มอดูล:zh-sortkey/data/138

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[171572]="魚08",[171573]="魚08",[171574]="魚08",[171575]="魚08",[171576]="魚08",[171577]="魚08",[171578]="魚08",[171579]="魚08",[171580]="魚08",[171581]="魚08",[171582]="魚09",[171583]="魚09",[171584]="魚09",[171585]="魚09",[171586]="魚09",[171587]="魚09",[171588]="魚09",[171589]="魚09",[171590]="魚09",[171591]="魚09",[171592]="魚09",[171593]="魚09",[171594]="魚09",[171595]="魚09",[171596]="魚09",[171597]="魚09",[171598]="魚09",[171599]="魚09",[171600]="魚09",[171601]="魚09",[171602]="魚09",[171603]="魚09",[171604]="魚09",[171605]="魚09",[171606]="魚09",[171607]="魚09",[171608]="魚09",[171609]="魚09",[171610]="魚09",[171611]="魚09",[171612]="魚09",[171613]="魚09",[171614]="魚09",[171615]="魚09",[171616]="魚09",[171617]="魚09",[171618]="魚09",[171619]="魚09",[171620]="魚09",[171621]="魚09",[171622]="魚09",[171623]="魚09",[171624]="魚09",[171625]="魚09",[171626]="魚09",[171627]="魚09",[171628]="魚09",[171629]="魚09",[171630]="魚09",[171631]="魚09",[171632]="魚09",[171633]="魚10",[171634]="魚10",[171635]="魚10",[171636]="魚10",[171637]="魚10",[171638]="魚10",[171639]="魚10",[171640]="魚10",[171641]="魚10",[171642]="魚10",[171643]="魚10",[171644]="魚10",[171645]="魚10",[171646]="魚10",[171647]="魚10",[171648]="魚10",[171649]="魚10",[171650]="魚10",[171651]="魚10",[171652]="魚10",[171653]="魚10",[171654]="魚10",[171655]="魚10",[171656]="魚10",[171657]="魚10",[171658]="魚10",[171659]="魚10",[171660]="魚10",[171661]="魚10",[171662]="魚10",[171663]="魚10",[171664]="魚10",[171665]="魚10",[171666]="魚10",[171667]="魚10",[171668]="魚10",[171669]="魚10",[171670]="魚10",[171671]="魚10",[171672]="魚10",[171673]="魚10",[171674]="魚10",[171675]="魚10",[171676]="魚10",[171677]="魚10",[171678]="魚10",[171679]="魚10",[171680]="魚10",[171681]="魚10",[171682]="魚10",[171683]="魚10",[171684]="魚10",[171685]="魚10",[171686]="魚10",[171687]="魚10",[171688]="魚10",[171689]="魚10",[171690]="魚10",[171691]="魚10",[171692]="魚10",[171693]="魚11",[171694]="魚11",[171695]="魚11",[171696]="魚11",[171697]="魚11",[171698]="魚11",[171699]="魚11",[171700]="魚11",[171701]="魚11",[171702]="魚11",[171703]="魚11",[171704]="魚11",[171705]="魚11",[171706]="魚11",[171707]="魚11",[171708]="魚11",[171709]="魚11",[171710]="魚11",[171711]="魚11",[171712]="魚11",[171713]="魚11",[171714]="魚11",[171715]="魚11",[171716]="魚11",[171717]="魚11",[171718]="魚11",[171719]="魚11",[171720]="魚11",[171721]="魚11",[171722]="魚11",[171723]="魚11",[171724]="魚11",[171725]="魚11",[171726]="魚11",[171727]="魚11",[171728]="魚11",[171729]="魚11",[171730]="魚11",[171731]="魚11",[171732]="魚11",[171733]="魚11",[171734]="魚11",[171