มอดูล:zh-sortkey/data/141

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[173072]="黍12",[173073]="黍14",[173074]="黍13",[173075]="黍14",[173076]="黍16",[173077]="黍16",[173078]="黍16",[173079]="黑00",[173080]="黑01",[173081]="黑02",[173082]="黑02",[173083]="黑02",[173084]="黑03",[173085]="黑03",[173086]="黑03",[173087]="黑03",[173088]="黑03",[173089]="黑03",[173090]="黑03",[173091]="黑03",[173092]="黑04",[173093]="黑04",[173094]="黑04",[173095]="黑04",[173096]="黑04",[173097]="黑04",[173098]="黑04",[173099]="黑04",[173100]="黑04",[173101]="黑04",[173102]="黑04",[173103]="黑04",[173104]="黑04",[173105]="黑04",[173106]="黑05",[173107]="黑05",[173108]="黑05",[173109]="黑05",[173110]="黑05",[173111]="黑05",[173112]="黑05",[173113]="黑05",[173114]="黑05",[173115]="黑05",[173116]="黑05",[173117]="黑05",[173118]="黑05",[173119]="黑06",[173120]="黑06",[173121]="黑06",[173122]="黑06",[173123]="黑06",[173124]="黑06",[173125]="黑06",[173126]="黑06",[173127]="黑06",[173128]="黑07",[173129]="黑07",[173130]="黑07",[173131]="黑07",[173132]="黑07",[173133]="黑07",[173134]="黑07",[173135]="黑07",[173136]="黑07",[173137]="黑07",[173138]="黑08",[173139]="黑08",[173140]="黑08",[173141]="黑08",[173142]="黑08",[173143]="黑08",[173144]="黑08",[173145]="黑08",[173146]="黑08",[173147]="黑08",[173148]="黑08",[173149]="黑08",[173150]="黑08",[173151]="黑08",[173152]="黑08",[173153]="黑08",[173154]="黑08",[173155]="黑09",[173156]="黑08",[173157]="黑09",[173158]="黑09",[173159]="黑09",[173160]="黑09",[173161]="黑09",[173162]="黑09",[173163]="黑09",[173164]="黑09",[173165]="黑09",[173166]="黑09",[173167]="黑09",[173168]="黑09",[173169]="黑09",[173170]="黑09",[173171]="黑09",[173172]="黑09",[173173]="黑09",[173174]="黑09",[173175]="黑09",[173176]="黑09",[173177]="黑09",[173178]="黑09",[173179]="黑09",[173180]="黑09",[173181]="黑09",[173182]="黑10",[173183]="黑10",[173184]="黑10",[173185]="黑10",[173186]="黑10",[173187]="黑10",[173188]="黑10",[173189]="黑10",[173190]="黑10",[173191]="黑10",[173192]="黑10",[173193]="黑10",[173194]="黑10",[173195]="黑10",[173196]="黑10",[173197]="黑10",[173198]="黑10",[173199]="黑11",[173200]="黑11",[173201]="黑11",[173202]="黑11",[173203]="黑11",[173204]="黑11",[173205]="黑11",[173206]="黑11",[173207]="黑11",[173208]="黑12",[173209]="黑12",[173210]="黑12",[173211]="黑12",[173212]="黑12",[173213]="黑12",[173214]="黑12",[173215]="黑12",[173216]="黑12",[173217]="黑12",[173218]="黑12",[173219]="黑12",[173220]="黑12",[173221]="黑12",[173222]="黑12",[173223]="黑12",[173224]="黑12",[173225]="黑13",[173226]="黑13",[173227]="黑13",[173228]="黑13",[173229]="黑13",[173230]="黑13",[173231]="黑13",[173232]="黑13",[173233]="黑13",[173234]="黑13",[173