166571]="金10",}