มอดูล:zh-sortkey/data/142

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension B (หมวดหมู่) and บล็อก CJK Unified Ideographs Extension C (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[173572]="齒06",[173573]="齒06",[173574]="齒06",[173575]="齒06",[173576]="齒06",[173577]="齒06",[173578]="齒06",[173579]="齒06",[173580]="齒06",[173581]="齒06",[173582]="齒07",[173583]="齒07",[173584]="齒07",[173585]="齒07",[173586]="齒07",[173587]="齒07",[173588]="齒07",[173589]="齒07",[173590]="齒07",[173591]="齒07",[173592]="齒07",[173593]="齒07",[173594]="齒07",[173595]="齒07",[173596]="齒07",[173597]="齒07",[173598]="齒07",[173599]="齒07",[173600]="齒07",[173601]="齒07",[173602]="齒07",[173603]="齒07",[173604]="齒07",[173605]="齒08",[173606]="齒08",[173607]="齒08",[173608]="齒08",[173609]="齒08",[173610]="齒08",[173611]="齒08",[173612]="齒08",[173613]="齒08",[173614]="齒08",[173615]="齒08",[173616]="齒08",[173617]="齒08",[173618]="齒08",[173619]="齒08",[173620]="齒08",[173621]="齒08",[173622]="齒08",[173623]="齒08",[173624]="齒08",[173625]="齒09",[173626]="齒09",[173627]="齒09",[173628]="齒09",[173629]="齒09",[173630]="齒09",[173631]="齒09",[173632]="齒09",[173633]="齒09",[173634]="齒09",[173635]="齒09",[173636]="齒09",[173637]="齒09",[173638]="齒09",[173639]="齒09",[173640]="齒09",[173641]="齒10",[173642]="齒10",[173643]="齒10",[173644]="齒10",[173645]="齒10",[173646]="齒10",[173647]="齒10",[173648]="齒10",[173649]="齒10",[173650]="齒10",[173651]="齒10",[173652]="齒10",[173653]="齒10",[173654]="齒10",[173655]="齒10",[173656]="齒10",[173657]="齒10",[173658]="齒11",[173659]="齒11",[173660]="齒11",[173661]="齒11",[173662]="齒11",[173663]="齒11",[173664]="齒11",[173665]="齒11",[173666]="齒11",[173667]="齒12",[173668]="齒12",[173669]="齒12",[173670]="齒12",[173671]="齒12",[173672]="齒12",[173673]="齒12",[173674]="齒12",[173675]="齒12",[173676]="齒12",[173677]="齒12",[173678]="齒12",[173679]="齒12",[173680]="齒13",[173681]="齒13",[173682]="齒13",[173683]="齒13",[173684]="齒13",[173685]="齒13",[173686]="齒14",[173687]="齒15",[173688]="齒15",[173689]="齒15",[173690]="齒15",[173691]="齒15",[173692]="齒15",[173693]="齒16",[173694]="齒16",[173695]="齒16",[173696]="齒16",[173697]="齒17",[173698]="齒17",[173699]="齒17",[173700]="齒17",[173701]="齒18",[173702]="齒19",[173703]="齒19",[173704]="齒19",[173705]="齒19",[173706]="齒20",[173707]="齒20",[173708]="齒21",[173709]="齒25",[173710]="齒25",[173711]="齿06",[173712]="齿08",[173713]="龍03",[173714]="龍03",[173715]="龍03",[173716]="龍03",[173717]="龍04",[173718]="龍04",[173719]="龍04",[173720]="龍04",[173721]="龍05",[173722]="龍04",[173723]="龍04",[173724]="龍06",[173725]="龍06",[173726]="龍06",[173727]="龍06",[173728]="龍07",[173729]="龍07",[173730]="龍09",[173731]="龍11",[173732]="龍11",[173733]="龍48",[173734]="龜00",[173735]="龜05",[173736]="龜02",[173737]="龜03",[173738]="龜03",[173739]="龜04",[173740]="龜04",[173741]="龜04",[173742]="龜04",[173743]="龜04",[173744]="龜04",[173745]="龜04",[173746]="龜04",[173747]="龜04",[173748]="龜04",[173749]="龜04",[173750]="龜05",[173751]="龜05",[173752]="龜05",[173753]="龜05",[173754]="龜05",[173755]="龜05",[173756]="龜05",[173757]="龜05",[173758]="龜07",[173759]="龜07",[173760]="龜08",[173761]="龜09",[173762]="龜11",[173763]="龜11",[173764]="龜11",[173765]="龜12",[173766]="龜12",[173767]="龜14",[173768]="龜17",[173769]="龜00",[173770]="龠04",[173771]="龠08",[173772]="龠08",[173773]="龠08",[173774]="龠09",[173775]="龠09",[173776]="龠09",[173777]="龠09",[173778]="龠10",[173779]="龠11",[173780]="龠14",[173781]="龠16",[173782]="龠20",[173824]="一02",[173825]="一02",[173826]="一03",[173827]="一07",[173828]="一08",[173829]="一09",[173830]="一10",[173831]="一15",[173832]="丨03",[173833]="丨08",[173834]="丶01",[173835]="丶07