235]="黑13",[173236]="黑14",[173237]="黑14",[173238]="黑14",[173239]="黑14",[173240]="黑14",[173241]="黑15",[173242]="黑15",[173243]="黑15",[173244]="黑15",[173245]="黑15",[173246]="黑15",[173247]="黑16",[173248]="黑16",[173249]="黑16",[173250]="黑16",[173251]="黑17",[173252]="黑17",[173253]="黑18",[173254]="黑18",[173255]="黑20",[173256]="黑20",[173257]="黑26",[173258]="黑29",[173259]="黹06",[173260]="黹08",[173261]="黹09",[173262]="黹09",[173263]="黹09",[173264]="黹11",[173265]="黽01",[173266]="黽02",[173267]="黽02",[173268]="黽04",[173269]="黽04",[173270]="黽04",[173271]="黽04",[173272]="黽04",[173273]="黽04",[173274]="黽05",[173275]="黽05",[173276]="黽05",[173277]="黽05",[173278]="黽05",[173279]="黽05",[173280]="黽05",[173281]="黽06",[173282]="黽06",[173283]="黽06",[173284]="黽06",[173285]="黽06",[173286]="黽06",[173287]="黽07",[173288]="黽07",[173289]="黽07",[173290]="黽07",[173291]="黽07",[173292]="黽08",[173293]="黽08",[173294]="黽09",[173295]="黽09",[173296]="黽09",[173297]="黽09",[173298]="黽09",[173299]="黽09",[173300]="黽09",[173301]="黽09",[173302]="黽09",[173303]="黽10",[173304]="黽10",[173305]="黽11",[173306]="黽12",[173307]="龜09",[173308]="黽13",[173309]="黽12",[173310]="黽13",[173311]="黽14",[173312]="黽14",[173313]="黽15",[173314]="鼎00",[173315]="鼎02",[173316]="鼎03",[173317]="鼎03",[173318]="鼎03",[173319]="鼎04",[173320]="鼎06",[173321]="鼎10",[173322]="鼎15",[173323]="鼓03",[173324]="鼓03",[173325]="鼓04",[173326]="鼓04",[173327]="鼓04",[173328]="鼓05",[173329]="鼓05",[173330]="鼓05",[173331]="鼓05",[173332]="鼓06",[173333]="鼓06",[173334]="鼓06",[173335]="鼓06",[173336]="鼓06",[173337]="鼓06",[173338]="鼓06",[173339]="鼓06",[173340]="鼓07",[173341]="鼓07",[173342]="鼓07",[173343]="鼓07",[173344]="鼓07",[173345]="鼓07",[173346]="鼓08",[173347]="鼓08",[173348]="鼓08",[173349]="鼓08",[173350]="鼓09",[173351]="鼓09",[173352]="鼓09",[173353]="鼓09",[173354]="鼓09",[173355]="鼓09",[173356]="鼓09",[173357]="鼓09",[173358]="鼓10",[173359]="鼓11",[173360]="鼓11",[173361]="鼓11",[173362]="鼓11",[173363]="鼓12",[173364]="鼓12",[173365]="鼓13",[173366]="鼓14",[173367]="鼓16",[173368]="鼠02",[173369]="鼠02",[173370]="鼠03",[173371]="鼠03",[173372]="鼠03",[173373]="鼠04",[173374]="鼠04",[173375]="鼠04",[173376]="鼠04",[173377]="鼠04",[173378]="鼠04",[173379]="鼠04",[173380]="鼠04",[173381]="鼠04",[173382]="鼠04",[173383]="鼠04",[173384]="鼠04",[173385]="鼠05",[173386]="鼠05",[173387]="鼠05",[173388]="鼠05",[173389]="鼠05",[173390]="鼠05",[173391]="鼠05",[173392]="鼠05",[173393]="鼠05",[173394]="鼠06",[173395]="鼠06",[173396]="鼠06",[173397]="鼠06",[173398]="鼠06",[173399]="鼠06",[173400]="鼠06",[173401]="鼠06",[173402]="鼠07",[173403]="