มอดูล:zh-sortkey/data/136

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[170572]="骨07",[170573]="骨07",[170574]="骨07",[170575]="骨07",[170576]="骨07",[170577]="骨07",[170578]="骨07",[170579]="骨07",[170580]="骨07",[170581]="骨07",[170582]="骨07",[170583]="骨08",[170584]="骨08",[170585]="骨08",[170586]="骨08",[170587]="骨08",[170588]="骨08",[170589]="骨08",[170590]="骨08",[170591]="骨08",[170592]="骨08",[170593]="骨08",[170594]="骨08",[170595]="骨08",[170596]="骨08",[170597]="骨08",[170598]="骨08",[170599]="骨08",[170600]="骨08",[170601]="骨08",[170602]="骨08",[170603]="骨08",[170604]="骨08",[170605]="骨09",[170606]="骨09",[170607]="骨09",[170608]="骨09",[170609]="骨09",[170610]="骨09",[170611]="骨09",[170612]="骨09",[170613]="骨09",[170614]="骨09",[170615]="骨09",[170616]="骨09",[170617]="骨09",[170618]="骨09",[170619]="骨09",[170620]="骨09",[170621]="骨09",[170622]="骨09",[170623]="骨09",[170624]="骨10",[170625]="骨10",[170626]="骨10",[170627]="骨10",[170628]="骨10",[170629]="骨10",[170630]="骨10",[170631]="骨10",[170632]="骨10",[170633]="骨11",[170634]="骨11",[170635]="骨11",[170636]="骨11",[170637]="骨11",[170638]="骨11",[170639]="骨11",[170640]="骨11",[170641]="骨11",[170642]="骨11",[170643]="骨11",[170644]="骨11",[170645]="骨11",[170646]="骨11",[170647]="骨12",[170648]="骨12",[170649]="骨12",[170650]="骨12",[170651]="骨12",[170652]="骨12",[170653]="骨12",[170654]="骨12",[170655]="骨12",[170656]="骨13",[170657]="骨13",[170658]="骨13",[170659]="骨13",[170660]="骨13",[170661]="骨13",[170662]="骨13",[170663]="骨13",[170664]="骨13",[170665]="骨13",[170666]="骨13",[170667]="骨13",[170668]="骨14",[170669]="骨14",[170670]="骨14",[170671]="骨14",[170672]="骨14",[170673]="骨14",[170674]="骨15",[170675]="骨15",[170676]="骨15",[170677]="骨15",[170678]="骨15",[170679]="骨16",[170680]="骨16",[170681]="骨16",[170682]="骨16",[170683]="骨17",[170684]="骨18",[170685]="骨18",[170686]="骨19",[170687]="高03",[170688]="高03",[170689]="高04",[170690]="高04",[170691]="高04",[170692]="高04",[170693]="高04",[170694]="高04",[170695]="高04",[170696]="高04",[170697]="高04",[170698]="高05",[170699]="高05",[170700]="高05",[170701]="高05",[170702]="高06",[170703]="高06",[170704]="高06",[170705]="高06",[170706]="高06",[170707]="高06",[170708]="高06",[170709]="高07",[170710]="高07",[170711]="高07",[170712]="高07",[170713]="高07",[170714]="高08",[170715]="高08",[170716]="高08",[170717]="高08",[170718]="高09",[170719]="高09",[170720]="高10",[170721]="高10",[170722]="高10",[170723]="高10",[170724]="高10",[170725]="高11",[170726]="高11",[170727]="高12",[170728]="高13",[170729]="高13",[170730]="高13",[170731]="高14",[170732]="高14",[170733]="高15",[170734]="高16",[170735]="高16",[170736]="高17",[170737]="高17",[170738]="高18",[170739]="高21",[170740]="髟02",[170741]="髟02",[170742]="髟02",[170743]="髟02",[170744]="髟02",[170745]="髟03",[170746]="髟03",[170747]="髟03",[170748]="髟03",[170749]="髟03",[170750]="髟03",[170751]="髟04",[170752]="髟04",[170753]="髟04",[170754]="髟04",[170755]="髟04",[170756]="髟04",[170757]="髟04",[170758]="髟04",[170759]="髟04",[170760]="髟04",[170761]="髟04",[170762]="髟04",[170763]="髟04",[170764]="髟04",[170765]="髟04",[170766]="髟04",[170767]="髟04",[170768]="髟04",[170769]="髟05",[170770]="髟05",[170771]="髟05",[170772]="髟05",[170773]="髟05",[170774]="髟05",[170775]="髟05",[170776]="髟05",[170777]="髟05",[170778]="髟05",[170779]="髟05",[170780]="髟05",[170781]="髟05",[170782]="髟05",[170783]="髟05",[170784]="髟05",[170785]="髟05",[170786]="髟05",[170787]="髟05",[170788]="髟05",[170789]="髟05",[170790]="髟05",[170791]="髟05",[170792]="髟05",[170793]="髟05",[170794]="髟05",[170795]="髟05",[170796]="髟05",[170797]="髟05",[170798]="髟05",[170799]="髟05",[170800]="髟06",[170801]="髟06",[170802]="髟06",[170803]="髟06",[170804]="髟06",[170805]="髟06",[170806]="髟06",[170807]="髟06",[170808]="髟06",[170809]="髟06",[170810]="髟06",[170811]="髟06",[170812]="髟06",[170813]="髟06",[170814]="髟06",[170815]="髟06",[170816]="髟06",[170817]="髟06",[170818]="髟06",[170819