มอดูล:zh-sortkey/data/132

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[168572]="革05",[168573]="革05",[168574]="革05",[168575]="革05",[168576]="革05",[168577]="革05",[168578]="革05",[168579]="革05",[168580]="革05",[168581]="革05",[168582]="革05",[168583]="革05",[168584]="革05",[168585]="革05",[168586]="革05",[168587]="革05",[168588]="革05",[168589]="革05",[168590]="革05",[168591]="革05",[168592]="革06",[168593]="革06",[168594]="革06",[168595]="革06",[168596]="革06",[168597]="革06",[168598]="革06",[168599]="革06",[168600]="革06",[168601]="革06",[168602]="革06",[168603]="革06",[168604]="革06",[168605]="革06",[168606]="革06",[168607]="革06",[168608]="革06",[168609]="革06",[168610]="革06",[168611]="革06",[168612]="革06",[168613]="革06",[168614]="革06",[168615]="革06",[168616]="革06",[168617]="革07",[168618]="革07",[168619]="革07",[168620]="革07",[168621]="革07",[168622]="革07",[168623]="革07",[168624]="革07",[168625]="革07",[168626]="革07",[168627]="革07",[168628]="革07",[168629]="革07",[168630]="革07",[168631]="革07",[168632]="革07",[168633]="革07",[168634]="革07",[168635]="革07",[168636]="革07",[168637]="革07",[168638]="革07",[168639]="革08",[168640]="革08",[168641]="革08",[168642]="革08",[168643]="革08",[168644]="革08",[168645]="革08",[168646]="革08",[168647]="革08",[168648]="革08",[168649]="革08",[168650]="革08",[168651]="革08",[168652]="革08",[168653]="革08",[168654]="革08",[168655]="革08",[168656]="革08",[168657]="革08",[168658]="革08",[168659]="革08",[168660]="革08",[168661]="革08",[168662]="革08",[168663]="革08",[168664]="革08",[168665]="革08",[168666]="革08",[168667]="革08",[168668]="革08",[168669]="革08",[168670]="革08",[168671]="革09",[168672]="革09",[168673]="革09",[168674]="革09",[168675]="革09",[168676]="革09",[168677]="革09",[168678]="革09",[168679]="革09",[168680]="革09",[168681]="革09",[168682]="革09",[168683]="革09",[168684]="革09",[168685]="革09",[168686]="革09",[168687]="革09",[168688]="革09",[168689]="革09",[168690]="革09",[168691]="革09",[168692]="革09",[168693]="革09",[168694]="革09",[168695]="革09",[168696]="革09",[168697]="革09",[168698]="革09",[168699]="革09",[168700]="革09",[168701]="革09",[168702]="革09",[168703]="革09",[168704]="革09",[168705]="革09",[168706]="革09",[168707]="革10",[168708]="革10",[168709]="革10",[168710]="革10",[168711]="革10",[168712]="革10",[168713]="革10",[168714]="革10",[168715]="革10",[168716]="革10",[168717]="革10",[168718]="革10",[168719]="革10",[168720]="革10",[168721]="革10",[168722]="革10",[168723]="革10",[168724]="革10",[168725]="革10",[168726]="革10",[168727]="革10",[168728]="革10",[168729]="革10",[168730]="革10",[168731]="革10",[168732]="革10",[168733]="革10",[168734]="革10",[168735]="革10",[168736]="革10",[168737]="革10",[168738]="革10",[168739]="革10",[168740]="革10",[168741]="革10",[168742]="革11",[168743]="革11",[168744]="革11",[168745]="革11",[168746]="革11",[168747]="革11",[168748]="革11",[168749]="革11",[168750]="革11",[168751]="革11",[168752]="革11",[168753]="革11",[168754]="革11",[168755]="革11",[168756]="革11",[168757]="革11",[168758]="革11",[168759]="革11",[168760]="革11",[168761]="革11",[168762]="革11",[168763]="革11",[168764]="革11",[168765]="革11",[168766]="革11",[168767]="革11",[168768]="革11",[168769]="革11",[168770]="革11",[168771]="革12",[168772]="革12",[168773]="革12",[168774]="革12",[168775]="革12",[168776]="革12",[168777]="革12",[168778]="革12",[168779]="革12",[168780]="革12",[168781]="革12",[168782]="革12",[168783]="革12",[168784]="革12",[168785]="革12",[168786]="革12",[168787]="革13",[168788]="革13",[168789]="革13",[168790]="革13",[168791]="革13",[168792]="革13",[168793]="革13",[168794]="革13",[168795]="革13",[168796]="革13",[168797]="革13",[168798]="革13",[168799]="革13",[168800]="革13",[168801]="革13",[168802]="革13",[168803]="革13",[168804]="革13",[168805]="革14",[168806]="革14",[168807]="革14",[168808]="革14",[168809]="革14",[168810]="革14",[168811]="革14",[168812]="革14",[168813]="革14",[168814]="革14",[168815]="革14",[168816]="革14",[168817]="革14",[168818]="革15",[168819