มอดูล:zh-sortkey/data/137

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[171072]="鬲08",[171073]="鬲08",[171074]="鬲08",[171075]="鬲09",[171076]="鬲09",[171077]="鬲09",[171078]="鬲09",[171079]="鬲10",[171080]="鬲10",[171081]="鬲10",[171082]="鬲10",[171083]="鬲10",[171084]="鬲11",[171085]="鬲11",[171086]="鬲11",[171087]="鬲11",[171088]="鬲11",[171089]="鬲11",[171090]="鬲12",[171091]="鬲12",[171092]="鬲12",[171093]="鬲12",[171094]="鬲13",[171095]="鬲13",[171096]="鬲13",[171097]="鬲13",[171098]="鬲13",[171099]="鬲13",[171100]="鬲13",[171101]="鬲13",[171102]="鬲13",[171103]="鬲13",[171104]="鬲14",[171105]="鬲14",[171106]="鬲14",[171107]="鬲14",[171108]="鬲15",[171109]="鬲15",[171110]="鬲16",[171111]="鬲16",[171112]="鬲16",[171113]="鬲16",[171114]="鬲16",[171115]="鬲17",[171116]="鬲17",[171117]="鬲18",[171118]="鬲18",[171119]="鬲19",[171120]="鬲19",[171121]="鬲20",[171122]="鬲20",[171123]="鬲20",[171124]="鬲21",[171125]="鬲21",[171126]="鬲22",[171127]="鬲27",[171128]="鬲27",[171129]="鬼02",[171130]="鬼02",[171131]="鬼02",[171132]="鬼02",[171133]="鬼03",[171134]="鬼03",[171135]="鬼03",[171136]="鬼03",[171137]="鬼03",[171138]="鬼03",[171139]="鬼03",[171140]="鬼03",[171141]="鬼03",[171142]="鬼03",[171143]="鬼03",[171144]="鬼03",[171145]="鬼03",[171146]="鬼04",[171147]="鬼04",[171148]="鬼04",[171149]="鬼04",[171150]="鬼04",[171151]="鬼04",[171152]="鬼04",[171153]="鬼04",[171154]="鬼04",[171155]="鬼04",[171156]="鬼04",[171157]="鬼04",[171158]="鬼04",[171159]="鬼04",[171160]="鬼04",[171161]="鬼04",[171162]="鬼04",[171163]="鬼04",[171164]="鬼04",[171165]="鬼04",[171166]="鬼04",[171167]="鬼04",[171168]="鬼04",[171169]="鬼05",[171170]="鬼05",[171171]="鬼05",[171172]="鬼05",[171173]="鬼05",[171174]="鬼05",[171175]="鬼05",[171176]="鬼05",[171177]="鬼05",[171178]="鬼05",[171179]="鬼05",[171180]="鬼05",[171181]="鬼05",[171182]="鬼05",[171183]="鬼05",[171184]="鬼05",[171185]="鬼05",[171186]="鬼05",[171187]="鬼05",[171188]="鬼05",[171189]="鬼05",[171190]="鬼05",[171191]="鬼05",[171192]="鬼05",[171193]="鬼05",[171194]="鬼06",[171195]="鬼06",[171196]="鬼06",[171197]="鬼06",[171198]="鬼06",[171199]="鬼06",[171200]="鬼06",[171201]="鬼06",[171202]="鬼06",[171203]="鬼06",[171204]="鬼06",[171205]="鬼06",[171206]="鬼06",[171207]="鬼06",[171208]="鬼06",[171209]="鬼06",[171210]="鬼06",[171211]="鬼06",[171212]="鬼07",[171213]="鬼07",[171214]="鬼07",[171215]="鬼07",[171216]="鬼07",[171217]="鬼07",[171218]="鬼07",[171219]="鬼07",[171220]="鬼07",[171221]="鬼07",[171222]="鬼07",[171223]="鬼07",[171224]="鬼07",[171225]="鬼07",[171226]="鬼07",[171227]="鬼07",[171228]="鬼07",[171229]="鬼07",[171230]="鬼07",[171231]="鬼07",[171232]="鬼07",[171233]="鬼07",[171234]="鬼08",[171