735]="魚11",[171736]="魚12",[171737]="魚12",[171738]="魚12",[171739]="魚12",[171740]="魚12",[171741]="魚12",[171742]="魚12",[171743]="魚12",[171744]="魚12",[171745]="魚12",[171746]="魚12",[171747]="魚12",[171748]="魚12",[171749]="魚12",[171750]="魚12",[171751]="魚12",[171752]="魚12",[171753]="魚12",[171754]="魚12",[171755]="魚12",[171756]="魚12",[171757]="魚12",[171758]="魚12",[171759]="魚12",[171760]="魚12",[171761]="魚12",[171762]="魚12",[171763]="魚12",[171764]="魚12",[171765]="魚12",[171766]="魚12",[171767]="魚12",[171768]="魚12",[171769]="魚12",[171770]="魚12",[171771]="魚12",[171772]="魚12",[171773]="魚12",[171774]="魚12",[171775]="魚12",[171776]="魚12",[171777]="魚12",[171778]="魚13",[171779]="魚13",[171780]="魚13",[171781]="魚13",[171782]="魚13",[171783]="魚13",[171784]="魚13",[171785]="魚13",[171786]="魚13",[171787]="魚13",[171788]="魚13",[171789]="魚13",[171790]="魚13",[171791]="魚13",[171792]="魚13",[171793]="魚13",[171794]="魚13",[171795]="魚13",[171796]="魚13",[171797]="魚13",[171798]="魚13",[171799]="魚13",[171800]="魚13",[171801]="魚13",[171802]="魚13",[171803]="魚13",[171804]="魚13",[171805]="魚13",[171806]="魚13",[171807]="魚13",[171808]="魚13",[171809]="魚13",[171810]="魚13",[171811]="魚13",[171812]="魚13",[171813]="魚14",[171814]="魚14",[171815]="魚14",[171816]="魚14",[171817]="魚14",[171818]="魚14",[171819]="魚14",[171820]="魚14",[171821]="魚14",[171822]="魚14",[171823]="魚14",[171824]="魚14",[171825]="魚14",[171826]="魚14",[171827]="魚14",[171828]="魚14",[171829]="魚14",[171830]="魚14",[171831]="魚14",[171832]="魚14",[171833]="魚14",[171834]="魚14",[171835]="魚15",[171836]="魚15",[171837]="魚15",[171838]="魚15",[171839]="魚15",[171840]="魚15",[171841]="魚15",[171842]="魚15",[171843]="魚15",[171844]="魚15",[171845]="魚15",[171846]="魚15",[171847]="魚15",[171848]="魚15",[171849]="魚15",[171850]="魚15",[171851]="魚15",[171852]="魚15",[171853]="魚16",[171854]="魚16",[171855]="魚16",[171856]="魚16",[171857]="魚16",[171858]="魚16",[171859]="魚16",[171860]="魚16",[171861]="魚16",[171862]="魚16",[171863]="魚16",[171864]="魚16",[171865]="魚16",[171866]="魚17",[171867]="魚17",[171868]="魚17",[171869]="魚17",[171870]="魚17",[171871]="魚17",[171872]="魚17",[171873]="魚17",[171874]="魚17",[171875]="魚17",[171876]="魚17",[171877]="魚17",[171878]="魚17",[171879]="魚18",[171880]="魚18",[171881]="魚18",[171882]="魚18",[171883]="魚18",[171884]="魚18",[171885]="魚18",[171886]="魚18",[171887]="魚18",[171888]="魚19",[171889]="魚19",[171890]="魚19",[171891]="魚20",[171892]="魚20",[171893]="魚21",[171894]="魚21",[171895]="魚21",[171896]="魚21",[171897]="鱼04",[171898]="鱼04",[171899]="鱼04",[171900]="鱼06",[171901]="鱼06",[171902]="鱼06",[171903]="