]="革15",[168820]="革15",[168821]="革15",[168822]="革15",[168823]="革15",[168824]="革16",[168825]="革16",[168826]="革16",[168827]="鬲15",[168828]="革16",[168829]="革16",[168830]="革16",[168831]="革17",[168832]="革17",[168833]="革17",[168834]="革17",[168835]="革17",[168836]="革17",[168837]="革17",[168838]="革17",[168839]="革18",[168840]="革19",[168841]="革19",[168842]="革19",[168843]="革21",[168844]="革23",[168845]="革23",[168846]="革24",[168847]="革24",[168848]="革25",[168849]="革29",[168850]="韋03",[168851]="韋04",[168852]="韋04",[168853]="韋04",[168854]="韋04",[168855]="韋04",[168856]="韋05",[168857]="韋05",[168858]="韋05",[168859]="韋05",[168860]="韋05",[168861]="韋05",[168862]="韋05",[168863]="韋05",[168864]="韋05",[168865]="韋05",[168866]="韋05",[168867]="韋05",[168868]="韋06",[168869]="韋06",[168870]="韋06",[168871]="韋06",[168872]="韋06",[168873]="韋06",[168874]="韋06",[168875]="韋06",[168876]="韋06",[168877]="韋06",[168878]="韋06",[168879]="韋07",[168880]="韋07",[168881]="韋07",[168882]="韋07",[168883]="韋07",[168884]="韋07",[168885]="韋07",[168886]="韋07",[168887]="韋07",[168888]="韋08",[168889]="韋08",[168890]="韋08",[168891]="韋08",[168892]="韋08",[168893]="韋08",[168894]="韋08",[168895]="韋08",[168896]="韋08",[168897]="韋08",[168898]="韋08",[168899]="韋08",[168900]="韋08",[168901]="韋09",[168902]="韋09",[168903]="韋09",[168904]="韋09",[168905]="韋09",[168906]="韋09",[168907]="韋09",[168908]="韋09",[168909]="韋09",[168910]="韋09",[168911]="韋10",[168912]="韋10",[168913]="韋10",[168914]="韋10",[168915]="韋10",[168916]="韋10",[168917]="韋10",[168918]="韋10",[168919]="韋10",[168920]="韋11",[168921]="韋11",[168922]="韋11",[168923]="韋11",[168924]="韋11",[168925]="韋11",[168926]="韋11",[168927]="韋11",[168928]="韋12",[168929]="韋12",[168930]="韋12",[168931]="韋12",[168932]="韋12",[168933]="韋12",[168934]="韋12",[168935]="韋12",[168936]="韋13",[168937]="韋13",[168938]="韋13",[168939]="韋13",[168940]="韋13",[168941]="韋13",[168942]="韋14",[168943]="韋14",[168944]="韋14",[168945]="韋14",[168946]="韋15",[168947]="韋15",[168948]="韋16",[168949]="韋17",[168950]="韋18",[168951]="韋18",[168952]="韋18",[168953]="韋19",[168954]="韋20",[168955]="韋20",[168956]="韦04",[168957]="韦05",[168958]="韦05",[168959]="韦09",[168960]="韦09",[168961]="韭04",[168962]="韭04",[168963]="韭06",[168964]="韭07",[168965]="韭08",[168966]="韭08",[168967]="韭08",[168968]="韭09",[168969]="韭10",[168970]="韭10",[168971]="韭11",[168972]="韭12",[168973]="韭11",[168974]="韭11",[168975]="韭12",[168976]="韭12",[168977]="韭13",[168978]="韭13",[168979]="韭13",[168980]="韭14",[168981]="韭14",[168982]="韭16",[168983]="音03",[168984]="音04",[168985]="音04",[168986]="音05",[168987]="音05",[168988]="音05",[168989]="音05",[168990]="音06",[168991]="音06",[168992]="音06",[168993]="音06",[168994]="音06",[168995]="音06",[168996]="音06",[168997]="音06",[168998]="音06",[168999]="音07",[169000]="音07",[169001]="音07",[169002]="音07",[169003]="音07",[169004]="音07",[169005]="音08",[169006]="音08",[169007]="音08",[169008]="音08",[169009]="音09",[169010]="音09",[169011]="音09",[169012]="音09",[169013]="音10",[169014]="音10",[169015]="音10",[169016]="音10",[169017]="音11",[169018]="音11",[169019]="音11",[169020]="音11",[169021]="音11",[169022]="音11",[169023]="音12",[169024]="音12",[169025]="音12",[169026]="音13",[169027]="音13",[169028]="音13",[169029]="音13",[169030]="音13",[169031]="音14",[169032]="音15",[169033]="音18",[169034]="音24",[169035]="頁00",[169036]="頁02",[169037]="頁02",[169038]="頁02",[169039]="頁02",[169040]="頁03",[169041]="頁03",[169042]="頁03",[169043]="頁03",[169044]="頁03",[169045]="頁03",[169046]="頁03",[169047]="頁03",[169048]="頁03",[169049]="頁04",[169050]="頁04",[169051]="頁04",[169052]="頁04",[169053]="頁04",[169054]="頁04",[169055]="頁04",[169056]="頁04",[169057]="頁04",[169058]="頁04",[169059]="頁04",[169060]="頁04",[169061]="頁04",[169062]="頁04",[169063]="頁04",[169064]="頁04",[169065]="頁04",[169066]="頁04",[169067]="頁04",[169068]="頁04",[169069]="頁04",[169070]="頁04",[169071]="頁04",}