มอดูล:zh-sortkey/data/140

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[172572]="鳥17",[172573]="鳥17",[172574]="鳥17",[172575]="鳥17",[172576]="鳥17",[172577]="鳥17",[172578]="鳥17",[172579]="鳥17",[172580]="鳥17",[172581]="鳥18",[172582]="鳥18",[172583]="鳥18",[172584]="鳥18",[172585]="鳥18",[172586]="鳥18",[172587]="鳥18",[172588]="鳥18",[172589]="鳥18",[172590]="鳥19",[172591]="鳥19",[172592]="鳥19",[172593]="鳥19",[172594]="鳥19",[172595]="鳥19",[172596]="鳥20",[172597]="鳥20",[172598]="鳥20",[172599]="鳥20",[172600]="鳥21",[172601]="鳥21",[172602]="鳥21",[172603]="鳥22",[172604]="鳥22",[172605]="鳥22",[172606]="鳥24",[172607]="鳥25",[172608]="鳥25",[172609]="鸟04",[172610]="鸟04",[172611]="鸟04",[172612]="鸟05",[172613]="鸟06",[172614]="鸟06",[172615]="鸟06",[172616]="鸟06",[172617]="鸟06",[172618]="鸟06",[172619]="鸟06",[172620]="鸟07",[172621]="鸟07",[172622]="鸟08",[172623]="鸟09",[172624]="鸟09",[172625]="鸟10",[172626]="鸟10",[172627]="鸟10",[172628]="鸟10",[172629]="鸟15",[172630]="鹵03",[172631]="鹵03",[172632]="鹵04",[172633]="鹵04",[172634]="鹵04",[172635]="鹵04",[172636]="鹵05",[172637]="鹵05",[172638]="鹵05",[172639]="鹵05",[172640]="鹵05",[172641]="鹵05",[172642]="鹵06",[172643]="鹵07",[172644]="鹵07",[172645]="鹵07",[172646]="鹵08",[172647]="鹵08",[172648]="鹵08",[172649]="鹵08",[172650]="鹵08",[172651]="鹵08",[172652]="鹵08",[172653]="鹵09",[172654]="鹵09",[172655]="鹵09",[172656]="鹵09",[172657]="鹵09",[172658]="鹵09",[172659]="鹵09",[172660]="鹵09",[172661]="鹵10",[172662]="鹵10",[172663]="鹵10",[172664]="鹵10",[172665]="鹵10",[172666]="鹵11",[172667]="鹵11",[172668]="鹵11",[172669]="鹵11",[172670]="鹵11",[172671]="鹵12",[172672]="鹵12",[172673]="鹵12",[172674]="鹵12",[172675]="鹵13",[172676]="鹵13",[172677]="鹵13",[172678]="鹵14",[172679]="鹵14",[172680]="鹵15",[172681]="鹵16",[172682]="鹵17",[172683]="鹿02",[172684]="鹿02",[172685]="鹿03",[172686]="鹿03",[172687]="鹿04",[172688]="鹿04",[172689]="鹿04",[172690]="鹿04",[172691]="鹿04",[172692]="鹿04",[172693]="鹿04",[172694]="鹿04",[172695]="鹿04",[172696]="鹿04",[172697]="鹿04",[172698]="鹿04",[172699]="鹿05",[172700]="鹿05",[172701]="鹿05",[172702]="鹿05",[172703]="鹿05",[172704]="鹿05",[172705]="鹿05",[172706]="鹿05",[172707]="鹿05",[172708]="鹿05",[172709]="鹿06",[172710]="鹿06",[172711]="鹿06",[172712]="鹿06",[172713]="鹿06",[172714]="鹿06",[172715]="鹿06",[172716]="鹿06",[172717]="鹿06",[172718]="鹿06",[172719]="鹿06",[172720]="鹿06",[172721]="鹿06",[172722]="鹿06",[172723]="鹿06",[172724]="鹿07",[172725]="鹿07",[172726]="鹿07",[172727]="鹿07",[172728]="鹿07",[172729]="鹿07",[172730]="鹿07",[172731]="鹿07",[172732]="鹿07",[172733]="鹿07",[172734]="鹿07",[172