มอดูล:zh-sortkey/data/128

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[166572]="金10",[166573]="金10",[166574]="金10",[166575]="金10",[166576]="金10",[166577]="金10",[166578]="金10",[166579]="金10",[166580]="金10",[166581]="金10",[166582]="金10",[166583]="金10",[166584]="金10",[166585]="金10",[166586]="金10",[166587]="金10",[166588]="金10",[166589]="金10",[166590]="金10",[166591]="金10",[166592]="金10",[166593]="金10",[166594]="金10",[166595]="金10",[166596]="金10",[166597]="金10",[166598]="金10",[166599]="金10",[166600]="金10",[166601]="金10",[166602]="金10",[166603]="金10",[166604]="金10",[166605]="金10",[166606]="金10",[166607]="金11",[166608]="金11",[166609]="金11",[166610]="金11",[166611]="金11",[166612]="金11",[166613]="金11",[166614]="金11",[166615]="金11",[166616]="金11",[166617]="金11",[166618]="金11",[166619]="金11",[166620]="金11",[166621]="金11",[166622]="金11",[166623]="金11",[166624]="金11",[166625]="金11",[166626]="金11",[166627]="金11",[166628]="金11",[166629]="金11",[166630]="金11",[166631]="金11",[166632]="金11",[166633]="金11",[166634]="金11",[166635]="金11",[166636]="金11",[166637]="金11",[166638]="金11",[166639]="金11",[166640]="金11",[166641]="金11",[166642]="金11",[166643]="金11",[166644]="金11",[166645]="金11",[166646]="金11",[166647]="金11",[166648]="金11",[166649]="金11",[166650]="金11",[166651]="金11",[166652]="金11",[166653]="金11",[166654]="金11",[166655]="金11",[166656]="金11",[166657]="金11",[166658]="金11",[166659]="金11",[166660]="金11",[166661]="金11",[166662]="金11",[166663]="金11",[166664]="金11",[166665]="金11",[166666]="金11",[166667]="金11",[166668]="金11",[166669]="金12",[166670]="金12",[166671]="金12",[166672]="金12",[166673]="金12",[166674]="金12",[166675]="金12",[166676]="金12",[166677]="金13",[166678]="金12",[166679]="金12",[166680]="金12",[166681]="金12",[166682]="金12",[166683]="金12",[166684]="金12",[166685]="金12",[166686]="金12",[166687]="金12",[166688]="金12",[166689]="金12",[166690]="金12",[166691]="金12",[166692]="金12",[166693]="金12",[166694]="金12",[166695]="金12",[166696]="金12",[166697]="金12",[166698]="金12",[166699]="金12",[166700]="金12",[166701]="金12",[166702]="金12",[166703]="金12",[166704]="金12",[166705]="金12",[166706]="金12",[166707]="金12",[166708]="金12",[166709]="金12",[166710]="金12",[166711]="金12",[166712]="金12",[166713]="金12",[166714]="金12",[166715]="金12",[166716]="金12",[166717]="金12",[166718]="金12",[166719]="金12",[166720]="金12",[166721]="金12",[166722]="金12",[166723]="金12",[166724]="金12",[166725]="金12",[166726]="金12",[166727]="金12",[166728]="金12",[166729]="金12",[166730]="金12",[166731]="金12",[166732]="金12",[166733]="金12",[166734]="金12",[166735]="金12",[166736]="金12",[166737]="金12",[166738]="金12",[166739]="金12",[166740]="金12",[166741]="金13",[166742]="金13",[166743]="金13",[166744]="金13",[166745]="金13",[166746]="金13",[166747]="金13",[166748]="金13",[166749]="金13",[166750]="金13",[166751]="金13",[166752]="金13",[166753]="金13",[166754]="金13",[166755]="金13",[166756]="金13",[166757]="金13",[166758]="金13",[166759]="金13",[166760]="金13",[166761]="金13",[166762]="金13",[166763]="金13",[166764]="金13",[166765]="金13",[166766]="金13",[166767]="金13",[166768]="金13",[166769]="金13",[166770]="金13",[166771]="金13",[166772]="金13",[166773]="金13",[166774]="金13",[166775]="金13",[166776]="金13",[166777]="金13",[166778]="金13",[166779]="金13",[166780]="金13",[166781]="金13",[166782]="金13",[166783]="金13",[166784]="金13",[166785]="金13",[166786]="金13",[166787]="金13",[166788]="金13",[166789]="金13",[166790]="金13",[166791]="金13",[166792]="金13",[166793]="金13",[166794]="金13",[166795]="金13",[166796]="金13",[166797]="金13",[166798]="金13",[166799]="金13",[166800]="金13",[166801]="金13",[166802]="金14",[166803]="金14",[166804]="金14",[166805]="金14",[166806]="金14",[166807]="金14",[166808]="金14",[166809]="金14",[166810]="金14",[166811]="金14",[166812]="金14",[166813]="金14",[166814]="金14",[166815]="金14",[166816]="金14",[166817]="金14",[166818]="金14",[166819