235]="鬼08",[171236]="鬼08",[171237]="鬼08",[171238]="鬼08",[171239]="鬼08",[171240]="鬼08",[171241]="鬼08",[171242]="鬼08",[171243]="鬼08",[171244]="鬼08",[171245]="鬼08",[171246]="鬼08",[171247]="鬼08",[171248]="鬼08",[171249]="鬼08",[171250]="鬼08",[171251]="鬼08",[171252]="鬼08",[171253]="鬼09",[171254]="鬼09",[171255]="鬼09",[171256]="鬼09",[171257]="鬼09",[171258]="鬼09",[171259]="鬼09",[171260]="鬼09",[171261]="鬼09",[171262]="鬼09",[171263]="鬼09",[171264]="鬼09",[171265]="鬼09",[171266]="鬼09",[171267]="鬼09",[171268]="鬼09",[171269]="鬼09",[171270]="鬼10",[171271]="鬼10",[171272]="鬼10",[171273]="鬼10",[171274]="鬼10",[171275]="鬼10",[171276]="鬼10",[171277]="鬼10",[171278]="鬼10",[171279]="鬼10",[171280]="鬼11",[171281]="鬼11",[171282]="鬼11",[171283]="鬼11",[171284]="鬼11",[171285]="鬼11",[171286]="鬼11",[171287]="鬼11",[171288]="鬼11",[171289]="鬼11",[171290]="鬼11",[171291]="鬼11",[171292]="鬼12",[171293]="鬼12",[171294]="鬼12",[171295]="鬼12",[171296]="鬼12",[171297]="鬼12",[171298]="鬼12",[171299]="鬼12",[171300]="鬼12",[171301]="鬼12",[171302]="鬼12",[171303]="鬼12",[171304]="鬼12",[171305]="鬼12",[171306]="鬼12",[171307]="鬼12",[171308]="鬼12",[171309]="鬼12",[171310]="鬼13",[171311]="鬼13",[171312]="鬼13",[171313]="鬼14",[171314]="鬼14",[171315]="鬼14",[171316]="鬼14",[171317]="鬼14",[171318]="鬼14",[171319]="鬼14",[171320]="鬼14",[171321]="鬼14",[171322]="鬼15",[171323]="鬼15",[171324]="鬼15",[171325]="鬼15",[171326]="鬼15",[171327]="鬼16",[171328]="鬼17",[171329]="鬼17",[171330]="鬼17",[171331]="鬼17",[171332]="鬼18",[171333]="鬼18",[171334]="鬼19",[171335]="鬼19",[171336]="鬼20",[171337]="鬼22",[171338]="鬼23",[171339]="魚00",[171340]="魚02",[171341]="魚02",[171342]="魚02",[171343]="魚02",[171344]="魚02",[171345]="魚02",[171346]="魚02",[171347]="魚02",[171348]="魚03",[171349]="魚03",[171350]="魚03",[171351]="魚03",[171352]="魚03",[171353]="魚03",[171354]="魚03",[171355]="魚03",[171356]="魚03",[171357]="魚03",[171358]="魚03",[171359]="魚03",[171360]="魚04",[171361]="魚04",[171362]="魚04",[171363]="魚04",[171364]="魚04",[171365]="魚04",[171366]="魚04",[171367]="魚04",[171368]="魚04",[171369]="魚04",[171370]="魚04",[171371]="魚04",[171372]="魚04",[171373]="魚04",[171374]="魚04",[171375]="魚04",[171376]="魚04",[171377]="魚04",[171378]="魚04",[171379]="魚04",[171380]="魚04",[171381]="魚04",[171382]="魚04",[171383]="魚04",[171384]="魚04",[171385]="魚04",[171386]="魚04",[171387]="魚04",[171388]="魚04",[171389]="魚04",[171390]="魚04",[171391]="魚04",[171392]="魚04",[171393]="魚05",[171394]="魚05",[171395]="魚05",[171396]="魚05",[171397]="魚05",[171398]="魚05",[171399]="魚05",[171400]="魚05",[171401]="魚05",[171402]="魚05",[171403]="