735]="鹿07",[172736]="鹿07",[172737]="鹿07",[172738]="鹿07",[172739]="鹿07",[172740]="鹿08",[172741]="鹿08",[172742]="鹿08",[172743]="鹿08",[172744]="鹿08",[172745]="鹿08",[172746]="鹿08",[172747]="鹿08",[172748]="鹿08",[172749]="鹿08",[172750]="鹿09",[172751]="鹿09",[172752]="鹿09",[172753]="鹿09",[172754]="鹿09",[172755]="鹿09",[172756]="鹿09",[172757]="鹿09",[172758]="鹿09",[172759]="鹿10",[172760]="鹿10",[172761]="鹿10",[172762]="鹿10",[172763]="鹿10",[172764]="鹿11",[172765]="鹿11",[172766]="鹿11",[172767]="鹿11",[172768]="鹿11",[172769]="鹿12",[172770]="鹿12",[172771]="鹿12",[172772]="鹿12",[172773]="鹿12",[172774]="鹿12",[172775]="鹿12",[172776]="鹿12",[172777]="鹿12",[172778]="鹿13",[172779]="鹿13",[172780]="鹿13",[172781]="鹿13",[172782]="鹿14",[172783]="鹿14",[172784]="鹿14",[172785]="鹿14",[172786]="鹿14",[172787]="鹿14",[172788]="鹿14",[172789]="鹿16",[172790]="鹿17",[172791]="鹿17",[172792]="鹿18",[172793]="鹿20",[172794]="鹿24",[172795]="鹿25",[172796]="麥02",[172797]="麥02",[172798]="麥02",[172799]="麥02",[172800]="麥02",[172801]="麥03",[172802]="麥03",[172803]="麥03",[172804]="麥03",[172805]="麥04",[172806]="麥04",[172807]="麥04",[172808]="麥04",[172809]="麥04",[172810]="麥04",[172811]="麥04",[172812]="麥04",[172813]="麥04",[172814]="麥04",[172815]="麥04",[172816]="麥04",[172817]="麥04",[172818]="麥04",[172819]="麥04",[172820]="麥05",[172821]="麥05",[172822]="麥05",[172823]="麥05",[172824]="麥05",[172825]="麥05",[172826]="麥05",[172827]="夂09",[172828]="麥05",[172829]="麥05",[172830]="麥05",[172831]="麥05",[172832]="麥05",[172833]="麥05",[172834]="麥06",[172835]="麥06",[172836]="麥06",[172837]="麥06",[172838]="麥06",[172839]="麥06",[172840]="麥06",[172841]="麥06",[172842]="麥06",[172843]="麥06",[172844]="麥06",[172845]="麥07",[172846]="麥07",[172847]="麥07",[172848]="麥07",[172849]="麥07",[172850]="麥07",[172851]="麥07",[172852]="麥07",[172853]="麥07",[172854]="麥07",[172855]="麥07",[172856]="麥07",[172857]="麥07",[172858]="麥07",[172859]="麥07",[172860]="麥08",[172861]="麥08",[172862]="麥08",[172863]="麥08",[172864]="麥08",[172865]="麥08",[172866]="麥08",[172867]="麥08",[172868]="麥08",[172869]="麥08",[172870]="麥08",[172871]="麥08",[172872]="麥08",[172873]="麥08",[172874]="麥08",[172875]="麥08",[172876]="麥09",[172877]="麥09",[172878]="麥09",[172879]="麥09",[172880]="麥09",[172881]="麥09",[172882]="麥09",[172883]="麥09",[172884]="麥09",[172885]="麥09",[172886]="麥09",[172887]="麥09",[172888]="麥09",[172889]="麥09",[172890]="麥09",[172891]="麥10",[172892]="麥10",[172893]="麥10",[172894]="麥10",[172895]="麥10",[172896]="麥10",[172897]="麥10",[172898]="麥10",[172899]="麥11",[172900]="麥11",[172901]="麥11",[172902]="麥11",[172903]="