]="金14",[166820]="金14",[166821]="金14",[166822]="金14",[166823]="金14",[166824]="金14",[166825]="金14",[166826]="金14",[166827]="金14",[166828]="金14",[166829]="金14",[166830]="金14",[166831]="金14",[166832]="金14",[166833]="金14",[166834]="金14",[166835]="金14",[166836]="金14",[166837]="金14",[166838]="金14",[166839]="金14",[166840]="金15",[166841]="金15",[166842]="金15",[166843]="金15",[166844]="金15",[166845]="金15",[166846]="金15",[166847]="金15",[166848]="金15",[166849]="金15",[166850]="金15",[166851]="金15",[166852]="金15",[166853]="金15",[166854]="金15",[166855]="金15",[166856]="金15",[166857]="金15",[166858]="金15",[166859]="金15",[166860]="金15",[166861]="金15",[166862]="金15",[166863]="金15",[166864]="金15",[166865]="金15",[166866]="金15",[166867]="金15",[166868]="金15",[166869]="金15",[166870]="金15",[166871]="金15",[166872]="金15",[166873]="金15",[166874]="金15",[166875]="金15",[166876]="金15",[166877]="金16",[166878]="金16",[166879]="金16",[166880]="金16",[166881]="金16",[166882]="金16",[166883]="金16",[166884]="金16",[166885]="金16",[166886]="金16",[166887]="金16",[166888]="金16",[166889]="金16",[166890]="金16",[166891]="金16",[166892]="金16",[166893]="金16",[166894]="金16",[166895]="金16",[166896]="金16",[166897]="金16",[166898]="金16",[166899]="金16",[166900]="金16",[166901]="金16",[166902]="金16",[166903]="金16",[166904]="金16",[166905]="金16",[166906]="金17",[166907]="金17",[166908]="金17",[166909]="金17",[166910]="金17",[166911]="金17",[166912]="金17",[166913]="金17",[166914]="金17",[166915]="金17",[166916]="金17",[166917]="金17",[166918]="金17",[166919]="金17",[166920]="金17",[166921]="金18",[166922]="金18",[166923]="金18",[166924]="金18",[166925]="金18",[166926]="金18",[166927]="金18",[166928]="金18",[166929]="金18",[166930]="金18",[166931]="金18",[166932]="金18",[166933]="金18",[166934]="金18",[166935]="金18",[166936]="金18",[166937]="金18",[166938]="金18",[166939]="金18",[166940]="金18",[166941]="金18",[166942]="金19",[166943]="金19",[166944]="金19",[166945]="金19",[166946]="金19",[166947]="金19",[166948]="金19",[166949]="金19",[166950]="金19",[166951]="金19",[166952]="金19",[166953]="金20",[166954]="金20",[166955]="金20",[166956]="金20",[166957]="金20",[166958]="金20",[166959]="金20",[166960]="金20",[166961]="金17",[166962]="金21",[166963]="金21",[166964]="金21",[166965]="金21",[166966]="金21",[166967]="金22",[166968]="金22",[166969]="金22",[166970]="金23",[166971]="金24",[166972]="金27",[166973]="金30",[166974]="钅03",[166975]="钅03",[166976]="钅04",[166977]="钅04",[166978]="钅04",[166979]="钅05",[166980]="钅05",[166981]="钅05",[166982]="钅05",[166983]="钅07",[166984]="钅07",[166985]="钅08",[166986]="钅08",[166987]="钅08",[166988]="钅08",[166989]="钅10",[166990]="钅09",[166991]="钅10",[166992]="钅11",[166993]="钅12",[166994]="钅11",[166995]="钅12",[166996]="钅12",[166997]="钅13",[166998]="钅13",[166999]="長00",[167000]="長00",[167001]="長02",[167002]="長04",[167003]="長04",[167004]="長04",[167005]="長04",[167006]="長04",[167007]="長04",[167008]="長04",[167009]="長04",[167010]="長04",[167011]="長04",[167012]="長04",[167013]="長04",[167014]="長05",[167015]="長05",[167016]="長05",[167017]="長05",[167018]="長05",[167019]="長05",[167020]="長05",[167021]="長05",[167022]="長05",[167023]="長05",[167024]="長05",[167025]="長05",[167026]="長06",[167027]="長06",[167028]="長06",[167029]="長06",[167030]="長06",[167031]="長06",[167032]="長06",[167033]="長06",[167034]="長06",[167035]="長06",[167036]="長06",[167037]="長06",[167038]="長06",[167039]="長06",[167040]="長07",[167041]="長07",[167042]="長07",[167043]="長07",[167044]="長07",[167045]="長07",[167046]="長07",[167047]="長08",[167048]="長08",[167049]="長08",[167050]="長08",[167051]="長08",[167052]="長08",[167053]="長08",[167054]="長08",[167055]="長08",[167056]="長08",[167057]="長08",[167058]="長08",[167059]="長09",[167060]="長09",[167061]="長09",[167062]="長10",[167063]="長09",[167064]="長09",[167065]="長09",[167066]="長09",[167067]="長09",[167068]="長09",[167069]="長09",[167070]="長10",[167071]="長10",}