魚05",[171404]="魚05",[171405]="魚05",[171406]="魚05",[171407]="魚05",[171408]="魚05",[171409]="魚05",[171410]="魚05",[171411]="魚05",[171412]="魚05",[171413]="魚05",[171414]="魚05",[171415]="魚05",[171416]="魚05",[171417]="魚05",[171418]="魚05",[171419]="魚05",[171420]="魚05",[171421]="魚05",[171422]="魚05",[171423]="魚05",[171424]="魚05",[171425]="魚06",[171426]="魚06",[171427]="魚06",[171428]="魚06",[171429]="魚06",[171430]="魚06",[171431]="魚06",[171432]="魚06",[171433]="魚06",[171434]="魚06",[171435]="魚06",[171436]="魚06",[171437]="魚06",[171438]="魚06",[171439]="魚06",[171440]="魚06",[171441]="魚06",[171442]="魚06",[171443]="魚06",[171444]="魚06",[171445]="魚06",[171446]="魚06",[171447]="魚03",[171448]="魚06",[171449]="魚06",[171450]="魚06",[171451]="魚06",[171452]="魚06",[171453]="魚06",[171454]="魚06",[171455]="魚06",[171456]="魚06",[171457]="魚06",[171458]="魚06",[171459]="魚06",[171460]="魚06",[171461]="魚06",[171462]="魚06",[171463]="魚06",[171464]="魚06",[171465]="魚06",[171466]="魚06",[171467]="魚06",[171468]="魚06",[171469]="魚07",[171470]="魚07",[171471]="魚07",[171472]="魚07",[171473]="魚07",[171474]="魚07",[171475]="魚07",[171476]="魚07",[171477]="魚07",[171478]="魚07",[171479]="魚07",[171480]="魚07",[171481]="魚07",[171482]="魚07",[171483]="魚07",[171484]="魚07",[171485]="魚07",[171486]="魚07",[171487]="魚07",[171488]="魚07",[171489]="魚07",[171490]="魚07",[171491]="魚07",[171492]="魚07",[171493]="魚07",[171494]="魚07",[171495]="魚07",[171496]="魚07",[171497]="魚07",[171498]="魚07",[171499]="魚07",[171500]="魚07",[171501]="魚07",[171502]="魚07",[171503]="魚07",[171504]="魚07",[171505]="魚07",[171506]="魚07",[171507]="魚07",[171508]="魚07",[171509]="魚07",[171510]="魚07",[171511]="魚08",[171512]="魚08",[171513]="魚08",[171514]="魚08",[171515]="魚08",[171516]="魚08",[171517]="魚08",[171518]="魚08",[171519]="魚08",[171520]="魚08",[171521]="魚08",[171522]="魚08",[171523]="魚08",[171524]="魚08",[171525]="魚08",[171526]="魚08",[171527]="魚08",[171528]="魚08",[171529]="魚08",[171530]="魚08",[171531]="魚08",[171532]="魚08",[171533]="魚08",[171534]="魚08",[171535]="魚08",[171536]="魚08",[171537]="魚08",[171538]="魚08",[171539]="魚08",[171540]="魚08",[171541]="魚08",[171542]="魚08",[171543]="魚08",[171544]="魚08",[171545]="魚08",[171546]="魚08",[171547]="魚08",[171548]="魚08",[171549]="魚08",[171550]="魚08",[171551]="魚08",[171552]="魚08",[171553]="魚08",[171554]="魚08",[171555]="魚08",[171556]="魚08",[171557]="魚08",[171558]="魚08",[171559]="魚08",[171560]="魚08",[171561]="魚08",[171562]="魚08",[171563]="魚08",[171564]="魚08",[171565]="魚08",[171566]="魚08",[171567]="魚08",[171568]="魚08",[171569]="魚08",[171570]="魚08",[171571]="魚08",}