鼠07",[173404]="鼠07",[173405]="鼠07",[173406]="鼠07",[173407]="鼠06",[173408]="鼠07",[173409]="鼠07",[173410]="鼠07",[173411]="鼠07",[173412]="鼠07",[173413]="鼠07",[173414]="鼠07",[173415]="鼠07",[173416]="鼠08",[173417]="鼠08",[173418]="鼠08",[173419]="鼠09",[173420]="鼠09",[173421]="鼠09",[173422]="鼠09",[173423]="鼠09",[173424]="鼠09",[173425]="鼠09",[173426]="鼠09",[173427]="鼠09",[173428]="鼠09",[173429]="鼠10",[173430]="鼠10",[173431]="鼠10",[173432]="鼠10",[173433]="鼠10",[173434]="鼠10",[173435]="鼠10",[173436]="鼠10",[173437]="鼠10",[173438]="鼠10",[173439]="鼻10",[173440]="鼠11",[173441]="鼠11",[173442]="鼠11",[173443]="鼠11",[173444]="鼠11",[173445]="鼠12",[173446]="鼠12",[173447]="鼠12",[173448]="鼠12",[173449]="鼠12",[173450]="鼠13",[173451]="鼠14",[173452]="鼠16",[173453]="鼠16",[173454]="鼠17",[173455]="鼠18",[173456]="鼻01",[173457]="鼻02",[173458]="鼻02",[173459]="鼻03",[173460]="鼻03",[173461]="鼻04",[173462]="鼻04",[173463]="鼻04",[173464]="鼻04",[173465]="鼻04",[173466]="鼻05",[173467]="鼻05",[173468]="鼻05",[173469]="鼻05",[173470]="鼻05",[173471]="鼻05",[173472]="鼻05",[173473]="鼻06",[173474]="鼻06",[173475]="鼻06",[173476]="鼻06",[173477]="鼻07",[173478]="鼻07",[173479]="鼻07",[173480]="鼻07",[173481]="鼻07",[173482]="鼻07",[173483]="鼻07",[173484]="鼻07",[173485]="鼻08",[173486]="鼻08",[173487]="鼻09",[173488]="鼻09",[173489]="鼻09",[173490]="鼻09",[173491]="鼻10",[173492]="鼻10",[173493]="鼻10",[173494]="鼻11",[173495]="鼻11",[173496]="鼻11",[173497]="鼻11",[173498]="鼻11",[173499]="鼻12",[173500]="鼻12",[173501]="鼻12",[173502]="鼻13",[173503]="鼻13",[173504]="鼻13",[173505]="鼻16",[173506]="鼻17",[173507]="鼻18",[173508]="齊00",[173509]="齊02",[173510]="齊03",[173511]="齊04",[173512]="齊04",[173513]="齊05",[173514]="齊05",[173515]="齊06",[173516]="齊06",[173517]="齊08",[173518]="齊07",[173519]="齊11",[173520]="齊11",[173521]="齊11",[173522]="齊14",[173523]="齊16",[173524]="齒02",[173525]="齒02",[173526]="齒02",[173527]="齒02",[173528]="齒03",[173529]="齒03",[173530]="齒03",[173531]="齒04",[173532]="齒04",[173533]="齒04",[173534]="齒04",[173535]="齒04",[173536]="齒04",[173537]="齒04",[173538]="齒04",[173539]="齒04",[173540]="齒04",[173541]="齒05",[173542]="齒05",[173543]="齒05",[173544]="齒05",[173545]="齒05",[173546]="齒05",[173547]="齒05",[173548]="齒05",[173549]="齒05",[173550]="齒05",[173551]="齒05",[173552]="齒05",[173553]="齒05",[173554]="齒05",[173555]="齒05",[173556]="齒05",[173557]="齒05",[173558]="齒05",[173559]="齒06",[173560]="齒06",[173561]="齒06",[173562]="齒06",[173563]="齒06",[173564]="齒06",[173565]="齒06",[173566]="齒06",[173567]="齒06",[173568]="齒06",[173569]="齒06",[173570]="齒06",[173571]="齒06",}