]="髟06",[170820]="髟06",[170821]="髟06",[170822]="髟06",[170823]="髟07",[170824]="髟07",[170825]="髟07",[170826]="髟07",[170827]="髟07",[170828]="髟07",[170829]="髟07",[170830]="髟07",[170831]="髟07",[170832]="髟07",[170833]="髟07",[170834]="髟07",[170835]="髟07",[170836]="髟07",[170837]="髟07",[170838]="髟07",[170839]="髟07",[170840]="髟07",[170841]="髟07",[170842]="髟07",[170843]="髟07",[170844]="髟07",[170845]="髟07",[170846]="髟08",[170847]="髟08",[170848]="髟08",[170849]="髟08",[170850]="髟08",[170851]="髟08",[170852]="髟08",[170853]="髟08",[170854]="髟08",[170855]="髟08",[170856]="髟08",[170857]="髟08",[170858]="髟08",[170859]="髟08",[170860]="髟08",[170861]="髟08",[170862]="髟08",[170863]="髟08",[170864]="髟08",[170865]="髟08",[170866]="髟08",[170867]="髟08",[170868]="髟08",[170869]="髟08",[170870]="髟08",[170871]="髟08",[170872]="髟08",[170873]="髟08",[170874]="髟09",[170875]="髟09",[170876]="髟09",[170877]="髟09",[170878]="髟09",[170879]="髟09",[170880]="髟09",[170881]="髟09",[170882]="髟09",[170883]="髟09",[170884]="髟09",[170885]="髟09",[170886]="髟09",[170887]="髟09",[170888]="髟09",[170889]="髟09",[170890]="髟09",[170891]="髟09",[170892]="髟09",[170893]="髟09",[170894]="髟09",[170895]="髟09",[170896]="髟09",[170897]="髟09",[170898]="髟09",[170899]="髟09",[170900]="髟09",[170901]="髟09",[170902]="髟10",[170903]="髟10",[170904]="髟10",[170905]="髟10",[170906]="髟10",[170907]="髟10",[170908]="髟10",[170909]="髟10",[170910]="髟10",[170911]="髟10",[170912]="髟10",[170913]="髟10",[170914]="髟10",[170915]="髟10",[170916]="髟10",[170917]="髟10",[170918]="髟10",[170919]="髟10",[170920]="髟10",[170921]="髟10",[170922]="髟10",[170923]="髟10",[170924]="髟10",[170925]="髟10",[170926]="髟10",[170927]="髟11",[170928]="髟11",[170929]="髟11",[170930]="髟11",[170931]="髟11",[170932]="髟11",[170933]="髟11",[170934]="髟11",[170935]="髟11",[170936]="髟11",[170937]="髟11",[170938]="髟11",[170939]="髟11",[170940]="髟11",[170941]="髟11",[170942]="髟11",[170943]="髟11",[170944]="髟11",[170945]="髟11",[170946]="髟11",[170947]="髟12",[170948]="髟12",[170949]="髟12",[170950]="髟12",[170951]="髟12",[170952]="髟12",[170953]="髟12",[170954]="髟12",[170955]="髟12",[170956]="髟12",[170957]="髟12",[170958]="髟12",[170959]="髟12",[170960]="髟12",[170961]="髟12",[170962]="髟12",[170963]="髟12",[170964]="髟12",[170965]="髟12",[170966]="髟12",[170967]="髟12",[170968]="髟12",[170969]="髟12",[170970]="髟12",[170971]="髟13",[170972]="髟13",[170973]="髟13",[170974]="髟13",[170975]="髟13",[170976]="髟13",[170977]="髟13",[170978]="髟13",[170979]="髟13",[170980]="髟13",[170981]="髟13",[170982]="髟14",[170983]="髟14",[170984]="髟14",[170985]="髟14",[170986]="髟14",[170987]="髟14",[170988]="髟14",[170989]="髟14",[170990]="髟14",[170991]="髟14",[170992]="髟15",[170993]="髟15",[170994]="髟15",[170995]="髟15",[170996]="髟15",[170997]="髟15",[170998]="髟15",[170999]="髟15",[171000]="髟15",[171001]="髟15",[171002]="髟16",[171003]="髟16",[171004]="髟16",[171005]="髟16",[171006]="髟16",[171007]="髟16",[171008]="髟16",[171009]="髟17",[171010]="髟17",[171011]="髟17",[171012]="髟17",[171013]="髟18",[171014]="髟18",[171015]="髟18",[171016]="髟21",[171017]="髟22",[171018]="鬥-5",[171019]="鬥-5",[171020]="鬥03",[171021]="鬥04",[171022]="鬥04",[171023]="鬥04",[171024]="鬥05",[171025]="鬥06",[171026]="鬥07",[171027]="鬥08",[171028]="鬥08",[171029]="鬥10",[171030]="鬥11",[171031]="鬥11",[171032]="鬥11",[171033]="鬥12",[171034]="鬥12",[171035]="鬥13",[171036]="鬥14",[171037]="鬥14",[171038]="鬥14",[171039]="鬥18",[171040]="鬯05",[171041]="鬯05",[171042]="鬯06",[171043]="鬯08",[171044]="鬯10",[171045]="鬯11",[171046]="鬯11",[171047]="鬯12",[171048]="鬯13",[171049]="鬯17",[171050]="鬯18",[171051]="鬲03",[171052]="鬲03",[171053]="鬲04",[171054]="鬲04",[171055]="鬲05",[171056]="鬲05",[171057]="鬲06",[171058]="鬲06",[171059]="鬲06",[171060]="鬲06",[171061]="鬲06",[171062]="鬲06",[171063]="鬲06",[171064]="鬲06",[171065]="鬲07",[171066]="鬲07",[171067]="鬲07",[171068]="鬲07",[171069]="鬲07",[171070]="鬲08",[171071]="鬲08",}