鱼06",[171904]="魚05",[171905]="鱼07",[171906]="鱼07",[171907]="鱼07",[171908]="鱼07",[171909]="鱼08",[171910]="鱼08",[171911]="鱼08",[171912]="鱼08",[171913]="魚07",[171914]="鱼09",[171915]="鱼09",[171916]="鱼11",[171917]="魚13",[171918]="鱼15",[171919]="鳥01",[171920]="鳥01",[171921]="鳥01",[171922]="鳥02",[171923]="鳥02",[171924]="鳥02",[171925]="鳥02",[171926]="鳥02",[171927]="鳥02",[171928]="鳥02",[171929]="鳥02",[171930]="鳥02",[171931]="鳥02",[171932]="鳥02",[171933]="鳥03",[171934]="鳥03",[171935]="鳥03",[171936]="鳥03",[171937]="鳥03",[171938]="鳥03",[171939]="鳥03",[171940]="鳥03",[171941]="鳥03",[171942]="鳥03",[171943]="鳥03",[171944]="鳥03",[171945]="鳥03",[171946]="鳥03",[171947]="鳥03",[171948]="鳥03",[171949]="鳥03",[171950]="鳥03",[171951]="鳥03",[171952]="鳥04",[171953]="鳥04",[171954]="鳥04",[171955]="鳥04",[171956]="鳥04",[171957]="鳥04",[171958]="鳥04",[171959]="鳥04",[171960]="鳥04",[171961]="鳥04",[171962]="鳥04",[171963]="鳥04",[171964]="鳥04",[171965]="鳥04",[171966]="鳥04",[171967]="鳥04",[171968]="鳥04",[171969]="鳥04",[171970]="鳥04",[171971]="鳥04",[171972]="鳥04",[171973]="鳥04",[171974]="鳥04",[171975]="鳥04",[171976]="鳥04",[171977]="鳥04",[171978]="鳥04",[171979]="鳥04",[171980]="鳥04",[171981]="鳥04",[171982]="鳥04",[171983]="鳥04",[171984]="鳥04",[171985]="鳥04",[171986]="鳥04",[171987]="鳥04",[171988]="鳥04",[171989]="鳥04",[171990]="鳥04",[171991]="鳥04",[171992]="鳥04",[171993]="鳥04",[171994]="鳥04",[171995]="鳥04",[171996]="鳥05",[171997]="鳥05",[171998]="鳥05",[171999]="鳥05",[172000]="鳥05",[172001]="鳥05",[172002]="鳥05",[172003]="鳥05",[172004]="鳥05",[172005]="鳥05",[172006]="鳥05",[172007]="鳥05",[172008]="鳥05",[172009]="鳥05",[172010]="鳥05",[172011]="鳥05",[172012]="鳥05",[172013]="鳥05",[172014]="鳥05",[172015]="鳥05",[172016]="鳥05",[172017]="鳥05",[172018]="鳥05",[172019]="鳥05",[172020]="鳥05",[172021]="鳥05",[172022]="鳥05",[172023]="鳥05",[172024]="鳥05",[172025]="鳥05",[172026]="鳥05",[172027]="鳥05",[172028]="鳥05",[172029]="鳥05",[172030]="鳥05",[172031]="鳥05",[172032]="鳥05",[172033]="鳥05",[172034]="鳥05",[172035]="鳥05",[172036]="鳥05",[172037]="鳥05",[172038]="鳥05",[172039]="鳥05",[172040]="鳥05",[172041]="鳥05",[172042]="鳥05",[172043]="鳥05",[172044]="鳥05",[172045]="鳥05",[172046]="鳥05",[172047]="鳥05",[172048]="鳥05",[172049]="鳥05",[172050]="鳥06",[172051]="鳥06",[172052]="鳥06",[172053]="鳥06",[172054]="鳥06",[172055]="鳥06",[172056]="鳥06",[172057]="鳥06",[172058]="鳥06",[172059]="鳥06",[172060]="鳥06",[172061]="鳥06",[172062]="鳥06",[172063]="鳥06",[172064]="鳥06",[172065]="鳥06",[172066]="鳥06",[172067]="鳥06",[172068]="鳥06",[172069]="鳥06",[172070]="鳥06",[172071]="鳥06",}