มอดูล:zh-sortkey/data/133

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[169072]="頁05",[169073]="頁05",[169074]="頁05",[169075]="頁05",[169076]="頁05",[169077]="頁05",[169078]="頁05",[169079]="頁05",[169080]="頁05",[169081]="頁05",[169082]="頁05",[169083]="頁05",[169084]="頁05",[169085]="頁05",[169086]="頁05",[169087]="頁05",[169088]="頁05",[169089]="頁05",[169090]="頁05",[169091]="頁05",[169092]="頁05",[169093]="頁05",[169094]="頁05",[169095]="頁05",[169096]="頁05",[169097]="頁05",[169098]="頁05",[169099]="頁05",[169100]="頁05",[169101]="頁05",[169102]="頁05",[169103]="頁06",[169104]="頁06",[169105]="頁06",[169106]="頁06",[169107]="頁06",[169108]="頁06",[169109]="頁06",[169110]="頁06",[169111]="頁06",[169112]="頁06",[169113]="頁06",[169114]="頁06",[169115]="頁06",[169116]="頁06",[169117]="頁06",[169118]="頁06",[169119]="頁06",[169120]="頁06",[169121]="頁06",[169122]="頁06",[169123]="頁06",[169124]="頁06",[169125]="頁06",[169126]="頁06",[169127]="頁06",[169128]="頁06",[169129]="頁06",[169130]="頁06",[169131]="頁06",[169132]="頁06",[169133]="頁06",[169134]="頁07",[169135]="頁07",[169136]="頁07",[169137]="頁07",[169138]="頁07",[169139]="頁07",[169140]="頁07",[169141]="頁07",[169142]="頁07",[169143]="頁07",[169144]="頁07",[169145]="頁07",[169146]="頁07",[169147]="頁07",[169148]="頁07",[169149]="頁07",[169150]="頁07",[169151]="頁07",[169152]="頁07",[169153]="頁07",[169154]="頁07",[169155]="頁07",[169156]="頁07",[169157]="頁07",[169158]="頁07",[169159]="頁07",[169160]="頁07",[169161]="頁07",[169162]="頁07",[169163]="頁07",[169164]="頁07",[169165]="頁07",[169166]="頁07",[169167]="頁07",[169168]="頁07",[169169]="頁07",[169170]="頁07",[169171]="頁07",[169172]="頁07",[169173]="頁07",[169174]="頁07",[169175]="頁07",[169176]="頁07",[169177]="頁07",[169178]="頁07",[169179]="頁07",[169180]="頁07",[169181]="頁08",[169182]="頁08",[169183]="頁08",[169184]="頁08",[169185]="頁08",[169186]="頁08",[169187]="頁08",[169188]="頁08",[169189]="頁08",[169190]="頁08",[169191]="頁08",[169192]="頁08",[169193]="頁08",[169194]="頁08",[169195]="頁08",[169196]="頁08",[169197]="頁08",[169198]="頁08",[169199]="頁08",[169200]="頁08",[169201]="頁08",[169202]="頁08",[169203]="頁08",[169204]="頁08",[169205]="頁08",[169206]="頁08",[169207]="頁08",[169208]="頁08",[169209]="頁08",[169210]="頁08",[169211]="頁08",[169212]="頁08",[169213]="頁08",[169214]="頁08",[169215]="頁08",[169216]="頁09",[169217]="頁09",[169218]="頁09",[169219]="頁09",[169220]="頁09",[169221]="頁09",[169222]="頁09",[169223]="頁09",[169224]="頁09",[169225]="頁09",[169226]="頁09",[169227]="頁09",[169228]="頁09",[169229]="頁09",[169230]="頁09",[169231]="頁09",[169232]="頁09",[169233]="頁09",[169234]="頁09",[169235]="頁09",[169236]="頁09",[169237]="頁09",[169238]="頁09",[169239]="頁09",[169240]="頁09",[169241]="頁10",[169242]="頁10",[169243]="頁10",[169244]="頁10",[169245]="頁10",[169246]="頁10",[169247]="頁10",[169248]="頁10",[169249]="頁10",[169250]="頁10",[169251]="頁10",[169252]="頁10",[169253]="頁10",[169254]="頁10",[169255]="頁10",[169256]="頁10",[169257]="頁10",[169258]="頁10",[169259]="頁10",[169260]="頁10",[169261]="頁10",[169262]="頁10",[169263]="頁10",[169264]="頁10",[169265]="頁10",[169266]="頁10",[169267]="頁11",[169268]="頁11",[169269]="頁11",[169270]="頁11",[169271]="頁11",[169272]="頁11",[169273]="頁11",[169274]="頁11",[169275]="頁11",[169276]="頁11",[169277]="頁11",[169278]="頁11",[169279]="頁11",[169280]="頁11",[169281]="頁11",[169282]="頁11",[169283]="頁11",[169284]="頁11",[169285]="頁11",[169286]="頁11",[169287]="頁11",[169288]="頁11",[169289]="頁12",[169290]="頁12",[169291]="頁12",[169292]="頁12",[169293]="頁12",[169294]="頁12",[169295]="頁12",[169296]="頁12",[169297]="頁12",[169298]="頁12",[169299]="頁12",[169300]="頁12",[169301]="頁12",[169302]="頁12",[169303]="頁12",[169304]="頁12",[169305]="頁12",[169306]="頁12",[169307]="頁12",[169308]="頁12",[169309]="頁12",[169310]="頁12",[169311]="頁13",[169312]="頁13",[169313]="頁13",[169314]="頁13",[169315]="頁13",[169316]="頁13",[169317]="頁13",[169318]="頁13",[169319