",[173836]="丿05",[173837]="丿08",[173838]="丿09",[173839]="丿09",[173840]="乙04",[173841]="乙05",[173842]="乙06",[173843]="乙06",[173844]="乙07",[173845]="乙08",[173846]="乙09",[173847]="乙09",[173848]="乙10",[173849]="乙11",[173850]="乙11",[173851]="乙12",[173852]="亅06",[173853]="亅11",[173854]="二12",[173855]="二13",[173856]="亠03",[173857]="亠03",[173858]="亠05",[173859]="亠09",[173860]="亠10",[173861]="亠13",[173862]="亠17",[173863]="人02",[173864]="人04",[173865]="人04",[173866]="人04",[173867]="人04",[173868]="人05",[173869]="人05",[173870]="人05",[173871]="人05",[173872]="人05",[173873]="人05",[173874]="人05",[173875]="人05",[173876]="人05",[173877]="人06",[173878]="人06",[173879]="人06",[173880]="人06",[173881]="人06",[173882]="人06",[173883]="人07",[173884]="人07",[173885]="人07",[173886]="人07",[173887]="人07",[173888]="人07",[173889]="人07",[173890]="人07",[173891]="人08",[173892]="人08",[173893]="人08",[173894]="人08",[173895]="人08",[173896]="人08",[173897]="人08",[173898]="人08",[173899]="人09",[173900]="人09",[173901]="人09",[173902]="人09",[173903]="人09",[173904]="人09",[173905]="人09",[173906]="人09",[173907]="人09",[173908]="人09",[173909]="人09",[173910]="人10",[173911]="人10",[173912]="人10",[173913]="人10",[173914]="人10",[173915]="人10",[173916]="人10",[173917]="人10",[173918]="人10",[173919]="人10",[173920]="人11",[173921]="人11",[173922]="人11",[173923]="人11",[173924]="人11",[173925]="人12",[173926]="人12",[173927]="人12",[173928]="人12",[173929]="人12",[173930]="人12",[173931]="人13",[173932]="人13",[173933]="人13",[173934]="人13",[173935]="人13",[173936]="人14",[173937]="人14",[173938]="人14",[173939]="人14",[173940]="人15",[173941]="人15",[173942]="人15",[173943]="人16",[173944]="人16",[173945]="人16",[173946]="人17",[173947]="人17",[173948]="人17",[173949]="人18",[173950]="人19",[173951]="儿06",[173952]="儿07",[173953]="儿08",[173954]="儿11",[173955]="儿13",[173956]="儿13",[173957]="儿13",[173958]="儿17",[173959]="入08",[173960]="八04",[173961]="八10",[173962]="八11",[173963]="八12",[173964]="八13",[173965]="八14",[173966]="冂05",[173967]="冖05",[173968]="冖05",[173969]="冖06",[173970]="冖08",[173971]="冖09",[173972]="冖10",[173973]="冖12",[173974]="冫03",[173975]="冫04",[173976]="冫04",[173977]="冫04",[173978]="冫04",[173979]="冫05",[173980]="冫05",[173981]="冫05",[173982]="冫06",[173983]="冫07",[173984]="冫07",[173985]="冫07",[173986]="冫08",[173987]="冫08",[173988]="冫08",[173989]="冫08",[173990]="冫09",[173991]="冫09",[173992]="冫09",[173993]="冫10",[173994]="冫10",[173995]="冫11",[173996]="冫11",[173997]="冫12",[173998]="冫13",[173999]="冫14",[174000]="冫18",[174001]="几04",[174002]="几05",[174003]="几08",[174004]="几09",[174005]="几11",[174006]="凵03",[174007]="凵06",[174008]="凵08",[174009]="凵10",[174010]="凵11",[174011]="凵11",[174012]="凵16",[174013]="凵17",[174014]="刀04",[174015]="刀04",[174016]="刀04",[174017]="刀05",[174018]="刀05",[174019]="刀06",[174020]="刀06",[174021]="刀06",[174022]="刀07",[174023]="刀07",[174024]="刀08",[174025]="刀08",[174026]="刀09",[174027]="刀09",[174028]="刀09",[174029]="刀09",[174030]="刀10",[174031]="刀10",[174032]="刀10",[174033]="刀11",[174034]="刀11",[174035]="刀11",[174036]="刀13",[174037]="刀14",[174038]="刀14",[174039]="力05",[174040]="力05",[174041]="力05",[174042]="力06",[174043]="力06",[174044]="力07",[174045]="力08",[174046]="力08",[174047]="力08",[174048]="力09",[174049]="力10",[174050]="力10",[174051]="力11",[174052]="力12",[174053]="力12",[174054]="力13",[174055]="力19",[174056]="匕01",[174057]="匕04",[174058]="匕07",[174059]="匕11",[174060]="匚04",[174061]="匚05",[174062]="匚05",[174063]="匚07",[174064]="匚08",[174065]="匚12",[174066]="匚18",[174067]="十05",[174068]="十08",[174069]="十09",[174070]="十11",[174071]="十12",}