麥11",[172904]="麥11",[172905]="麥11",[172906]="麥11",[172907]="麥11",[172908]="麥11",[172909]="麥11",[172910]="麥11",[172911]="麥11",[172912]="麥11",[172913]="麥11",[172914]="麥12",[172915]="麥12",[172916]="麥12",[172917]="麥12",[172918]="麥12",[172919]="麥12",[172920]="麥13",[172921]="麥13",[172922]="麥13",[172923]="麥13",[172924]="麥13",[172925]="麥13",[172926]="麥13",[172927]="麥15",[172928]="麥15",[172929]="麥16",[172930]="麥16",[172931]="麥17",[172932]="麥17",[172933]="麥17",[172934]="麥19",[172935]="麥20",[172936]="麦03",[172937]="麦04",[172938]="麦04",[172939]="麦05",[172940]="麦07",[172941]="麦02",[172942]="麦08",[172943]="麦08",[172944]="麦11",[172945]="麻02",[172946]="麻03",[172947]="麻03",[172948]="麻03",[172949]="麻04",[172950]="麻04",[172951]="麻04",[172952]="麻04",[172953]="麻04",[172954]="麻04",[172955]="麻05",[172956]="麻05",[172957]="麻05",[172958]="麻05",[172959]="麻05",[172960]="麻06",[172961]="麻06",[172962]="麻06",[172963]="麻07",[172964]="麻07",[172965]="麻08",[172966]="麻08",[172967]="麻08",[172968]="麻09",[172969]="麻09",[172970]="麻10",[172971]="麻10",[172972]="麻11",[172973]="麻12",[172974]="麻12",[172975]="麻12",[172976]="麻13",[172977]="麻14",[172978]="麻20",[172979]="黃02",[172980]="黃03",[172981]="黃04",[172982]="黃04",[172983]="黃04",[172984]="黃04",[172985]="黃04",[172986]="黃05",[172987]="黃06",[172988]="黃06",[172989]="黃06",[172990]="黃06",[172991]="黃06",[172992]="黃06",[172993]="黃06",[172994]="黃07",[172995]="黃07",[172996]="黃07",[172997]="黃07",[172998]="黃08",[172999]="黃08",[173000]="黃08",[173001]="黃08",[173002]="黃08",[173003]="黃08",[173004]="黃08",[173005]="黃08",[173006]="黃08",[173007]="黃08",[173008]="黃08",[173009]="黃08",[173010]="黃08",[173011]="黃09",[173012]="黃09",[173013]="黃09",[173014]="黃09",[173015]="黃09",[173016]="黃09",[173017]="黃10",[173018]="黃10",[173019]="黃10",[173020]="黃10",[173021]="黃10",[173022]="黃10",[173023]="黃11",[173024]="黃11",[173025]="黃11",[173026]="黃11",[173027]="黃11",[173028]="黃12",[173029]="黃12",[173030]="黃12",[173031]="黃13",[173032]="黃13",[173033]="黃13",[173034]="黃15",[173035]="黃16",[173036]="黃20",[173037]="黍02",[173038]="黍03",[173039]="黍03",[173040]="黍04",[173041]="黍04",[173042]="黍04",[173043]="黍04",[173044]="黍04",[173045]="黍04",[173046]="黍05",[173047]="黍05",[173048]="黍05",[173049]="黍05",[173050]="黍05",[173051]="黍05",[173052]="黍05",[173053]="黍05",[173054]="黍05",[173055]="黍06",[173056]="黍06",[173057]="黍07",[173058]="黍08",[173059]="黍08",[173060]="黍08",[173061]="黍08",[173062]="黍08",[173063]="黍09",[173064]="黍09",[173065]="黍09",[173066]="黍09",[173067]="黍10",[173068]="黍11",[173069]="黍11",[173070]="黍11",[173071]="黍11",}