]="頁13",[169320]="頁13",[169321]="頁13",[169322]="頁13",[169323]="頁13",[169324]="頁14",[169325]="頁14",[169326]="頁14",[169327]="頁14",[169328]="頁14",[169329]="頁14",[169330]="頁14",[169331]="頁14",[169332]="頁14",[169333]="頁14",[169334]="頁14",[169335]="頁14",[169336]="頁14",[169337]="頁14",[169338]="頁14",[169339]="頁14",[169340]="頁14",[169341]="頁14",[169342]="頁15",[169343]="頁15",[169344]="頁15",[169345]="頁15",[169346]="頁15",[169347]="頁15",[169348]="頁15",[169349]="頁15",[169350]="頁16",[169351]="頁16",[169352]="頁16",[169353]="頁17",[169354]="頁17",[169355]="頁17",[169356]="頁17",[169357]="頁17",[169358]="頁17",[169359]="頁18",[169360]="頁18",[169361]="頁18",[169362]="頁20",[169363]="頁20",[169364]="鳥20",[169365]="页08",[169366]="页08",[169367]="页13",[169368]="風02",[169369]="風02",[169370]="風03",[169371]="風03",[169372]="風03",[169373]="風03",[169374]="風03",[169375]="風03",[169376]="風03",[169377]="風03",[169378]="風04",[169379]="風04",[169380]="風04",[169381]="風04",[169382]="風04",[169383]="風04",[169384]="風04",[169385]="風04",[169386]="風04",[169387]="風04",[169388]="風04",[169389]="風04",[169390]="風04",[169391]="風04",[169392]="文09",[169393]="風04",[169394]="風04",[169395]="風04",[169396]="風05",[169397]="風05",[169398]="風05",[169399]="風05",[169400]="風05",[169401]="風05",[169402]="風05",[169403]="風05",[169404]="風05",[169405]="風05",[169406]="風05",[169407]="風05",[169408]="風05",[169409]="風05",[169410]="風05",[169411]="風05",[169412]="風06",[169413]="風06",[169414]="風06",[169415]="風06",[169416]="風06",[169417]="風06",[169418]="風06",[169419]="風06",[169420]="風06",[169421]="風06",[169422]="風06",[169423]="風06",[169424]="風06",[169425]="風06",[169426]="風06",[169427]="風07",[169428]="風07",[169429]="風07",[169430]="風07",[169431]="風07",[169432]="風07",[169433]="風07",[169434]="風07",[169435]="風07",[169436]="風07",[169437]="風07",[169438]="風07",[169439]="風07",[169440]="風07",[169441]="風07",[169442]="風07",[169443]="風07",[169444]="風07",[169445]="風07",[169446]="風07",[169447]="風07",[169448]="風08",[169449]="風08",[169450]="風08",[169451]="風08",[169452]="風08",[169453]="風08",[169454]="風08",[169455]="風08",[169456]="風08",[169457]="風08",[169458]="風08",[169459]="風08",[169460]="風08",[169461]="風08",[169462]="風08",[169463]="風08",[169464]="風08",[169465]="風08",[169466]="風08",[169467]="風08",[169468]="風08",[169469]="風08",[169470]="風08",[169471]="風08",[169472]="風08",[169473]="風08",[169474]="風08",[169475]="風08",[169476]="風08",[169477]="風09",[169478]="風09",[169479]="風09",[169480]="風09",[169481]="風09",[169482]="風09",[169483]="風09",[169484]="風09",[169485]="風09",[169486]="風10",[169487]="風09",[169488]="風09",[169489]="風09",[169490]="風09",[169491]="風09",[169492]="風09",[169493]="風09",[169494]="風09",[169495]="風09",[169496]="風09",[169497]="風09",[169498]="風09",[169499]="風09",[169500]="風10",[169501]="風10",[169502]="風10",[169503]="風10",[169504]="風10",[169505]="風10",[169506]="風10",[169507]="風10",[169508]="風10",[169509]="風10",[169510]="風10",[169511]="風10",[169512]="風10",[169513]="風10",[169514]="風10",[169515]="風10",[169516]="風10",[169517]="風11",[169518]="風11",[169519]="風11",[169520]="風11",[169521]="風11",[169522]="風11",[169523]="風11",[169524]="風11",[169525]="風11",[169526]="風11",[169527]="風11",[169528]="風12",[169529]="風12",[169530]="風12",[169531]="風12",[169532]="風12",[169533]="風12",[169534]="風12",[169535]="風12",[169536]="風12",[169537]="風12",[169538]="風12",[169539]="風12",[169540]="風12",[169541]="風12",[169542]="風12",[169543]="風12",[169544]="風13",[169545]="風13",[169546]="風13",[169547]="風13",[169548]="風13",[169549]="風13",[169550]="風14",[169551]="風14",[169552]="風14",[169553]="風15",[169554]="風15",[169555]="風15",[169556]="風15",[169557]="風15",[169558]="風16",[169559]="風16",[169560]="風16",[169561]="風16",[169562]="風16",[169563]="風17",[169564]="風17",[169565]="風18",[169566]="風18",[169567]="風19",[169568]="風26",[169569]="風27",[169570]="風28",[169571]="風37",}