มอดูล:zh-sortkey/data/129

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[167072]="長10",[167073]="長10",[167074]="長10",[167075]="長10",[167076]="長10",[167077]="長11",[167078]="長11",[167079]="長11",[167080]="長11",[167081]="長11",[167082]="長11",[167083]="長11",[167084]="長11",[167085]="長12",[167086]="長12",[167087]="長12",[167088]="長12",[167089]="長12",[167090]="長12",[167091]="長13",[167092]="長13",[167093]="長13",[167094]="長13",[167095]="長13",[167096]="長14",[167097]="長14",[167098]="長14",[167099]="長15",[167100]="長15",[167101]="長15",[167102]="長15",[167103]="長15",[167104]="長16",[167105]="長16",[167106]="長17",[167107]="長17",[167108]="長19",[167109]="長21",[167110]="長22",[167111]="門00",[167112]="門00",[167113]="門01",[167114]="門02",[167115]="門02",[167116]="門02",[167117]="門02",[167118]="門02",[167119]="門02",[167120]="門03",[167121]="門03",[167122]="門03",[167123]="門03",[167124]="門03",[167125]="門03",[167126]="門03",[167127]="門04",[167128]="門04",[167129]="門04",[167130]="門04",[167131]="門04",[167132]="門04",[167133]="門04",[167134]="門04",[167135]="門04",[167136]="門04",[167137]="門04",[167138]="門04",[167139]="門04",[167140]="門04",[167141]="門04",[167142]="門04",[167143]="門04",[167144]="門04",[167145]="門04",[167146]="門04",[167147]="門04",[167148]="門04",[167149]="門04",[167150]="門04",[167151]="門04",[167152]="門04",[167153]="門04",[167154]="門04",[167155]="門05",[167156]="門05",[167157]="門05",[167158]="門05",[167159]="門05",[167160]="門05",[167161]="門05",[167162]="門05",[167163]="門05",[167164]="門05",[167165]="門05",[167166]="門05",[167167]="門05",[167168]="門05",[167169]="門05",[167170]="門05",[167171]="門05",[167172]="門05",[167173]="門05",[167174]="門05",[167175]="門05",[167176]="門05",[167177]="門05",[167178]="門05",[167179]="門05",[167180]="門05",[167181]="門06",[167182]="門06",[167183]="門06",[167184]="門06",[167185]="門06",[167186]="門06",[167187]="門06",[167188]="門06",[167189]="門06",[167190]="門06",[167191]="門06",[167192]="門06",[167193]="門06",[167194]="門06",[167195]="門06",[167196]="門06",[167197]="門06",[167198]="門06",[167199]="門06",[167200]="門06",[167201]="門06",[167202]="門06",[167203]="門06",[167204]="門06",[167205]="門06",[167206]="門06",[167207]="門07",[167208]="門07",[167209]="門07",[167210]="門07",[167211]="門07",[167212]="門07",[167213]="門07",[167214]="門07",[167215]="門07",[167216]="門07",[167217]="門07",[167218]="門07",[167219]="門07",[167220]="門07",[167221]="門07",[167222]="門07",[167223]="門07",[167224]="門07",[167225]="門07",[167226]="門07",[167227]="門07",[167228]="門07",[167229]="門07",[167230]="門07",[167231]="門07",[167232]="門07",[167233]="門07",[167234]="門07",[167235]="門07",[167236]="門07",[167237]="門07",[167238]="門07",[167239]="門07",[167240]="門08",[167241]="門08",[167242]="門08",[167243]="門08",[167244]="門08",[167245]="門08",[167246]="門08",[167247]="門08",[167248]="門08",[167249]="門08",[167250]="門08",[167251]="門08",[167252]="門08",[167253]="門08",[167254]="門08",[167255]="門08",[167256]="門08",[167257]="門08",[167258]="門08",[167259]="門08",[167260]="門08",[167261]="門08",[167262]="門08",[167263]="門08",[167264]="門08",[167265]="門08",[167266]="門08",[167267]="門08",[167268]="門08",[167269]="門09",[167270]="門09",[167271]="門09",[167272]="門09",[167273]="門09",[167274]="門09",[167275]="門09",[167276]="門09",[167277]="門09",[167278]="門09",[167279]="門09",[167280]="門09",[167281]="門09",[167282]="門09",[167283]="門09",[167284]="門09",[167285]="門09",[167286]="門09",[167287]="門09",[167288]="門09",[167289]="門09",[167290]="門09",[167291]="門09",[167292]="門09",[167293]="門09",[167294]="門09",[167295]="門09",[167296]="門10",[167297]="門10",[167298]="門10",[167299]="門10",[167300]="門10",[167301]="門10",[167302]="門10",[167303]="門10",[167304]="門10",[167305]="門10",[167306]="門10",[167307]="門10",[167308]="門10",[167309]="門10",[167310]="門10",[167311]="門10",[167312]="門10",[167313]="門10",[167314]="門10",[167315]="門10",[167316]="門10",[167317]="門10",[167318]="門10",[167319]="門10",[167320]="門10",[167321]="門10",[167322]="門10",[167323]="門10",[167324]="門11",[167325]="門11",[167326]="門11",[167327]="門11",[167328]="門11",[167329]="門11",[167330]="門11",[167331]="門11",[167332]="門11",[167333]="門11",[167334]="門11",[167335]="門11",[167336]="門11",[167337]="門11",[167338]="門11",[167339]="門11",[167340]="門12",[167341]="門12",[167342]="門12",[167343]="門12",[167344]="門12",[167345]="門12",[167346]="門12",[167347]="門12",[167348]="門12",[167349]="門12",[167350]="門12",[167351]="門12",[167352]="門12",[167353]="門12",[167354]="門12",[167355]="門12",[167356]="門12",[167357]="門12",[167358]="門12",[167359]="門12",[167360]="門12",[167361]="門12",[167362]="門12",[167363]="門13",[167364]="門13",[167365]="門13",[167366]="門13",[167367]="門13",[167368]="門13",[167369]="門13",[167370]="門13",[167371]="門13",[167372]="門13",[167373]="門13",[167374]="門13",[167375]="門13",[167376]="門13",[167377]="門13",[167378]="門13",[167379]="門13",[167380]="門14",[167381]="門13",[167382]="門13",[167383]="門13",[167384]="門14",[167385]="門14",[167386]="門14",[167387]="門14",[167388]="門14",[167389]="門14",[167390]="門14",[167391]="門15",[167392]="門15",[167393]="門15",[167394]="門15",[167395]="門15",[167396]="門15",[167397]="門15",[167398]="門16",[167399]="門16",[167400]="門16",[167401]="門16",[167402]="門16",[167403]="門16",[167404]="門16",[167405]="門16",[167406]="門16",[167407]="門17",[167408]="門17",[167409]="門17",[167410]="門17",[167411]="門17",[167412]="門17",[167413]="門17",[167414]="門16",[167415]="門18",[167416]="門17",[167417]="門18",[167418]="門18",[167419]="門19",[167420]="門21",[167421]="門24",[167422]="門24",[167423]="门03",[167424]="门03",[167425]="门03",[167426]="门04",[167427]="门04",[167428]="门06",[167429]="门06",[167430]="门09",[167431]="门09",[167432]="门09",[167433]="门10",[167434]="门10",[167435]="门12",[167436]="门12",[167437]="门14",[167438]="门17",[167439]="阜00",[167440]="阜02",[167441]="阜02",[167442]="阜02",[167443]="阜02",[167444]="阜02",[167445]="阜02",[167446]="阜03",[167447]="阜03",[167448]="阜03",[167449]="阜03",[167450]="阜04",[167451]="阜04",[167452]="阜04",[167453]="阜04",[167454]="阜04",[167455]="阜04",[167456]="阜04",[167457]="阜04",[167458]="阜04",[167459]="阜04",[167460]="阜04",[167461]="阜04",[167462]="阜04",[167463]="阜04",[167464]="阜04",[167465]="阜04",[167466]="阜05",[167467]="阜05",[167468]="阜05",[167469]="阜05",[167470]="阜05",[167471]="阜05",[167472]="阜05",[167473]="阜05",[167474]="阜05",[167475]="阜05",[167476]="阜05",[167477]="阜05",[167478]="阜05",[167479]="阜05",[167480]="阜05",[167481]="阜05",[167482]="阜05",[167483]="阜05",[167484]="阜05",[167485]="阜05",[167486]="阜05",[167487]="阜05",[167488]="阜05",[167489]="阜06",[167490]="阜06",[167491]="阜06",[167492]="阜06",[167493]="阜06",[167494]="阜06",[167495]="阜06",[167496]="阜06",[167497]="阜06",[167498]="阜06",[167499]="阜06",[167500]="阜06",[167501]="阜06",[167502]="阜06",[167503]="阜06",[167504]="阜06",[167505]="阜06",[167506]="阜06",[167507]="阜06",[167508]="阜06",[167509]="阜06",[167510]="阜06",[167511]="阜06",[167512]="阜07",[167513]="阜07",[167514]="阜07",[167515]="阜07",[167516]="阜07",[167517]="阜07",[167518]="阜07",[167519]="阜07",[167520]="阜07",[167521]="阜07",[167522]="阜07",[167523]="阜07",[167524]="阜07",[167525]="阜07",[167526]="阜07",[167527]="阜07",[167528]="阜07",[167529]="阜07",[167530]="阜07",[167531]="阜07",[167532]="阜07",[167533]="阜07",[167534]="阜07",[167535]="阜07",[167536]="阜07",[167537]="阜07",[167538]="阜07",[167539]="阜07",[167540]="子07",[167541]="阜08",[167542]="阜08",[167543]="阜08",[167544]="阜08",[167545]="阜08",[167546]="阜08",[167547]="阜08",[167548]="阜08",[167549]="阜08",[167550]="阜08",[167551]="阜08",[167552]="阜08",[167553]="阜08",[167554]="阜08",[167555]="阜08",[167556]="阜08",[167557]="阜08",[167558]="阜08",[167559]="阜08",[167560]="阜08",[167561]="阜08",[167562]="阜08",[167563]="阜08",[167564]="阜08",[167565]="阜08",[167566]="阜08",[167567]="阜08",[167568]="阜08",[167569]="阜08",[167570]="阜08",[167571]="阜08",}